Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Wednesday, 24 August 2011 14:35

Eenheid?

Written by 

Op de IJzerwake hebben de verschillende sprekers weer eens alle registers opengetrokken om tot “eenheid” te komen – en dit op een plaats waar vooral Vlaams Belang-mensen samenkomen. Daarmee bedoelen ze niet de eenheid die binnen de eigen partij zo broodnodig is, maar wel de eenheid met de ultraliberalen van de N-VA. Wat die eenheid dan zou moeten voorstellen, laat men in het midden tegenover de militanten, want die zouden zich wel eens kunnen verslikken in wat de leiding van de partij daarmee voor ogen heeft.

De mensen die de eenheid met de N-VA propageren, vertellen dat deze eenheid zal leiden tot een kartel dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in verschillende steden uitvoerende mandaten zal kunnen veroveren. Nog utopischer is de veronderstelling dat een dergelijke eenheid (en mogelijkerwijze kartel) bij de gemeenteraadsverkiezingen zo massaal succesvol zou zijn dat de onafhankelijkheid van Vlaanderen erdoor zou worden afgedwongen. De oproep tot eenheid naar een partij waarvan de voorzitter zich tot doel heeft gesteld om het Vlaams Belang tot op het bot uit te benen toont nog maar eens aan dat de partijleiding van het VB – die de wake controleert en manipuleert (en daardoor direct verantwoordelijk is voor wat op het podium wordt gezegd) – volledig is losgeraakt van haar militanten, maar ook voor een groot stuk is losgeraakt van de werkelijkheid.

Terwijl grote woorden op het podium als losse korrels zand over de hoofden van de aanwezigen worden gestrooid blijven steeds meer militanten verstomd kijken naar de inertie die de partijleiding naar de eigen achterban tentoonspreidt. Dat de spreker die zo hevig voor eenheid tussen de partijnomenklatoera’s van VB en N-VA aan het pleiten was voordien al had gepolst om van de ene partij naar de andere over te lopen, dat moeten de militanten ook maar slikken en ze moeten zelfs doen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is.

In heel het verhaal van eenheid onder nationalisten wordt compleet voorbijgegaan aan de verschillen die de VB-militanten nu nog denken te hebben ten opzichte van de N-VA. De top, die met de jaren steeds meer een liberaal tot ultraliberaal verhaal is gaan vertellen, en het kader, dat ertoe heeft bijgedragen dat deze economische standpunten ingang bij de partij hebben gevonden, denken wel degelijk dat zo een Forza Flandria kan, omdat er inhoudelijk geen eigen VB-verhaal meer wordt verteld. Buiten de anti- islamhysterie heeft de partij geen eigen inbreng meer tot het nationalisme die nog enig verschil met de liberalen van de N-VA aantoont. Alleen moet de eigen militant een pak zand in de ogen worden gestrooid met het verhaaltje dat de N-VA het VB uit het cordon zal trekken, omdat Vlaanderen daar nood aan heeft.

Men is verder bang om enig eigen idee over economie en sociale politiek te ontwikkelen dat niet ook de kiezers en de achterban van de N-VA kan bekoren. Maar wat is daar de zin van? Het motto van Dewinter was toch altijd dat het origineel de kopie overtreft? Wel, langzaam maar zeker verwordt het VB tot een slechte kopie van de N-VA. De laatste teksten voor het op stapel staande Economisch Congres zijn weer van een dergelijke vaagheid dat je er inderdaad N-VA-kiezers mee zoet kunt houden en zelfs LDD-ultra’s mee kunt paaien. Alleen: die zullen daarvoor niet meer naar de partij komen, maar rechtstreeks kiezen voor het origineel, dat ongeremd patronale en rechts-liberale praat verkoopt. De eigen achterban kun je er al evenmin mee overtuigen. Het is niet charmerend, uitdagend en vernieuwend. En vooral als sommige maatregelen duidelijk voelbaar zullen worden, zal de VB-achterban – die veelal bestaat uit mensen die tot de arbeidersgroep behoren – de benen nemen als ze geen alternatief te zien en te horen krijgen. Het is koude kost die wordt opgediend; je kunt er niet van eten zonder een indigestie te krijgen.

Terwijl de N-VA de economische crisis hanteert als politiek wapen voor haar eigen liberale recepten ter oplossing daarvan, was er op de IJzerwake geen zucht te horen over deze problematiek. Er was enkel de verwijzing dat Wallonië het “Griekenland aan de Maas” is. Het feit dat de onafhankelijkheid van ons land door een Euro-sovjet elke dag meer en meer aan banden wordt gelegd, zoals door de maatregelen om onze schuld en onze schuldgraad door Europa te laten bepalen en niet meer door nationale politici (tenzij in de rol van euromarionet), dat moet toch interessant genoeg zijn om aandacht aan te besteden? Nationale “onafhankelijkheid” met vreemde mogendheden die zullen bepalen hoeveel je als land mag lenen, dat is toch geen onafhankelijkheid? Dat is bezetting. De N-VA vindt dat goed zo, want zij zijn Euro-regionalisten. Maar wat zegt het VB daarvan?

Of wat met het feit dat we een economische crisis beleven die van eenzelfde orde is als de Grote Depressie en die zal leiden tot hyperinflatie of het stilvallen van de groei? Alweer géén woord daarover op de weide. Hetzelfde met de steeds wederkerende litanie tegen het CGKR. Stoere praat vanop de kansel. En compleet in het luchtledige gebracht door Johan Sanctorum, die en passant zichzelf omschrijft als revolutionair. Vijftig meter van het podium hing echter een groot spandoek dat opriep tot de stopzetting van de repressie tegen militanten van het N-SA die op 3 oktober voor de Belgische klassenjustitie (of is rassenjustitie een betere naam, vermits alleen blanke mensen daar meestal worden gekoeioneerd?) moeten verschijnen. Maar op het podium geen kik daar over. Alleen verbaal gebral en loze pseudo-revolutionaire praat over hoe beroepsnationalisten zoals hij eens zullen laten zien wat er zwaait als er nog eens een Vlaming wordt vervolgd door de antiracisten. Niks dus.

Eenheid is blijkbaar alleen maar interessant als die bestaat tussen partijhoofdkwartieren en als er geld mee verdiend kan worden. Eenheid in de strijd als iemand de mond wordt gesnoerd door de Belgische justitie en wanneer de kleine militant in de zakken mag schieten voor de kosten, dat is voor de zelfverklaarde revolutionairen van het Vlaams-nationalisme geen prioriteit. Het is zelfs geen beetje aandacht waard,  want wat is tenslotte de waarde van een militant of een flamingant of een solidaristische activist als hij niet tot de baronie van de beweging hoort? Niks in de ogen van de roepers voor “eenheid”.

En zo komen we tot de kern van de zaak: terwijl op het podium de eenheid wordt afgesmeekt van de grote concurrent die aan de Belgische en regionale tafels zit te smikkelen van al het mooie Belgische geld (waar het VB nu voor een groot stuk naar mag fluiten en waar ze bij die partij graag voor op de knieën naar de N-VA zouden kruipen), wordt op de werkvloer de eenheid van de militant gesmeed. Vele tientallen mensen hebben immers zowel financieel als moreel hun steun betuigd aan het N-SA. Terwijl ik bij de basismilitant nog nooit zoveel lethargie en soms ronduit walging voor de eigen partij gehoord en gevoeld heb, is hun steun aan onze zaak met een warm hart gegeven. Ik ben ook geschrokken van de verhalen van verschillende mensen die ik reeds vele jaren als trouwe en fanatieke “blokkers”  ken, toen ze mij vertelden dat ze hun partijkaart hadden teruggestuurd. Sommigen verscheurd door verdriet en ontgoocheling, omdat de vele jaren van activiteit en inzet door de leiding als waardeloos werden gezien. In de 44 jaar dat ik militant ben, moet ik daar toch nog van opkijken en ik kreeg plaatsvervangende schaamte en schrik voor deze ontwikkeling. Maar zij die echt het schaamrood zouden moeten krijgen, zijn er nog altijd van overtuigd dat er niks aan de hand is in de partij. Zij liepen goedgemutst rond en waarom zouden ze ook niet? Zolang zij bij de kliek horen die goed poen verdient, is er voor hen geen vuiltje aan de lucht. Daarom zoeken zij een artificiële eenheid met hun politiek concurrent. De eenheid met hun eigen achterban smelt immers als sneeuw voor de zon.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter