Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Thursday, 22 September 2011 19:45

Klacht tegen Vande Lanotte door N-SA

Written by 

Vandaag is klacht neergelegd bij de politie van Oostende tegen de burgemeester van Oostende,  Jean Vandecasteele, tegen gemeenteraadslid  Johan Vande Lanotte alsook tegen het hoofd van de politie, korpschef Philip Caestecker. Deze klacht werd ingediend door de algemene coördinator van de NDP en het N-SA.

De klacht heeft betrekking op uitspraken van de drie heren in verband met illegalen. Die uitspraken werden herhaaldelijk gedaan in verschillende publicaties en op de tv-zenders.  Herhaaldelijk werd daarbij door de heren het verband gelegd tussen criminaliteit en vreemdelingen. En iedereen weet dat dit een doodzonde is tegen de multiculturele dogma’s van dit regime. Meer bepaald klagen zij aan dat de criminaliteit wordt gepleegd door illegalen die de stad “overspoelen” (dixit de hoofdcommissaris). Ze beweren verder dat er gauwdiefstallen en wagen-inbraken door illegalen worden gepleegd, dat de veiligheid in de stad door vreemdelingen wordt bedreigd en dat vreemdelingen een bedreiging voor de bevolking vormen. De hoofdcommissaris zei verder dat sommige illegalen criminelen zijn.

Onze klacht tegen de drie heren, wegens het oproepen tot haat, heeft tot doel om het verschil in behandeling door het gerecht aan te tonen en aan te klagen tussen enerzijds de vervolging van onze algemene coördinator (die voor mindere uitspraken over illegalen en vreemdelingen op 3 oktober voor de rechtbank moet verschijnen) en de welwillendheid van het parket tegenover de drie bovengenoemde heren (die niet verontrust worden door parket en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding als zij dergelijke uitspraken doen). Dat twee van hen daarbij een bloedrode SP.A-kaart hebben, zal hier wel niet vreemd aan zijn. Ook het nog lopende proces tegen Franck Vanhecke (die zelf niks heeft geschreven of gezegd, maar alleen verantwoordelijke uitgever was van een publicatie waarin een misdrijf onterecht werd toegeschreven  aan vreemdelingen) is een voorbeeld van hoe het systeem met twee maten en twee gewichten werkt. En het toont aan dat de vrijheid van spreken voorbehouden is voor bepaalde politieke strekkingen en bepaalde sociale klassen, maar dat het gewone volk de mond moet houden. Mensen die vanuit nationalistische optiek de problematiek van immigratie in de samenleving aankaarten, worden de mond gesnoerd en worden vervolgd, terwijl anderen vrijuit spreken.

Een dergelijke behandeling toont het discriminerende karakter aan van onze justitie en van de multiculturele lobby in dit land. Een klassenjustitie die eigen volkse en sociaal zwakkere mensen monddood wil maken door hen af te persen met boetes en gevangenisstraffen. Deze discriminatie bestaat er ook in dat heren met geld en status (en vooral met de juiste partijkaart!) ongestoord dingen mogen zeggen die anderen niet eens mogen fluisteren zonder dat ze vervolgd worden. Want hoe kan men anders uitleggen dat nationalisten, zoals onze algemene coördinator, zich op 3 oktober moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Brugge wegens “oproepen tot haat” en anderen, zoals Vande Lanotte, niet eens verontrust worden? Nochtans is wat zij zeggen volgens de criteria van het parket en het CGKR van dezelfde orde.

Nee, beste kameraden, onze klacht tegen deze heren zal nóg maar eens aantonen dat het vervolgen van nationalisten voor vermeende oproepen tot haat – en verder al de andere onzin waar men ons mee om de oren slaat – niet gebeurt uit oprechte verontwaardiging van de machtskaste. Zulke feiten worden alleen maar tegen ons gebruikt om ons te criminaliseren en om onze politieke boodschap te ondermijnen. De burgerij mag zich echter alles veroorloven. En de seponering van onze klacht zal dat weer ten overvloede bewijzen. Of denkt u dat de heren ook maar één seconde verontrust zullen worden? Belgische justitie is klassenjustitie. Belgische justitie is altijd al anti-Vlaamse justitie geweest. Onze klacht zal het bewijzen.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter