Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Tuesday, 10 May 2011 22:43

Concert zaterdag: AFGELAST!

Written by 
rockfest14mei_verbotenHet dagelijkse bestuur van het N-SA heeft beslist om het op 14 mei aangekondigde Rockfest, dat moest doorgaan in zaal De Vrede te Burcht, te annuleren. Deze beslissing hebben we genomen nadat er in de linkse pers ophitsende en tot discriminatie aansporende maatregelen van justitie en politiek tegen onze organisatie werden geëist.

Deze oproepen van links tot discriminatie van onze organisatie bestaan er voornamelijk in om via het burgerlijke gerechtsapparaat een groep van de bevolking die een bepaalde opinie heeft te laten vervolgen en ze op die manier uit de politieke strijd te weren. Deze door links ondersteunde en gebruikte burgerlijke tactiek heeft er in het verleden al toe geleid dat de beweging inderdaad klappen heeft moeten incasseren. Zo is de veroordeling van de VMO een schoolvoorbeeld van hoe linkse mediaterreur, gecombineerd met de agenda van de burgerij om politieke tegenstanders te liquideren, nefast kan zijn voor de beweging. De recentere veroordeling van het Vlaams Blok en het cordon sanitaire rond de opvolger van die partij, het Vlaams Belang, zijn een ander voorbeeld van hoe de samenwerking tussen extreem-links en de burgerij kan leiden tot discriminatie en criminalisering van politieke opinies.

Dat de burgerij daarbij links alleen gebruikt om nationalisten aan te vallen, maar er terzelfdertijd niet voor terugschrikt om ook de bondgenoten van links met dezelfde middelen te criminaliseren kon men zien bij de criminalisering van de Arabisch-Europese Liga en haar boegbeeld Abou Jahjah. Dus: de tactiek van links keert zich bij gelegenheid tegen zichzelf. Blijkbaar zitten daar veel ezels die meer dan één keer over dezelfde steen struikelen. Maar ondanks deze voor de linkse beweging negatieve terugslag, blijft ze toch verder de tactiek van juridische ophitsing van de burgerij volgen. Daartoe gebruikt links een speciaal voor dat doel ontworpen en onderhouden haatblog. De Radio Mille Collines van links, zeg maar, die constant haat spuwt naar politieke opposanten en zich daarbij niet schroomt om de burgerij op te roepen om die opposanten in de gevangenis te gooien of geweld tegen opposanten (zoals het aanvallen en vernietigen van partijlokalen) lacherig toejuicht als zijnde onschuldig van aard. En feitelijk het gebruikte geweld goedkeurt.

Men gebruikt daarvoor een reeds lang gekend procedé. Je weet zo hoe de zaak zal verlopen als je iets organiseert als nationaal-revolutionaire beweging. In eerste instantie start de provocatieblog een haatcampagne op tegen de organisatie die ze op dat ogenblik in het vizier heeft en bijna onmiddellijk wordt die haatpropaganda overgenomen door de reguliere pers. Van toeval is hier geen sprake: alles is georkestreerd en de morele dampen die ze in hun retoriek gebruiken, ruiken naar mottenballen omdat ze zo oud en afgezaagd zijn. Cross-mediaal georkestreerde haatspraak is het resultaat. En dat kan perfect omdat de belangen van beide groepen – aan de ene kant die van links en aan de andere kant die van de burgerij – identiek zijn in hun verdediging en in het propageren van de multiculturele maatschappij. Het doel is alle organisaties die enerzijds het migrantenthema en anderzijds de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen nastreven op een tot discriminatie aanzettende manier aan te vallen, zodat de politieke vijanden van deze organisaties – de burgerlijke elite en haar gerechtsapparaat – dit als alibi zouden kunnen gebruiken om deze groepen te criminaliseren.

De provocatiemethode is steevast dezelfde: men roept plaatselijke politici en politiediensten op om aangekondigde en volledig legale manifestaties van politieke tegenstanders te verbieden door preventief repressief op te treden tegen de organisatoren. Omdat er in hoofde van die politieke organisaties noch in hun manifestaties enige misdrijf te bespeuren valt, moet men de wil tot misdrijf suggereren. Daarom wordt criminalisering als middel gebruikt. Een intentieproces via suggestie. Nazi-Duitsland achterna. En wie had daar de repressiewetten ontworpen lang voor de nazi's aan de macht kwamen en waarvan zij ze hebben overgenomen? Dat had kameraad Gustav Noske gedaan van de Duitse Sociaaldemocratische Partij, een partij die toen nog het marxisme aanhing.

Dit procedé herhalend gaat dit hier zo ver dat een obscure, anoniem opererende haatblog de overheid oproept alsmaar meer repressievere wetgeving te implementeren in dit land. Zo suggereert de provocatieschrijver van de haatblog dat nog vóór er enige strafrechtelijke feiten zijn gebeurd naar aanleiding van een op handen zijnde manifestatie de overheid de macht moet krijgen om preventief in te grijpen en zo het evenement dat op dat ogenblik geviseerd wordt verboden kan worden nog voor het een aanvang neemt. Dat men zich in progressieve kringen laat verleiden tot dergelijke dictatoriale en repressieve wetgeving is verbijsterend en kan alleen maar voortkomen uit de verdwazing die daar heerst. Of moeten we niet veeleer zeggen: uit de collaboratie van links met het regime?

Als je ziet hoe links zijn broek afdoet voor de belgicistische elite en zich plat legt (bijna als enigen) voor het koningshuis, dan wordt veel duidelijk. En dat dit regime dankbaar op de oproep van links ingaat om de repressie te versterken is normaal. Dit regime is namelijk volledig ingestort. Het feit dat de politieke klasse beseft dat haar legitimiteit onbestaande is, omdat zij zich op een onwettige manier heeft laten verkiezen, is daarbij cruciaal. Ook moet de politieke klasse in opdracht van de Europese supranationale – en dus de echte – machthebbers in dit land ons sociale systeem en het gehele tewerkstellingsbeleid drastisch hervormen. De elite weet dat dit de bevolking pijn zal doen. Het volk nog niet; het feest nog door, maar dat zal nog wel veranderen.

Het verzet zal dan ook vanuit de bevolking groeien als die doorkrijgt wat op til staat. En net daar kan de elite repressieve wetgeving zeer goed gebruiken. Als men bijvoorbeeld bij stakingen een bedrijventerrein wil afsluiten, dan zou een burgemeester – op basis van een vermoeden van misdrijf – maatregelen kunnen nemen. Want de antidiscriminatiewetten zijn zo gemaakt dat je er letterlijk iedereen mee kan vervolgen. In het gekste (maar onze politieke klasse is knetter) geval zou een vakbondsblokkade bij een bedrijf of een betoging tegen het patronaat preventief verboden kunnen worden, omdat de vrees bestaat dat de arbeiders de bazen tijdens deze acties zouden verwijten voor "uitbuiters" of "geldwolven".

De discriminatiewetten verbieden om personen op basis van hun materiële status te brandmerken of hen daarop aan te vallen. Dus: als iemand stinkend rijk is en zichzelf vetmest met dikke bonussen mag u die persoon niets verwijten of hem of haar brandmerken, want dat is discriminerend. De liberalen hebben destijds geëist dat dit werd opgenomen in de rits antidiscriminatiebepalingen die de antidiscriminatiewetten bevatten. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of onze politieke klasse is ermee weg. Dat een of andere mafketel (het moet daarom nog geen gek van Antifa zijn) de nieuwe repressiewetten, eens die gestemd zijn, vroeg of laat zal inroepen om een manifestatie waar vermoedelijk discriminerende taal zou kunnen worden gebruikt preventief te verbieden is best denkbaar. Want dat is waar links en de media ons van beschuldigen: dat wij "haat" en "discriminatie" zouden propageren tijdens onze concerten. En daarom vragen zij een preventief verbod op het houden van dergelijke concerten. Bewijzen zijn daarbij niet nodig.

En daarom is het wel zeer verdacht dat de linkse beweging die zich antifascistisch noemt dergelijke kwalijke wetten eist en de roep van de politieke klasse naar repressie ondersteunt. Maar wij van het N-SA zullen de haatmanagers van links niet het plezier gunnen om onze kleine organisatie door de wolven van de Belgische justitie in de mangel te laten nemen. In die val van links zullen we niet trappen; wij zullen ons niet in de hoek van criminalisering laten duwen door hen. En we vrezen dat dat juist de bedoeling is: we zijn er eigenlijk zeker van dat dat de bedoeling is. Want niks is zo simpel als enkele provocateurs naar een concert sturen die dan anderen kunnen ophitsen om strafbare daden te stellen. Dat hebben we kunnen meemaken tijdens ons jeugdcongres in Oostkamp, waar een Nederlandse reportageploeg een paar provocateurs vooraf de zaal in had gestuurd die op een bepaald ogenblik als gek met hun poot in de lucht begonnen te zwaaien. Dat moest hen de beelden leveren die ons konden criminaliseren. Toen die Nederlandse cameraploeg dan uiteindelijk binnenviel op ons concert stonden die provocateurs plots als bodyguards bij die filmploeg te blinken en zijn ze samen met hen vertrokken.

Ook het feit dat de zaaluitbater, ondanks zijn goede wil, nu door de media en de burgemeester geïntimideerd is om het niet toe te laten heeft tot onze beslissing om het concert te annuleren bijgedragen. En wij zijn niet van plan om ons, zoals anderen dat doen, te verlagen om nu vlug in een of ander gat te gaan kruipen en daar stiekem alsnog het concert te houden. Dat zou die ophitsers goed uitkomen: ons laten marginaliseren als mens en burger – en ons zo laten opjagen in ons eigen land. In deze organisatorische pogrom van marginaliteit en criminalisering zullen die kleine anonieme ettertjes en hun haatspraak ons niet krijgen.

Voor ons als organisatie heeft deze zaak echter een positieve kant. Het heeft een kleine fractie van onze militanten en coördinatoren die in het organiseren van concerten als propagandamiddel enig nut zagen, doen inzien dat dit niet het geval is. Een schokeffect zoals bij ons eerste concert in Oostkamp, waarbij we de media hebben gebruikt om landelijke bekendheid te verwerven, kun je niet op een blijvende basis creëren. Dat keert zich uiteindelijk tegen jezelf en dat kan niet de bedoeling zijn. Daar we voordien al hadden besloten om na dit concert geen andere meer te organiseren is de afgelasting van dit evenement dan ook niet van wezenlijk belang voor ons als organisatie. En de financiële verliezen zijn zeer beperkt, omdat we telkens voorzien hebben dat een tactische terugtocht nodig kan zijn. We kennen dit landje en zijn pers zo onderhand wel. En zoals gezegd kennen we ook de repressiemethoden om de oppositie klein te houden en schade aan haar organisaties toe te brengen. Maar wij zijn altijd zeer flexibel in die dingen. Een laatste positief effect van de hetze die door links en de media tegen ons wordt gevoerd, ligt in het feit dat de leiding van de beweging nu iedereen weer op een lijn heeft wat tactiek en strategie betreft. Daarvoor bedanken wij al onze tegenstanders van harte.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter