Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Monday, 20 December 2010 16:01

Vrije bijdrage: "Noch koosjer, noch hallal"

Written by 

Brussel, 17 december 2010

Kameraad nationalist,

Wat was eigenlijk het doel van het bezoek aan Israël door een vijfendertigkoppige delegatie van Europese nationalistische partijen?

Ging het om toerisme? Cultuur? Sport? Gastronomie? Archeologie? Geschiedkundige belangstelling?

Of ging het om een solidariteitsbetuiging met een “zelfzeker heersersvolk”, met achterliggend wat electoralistische en cliëntelistische bijbedoelingen?

Belangrijk om te weten is dat de “European Freedom Alliance” door de joodse organisatie “The Israelis” werd uitgenodigd, deze organisatie wordt voorgezeten door de gewezen volksvertegenwoordiger Eliezer Cohen en heeft als doel de Israëlische belangen te behartigen. Van 4 tot 8 december heeft “The Israelis” een congres ingericht aan het academisch instituut van de stad Ashkelon (Israël) met als thema: “The Lawfulness of Legitime Defence applied by a State against fundamentalist Islamic Terror Attacks”.

Eind oktober vond in Wenen een vergadering plaats van de FPO, de Lega Nord, de Deense Volkspartij, de Zweedse SD en het Vlaams Belang. Werd daar de “European Freedom Alliance” opgericht als overlegorgaan? Aan het congres in Ashkelon werd deelgenomen door Patrick Brinkmann, voorzitter van Pro NRW en vriend van Geert Wilders. Brinkmann staat bekend als een grote bewonderaar van de New-Yorkse dwergen en beschikt over veel kapitaal. Sommige leiders van de nationalistische partijen rekenen op financiële verkiezingssteun van Brinkmann.

Momenteel is er een alliantiespel gaande binnen de diverse Europese extreem-rechtse partijen, twee tendensen tekenen zich daarbij af. Enerzijds scharen de Lega Nord, de Slovaakse SNS, de Zweedse SD, de Duitse Pro NRW en de Deense PPD zich rond de FPO en het VB van de met elkaar bevriende Dewinter en Strache. Anderzijds is er de losse verzameling van het Franse FN,  het Hongaarse Jobbik, het Bulgaarse Ataka, de Griekse LAOS, de Engelse BNP en de Catalaanse PxC.  PVV van Geert Wilders speelt alleen.

Met 16 jaar vertraging proberen een aantal “nationalistische” leiders nu de formule van Le Pen in de praktijk te brengen: “Nationalisten aller landen, verenigt U!”.

Doelstelling is om front te vormen tegen de socialistische, rechts-liberale en groene partijen in het Europees Parlement –in wezen speelt dus een electoralistisch motief.

De vele publieke verklaringen die de laatste dagen in de Israëlische media verschenen zijn verrassend:

Israël leeft op de frontlinie van de clash of civilizations. Het Israëlisch-Arabisch conflict is de incarnatie van de strijd tussen de Westerse beschaving en de radicale islam. De strijd tussen haar die de vrijheid koesteren en zij die de wereld willen onderwerpen aan de islamitische theocratie,… Israël is de voorpost van de Westerse beschaving en is een eiland van democratie en vrijheid. Israël voert de strijd die Europa niet aandurft, de strijd tegen het radicale islamitisch fundamentalisme dat geweld als een gerechtvaardigd middel beschouwt om u en onze vrijheid te onderdrukken.” Zei Filip Dewinter op 5 december 2010 in Ashkelon.

Na veel soortgelijke verklaringen en steunbetuigingen aan de Israëlische zaak, bezocht de delegatie van de “European Freedom Alliance” de plaatsen Ariel en Sderot en de Gazastrook, ze werd in de Knesset ontvangen door o.a. parlementsvoorzitter Reuven Rivlin.

Voor ze de Joodse Staat verlieten, hebben verscheidene deelnemers hulde gebracht aan het herdenkingsmonument Yad Vashem, waar eerder al de dauphin van Giorgio Almirante, Gianfranco Fini (tegenwoordig voorzitter van de Italiaanse Kamer) de nagedachtenis van de slachtoffers van de Shoah eerde.

Wellicht was dit het voorbeeld dat Strache, Dewinter en Brinkmann geïnspireerd heeft om zich te bekennen tot de dogma’s van het mondialisme. Ook hopen ze waarschijnlijk dat deze politieke bedevaart hen een soort respectabiliteit en hervonden onschuld verschaft of dat ze enige mildheid kan opleveren van internationale en nationale media en van de EU-potentaten. Bij volgende verkiezingen zou hieruit dan een gunstig resultaat moeten voortvloeien.

Deze strategie is verbijsterend en te vrezen valt dat dit bezoek aan het Heilige Land perverse effecten zal voortbrengen. Met velen van mijn nationalistische kameraden stel ik vast dat de immigratie-invasie die veertig jaar geleden begon een islamisering heeft veroorzaakt die de geesten heeft vergiftigd en hele stadsdelen heeft verkankerd. Veertig jaar lang en zeker sinds de bijeenkomst met als thema “Stop de wilde immigratie” van “Ordre Nouveau” (Parijs, 1973) - waartegen Jean-Marie Le Pen zich destijds verzette - heb ik nooit enige steunbetuiging van een joodse organisatie vernomen, noch enige solidariteit met nationalistische bewegingen om de immigratieplaag te bestrijden, niet in Frankrijk, niet in België, nergens in Europa. Toch kunnen de immigratie-invasie en de islamisering niet worden ontkend en moeten we ons afvragen of iemand daar baat bij zou kunnen hebben.

Heeft iemand weet van een manifestatie, publicatie, publiek optreden of actie vanuit de joodse gemeenschap tegen de immigratie en de mosliminvasie, gebeurd vóór 2002 in Frankrijk, België of elders?

Een A.E.L  kon verklaren dat “de vijanden van onze vijanden onze vrienden zijn”, maar dat gaat niet op voor ons: de zionistische staat is niet onze bondgenoot. De strijd die Israël voert om zijn belangen in het Midden-Oosten te vrijwaren is niet hetzelfde als de strijd die wij voeren tegen de maffia van liberale, socialistische, christendemocratische en groene partijen. Genoemde partijen zijn schuldig aan het organiseren en opdringen van de immigratie-invasie waardoor zich hier vandaag miljoenen individuen bevinden die afkerig zijn van onze wetten en tradities en die zich weigeren te integreren, laat staan assimileren -wat de predikers van multiculturaliteit en pluri-etniciteit ons ook proberen wijs te maken. Wetten die de immigratie-invasie, het verblijf van asielzoekers of het vreemdelingenstemrecht toelaten werden mede goedgekeurd door joodse gekozenen van Open-VLD, CD&V, Spa, Groen ,MR, PS, CDH en Ecolo.

De “melting pot”-charlatans, de mensenrechtenaanbidders, de zeloten van het gelijkheidsdenken collaboreren met de saraceense indringers, en het zijn deze zelfde figuren die met de hulp van zogenaamde vrijdenkers en B’nai B’rith-leiders de kerken hebben leeggemaakt en de moskeeën hebben doen vollopen.

Deze lobby die zogezegd “niet bestaat” heeft er alles aan gedaan om de Europese waarden, die ons eeuwenlang en wereldwijde grootsheid gaven, te verzwakken. Daardoor moeten de Europese landen vandaag achter de VSA aanlopen en zijn ze verplicht om de “Westerse waarden” te helpen uitdragen naar landen en gebieden waar ze geen geopolitieke belangen hebben.

De Reconquista van de wijken van Madrid, Birmingham, Marseille, Keulen, Brussel of Antwerpen en Gent, zal niet gebeuren via de Knesset, Tel-Aviv, Gaza of Yad Vashem.

Open uw ogen, bevrijd Europa!

NOCH KOOSJER, NOCH HALLAL!

Pieter KERSTENS. Lid 1667

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter