Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Tuesday, 26 May 2009 15:02

Geen woorden maar daden!

Written by 

Het voorbije weekeinde is een oude vrouw van 64 jaar in Geraardsbergen overvallen door 'jongeren'. De 'jongeren' waren vanuit Doornik naar deze stad afgezakt met als doel overvallen op klaarlichte dag te plegen. De doelwitten van deze 'jongeren' waren oudere dames die met vuistslagen en schoppen als beesten bewerkt werden om hen daarna van hun handtas te kunnen beroven. De vrouw van 64 zou intussen hersendood zijn. Het gepolitiseerde parket heeft die 'jongeren' vlug opgespoord maar heeft hen na enkel uren weer gewoon vrijgelaten. Die zullen wel gelachen hebben! Waar wij niet om moeten lachen, uiteindelijk bleken de verdachten op de koop toe 'onschuldig', afgezien van een aantal andere misdaden natuurlijk, maar daar geeft ons apparaat niet om. Gelukkig voor hen hebben de echte daders, weer twee 'jongeren', zelf bekentenissen afgelegd. 

 

Terwijl de politieke hoeren druk bezig zijn met hun campagne, die hen de komende vijf jaar moet voorzien van luxe en exorbitante lonen, worden onze oude mensen in hun eigen straten opgejaagd als wild en dit door bendes crapuul die de hand boven het hoofd worden gehouden door diezelfde politieke hoeren. De parketten van dit land - samengesteld door het politieke profitariaat zelf - voeren met de vrijlating van dit crapuul de bevelen van de profiteursklasse uit. Die 'jongeren' behoren namelijk voor een deel tot de beschermde soort van generatie-migranten en dan heerst er nu eenmaal op alle fronten de politieke correcte zwijgplicht. De maffia-wet van de politieke en juridische elite, de omerta, wordt dan toegepast. Er wordt door de revolutionaire wachten van de multikul zoals het CGKR en andere anti-volkse staatsinstellingen streng op toegezien dat niemand zijn mond voorbijpraat.Toen ik enkele jaren terug in een tekst stelde dat mijn stad vol liep met vreemdelingen die zich herschoold hadden tot hoeren, pooiers, drugsdealers en ander criminele topbanen werd ik dan ook prompt vervolgd en veroordeeld. De waarheid heeft zijn prijs.

De gebeurtenissen in Geraardsbergen zijn al lang geen occasionele feiten meer, ze zijn dagelijkse kost. De productieoverschotten (gastarbeiders) die door de elite naar ons land gelokt zijn, hebben nooit bijgedragen aan de welvaart voor onze eigen mensen, noch voor die van de migranten zelf. Ze werden naar hier gehaald om een reserve-leger aan arbeidskrachten in voorraad te hebben en zo de lonen te kunnen drukken en onze eigen mensen de daver op het lijf te jagen met massale concurrentie op de arbeidsmarkt. Intussen slaat de angst bij de eigen bevolking niet alleen meer op het verlies van die arbeidsplaatsen. Door de verscherpte concurrentie die door de huidige economische crisis veroorzaakt wordt, slaat die angst nu ook over op het gevaar voor eigen veiligheid en zelf het eigen leven. Er is geen fundamentele oplossing voor het probleem van die migranten-overschotten en hun door de elite in stand gehouden achterstelling binnen het kader van een aangepast verblijf in dit land.

Aanpassen of opkrassen, assimilatie... het heeft geen enkele zin. Het probleem situeert zich niet op het niveau van de aanpassing, maar is een probleem van overaanbod op de arbeidsmarkt. Dit is zeker met de huidige economische crisis niet op te lossen. Ook bij een herstart van de economische activiteiten zullen we nooit terugkeren naar hetzelfde aantal banen. Vele bedrijfsleiders hebben al verklaard dat een derde tot de helft van de banen die nu verloren gaan nooit meer zullen terugkeren bij een relance.

Er is dus maar één oplossing om de productie-overschotten die nu hier verblijven weg te werken en dat is remigratie. We moeten op een democratische wijze maatregelen uitwerken die een terugkeerbeleid op de agenda zetten. Intussen moeten wij de vreemdelingen ondersteunen als zij in hun eigen wijken de veiligheid van zichzelf (en dus ook van onze eigen burgers) willen organiseren. De criminaliteit die steeds brutaler wordt, moet in samenwerking met hun eigen verantwoordelijken worden tegengegaan. Deze moeten het mogelijk maken dat geweldplegers kunnen worden opgespoord en in speciale detentiecentra opgesloten. We moeten mensen die daarin terechtkomen niet meer in onze eigen samenleving opnemen, zij moeten de eersten zijn die het land verlaten. Voor hen gelden de sociale en menselijke begeleidingsmaatregelen die we willen treffen niet. Wij moeten dan ook zeker geen gevangenen van Guantanamo in ons land opnemen, zoals landverrader De Gucht nu aan zijn Amerikaanse vriendjes beloofd heeft. Wat we daarentegen wel moeten doen, is de landen van herkomst (waar die laffe smeerlappen die onze oude mensen overvallen vandaan komen) financieel ondersteunen om eigen Guantanamo-kampen op hun grondgebied te installeren. Dan kunnen die boeven eens volop van de eigen cultuur genieten. Want hebben zij niet de zwaarste straf verdiend, hebben zij het woord van de profeet dan niet verkracht en zo hun familie in de gemeenschap tot paria's gemaakt, zodat wij nu het recht hebben hen uit te stoten?

"Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaars, waar je hen ook vindt en grijp hen en belegert hen en loert op hen uit elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. God is vergevingsgezind, genadevol". (Hoofdstuk 9, At-Taubah, Heilige Koran)

Of heeft die oude vrouw niet genoeg gesmeekt opdat die smeerlappen zouden ophouden? Hebben die gedegenereerde jongeren (zowel die eerste vijf als die twee daarna) soms een discoversie van de Koran gelezen?

Remigratie. Waar blijft de partij die deze eis ondersteunt?


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter