Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Thursday, 12 March 2009 16:04

Racistische terreurbendes

Written by 

Enkele dagen geleden vond in hartje Antwerpen de zoveelste steekpartij plaats. Deze keer werd een jongen op beestachtige en brutale manier aangevallen en neergestoken door een commando dat volgens getuigen bestond uit jongeren van vreemde origine. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en het is ook niet de eerste keer dat de politie de zaak liever op een discrete manier wil behandelen (in het geniep met andere woorden). Het slachtoffer werd eerst geschopt en geslagen door een groep van zes à tien man en daarna trachtte een van de bendeleden de jongen te vermoorden door hem in de rug te steken met een mes en dit terwijl het slachtoffer reeds op de grond was neergeslagen.

Het geweld waarmee deze feiten gepleegd zijn, getuigt duidelijk van een blinde haat die de daders moeten hebben tegen  blanke jongeren die toevallig op de verkeerde plaats zijn. Die verkeerde plaats ligt niet zoals men zou denken in een obscure buurt of omgeving, neen, ze ligt midden in het centrum van de stad Antwerpen. Deze gebeurtenis moet dus voor veel autochtone burgers een duidelijke waarschuwing inhouden. Het centrum en de periferie van Antwerpen zijn het jachtterrein geworden van losgeslagen en door racisme gedreven jongeren. Het resultaat is dat het blanke slachtoffer volgens de laatste berichten verlamd is voor de rest van zijn leven.

 

Dat we naar deze toestanden afglijden, is reeds lang duidelijk, zeker bij diegenen waarvan de hersenen nog niet aangetast zijn door en die weigeren te geloven in een vreedzame multi-etnische maatschappij. Maar ook de machtskaste in dit land - en met haar de liberale politici - zijn al die tijd niet zo naïef geweest om zelf te geloven in de goede afloop van hun liberaal-kapitalistisch avontuur door invoer van overschotten aan vreemde werkkrachten in ons land en de rest van Europa. De bedoeling van de kapitaalselite was van in den beginne reeds om onze eigen arbeiders en bedienden in een moordende sociale en economische concurrentie op de arbeidsmarkt te werpen met de door hen ingevoerde gastarbeiders. Daarom ook bestaan er inmiddels een hele rits wetten die de woede (die hoe dan ook vroeg of laat zal losbarsten) moet intomen met gerechtelijke vervolgingen, en ja, zelfs met gevangenisstraf.

De elite weet dat als de tegenstellingen tussen elkaar beconcurrerende groepen op de arbeidsmarkt in economisch moeilijke tijden tot een kookpunt zouden komen, er een ware revolutionaire onderstroom zal ontstaan. De opgelegde multicultuur is een praktijk die enkel gezorgd heeft dat er nu zeker geen warm multicultigevoel bij de massa meer kan bestaan, maar enkel een opgedrongen zwijgcultuur. Daar onze eigen mensen reeds jaren door media en politiek geterroriseerd en vergiftigd worden, is het protest daarbij niet hoorbaar of zichtbaar. De stem die men geeft aan partijen die veel over het thema zeveren niet te na gesproken. Maar het stemmen op die partijen heeft alleen maar de frustratie en het onmachtsgevoel  doen toenemen. 

Want welke boodschap heeft ons volk aan de carnaval van de bestaande partijen en hun vierjaarlijkse zottenstoet? "Verkiezingen" noemen die marionetten dat. De huidige partijen zijn huurlingen van het liberale bestel, ze verdedigen zonder uitzondering de vreemde overschotten die hun liberale leenheren naar hier hebben gehaald. Zelfs mijnheer Dewinter en zijn partij pleiten voor assimilatie. Maar assimilatie en integratie leiden onvermijdelijk tot frustratie. Die frustratie leidt uiteindelijk tot haat tegen deze maatschappij en tegen onze eigen bevolking. En weer zullen de gewone man en vrouw het slachtoffer zijn. Eerst werden ze op economisch gebied klem gezet, dan op sociaal vlak door sociale woningen en bijstand "progressief te herverdelen". Die herverdeling heeft ertoe geleid dat onze sociale zekerheid niet langer de last van beide groepen kan dragen, wat tot de verarming van beide groepen geleid heeft. Nu tijdens de economische crisis de sociale opvangmechanismen nog verder in vraag zullen worden gesteld door de liberale elite zal ook de tegenstelling tussen die groepen verder toenemen. De liberale machtselite heeft een extremist als Dedecker naar voor geschoven, een man die geen enkele morele of andere grens in acht neemt als het om het afbreken van deze sociale mechanismen gaat. Deze opruier behoort tot de stoottroepen van het liberaal gangsterisme. Diegenen die de vreemdelingen hebben ingevoerd en - zoals Dedecker - nog altijd willen invoeren hebben ons in deze situatie gebracht. Zij moeten de rekening dan ook betalen en niet zoals nu het volk.

Als een vreemdeling denkt dat hem onrecht aangedaan is, dan zet hij de gehele buurt op stelten. En als het even meewil, zetten zijn vrienden vervolgens de buurt in de fik. De tv dient vervolgens een lekker en gezellig avondje begrip voor onze vreemde vrienden op. De machtselite vaardigt allerhande clowns, betaalde snertintellectuelen en BV's van het zevende knoopschat af naar het tv-optreden om de zwijnenboel in de juiste liberale banen te leiden. Het gebruikelijke zottenkot kan dan weer tateren en snateren, een stinkende lucht van valse progressiviteit nalatend. Als een blanke (wat een gevaarlijk woord toch) jongen lam wordt geklopt en met messteken bijna de dood vindt, dan is er stilte op alle fronten. Zelfs de politie is dan discreet. Geen intellectuelen te bespeuren op tv die dan op het racisme van vreemdelingen komen duiden, geen BV die zijn of haar onnozelheden wil aftoetsen aan de realiteit. Neen, kameraden, dan is er alleen stilte. Want als die volksverraders hun multiculdeuntje niet mogen opvoeren, dan blijven ze thuis. Zou hier een onderdrukte haat achter schuil gaan tegenover de kleine en immer werkende man die niet behoort tot die decadente bende van nepintellectuelen en politieke zeikerds? Die bende die de vreemdeling koestert als een talisman, maar deze vreemdeling in werkelijkheid als een opstapje gebruikt om met hun snuit in de media te kunnen paraderen.

Wij van het N-SA betuigen integendeel al onze sympathie aan het slachtoffer van deze razende en racistische raid, uitgevoerd door een allochtone straatbende. Wij bieden onze steun aan waar die nodig zou blijken. Maar om in het vervolg snel en efficiënt te kunnen reageren op dergelijke aanvallen zullen we een organisatie verder moeten uitbouwen. Het AFF feliciteert de preses van de NSV!-Antwerpen met het feit dat die blijkbaar zou ingezien hebben dat de strijd tegen de multiculturele realiteit een achterhoedegevecht is. Wij laten deze bewering i.v.m. die preses aan de verbeelding over van die multiculverslaafden van het AFF. Maar wat wij wel kunnen bevestigen is het volgende: het Nieuw-Solidaristisch Alternatief zal geen achterhoedegevechten leveren. Wij zullen een voorhoedegevecht aan hen opdringen.

Het liberale geblaat van die multivitamine-gasten getuigt veeleer van het niet goed mee zijn met de nieuwe tijd. Deze crisis zal niet nog een keer uitmonden in het verder handhaven van honderdduizenden vreemdelingen op ons grondgebied. Dat geloven wij en daarvoor strijden wij. Als echter de wens van het AFF en de liberale elite bewaarheid wordt en we toch als volk verder in de verdrukking zouden belanden, dan zal het sociale systeem imploderen. En de verhoudingen zullen exploderen. Ons volk zal in sneltempo armer worden en verpauperen. De natte droom van de links-liberale antifakliek, kunnen ze weer oorlogje en 'revolutie' spelen op kosten van het gewone werkvolk.

Maar ook zal onze veiligheid niet langer meer gegarandeerd zijn, zoals het voorval in Antwerpen reeds duidelijk heeft aangetoond. Daarom dat we voor onszelf moeten zorgen en dat kan maar als we een front tegen het geweld vormen. Geweld dat is ingegeven door het antivolkse racisme van minderheidsgroepen. Daarom één front! Jeugd van Antwerpen, jeugd van Vlaanderen sluit u aan!

Wij zijn het Alternatief!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter