Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Wednesday, 16 March 2011 19:03

Wanneer een eredoctoraat voor Staf De Clerck?

Written by 

“Er moet een economisch verbond ontstaan in Midden-Europa met gemeenschappelijke tolafspraken. Daarbij rekenen we op Frankrijk, België, Nederland, Denemarken, Oostenrijk-Hongarije, Polen en eventueel Italië, Zweden en Noorwegen. Dit verbond – zonder gemeenschappelijke constitutionele leiding en onder uiterlijke gelijkberechtiging van de leden, maar in werkelijkheid onder Duitse leiding – moet de Duitse hegemonie over Midden-Europa stabiliseren. Holland zou daarbij uiterlijk onafhankelijk kunnen blijven, maar toch volledig afhankelijk van ons worden; we kunnen het de Antwerpse haven aanbieden als tegenruil. Maar België moet indien het als onafhankelijke staat zou blijven bestaan teruggeschroefd worden tot een Duitse vazalstaat, die de facto een Pruisische provincie wordt.”

Neen, beste lezer, dit is geen citaat van Adolf Hitler die zijn nationaalsocialistische visie op Europa geeft. Dit is een stuk uit de toespraak van rijkskanselier Bethmann-Hollweg die gehouden werd in de Rijksdag op 9 september 1914 en waarin hij de Duitse doelstellingen van de oorlog uit de doeken doet. De doelstellingen van het nationaalsocialisme waren wat betreft de Europese optie krak dezelfde als die van de Keizer. Omdat het streven naar hegemonie steeds het doel van grote landen in Europa is geweest. Ook voor Frankrijk geldt dezelfde redenering.

Tijdens de bezettingen door Duitsland heeft de economische elite hier ook altijd gecollaboreerd. Zo was er tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs een directieve van de naar Engeland gevluchte regering aan de baas van de Generale Maatschappij: Alexandre Galopin. Daarin werd gesteld dat het economische apparaat zo vlug mogelijk opnieuw op gang moest komen en dus voor “den Duits” mocht produceren (dat de gevluchte regering daar later – toen bleek dat de Duitsers de oorlog zouden verliezen – op teruggekomen is, is dan weer een ander verhaal).

Na de oorlog en het mislukken van de Duitse economische gelijkschakeling werd dan ook duchtig afgerekend met collaborateurs. Die zouden tegen de belangen van de Belgische staat hebben gehandeld. Wat een verschil met vandaag! Vandaag krijgen Europese functionarissen eredoctoraten van Belgische universiteiten! En Europese functionarissen zijn toch bij uitstek de waterdragers van vreemde belangen zou je zo denken? Want kan iemand het verschil uitleggen tussen het streven naar een Grossraumwirtschaft Europa (zoals de Duitse Keizer en Hitler voor ogen hadden) en de huidige Europese Economische Unie? Tenzij dan het bijkomend bezwarende feit dat het deze keer niet om een economische, maar ook om een politieke unie handelt; een unie waarin de belangen van Duitsland en Frankrijk primeren boven de nationale belangen van andere landen.

De doelstellingen die rijkskanselier Bethmann-Hollweg in 1914 formuleerde zijn dan toch nog uitgekomen. Alleen is het toenmalige doel vele malen overschreden. Ons land is nu een vazalstaat in het kwadraat! De Europese Commissie gaat de planning van onze economie, onze begroting, arbeidsmarkt en pensioenen voor haar rekening nemen. Eigenlijk zal het zo zijn dat het Centrum aan de landen van de Periferie gaat opleggen wat ze op economisch, monetair en sociaal vlak nog kunnen en mogen doen. Een Europese planeconomie, zeg maar. Die laatste is dirigistisch van opzet wat de productiekrachten en hun verloning betreft, maar super-neoliberaal wat de maximalisatie van winsten voor de individuele bezitters van de economische hefbomen betreft.

Deze vijandelijke overname van het binnenlandse beleid door het buitenland is verpakt in de Strategie 2020 en wordt door de uitverkopers van het nationale belang een “Economic Governance” genoemd. Het houdt de uitverkoop van ons sociale model in en betekent de overdracht van macht (en rijkdom) van het nationale niveau naar het internationale. Met andere woorden: het is schade toebrengen aan de belangen van het land. Daarvoor werd je in de jaren 1945-1947 tegen de muur gezet.

Op 18 maart 2011 krijgen Landverrader Van Rompuy en de vreemde Landvoogd Barosso een eredoctoraat van de Gentse universiteit en dit voor hun inzet voor de Europese staat. Wij vragen ons dan ook af: wanneer krijgt Staf De Clerck postuum dat eredoctoraat? Was hij immers geen pionier en voorvechter van de Europäische Grossraumwirtschaft onder Duits toezicht? En welke doelen dienen de heren Van Rompuy en de Portugees Barosso? Toch net dezelfde als Staf De Clerck in zijn tijd?

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter