Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Thursday, 18 December 2008 20:18

Wereldregering?

Written by 

Wereldregering: het idee klinkt zo utopisch dat je zult denken er lachend of schouderophalend mee weg te komen. Dat is vandaag echter niet meer het geval. Een journalist van de Financial Times, een van de meest gezaghebbende kranten ter wereld, heeft onlangs een pleidooi ervoor gehouden. In het artikel “And now for a world government” (9 december) pleit journalist Gideon Rachman zonder blikken of blozen voor een wereldregering naar het model van de Europese Unie. De kosmopolitische infiltratie van onze zogenaamde publieke opinie is reeds zo ver gevorderd dat het boude cynisme waarmee deze “profeet” – de man behoort tot een volk van profeten – zijn pleidooi houdt nog nauwelijks ophef veroorzaakt.

 Gideon Rachman schrijft:

“Dus: zou het Europese model wereldwijd kunnen gaan? Er zijn drie redenen om te denken dat het kan.

Ten eerste, het wordt steeds duidelijker dat de moeilijkste vraagstukken waar regeringen voor staan internationaal van aard zijn: er is wereldwijde klimaatopwarming, een wereldwijde financiële crisis en een ‘wereldwijde oorlog tegen terreur’.

 

Ten tweede, het zou kunnen worden uitgevoerd. De transport- en communicatierevoluties hebben de wereld zo doen krimpen dat Geoffrey Blainey, een eminente Australische historicus, heeft geschreven: ‘Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis is een wereldregering van enige soort nu mogelijk’. Meneer Blainey voorziet een poging om een wereldregering te vormen ergens binnen de komende twee eeuwen, een ongewoon lange tijdshorizon voor de gemiddelde krantencolumn.

Maar – ten derde – een verandering in de politieke atmosfeer suggereert dat ‘global governance’ veel vlugger zou kunnen komen dan dat. De financiële crisis en de klimaatverandering stuwen nationale regeringen naar wereldwijde oplossingen, zelfs in landen als China en de VS die traditioneel de felle bewakers van de nationale soevereiniteit zijn”.

Een belangrijke reden waarom zulke plannen niet zomaar kunnen worden weggelachen is dat het kapitalisme al drie eeuwen lang niets anders doet dan de politieke instellingen te scheppen die het best de gevestigde privé-belangen van het ogenblik dienen. Nooit eerder in de geschiedenis is er zo een geweldige transnationale concentratie van economische en financiële macht geweest als de dag van vandaag. De laatste dertig jaar is het gewicht van multinationale ondernemingen en institutionele beleggers zo sterk toegenomen dat economische en dus ook politieke integratie (cf. Europese Unie) een allesoverheersende werkelijkheid zijn geworden.

Een voorbeeld van ideeën die nu in Obama-kringen de ronde doen, is het rapport “Managing Global Insecurity". “Het MGI-rapport pleit voor de schepping van een hoge commissaris van de VN voor antiterrorisme, een wettelijk bindende overeenkomst over de klimaatverandering onder auspiciën van de VN en de oprichting van een 50 000 man sterke VN-vredesmacht”. Gideon Rachman - overigens ook de auteur van het interessante artikel “Neo-cons for Obama” - vervolgt:

“Dit is het soort ideeën dat mensen in het hartland van de Amerikaanse talkradio naar de wapens doet grijpen. Bewust van de politieke gevoeligheid van zijn ideeën kiest het MGI-rapport voor sussende taal. Het benadrukt de noodzaak van Amerikaans leiderschap en gebruikt liever de term ‘verantwoordelijke soevereiniteit’ – wanneer het oproept tot internationale samenwerking – dan de radicaler klinkende frase ‘gedeelde soevereiniteit’ in Europa. Het spreekt over ‘global governance’ eerder dan over wereldregering. […] Jacques Attali, een raadgever van president Nicolas Sarkozy van Frankrijk, beweert: ‘global governance is gewoon een eufemisme voor global government’. Wat hem betreft, kan een vorm van wereldregering niet vlug genoeg komen. Meneer Attali gelooft dat de ‘kern van de internationale financiële crisis is dat we wereldwijde financiële markten en geen wereldwijde rechtsstaat hebben”.

De plannen zijn zo leugenachtig als ze megalomaan zijn. Ten eerste, omdat het kapitalisme gebaseerd is op een leugen die nergens ter sprake komt: “eeuwige” groei. Ten tweede, omdat alle opgesomde problemen ermee gelieerd zijn. Als hetzelfde systeem zich dus op een grotere schaal gaat reproduceren, dan geldt dat ook voor de fouten en de problemen van dat systeem. Een kwestie van gezond verstand, toch? Maar de Attali's, de Rachmans en de gevestigde belangen stellen niets in vraag en kiezen voor “meer en groter” als laatste strohalm.

En de publieke opinie? Die  herkauwt wat media als de Financial Times haar voorkauwen: “Er is geen alternatief”. Voor wie het wil zien, zijn er nochtans sociale en ecologische alternatieven zat, zoveel als er volkeren en culturen op de wereld zijn. Dat is ook de titel van het artikel waarmee Justin Raimondo Rachman van wederwoord dient: “Beware the New Globalism. All hail the coming regionalist revolt”. Het enige wat écht uitgesloten is, is dat die alternatieven nog zouden kunnen komen vanuit de ontmantelde natiestaten en hun werkloze politieke elites. De alternatieven zullen moeten komen vanuit de revolutionairen van het volk zelf.

Tot slot overweegt Rachman of zijn wereldregering naar EU-model – tegen alle mogelijke weerstanden in – kan worden doorgedrukt. Er zijn er al voor minder “antidemocratisch” en “staatsgevaarlijk" genoemd! Het laatste woord is aan Rachman:

“Over het algemeen is de Unie het snelst vooruitgegaan, als verreikende deals zijn gesloten tussen technocraten en politici – en dan doorgedrukt zonder directe verwijzing naar de kiezers. Internationaal regeren is maar geneigd effectief te zijn als het antidemocratisch is. De dringendste politieke problemen mogen inderdaad internationaal van aard zijn, maar de politieke identiteit blijft koppig lokaal. Tot iemand dit probleem oplost, kan dat plan voor wereldregering opgesloten blijven in de kluis van de VN”.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter