Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Wednesday, 01 December 2010 22:52

Niet EU-kritisch, maar rechtuit rechtaan: ANTI-EU!

Written by 

Eens te meer blijkt dat de EU-constructie die ons door de liberale internationalisten van het financierskapitalisme wordt opgedrongen, nadelig is voor de eigen bevolking en bovenal voor het voeren van een eigen nationale (economische) politiek. Enkele dagen geleden besliste de Europese Commissie namelijk dat de Vlaamse regering de ingevoerde win-winlening zal moeten afschaffen, omdat deze ingaat tegen het dogma van vrij verkeer van kapitaal en omdat het hier om een “discriminatie” zou gaan. De EU-globaliseringsmachine is alvast gestart met een officiële “vraag om uitleg”, wat zoveel betekent als de start naar het afbreken van het initiatief.

Die win-winlening is gebaseerd op een gedachtegang die wij als solidaristen perfect kunnen onderschrijven: inwoners van het Vlaams Gewest die geld lenen aan eigen Vlaamse bedrijven, in ruil krijgt de Vlaming die geld verstrekt een fiscaal voordeel. Sinds de invoering ervan in 2006 kent de win-winlening een stijgend succes, er werden er al zo’n 1300 van afgesloten.

Opnieuw blijkt dat wij vanuit zowel nationalistisch als vanuit sociaal oogpunt moeten streven naar een stevige anti-EU stellingname. De EU is gebaseerd op de liberalistische principes van vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen. Hierdoor wordt eigen nationaal beleid ernstig bemoeilijkt om niet te zeggen onmogelijk gemaakt. Nu reeds is zowat 75% van de wetgeving die door nationale parlementen passeert, in feite omzettingen van EU-regels en richtlijnen. De euro-munt maakt een nationaal monetair beleid onmogelijk en stelt ons land en dus onze ondernemers en werknemers bloot aan de gevolgen van internationale speculatie. Een onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat van de EU is hoe dan ook een contradictio in terminis. De EU met haar liberale dwangregels moet imploderen alvorens welvaart kan verzekerd worden aan de eigen bevolking.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter