Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Friday, 17 December 2010 23:52

"Het einde van een systeem"

Written by 

De socialistische burgemeester van Gent, kameraad Termont, legt met bovenstaande uitspraak de diepe ellende bloot waarin onze elite gevangen zit. Een ellende die de machteloosheid en de vertwijfeling van de elite op een zielige wijze aantoont.

Voor een man die zich nog steeds socialist noemt, moet het wel heel wrang zijn om te moeten vaststellen dat hij niet alleen zijn eigen achterban van arbeiders verraden en in de steek heeft gelaten. Maar dat hij door zich in te schrijven in de liberaalkapitalistische agenda van open grenzen nu ook de middenklasse en, ja, zelfs een groot deel van de oudere generaties vreemdelingen in de rug schiet.

Die laatsten zijn nochtans de troeteldiertjes van het Belgische socialisme; elke burgerlijke sociaaldemocraat wou en moest zijn deel vreemdelingen hebben. Eigen verkleuring eerst! De socialisten dachten dat ze op die manier een exotische aanvulling op het internationalisme leverden. En zolang die vreemde exoten ver genoeg van de villa’s en lofts van de apparatsjiks van het Belgische socialisme woonden en  ze alleen maar de volkseigen arbeiders koeioneerden in de arbeiderswijken was er voor hen niks aan de hand.

Voor de linkse groepjes en hun intellectuele en culturele smurrie die als drek op water rond hen drijft is het verraad nog groter. De progressieve, kleinburgerlijke moralisten die het eigen volk in de loop der jaren een schuldmoraal opgedrongen hebben, zwijgen in alle talen nu Gent verzuipt in een zigeunerplaag. Straffer nog: deze arbeiderhaters komen op voor de belangen van het uitschot dat de stad verstikt.

6000 Roma-zigeuners bezetten intussen verschillende wijken van de stad en er wordt gevreesd dat dat er nog vele duizenden zullen volgen. Busladingen vol zwaar gehandicapte zigeuners met zeer zware fysieke gebreken komen in Gent toe. Fysieke gebreken die het gevolg zijn van generatielange inteelt. Dit zet op zijn beurt plaatselijke hospitalen en de ziekenzorg onder zware financiële druk.

Sociale werkers die in de oorspronkelijke woonplaats van de Roma, het Slowaakse Košice,  zijn gaan kijken hoe de zigeuners daar leven, getuigen dat zij hun uitwerpselen in plastiek zakjes uit het raam gooien net zoals ze dat met de rest van hun afval doen. De achterzijde van de huizenblokken waar die Roma wonen, is dan ook een regelrechte vuilnisbelt. De ratten zijn daar koning.

De sociale werkers in Gent moeten nu aan de Roma leren dat ze hun behoefte moeten doen op toiletten en hun uitwerpselen niet op straat mogen werpen. Dit in de 21ste eeuw, in een modern land als het onze. En dit na meer dan honderd jaar socialisme in een stad waar socialistische voormannen steeds de arbeidersbevolking hebben proberen te emanciperen.

Maar samen met de decadentie die de huidige sociaaldemocratie kenmerkt, samen met de verloedering van het socialisme in België, zo verloedert nu ook de leefwereld van de autochtone arbeidersklasse in deze stad. Duizenden Vlaamse arbeiders moeten nu weer leven in een omgeving die doet denken aan de grauwste tijden van het kapitalisme. En dit omdat men arbeiderswijken volpropt met het sociale en menselijke afval uit Oost-Europa. Onze arbeidersbevolking wordt nu weer geconfronteerd met drank/drugs, met prostitutie, met geweld, met ziekten die hier niet meer voorkwamen. Ja, zelfs leven met uitwerpselen rond de leefomgeving (zoals in de film over priester Daens te zien was) is weer aan de orde.

Om deze onmenselijke toestanden te ontlopen is er voor de eigen arbeidersklasse maar één uitweg: emigreren naar een andere wijk. Zo zijn meer dan 6000 autochtone gezinnen de stad ontvlucht en is hun plaats ingenomen door 9000 indringers van vreemde origine. Vluchtmigratie in eigen land. Op de vlucht voor het geweld en de vreemdelingterreur. Je kunt het gerust vergelijken met etnische zuivering.

En die etnische zuivering wordt mede georganiseerd door de gastarbeidersfamilies die hier al jaren verblijven. Turkse clans bewapenen zich in snel tempo, terwijl zij juist medeverantwoordelijk zijn voor de mensenhandel en voor het invoeren van die zwermen vreemdelingen die nu de stad overspoelen. Die wapens dienen om rivaliserende bendes en vooral om de politie op afstand te houden. Pre-burgeroorlogtoestanden.

Deze bendes stellen slavenarbeiders in de vleessector te werk tegen hongerlonen, zo schreef het weekblad Knack deze week. Ook het feit dat die Oost-Europese indringers tot 20% van hun OCMW-vergoeding afdragen aan die bendes en dus voor een gigantische cashflow zorgen voor die gangsters doet de rivaliteit en het geweld op straat toenemen. Van integratie is na al die jaren geen sprake. Van een wil om onze samenleving te vernietigen des te meer.

Burgemeester Termont zegt dan ook terecht dat we het einde van een systeem beleven. Een systeem van onderlinge sociale hulp die decennialang onze gemeenschap welvaart heeft kunnen bieden. Een systeem dat door de corruptie van het sociaalliberalisme nu gedoemd is te verdwijnen en waar de sociaaldemocraten als hooligans die afbraak mede hebben georganiseerd.

Het einde van een systeem, inderdaad. Met als gevolg: ellende en verarming voor het eigen arbeidersvolk. Het N-SA en de NDP zullen dan ook tegen deze gang van zaken actie voeren in Gent. En of we daarbij met veel of met weinig zijn, maakt niks uit. Wij laten het eigen volk niet in de steek. Dat laten we over aan de gedegenereerden van de sociaaldemocratie en aan het wetstraatgebroed. Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter