Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Monday, 08 March 2010 20:09

Brussel nationaliseren!

Written by 

De bevolking van Brussel zal tussen 2000 en 2060 toenemen met 40%. Nu reeds zijn 55% van alle Brusselaars van vreemde origine. Als de huidige demografische trend bij die bevolkingsgroep aanhoudt, zal het aantal kleuters tegen 2020 met 45% zijn toegenomen. Nu reeds bestaat de schoolpopulatie in het Brusselse onderwijs dat door de Vlaamse gemeenschap wordt gegeven en betaald uit 85% anderstalige kinderen. Niet eens 12% van de kinderen in die scholen leeft in een homogeen Nederlandstalig gezinsverband. Het laat zich raden hoeveel er nog zullen overbllijven in 2020. Brussel telt maar 10% sociale woningen (vergelijk: 55% in Amsterdam) wat tot gevolg heeft dat 25.000 huishoudens op een wachtlijst staan voor een dergelijke woning. De overgrote meerderheid van deze mensen is van vreemde origine. Tussen 2006 en 2020 heeft Brussel nood aan 50.000 nieuwe woningen om de vreemde bevolkingsaangroei aan te kunnen. Dit zijn enkele cijfers die aantonen waar het in deze chaotische, bijna anarchistische stad naartoe gaat. Demografen stellen bovendien vast dat er in de komende tien jaar 150.000 Brusselaars zullen bijkomen die veelal laaggeschoold en van buitenlandse afkomst zijn. De enige reden voor deze bevolkingsaangroei is toe te schrijven aan immigratie en aan het geboortecijfer bij die immigranten.

De Brusselse jeugdwerkloosheid bedraagt ruim 35%. En 32% van alle Brusselse kinderen leeft in een gezin waar er geen enkel inkomen uit arbeid voortkomt. 22% van deze jongeren verlaat de school met een diploma van lager secundair onderwijs. De bevolkingsaangroei zal steeds meer druk zetten op de scholen en het scholingsniveau. De arbeidsmarkt lijdt nu al onder een explosief aanbodtekort. En de vastgoedmarkt   zal door het probleem van de toenemende bevolkingsdichtheid uitgroeien tot een ecologische en sociale ramp, daar men vroeg of laat de overgebleven openbare ruimte zal moeten aanwenden. De tekorten die Brussel heeft op financieel-economisch gebied zijn gigantisch en toch heeft de Belgische elite er jaren geleden mee ingestemd om van deze stad een afzonderlijk gewest te maken. Dat deze constructie alleen  diende en dient om een deel van de Belgische elite aan boord van de Belgische staatsstructuur te houden is dan ook evident. Deze Brusselse elite maakt deel uit van de Belgische en het is deze elite die het gehele land onder curatele houdt. Door politieke en financiële sluipwegen te bewandelen heeft die Belgisch elite het land verkaveld. Daarom lijkt dit land op Madurodam en wordt het geleid door misdadigers vermomd als politici die op elke vierkante meter van het grondgebied instellingen voor zichzelf hebben gecreëerd van waaruit ze schaamteloos de zakken kunnen volproppen. Net zoals marktkramers elke meter op een marktplein inpalmen.

Zo is Brussel verworden tot een anarchistisch stuk lappendeken dat door een kleptocratie van maffiose individuen aller slag is ingenomen. De politiek is in deze stad een mechanisme dat dient om een bende ongeregeld haar ding te laten doen. Vooral buit binnenhalen is hun hoofdactiviteit. Het recentste voorbeeld is de affaire met de waterzuiveringsinstallatie, waar uitgerekend een groene minister foert zegt tegen het algemene belang en gewoon verder doet met datgene wat voor hen van belang is: het binnenhalen van poen, voor zichzelf en voor hun partij. Politieke partijen in Brussel zijn nog meer dan elders verworden tot bendes, het zijn geen organisaties met sociaal nut. Ze hebben maar één doel en dat is zichzelf bedienen van functies en geld. Het beste bewijs voor deze stelling is het feit dat er maar liefst 41 politici in Brussel bevoegd zijn voor cultuur. Brussel is een kluwen van één gewest, twee gemeenschappen en 19 gemeenten. Een rattennest. En in deze bende zitten een pak nieuwe Brusselaars. Ooit van ver naar hier gekomen om chaos en geweld te ontvluchten. Maar terechtgekomen in een vertrouwde omgeving. Een omgeving zoals hun landen van herkomst, waar corrupte politiek, gesjoemel en bendevorming vermomd als politieke praktijk schering en inslag zijn. Daarom voelen nieuwe Brusselaars zich snel thuis in deze stad. Ze lijkt op vlak van mentaliteit immers verdacht veel op een Kinshasa. Dat heeft zeker te maken met de aanwezigheid van de familie van de eerste heerser over Congo in deze stad. De koloniale smeerlapperij is moeilijk weg te wassen. Het koningshuis heeft een innige band met de negertjes, de historische bron van hun rijkdom. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er honderdduizenden zwarte mensen wonen in deze stad. Wiedergutmachung heet dat. Betaald door ons. In plaats van een zionistisch Holocaustsyndroom een Belgicistisch rubberoedeem.


N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter