Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Sunday, 26 June 2011 13:47

Belgische politici zijn oorlogsmisdadigers!

Written by 

De Belgische politieke klasse sleept dit land nu al 100 dagen mee in een buitenlandse oorlog en is van plan om daar nog voor onbepaalde tijd mee door te gaan – dit op bevel van de Eurosovjet en op vriendelijk verzoek van de potentaten van Obamaland. De niet-verkozen sovjet-bureaucraten van de Europese Unie en de NAVO hebben de onwettig verkozen Belgische parlementsleden kunnen overtuigen van de noodzaak om Libië te helpen platbombarderen.

Om de democratie in Libië te brengen (een democratie die de Europese Sovjetstaat niet kent en die in eigen land verkracht wordt door ongrondwettelijke putschisten) heeft de NAVO onder de paraplu van operatie “Unified Protector” intussen 12 400 vluchten uitgevoerd boven Libië, waaronder 5000 aanvalsmissies (met 2000 geraakte doelwitten). Dat daarbij honderden burgers vermoord zijn, staat buiten kijf. En dat ze vermoord en niet het slachtoffer van oorlogshandelingen zijn, is evident en onweerlegbaar. Of heeft er iemand weet van dat wij Libië de oorlog hebben verklaard?

Terwijl in eigen land de politieke debielen haasje-over springen van verontwaardiging als er eens een allochtoon gekrenkt wordt in een interimkantoor of als een homo met de vinger wordt gewezen, laat de politieke kliek intussen een klein land bombarderen waarbij de infrastructuur aan diggelen wordt geschoten en kinderen, bejaarden en vrouwen worden afgeslacht. Ja, politiek is een raar ding, zeker als ze wordt belichaamd door de minkukels die in dit land de dienst uitmaken. Maar zegt onze politiek elite: “wij doen dit alles in naam van de mensenrechten”. En dat is ongelooflijk knap gevonden: mensen vermoorden om hun meer mensenrechten te geven. Enfin, iedereen weet dat België  een voorbeeldfunctie in de wereld vervult en het zijn juist dergelijke fantastische redeneringen van onze politiekers die ons telkens op wereldvlak “in the picture” brengen.

Wij van het N-SA zijn natuurlijk geen geschoolde beroepspolitici die dergelijke dialectische kronkels uit onze mouw kunnen schudden. Ook zijn wij niet zoals de nationalisten van N-VA en VB zo corrupt dat we de Belgische belangen laten primeren boven het onafhankelijkheidsprincipe dat zegt dat elk land het recht heeft om soeverein op te treden binnen zijn eigen grenzen en dat anderen zich daar niet mee te moeien hebben. Maar wat wil je als Vlaams-nationalisten het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de commissie voor Belgische landsverdediging waarnemen? Dan doe je toch mee met het Belgische hoera-patriottisme? Bracke van de N-VA en De Man van het VB: de Vlaams-nationalistische oorlogshansworsten in dienst van België.

Maar wij zullen wel naïeve idealisten zijn die niet beseffen dat hier grotere belangen op het spel staan die boven die van Vlaanderen gaan. Zoals bijvoorbeeld het feit dat Libië geen schulden heeft bij het IMF of de Wereldbank en dus niet geknecht is door het internationale bankierskapitalisme. Of het feit dat Libië beschikt over 150 ton aan goudreserves met een waarde die de 5 miljard Euro overschrijdt. Of het feit dat het grote olie-, gas- en uraniumreserves heeft. Of het feit dat Libië een voortrekker is in het loskoppelen van de Afrikaanse landen (waar Libië meer affiniteit mee heeft dan met de Arabische landen) van de dollar en de euro en pleit voor een Afrikaanse munt.  Of het feit dat Libië en Kadhafi na de Arabische lente met Tunesië en Egypte een front zou kunnen gaan vormen en zo geostrategische belangen van Amerika en de Eurosovjet in het geding zouden kunnen komen (o.a. de toegang tot het Suezkanaal). Of het feit dat de belangen van Israël veilig gesteld moeten worden door de regio te destabiliseren, wat dan weer verklaart waarom het Vlaams Belang heeft ingestemd met de oorlog tegen Libië (als je geld krijgt van de Joodse meester moet je ook de belangen van de Joodse staat dienen). Of misschien is het feit dat Khadhafi steeds meer aanleunt bij China, India en Brazilië en zo de USA verzwakt de werkelijke reden om daar mensen te gaan vermoorden?

Wij denken dat het eerder om deze overwegingen is dat onze politieke elite (uit alle partijen) eendrachtig deze oorlog wil voortzetten. En al kost deze oorlog ons land elke maand 5 miljoen euro, dat deert hun niet. Hun dienstbaarheid aan de Eurosovjet is zo groot dat zij het eigen volk willen laten betalen op sociaal vlak om in een ver land mee te kunnen doen aan moord en doodslag.

Het N-SA eist dan ook dat de voorzitter van de Kamer, de voorzitter van de commissie voor Landsverdediging, de eerste minister en de minister van Defensie voor de rechtbank zouden worden gebracht. De tenlastelegging is duidelijk: op een onwettige manier te zijn overgegaan tot oorlogshandelingen. Vervolging voor volkerenmoord.*

* Naar het voorbeeld van meester Jacques Vergès. Zie ook: Franse advocaten plannen Libië rechtszaak tegen Sarkozy (ZapLog, 3 juni 2011)

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter