Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Sunday, 12 October 2008 20:23

Minister Turteldroom

Written by 

 

 

Wat de minister voor Asiel en immigratie Turtelboom op dit moment aan het verkondigen is, zal menige brave burger interpreteren als zijnde een verharding van het immigratiebeleid. Zeker als men de pers erop naleest. Een pers die blijkbaar nog niet de nieuwe koers van de economische en politieke zetbazen onder de knie heeft, maar die anderzijds door haar commentaren ook de tegenstrijdige belangen van de machtskliek goed weergeeft. De opvoering van Turtelboom als ijzeren dame van de immigratie zit vol met verborgen intriges, valse plots en is vooral gehuld in veel mist die tot doel heeft om het werkelijke verhaal zo lang mogelijk te verhullen. Want wat is het werkelijke doel van deze liberale minister en haar bende van het politieke profitariaat? Het echte doel van deze bende is om de bevolking een nieuwe immigratiegolf en een grote regularisatie van illegalen in de maag te splitsen. Men laat eerst de organisatoren van de immigratie verkondigen dat regularisatie vanaf nu onder strikte voorwaarden zal verlopen. Daarbij wordt het liedje dat vreemdelingen die hier werk hebben, moeten kunnen blijven nog maar eens afgespeeld. De minister laat uitschijnen dat zij er persoonlijk voor zal zorgen dat de illegalen die hier geen werk hebben zullen mogen opkrassen (aanpassen of opkrassen) van wie komt toch die onzin vragen wij ons af? De minister wekt zo de schijn dat zij persoonlijk en samen met haar de liberale logebroeders en notoire uitbuiterskliek die verrotte immigratieboel zullen gaan opkuisen.

 

In werkelijkheid - achter de schermen - voeren de belanghebbenden van de mensenhandel (de economische belangengroepen) een geheel andere politiek. De bedoeling van die andere politiek is niet de verwijdering van de honderdduizenden illegalen die in het land verblijven. Neen integendeel, het is juist de bedoeling om op een massieve schaal die illegalen hier te laten blijven door middel van regularisatie. Alleen moet deze smeerlapperij verkocht worden aan de bevolking als een opkuisoperatie en mag die bevolking niet zien dat het in werkelijkheid gaat om een gigantische voorbereiding van de olympische opendeurdagen die België wil organiseren voor vreemdelingen uit alle windstreken. Naast de regularisaties willen de machtselites nog duizenden hooggeschoolden gaan invoeren. De doelstelling van de machtselite bestaat er in om naast een gigantisch overschot aan ongeschoolde arbeidskrachten, nu ook te zorgen dat er een massaal overschot aan hooggeschoolden wordt ingevoerd. De economische en financiële elite wil de komende recessie opvangen met heuse loonsverminderingen, zodat het de gewone mensen zijn die deze crisis zullen betalen. Om in staat te zijn de lonen naar beneden te halen moet er eerst een massaal overschot aan arbeidskrachten worden gecreëerd. In het Verenigd Koninkrijk verwacht de Bank of Engeland dat er 2 miljoen werkelozen zullen zijn tegen eind dit jaar en dat de crisis even groot zal zijn als vlak na de Tweede Wereldoorlog toen het VK eigenlijk bankroet was. In Duitsland zijn er nog altijd 4,5 miljoen mensen werkeloos. Maar ook in deze beide landen voeren de elites constant vreemdelingen in. In Duitsland heeft dat al geleid tot lagere lonen (meer werken voor hetzelfde geld) en minder sociale bescherming (nog geen 400 euro werkloosheidsvergoeding per maand). In ons land zijn er spijts alle vervalste en gemanipuleerde cijfers nog altijd 1 miljoen mensen die door de werklozenkas worden betaald.

Als bij de volgende economische recessie er nog eens duizenden en duizenden werklozen bijkomen, dan is het duidelijk over welke enorme overschotten op de arbeidsmarkt we hier spreken. Immigratie is een wezenlijk onderdeel van de geglobaliseerde economie. Ze is noodzakelijk voor het behoud van de winst en de woeker van de machtselite. In China is dat de migratie van het platteland naar het centrum. En bij ons gaat het in wezen om dezelfde beweging, maar dan van de periferie van de geglobaliseerde wereld naar het economische centrum van die geglobaliseerde wereld

Immigratie is geen zegen voor het volk, zelfs niet voor de immigranten. Het is een kapitalistische pest. Hoe meer immigranten een land telt, hoe lager de lonen zullen worden. Hoe meer immigranten, hoe minder sociale zekerheid er zal overblijven. Het doel van de economische en financiële elite bestaat erin om die lagere lonen en die lagere sociale bescherming te realiseren. Wij van het N-SA zullen ons daartegen verzetten.

Wij zijn de nationale en sociale weerstand.

Tegen kapitaal en immigratie!

Voor het volk!

 

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter