Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday21 November 2017

Tuesday, 10 May 2016 16:54

Hans Van Themsche, morgen tien jaar geleden

Written by 

 

Morgen is het tien jaar geleden dat de minderjarige Hans Van Themsche  in Antwerpen twee mensen doodschoot. Tot op vandaag wordt door links en de liberale media volgehouden dat deze moorden het gevolg waren van het groeiende racisme in onze maatschappij.

Dat dit vermeende racisme het gevolg zou kunnen geweest zijn van de dwang van de elite om ons land met steeds meer immigranten te overspoelen  word zedig verzwegen door het vreemdelingenfascisme van links en de bourgeoisie. Is uitlokking niet een strafbaar feit.

De multiculturele samenleving- en de massa-immigratie - waren een zegen voor ons land. Dat beweert links en de elite vandaag nog steeds. En dus werden ( en worden) de wanhoopsdaden van een enkeling gebruikt om de anti-immigratiebeweging en de nationalistische ideologie in vraag te stellen. Sommige vreemdelingenfascisten willen hiermee het nationalistisch gedachtengoed juridisch nog meer aan banden leggen dan het al was of is. Intussen zijn we al in het stadium beland waar er  al veel niet meer 'mag' gezegd worden op straffe van vervolging door de pro-immigratie rechtbanken van het regime. Er is niet zoveel verschil met wat Poetin en Erdogan doen, het is hier alleen beter verpakt in schone schijn..

 

De moorden die gepleegd werden door Hans Van Themsche zijn dan ook gretig gebruikt om een hele bevolkingsgroep van nationalisten en anti- immigratie activisten in een morele verdomhoek te plaatsen ( er nam zelfs een volksvertegenwoordiger ontslag – in tegenstellingen tot de massamoorden door moslims gepleegd in Brussel ,waar geen enkele volksvertegenwoordiger met moslimachtergrond ontslag nam) en dit mechanisme speelt vandaag nog altijd. Zeker in discussies over immigratie of vluchtelingenopvang ( waar dat laatste in feite slaat op een verdoken immigratiepolitiek van de elite ) omdat veel vluchtelingen niet eens uit oorlogszones afkomstig zijn maar wel met deze smoes asiel aanvragen en verkrijgen.

Links, de bourgeoisie en haar media mogen ongestoord een segment van het volk criminaliseren en hun politieke inzichten /verzuchtingen afdoen als misdadig, onmenselijk, inherent verbonden met een geloof ( met name het geloof dat een multiculturele maatschappij nefast is voor onze samenleving en voor ons sociaal stelsel). En de moorden die door enkelingen werden gepleegd ( ook bij Breivik is dat het geval) werden door de elite en door hun linkse collaborateurs altijd als : ‘het voorbeeld van een onverdraagzame tot geweld in staat zijnde ideologie gekapitteld’

De staatsmacht gebruikt deze incidenten dan ook om elke verzet tegen de verdere plannen van haar -om nog meer immigranten in te voeren- de kop  in te drukken.Dit door het  streven van  anti-immigratie activisten  als moreel laakbaar te kapitelen. De aan het regime verwante en aldus bevoorrechte links-liberale middenklasse  werkt daar hard aan mee, ook omdat ze financieel voordeel brengt voor delen van die klasse -in de zorgsector, onderwijs , huurmarkt - ( dit is zo op korte termijn maar hun groepsegoïsme of beter hun klassenbelang is te sterk om dit te willen inzien)

Daarom is het ook zo hypocriet van deze middenklasse en van de bourgeoisie waar het de islam-immigranten betreft, waarbij  ze een totaal ander conclusie trekken dan bij marginaal inheemse  gewelddaden zoals gepleegd door Van Themsche. Daden die zogezegd door racisme zijn ingegeven. Bij islammoordenaars  luidt het dan zo: ‘dat het niet hun ideologie of hun geloof is dat verantwoordelijk moet gesteld worden voor de massamoorden die door hen worden gepleegd’ het heten dan daden van gekken te zijn, van afgedwaalde schapen in de islam. Dat het in deze gevallen om mensen handelt die niet goed de eigen ideologie of geloof begrepen hebben. Of moorden pleegden omdat ze achteruit gesteld en omwille van racisme tegenover hen gedreven werden. Deze smoes gaat er altijd in bij intellectuelen en linkse vreemdelingenhoeders.

Krijg je als vreemdeling geen dop, (uiterst zeldzaam fenomeen) racisme, krijg je werk, racisme omdat het slecht betaald. Kom je te laat op een afspraak, racisme omdat de klok die je bij een blanke had gekocht het vertikt had om op tijd af te gaan. Alles is de schuld van racisme bij die gasten.

Dat we dus niet een hele gemeenschap mogen aanvallen, hun ideologie en geloof niet moreel verwerpelijk mogen vinden, laat staan dat we die gemeenschap als ‘onverdraagzaam’ zouden mogen kapittelen. Dat de moorden door islamterroristen ingegeven zijn door pure haat tegen andersdenkenden, voortspruiten uit een superioriteitsgevoel ten overstaan van ‘ongelovigen’ dat de moordpartijen tot doel hebben macht te verwerven door middel van geweld, neen dat mag  de gemeenschap  van die moordenaars niet worden aangewreven. Zij staan los van dit alles, dat het om hun zonen, dochters en familie gaat wordt dan vlug als niet ter zake afgedaan. De daden van leden van die gemeenschap staan los van die gemeenschap zingt het regime dan in koor.

Dat is even anders als het om daden gaat die door iemand van de eigen gemeenschap worden gepleegd, dan is niet allen de dader schuldig maar zijn ook de leden van zijn gemeenschap ( die er toevallig gelijkaardige politieke ideeën op nahouden maar niet tot daden overgaan) mede schuldig.

e mag een anti-immigratieactivist dan ook gerust een onverdraagzame  racist noemen -een individu met een laag moreel besef vinden als een dom en intellectueel beperkt individu kapitelen. Je mag de eigen volksaard achterlijk, antimodern , bekrompen , idioot , racistisch , onverdraagzaam vinden . Als een houding die alleen laaggeschoolde debielen en half ontwikkelden kunnen aannemen bestempelen.

Met andere woorden , onze elite mag een deel van het eigen volk in hun media voor rot schelden, de linkse en liberale intellectuelen mogen een deel van het eigen volk verketteren en bespuwen om wat die bevolkingsgroep denkt. Hier geen subtiel onderscheid meer tussen wat iemand als Van Themsche heeft gedaan en wat een groep denkt. Voor onze elite en voor schijnlinks is het oordeel vlug geveld , alle anti-immigratie activisten zijn racisten , extremisten, extreemrechtse idioten en nazi’s . En niet alleen de activisten zijn dat, maar ook het volk dat hun ideeën deelt is dat.

Bij moslims of andere vreemdelingen is dat natuurlijk niet zo, wat een domme gedachte om zo te generaliseren luidt het klokje van de media en elite dan. Die mensen zijn als groep onschuldig.

Daarom dat wij die herdenkingen –en bedenkingen van links en de media rond de tiende verjaardag van de gebeurtenissen rond Hans Van Themsche  met argwaan bekijken, omdat ze niet objectief zijn en dienen om een hele gemeenschap (ons) de les te spellen.

Als de media, als de elite, haar moreel links vingertje eens naar de gemeenschap opsteken waarvandaan de islamitische massamoordenaars komen, dan pas zullen we eens luisteren naar wat ze te zeggen hebben over ons, pas dan . Tot zo lang kunnen ze de pot op.

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter