Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Tuesday, 22 March 2011 01:33

Hoog de internationale solidariteit!

Written by 
Oorlog is volksbedrogWie niet luisteren wil, moet voelen. Dat niemand nu aankomt met dat de coalitieleden van Odyssey Dawn humanitaire belangen vooropstellen. Dat niemand nu durft te beweren dat onze politici door een verraderlijk VN-dictaat aanhorig aan de NAVO en het grootkapitaal onze militairen doodsgevaren laten trotseren. Neen! Gedaan met dit paternalisme! Zowel voor mainstream partijen als de N-VA en het VB! Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf; iedereen moet weten waar hij aan begint wanneer hij in een onderworpen staat als België collaboreert met het buitenlands beleid en de daarbij horende agressieoorlogen meekrijgt. Na Servië en Afghanistan moet deze les nu eens geleerd zijn. Vroeg of laat slaat het noodlot toe en dan ontsnapt niemand aan de tragedie, men is medeplichtig of men is dat niet.

Wij groeten het Libisch volk, zonder onderscheid zowel de loyalen als de rebellen, en hopen oprecht dat zij samen zo veel mogelijk agressoren uit de lucht knallen, opdat deze praktijk stopt!

Wij walgen van de oorlogszuchtigen, in het bijzonder aan 'Belgische' kant, die de naam van humanisme en humanitaire hulp bedoezelen en als excuus misbruiken voor hun laffe vazallendom. Wij verachten de politici, die met krokodillentranen in de ogen de contrarevolutionaire haat bedrijven en de ware redenen voor het Libië-conflict verzwijgen. Misschien weten zij het ook echt niet. Misschien zijn zij door corruptie en verknechting echt blind. Dat zal hen echter niet sparen wanneer het noodlot voor volksverraders en oorlogscollaborateurs toeslaat. Zij sleuren ons vredelievend volk met hen mee de afgrond in!

Wij staan voor paal in de wereld als laffe meelopers, stilzwijgende idioten die tegen beter weten in wegkijken. Wie nu nog beschaamd wegkijkt, verliest zijn eer en zijn recht van spreken. Wie geen schaamte ondervindt, die mag nu reeds duidelijk gemaakt worden dat ook zij niet aan deze tragedie zullen ontsnappen, het ontwaken zal hen slecht bekomen! Wie te laat is, zal daar voor altijd mee moeten leven!

Wij kunnen ons niet meer de luxe veroorloven als schapen à la manière N-VA en VB de schande, verachting en haat over ons volk neer te zien dalen, ons te moeten schamen en ons te moeten distantiëren.

Bestrijden wij deze bende volksverraders! Sluiten wij de rangen voor een oorlog tegen oorlogsvoerders! Laat ons - het volk - onze solidariteit met het Afghaans, Irakees en Libisch volk kenbaar maken! Daarvoor hoeven wij geen kant te kiezen, het is welletjes geweest met deze world governance! Deze agressoren horen met hun meelopers voor een oorlogstribunaal terechtgesteld te worden en thuis dienen zij als niets minder dan criminelen vervolgd te worden.

Libië is voor deze wereldheersers een doorn in het oog. De andere landen waren reeds gevallen, Tunesië en Egypte waren Westerse vakantiebestemmingen voor hun zogeheten revoluties en zijn dat nu nog steeds! Libië is het enige vrije en onafhankelijke land in Noord-Afrika. Dát is de ware aanleiding voor wapens die Saoedi's op vraag van Obama in Benghazi droppen. Dat valt niet te reduceren tot die ene man en zijn kleurrijke pakjes en geanimeerde toespraken, het Libische volk is de onafhankelijkheid van Libië. En dit volk wordt nu tegen zichzelf in het harnas gejaagd, om haar vrijheid af te pakken. Dat niemand nu denkt dat het welzijn van het Libische volk de hoge heren van de VN-Veiligheidsraad ook maar het geringste aanbelangt. Libische rebellen, laat u niet misbruiken! Wees Libiër, en laat de volkeren in Europa, Zuid-Amerika en elders ook zichzelf zijn! Laten we samen tegen elke vorm van brutale inmenging opkomen! Laat ons niet tegen elkander opgehitst worden tot nog meer oorlogen! Wij willen vrede! het is een schande dat Europese volkeren ten oorlog trekken en dat Obama en Sarkozy in onze naam spreken. Laten wij hen eens tonen wat vrije mensen daarvan denken!

Rob Verreycken, europarlementair medewerker van het Vlaams Belang, schrijft: "[...] 'Imperialisme' is geen vies woord: een economisch imperium als de EU moet gezag en macht uitstralen naar zijn omgeving, om te vermijden dat het door gelukzoekers uit dictatoriale wastelands overspoeld wordt." In al zijn intellectuele wijsheid, verwisselt Rob Klop met zijn naargeestig denkbeeld de belangen van het grootkapitaal met dat van van het nietkapitalistisch volk. Het grootkapitaal, dat zich allang heeft losgerukt van haar respectievelijke volkeren, bombardeert nu Libië, morgen kunnen wij aan de beurt zijn voor een VN-bolwassing onder Frans en Amerikaans bevel. Wanneer ontploft de door hen geplante etnische bom in Brussel, waarna blauwhelmen ook daar binnenvallen om de belangen van hun grootkapitaal te verdedigen? Vlamingen, Walen, Fransen, Libiërs - laat u niet ophitsen! Erken uw gezamenlijke vijand!

Hoog de internationale solidariteit!


Deze woensdag zal de Nationaaldemocratische Partij (NDP) samen met de militanten van het N-SA pamfletteren aan het door de NSV! Gent georganiseerde symposium 'Vlaanderen Vrij'. Met de hypocrisie die zowel N-VA als VB de afgelopen dagen vertoond hebben, zowel tegen de gedachte van de hen zo heilige Godsvrede in als tegen wat wij verstaan onder 'Vlaanderen Vrij', kunnen wij dit niet ongemoeid voorbij laten gaan. Militanten en sympathisanten worden hierbij opgeroepen contact op te nemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 0476/ 39 83 66 voor meer informatie. Het symposium gaat door aan de Hoveniersberg, Auditorium II, om 20u. Probeer dus minstens een half uur vroeger aanwezig te zijn.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter