Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Saturday, 06 November 2010 21:37

Open brief aan de edelachtbare heer K. Snyders

Written by 

Edelachtbare heer Snyders,

Ik richt u dit schrijven n.a.v. het N-SA/NDP congres dat in uw stad plaatsvond op zaterdag 30 oktober j.l. Welnu, het betrof hier een publieke bijeenkomst die reeds maanden op voorhand publiek was aangekondigd via onze publiek toegankelijke website (n-sa.be). Organisatorisch hebben wij de verantwoordelijkheid genomen dit in goede banen te leiden. Alle nodige maatregelen naar veiligheid en comfort toe waren dan ook getroffen. Ook de samenwerking met de mensen van hotel ‘De Basiliek’ verliep vlekkeloos. Hier is niets abnormaals aan.

Het is dan ook zeer betreurenswaardig dat wij achteraf enkele verklaringen in de pers moeten lezen die wat ons betreft louter gebaseerd zijn op laster en onwaarheden. Vergelijkt u bijvoorbeeld de tegenspraak in de volgende twee artikels: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G631MEUH en http://www.gva.be/antwerpen/edegem/nieuwe-rechtse-partij-opgericht.aspx - Voor alle duidelijkheid, het congres was wel degelijk aangevraagd als het oprichtingscongres van een nieuwe partij, en politieke partijen hebben doorgaans ook een politieke kleur. Er was dan ook geen enkele reden om achteraf verontwaardigd te zijn.Nu, dat de pers niet altijd even doortastend te werk gaat, tot daaraan toe, maar dat betekent nog niet dat een burgervader olie op het vuur moet werpen. In tegenstelling tot wat u uit laat schijnen, zijn wij geen "dergelijke groepering" en was dit ook geen "vergadering". NDP/N-SA heeft een publiek kader, onze contactgegevens zijn op onze website te vinden, het congres was publiek toegankelijk en de toespraken komen nadien nog vrij op internet. Moeilijk kan het dan toch niet zijn, als u werkelijk "meer duidelijkheid wenst" bij onze organisatie.

Dat u niet akkoord gaat met onze standpunten is geen probleem, wij zijn allemaal democraten, maar uit dit dan alstublieft op een onderbouwde wijze. Vindt u niet dat de politiek zo al genoeg oneliners naar de media werpt de laatste tijd? Wellicht zullen wij eens een regionale infoavond in Edegem moeten organiseren, of gaat u een publieke organisatie dat recht ontzeggen?

Indien u nog verdere vragen of opmerkingen heeft, kan u te allen tijde ons aanspreekpunt contacteren via +32 (0)476/ 39 83 66 en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Deze gegevens staan ook op onze website, maar nu hebben we u wat blijkbaar te grote moeite was reeds bespaard.

Hoogachtend,


Ruben Rosiers
i.o.v. Coördinatie N-SA/NDP

PS
Gezien u het als noodzakelijk oordeelde persverklaringen af te leggen, zien wij het als noodzakelijk hier een open brief van te maken. Wij veronderstellen dat u hier wel begrip voor zal hebben.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter