Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Wednesday, 12 January 2011 23:47

We leven in een partijendictatuur

Written by 

Wij gaan hier niet ook nog eens de dagen die tussen de verkiezingen en de vorming van een regering liggen gaan uitrekenen. Voor ons zijn de resultaten van de afgelopen verkiezingen van geen enkele tel. Die verkiezingen zijn ongrondwettelijk verlopen en het nieuw samengestelde parlement is een aanfluiting van elk democratisch beginsel. Dit parlement is een duidelijk voorbeeld van een machtsgreep van de particratie op het staatsbestel.

Alle in het parlement zetelende volksvertegenwoordigers zijn daar op een illegale manier geraakt en hebben zich na het plegen van een onwettige verkiezingscoup in de Kamer en de Senaat zelf gelegitimeerd. Zo werd dit land, dat reeds lang door partijhoofdkwartieren in plaats van door het parlement wordt gecontroleerd, nu ook officieel een partijendictatuur.

De burgerlijke partijen die alleen kunnen overleven met staatsteun hebben op deze manier hun inkomsten en hun macht veiliggesteld. Zeker is dat ook de nationalistische partijen zich bij de machtsovername van de partijhoofdkwartieren hebben aangesloten, door deel te nemen aan de vorige onwettige stembusgang. Op deze wijze werd de continuïteit van de Belgische staat veiliggesteld. En in ruil kregen de partijen verder de dotaties die ze broodnodig hebben om hun luilekkerleventje voort te zetten. Voor de N-VA bijvoorbeeld gaat het hier om een vette vis van 6 miljoen euro op jaarbasis. Voor het VB en de SP.A gaat het om 3 miljoen elk.

Nu gaat de partijpolitieke elite nog een stap verder. De Belgische elite is het niet eens over hoe ze de sociaaleconomische ramp die zich in dit land en in Europa aan het voltrekken is, moet aanpakken. En bij die Belgische elite rekenen we ook de V-partijen. Want zeggen dat je niks met België te maken hebt, maar je wel op een onwettige manier toegang verschaffen tot het Belgische parlement bewijst dat je tot de belgicistische politiek elite hoort op dit ogenblik. Je kunt niet mee-eten uit de trog en tegelijkertijd beweren dat je niks met de zwijnenstal te maken hebt.

De grootste V-partij  in dit land, de N-VA, gaat nog een stap verder in de belgicistische machtsgreep van de partijelites. Door zich te bedienen van de Koning, die oproept om een begroting in evenwicht op te stellen, wil de N-VA de elite die nu voor het Belgische huishouden zorgt ook in haar rol bevestigen. Dat de Koning hier een ongrondwettelijke opdracht geeft aan een regering van lopende zaken om een bepaald begrotingstarget te halen, ligt compleet in de lijn van de onwettige situatie waarin de huidige elite zich bevindt. Immers, het is ongrondwettelijk dat de Koning legislatieve doelen oplegt en dan nog aan een regering die in lopende zaken zit waarvan het grondwettelijke recht om dit te doen niet duidelijk is.

Alleen een wettelijk verkozen parlement kan beleidsmaatregelen legitimeren die zo verregaand zijn als een begrotingsopmaak. Maar zoals we reeds stelden: we hebben geen wettelijk verkozen parlement in dit land. We hebben een partijendictatuur! Als de N-VA en de andere V-partijen een vrije Vlaamse staat voor ogen hebben waarin een dergelijk nepotisme hoogtij viert, dan zullen we niet veel plezier aan onze nieuwe vrije staat beleven als die er komt. Daarom moeten er nu reeds nieuwe krachten opstaan die een overheveling van de belgicistische dictatuur naar een toekomstige Vlaamse staat beletten.

Als de Belgische elite op een bepaald ogenblik de macht zal opsplitsen naar haar Vlaamse en Waalse fracties, dan moeten wij als Vlaamse nationaaldemocraten waakzaam zijn. Wij willen geen vervlaamste versie van het corrupte Belgische staatsbestel, waarin door toedoen van een partijdictatuur een economische en sociale ramp dreigt. Wij weigeren ook te aanvaarden dat het liberale economische model dat België nu hanteert in het vrije Vlaanderen wordt geïmplementeerd. Wij willen een vrije Vlaamse staat waarin een nieuw sociaaleconomisch en moreel model wordt ontwikkeld.

Onze Vlaamse staat moet een hernieuwende politieke en sociaaleconomische visie ontwikkelen die losstaat van de huidige liberaal-democratische doelen en leefwijze die binnen de huidige Belgische elite opgang (of afgang?) maakt.

Wij willen en nieuwe staat: een volksstaat, een nationaaldemocratische welvaartstaat!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter