Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Saturday, 30 January 2010 21:24

Herinvoering doodstraf

Written by 

Naar aanleiding van de recente bekentenissen die Ronald J. aflegde aangaande de verschillende moorden die hij pleegde, meent het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat de discussie omtrent de herinvoering van de doodstraf opnieuw moet gevoerd worden. Er loopt zoals bekend bijzonder veel fout in het Belgisch justitiesysteem. Daders van misdrijven en gevangenen worden er vanuit een liberalistische mensenrechtenideologie in de watten gelegd met allerlei voorrechten, slachtoffers blijven vaak in de kou staan. N-SA vertrekt niet vanuit een christelijk (of ander godsdienstig) axioma dat menselijk leven per definitie heilig stelt. Evenmin voelen wij ons gebonden door allerlei mensenrechten verklaringen die het foutieve liberale mensbeeld ondersteunen en de rechten van volkeren, stamverbanden, families, gezinnen… volledig miskennen. Een mens wordt geboren binnen een gemeenschap (ouders, familie, volksgemeenschap) en komt nooit als individu vanuit het niets op de wereld terecht. Indien personen, eens zij de volwassenheid bereikt hebben, daden van die aard stellen dat zij de volksgemeenschap (of leden ervan) ernstige schade toebrengen, moet de mogelijkheid bestaan dat de gemeenschap deze personen definitief uit haar rangen verwijdert, zo nodig via de toepassing van de doodstraf.


Personen die bijzonder zware feiten plegen (we gaan hier niet in details) en waarvan de bewijslast onomstotelijk vast ligt, moeten de doodstraf krijgen, die binnen een redelijk aanvaardbare periode ook wordt uitgevoerd. Alternatieve straffen zoals dwangarbeid (al dan niet binnen gevangenismuren) en publieke vernedering moeten tevens kunnen, wat ook de decentralisatie bevordert. Tenslotte horen in gevangenissen in de eerste plaats die criminelen thuis, die een fysiek gevaar vormen voor anderen door moord(poging), aanranding, (gewapende) bedreiging… Witteboord-criminelen bijvoorbeeld, dienen dan ook op zodanige wijze gestraft te worden dat zij in de eerste plaats geraakt worden in hun bezittingen en in hun burgerlijke en politieke rechten.  

Door de strenge voorwaarden inzake onomstotelijke bewijslast moet vermeden worden dat onschuldigen terechtgesteld worden. Ook niet alle zware misdadigers verdienen automatisch executie. Tussen een pedofiele kindermoordenaar enerzijds en de dader van een passionele moord anderzijds ligt nog altijd een wereld van verschil. Het argument tegen de doodstraf als zou dit een te lichte en goedkope straf voor de dader zijn, snijdt geen hout. Het is eerder een teken van sadistische ingesteldheid om de misdadiger zo maximaal mogelijk te willen pijnigen en is bijgevolg ook compleet verwerpelijk. Sadisme is een teken van zwakheid. Anderzijds kan het niet de bedoeling zijn dat de volksgemeenschap tot het einde der dagen blijft opdraaien voor de kosten om bijvoorbeeld een pedofiele kindermoordenaar in z’n cel in leven te houden, met nog een ontsnappingsrisico erbovenop.  

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter