Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Thursday, 19 May 2016 17:19

Proficiat aan onze kameraden die een sociaal mandaat verworven hebben

Written by 

 

 

Onze beweging heeft van bij het begin mensen ertoe aangezet om zich aan te sluiten bij een bestaande vakbond en binnen die vakbonden te militeren. Ook hebben wij kameraden overtuigd zich bij sociale verkiezingen kandidaat te stellen. En vandaag zijn er weer enkele van onze kameraden die effectief een mandaat in de ondernemingsraad, comté veiligheid en gezondheid of syndicaal vertegenwoordiging in hun bedrijf  verworven hebben. Wij wensen deze kameraden met hun verkiezing tot arbeidersvertegenwoordiger  dan ook een dikke proficiat.

Het was geen makkelijke beslissing om kameraden op die manier te overtuigen minder zichtbaar actief te zijn in onze beweging, minder zichtbaar omwille van de repressie tegen nationalisten die nog altijd in de vakbonden bestaat vandaag. Haat die aangewakkerd wordt door extreemlinks dat voor zichzelf het monopolie op die mandaten wil veiligstellen. .

 

De vakbondsbonzen discrimineren dan wel geen vreemdelingen omwille van hun geloof of overtuiging (of extreemlinks mensen) wanneer die zich aandienen als kandidaten op een sociale lijst. Maar op nationalisten word door de bonzen nog altijd jacht gemaakt als waren het paria’s.

Daarom hebben we van in het begin mensen die kans maakten kandidaat te zijn  en verkozen te raken  aangeraden een low profile aan te houden bij publieke activiteiten van onze beweging. Niet omdat we iets te verbergen zouden hebben ,maar omdat ze anders gediscrimineerd zouden worden, het is eigenlijk crimineel vanwege de vakbondsbonzen dat vrije mensen anno 2016 nog verplicht zijn om zo te moeten ageren omwille van het feit dat anders hun democratisch recht geschonden wordt om vakbondsafgevaardigde te mogen worden.

Voor ons is het echter van groter belang dat we een Gramsciaanse strategie volgden die verder reikt dan het  eigen bewegingsactivisme, vandaar onze opstelling om mensen in andere organsiaties actief te laten worden. Omdat wij geloven dat culturele invloed verwerven belangrijk is omdat het zo het activistisme van onze solidaristische beweging op termijn zou kunnen ondersteunen.

Daarbij moesten we ook de oude traditie van het Vlaams nationalisme bestrijden dat altijd vijandig tegenover vakbondswerking stond . Maar vermits we ons losgemaakt hebben van de Vlaamse Beweging en haar wat deze strategie betreft nefaste invloed, is dat vandaag geen probleem meer waar we rekening mee moeten houden. Eindelijk hebben we een nationalistische beweging die niet meer in haar denken en handelen tegengehouden wordt door ronduit reactionaire ( maar ook ronduit achterhaalde) standpunten en mentaliteiten. Nog gehinderd worden door plat electoralisme ( dat vandaag met de nieuwe - voor het VB gunstige peiligen -weer als een plaag zijn kop opsteekt) grote delen van wat zich anti-esthablischmentactiviosten noemt is blijbaar verslaaft aan de luxe van parlementaire zitjes. Hoe esthablischment is dat.

Ook moesten we om ons  doel te bereiken ( het doel mensen op lijsten te krijgen en te laten verkiezen) enkele goede kameraden missen bij publieke acties, daarom hebben we de structuur losser gemaakt  waardoor we aan mobilisatiekracht ingeboet hebben.

Maar wij hebben er vertrouwen in dat dit op termijn loont. Het is volgens Gramsci belangrijker dat men een cultuur introduceert/ creëert - die op termijn je politiek doel dient. Zo is het vandaag noodzakelijk dat we de cultuur van  vakbondsstrijd verdedigen en propageren, dit omdat de elite haar cultureel overwicht gebruikt om de vakbonden als een aan de huidige (economische)cultuur vijandig fenomeen te omschrijven ( omdat ze tegen de idee van individuele belangenbehartiging ingaat ) maar vooral omdat ze een hinder is voor de ‘hervormen’ van het kapitalistisch systeem naar een oligopoliekapitalisme.

Vandaag is dan ook , het louter feit dat men vakbonden als nog steeds eigentijdse en op de eigen cultuur berustende organisaties ziet ,en daaraan meewerkt- al een cultuurstrijd in Gramsciaanse zin op zich. Het huidige kapitalisme en haar oligopoliestructuur wil de culturele erfenis -en de verwezenlijking die vakbonden hebben bereikt - afserveren als ‘niet meer van deze tijd’  Zij ( de oligopolies en hun politieke vertegenwoordigers) stellen vakbonden voor als organisaties  die op een reactionair manier het moderne bedrijfsvoering- en de gepersonaliseerde personeelsvoering die zij daarvoor wil inzetten- in de weg staan. Waarmee bedoelt wordt dat  men een eind wil maken aan vakorganisaties die zich verzetten tegen de wereldwijde concurrentieslag van de oligopoliebedrijven en hun wil de ‘oude’ werktijden en ‘oude’ werkvoorwaarden compleet dienstbaar te maken tot dat doel.

We zijn vandaag weer zo ver dat we opnieuw een cultuur van zingeving wat betreft vakverenigingen moeten propageren naar de massa toe ( ondanks het feit dat er in België nog  steeds een groot ledenbestand bij de vakbonden is) maar die leden meestal om louter formalistisch redenen aangesloten zijn ( vlugger werklozenvergoeding, premies,  zelfs goedkope reizen) Dat op zich zal  op termijn niet voldoende blijken om de cultuur van lidmaatschap van een vakbond veilig te stellen. Temeer daar de burgerij de redenen waarom veel mensen zich aansluiten onmogelijk wil ( premies, reizen ) maken -of een deel ( vluggere afhandeling werklozensteun, individuele info en begeleiding in bedrijven) door de staat of de privé wil laten overnemen.

Daarom dat het goed is dat een sociale beweging zoals de onze haar leden en sympathisanten aanmoedigt te militeren in deze grote massabewegingen. Dat maakt het ook mogelijk  om op bepaalde ogenblikken extreemlinks -dat sommige vakbondcentrales domineert- af te blokken of te ontmaskeren. Het is een werk van lange adem en je ziet niet direct resultaat, maar dat is het lot van politieke bewegingen die niet als doel hebben om enkele bevoorrechten een dik betaalde job als beroepspolitieker te bezorgen, maar onbezoldigd in de diepte te willen werken.

Wij zijn dan ook echt anti-establishment en worden niet hysterisch zoals sommigen die klaar komen wanneer hun partij kans maakt om een pak volk naar het aan het establishment verbonden bourgeois-parlement te sturen. Wat alleen maar tot resultaat heeft dat er een paar individuen hun zakken kunnen vullen. Plots is dan alle anti-establishment gedrag bij die mensen weg. Dan is de inzet van basismilitanten eervoller.

En wij danken hen daarvoor, respect.

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter