Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Monday, 01 November 2010 18:57

Congresverslag

Written by  N-SA

Op zaterdag 30 oktober vond het derde congres van N-SA plaats te Edegem. Het congres stond in het teken van de aangekondigde partijpolitieke werking. Het N-SA blijft bestaan, maar krijgt er dus een partijpolitieke pijler bij om onze eisen kracht bij te zetten. Die partijpolitieke pijler zal voortaan de Nationaaldemocratische partij (NDP) zijn. Het N-SA blijft uiteraard de bewegingspijler.

Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland tekenden present. Sprekers van het N-SA lichtten het tot hiertoe afgelegde parcours toe en de redenen die aan de basis lagen van eerst de oprichting van het N-SA en nu dus de oprichting van de NDP. De buitenlandse sprekers maakten dan weer een balans op van hun ervaringen en werkwijzen in eigen land en spraken hun steun uit aan ons nieuwe project. Het geheel werd besloten met de toespraak van hoofdcoördinator Eddy Hermy. In de tekst van de toespraak, die u hieronder kunt lezen, worden nog eens de krachtlijnen uiteengezet en de vragen over het wat en waarom van de NDP beantwoord.

 

 

Wie zijn wij?

Wie zijn wij? Wij zijn de mensen die er genoeg van hebben. Wie zijn wij? Wij zijn de mensen die de waanzin in dit land beu zijn. De waanzin die toelaat dat een geperverteerd Italiaans individu de hoofdstad van ons land dreigt in te lijven. En dat deze Italiaanse homo een burgeroorlog provoceert. Maar Brussel is niet het eigendom van dit gespuis. De stad moet een nationaaldemocratische opkuisbeurt krijgen. Brussel kan geen afzonderlijk gewest of autonoom gebied zijn. Brussel moet onder controle van de Vlaamse regering worden geplaatst. En daarna moeten we van Brussel een proefstation voor moderne remigratiepolitiek maken. Zodat we voor eens en altijd de vuiligheid in deze stad kunnen wegspoelen. En ik zou aan mijnheer Annemans van het VB willen vragen: Mijnheer, hebt u aan de militanten van Voorpost en aan de studenten van de NSV uitgelegd waar u naartoe wilt met Brussel? Want ik lees dat u van Brussel een autonome stad met een tweetalig statuut wil maken. En dat u de goedkeuring van het minderhedenverdrag voorstaat om deze tweetaligheid te garanderen. Beste mijnheer Annemans, als u dat doet, dan zal Brussel niet zoals vandaag tweetalig, maar zal onze hoofdstad morgen meertalig in administratief, juridisch en cultureel opzicht zijn – en zullen deze rechten gewaarborgd blijven tot het einde der tijden. En als de partij doet wat u voorstelt inzake de goedkeuring van het minderhedenverdrag, dan zullen in een onafhankelijk Vlaanderen de  minderheden beroep kunnen doen op eigen administratieve, culturele en juridische faciliteiten. Waarom laat Dewinter militanten opdraven om tegen de bouw van een moskee te betogen als uw partij de culturele rechten van minderheden wil institutionaliseren? Want dan kunnen ze moskeeën, tempels en synagogen bouwen zoveel ze willen. En dan maar jammeren dat het N-SA en de NDP tijdelijke culturele vrijheden willen toestaan aan minderheden! Niet als eeuwig recht, maar als tijdelijke maatregel. En met als doel remigratie te vergemakkelijken. Maar u wilt vreemdelingenrechten in Vlaanderen institutionaliseren, mijnheer de deputé national. Ik hoor dat de partijtop van het VB de pedalen kwijt is. Maar dat die zo gek zou gaan doen, had ik niet verwacht.

Wie zijn wij? Wij zijn mensen die terugslaan naar de verantwoordelijken voor de chaos en het verraad in dit land. De politieke en economische elites zijn al lang over de schreef van het toelaatbare gegaan. De elite heeft met de laatste verkiezingen aangetoond dat ze er niet voor terugschrikt om een staatsgreep te plegen. Onwettige verkiezingen zijn normale praktijk in dit land. Niemand kijkt er nog van op en alle partijen zijn medeplichtig. Ook de nationalen hebben het kreupele gedrocht België door deelname aan de verkiezingen recht gehouden toen het omver dreigde te vallen.

Vlaams-nationalistische partijen hebben door dat te doen de pro-Belgische elites binnen het ABVV en andere organisaties de wapens in handen gegeven die zij nu tegen de nationalen gebruiken. En in die lijn is een noodregering waar macht en privileges van een verouderd en voorbijgestreefd politiek en staatkundig systeem in stand worden gehouden een logische volgende stap: onwettige verkiezingen. Een noodregering. Een staatsgreep. Dat is wat er nu gebeurt. Dat is wat er te gebeuren staat. En aan de andere kant omvat de opsplitsing van het land waar de burgerlijke nationalisten voor ijveren spijtig genoeg alleen maar de opsplitsing en herverdeling van economische hefbomen en machtsmiddelen ten voordele van een bepaalde elite. Het ontbreekt de burgerlijke nationalisten aan moed om een nieuw maatschappijmodel naar voor te schuiven. Fundamentele veranderingen van economische, financiële en politieke machtsstructuren ten voordele van de eigen werkende bevolking worden niet vooropgesteld. In deze optiek wordt een post-België gewoon een vervlaamste versie van het oude België. De burgerlijke partijen zitten nu al weken te berekenen of vrijheid en onafhankelijkheid rendabel is. En ja, zelf het separatistische Vlaams Belang laat zich verleiden tot deze praktijk. Vandaag nog stel het een boek voor waarin cijfermatig gepleit wordt voor onafhankelijkheid. En verwonderlijk is dat allemaal niet. De burgerlijke partijen zijn allemaal doordrongen van het liberale denken. Zelfs de vrijheid van een volk willen ze op winst of verlies van geld taxeren. Maar voor ons, nationaaldemocraten, draait onafhankelijkheid niet om geld. Voor ons draait onafhankelijkheid om het verwerven van vrijheid en macht in eigen land. Vrijheid en macht voor het eigen volk. Voor ons dient onafhankelijkheid als een hefboom om een nieuwe samenleving te creëren. Wij hebben geen rekenmachines nodig om het recht op vrijheid te eisen. Voor ons is trouw aan land en volk genoeg reden. En daarom: weg van de wetstraat, op naar de volksstaat!

Ik zeg u, kameraden: de belangen van de arbeidende bevolking worden bij dit alles op de achtergrond geschoven. De problemen worden onzichtbaar gemaakt. 15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Méér dan één miljoen gepensioneerden moeten rondkomen met 1000 euro of minder in de maand. Veel werkende mensen verdienen zo weinig dat ze in de armoede terecht dreigen te komen. En terwijl links – met op kop de vakbondsbaronnen – zit te janken dat een onafhankelijk Vlaanderen een paradijs voor het grootkapitaal zou betekenen, zwijgen zij over het feit dat België reeds het aardse paradijs voor het grootkapitaal is. VBO-topman Leysen schrijft in een brochure dat België – dankzij de notionele intrestaftrek – de laagste reële vennootschapsbelasting ter wereld heeft en dat wat betreft aanwervingen en ontslag België een van de meest patroonsvriendelijke landen van de wereld is. De vakbonden hebben nooit opgeroepen om deze schandaalpraktijk van notionele intrestaftrek te stoppen. Een schandaal waardoor bedrijven als Umicore en Inbev miljardenwinsten maken zonder één euro belastingen te moeten betalen. En terwijl de Vlaamse liberale nationalisten zitten te rekenen, hebben de kapitaalgroepen hun rekening al gemaakt. Ze lachen met de cadeaus die de liberale nationalisten hun willen toeschuiven. Ze hebben immers al een reuzengroot cadeau van de Belgische elite in de zak.

Wie zijn wij? Wij willen de notionele intrestaftrek afschaffen. Wij willen een eerlijke belasting op bedrijfswinsten. En de vennootschappen moeten belast worden. Voor ons mag dat gerust 40% aanslagvoet zijn. Dat is veel beter dan een miljonairstaks. Alleen al het afschaffen van de notionele intrestaftrek zou vier à vijf miljard op jaarbasis opleveren.

Wie binnen de elite praat over de belangen van het werkende volk? Hebt u al gehoord dat de elite de woorden volksbelang of arbeidersbelang in de mond neemt? De elite in dit land heeft het volksbelang en het arbeidersbelang verkocht aan het internationaal kapitaal. Verkocht aan de sovjet van eurocommissarissen, waarin volksverraders en antinationaal gespuis als Van Rompuy en Verhofstadt nationale belangen verkopen in ruil voor Europees judasgeld. Verhofstadt zegt dat Europa een drietrapsraket nodig heeft om tot een volwaardige staat uit te groeien. Wij zeggen dat we maar één gewone raket nodig hebben. Eentje waarmee we hem en zijn bende naar de maan kunnen schieten! De eurosovjet die beslist dat Pakistan geen invoerrechten op textiel moet betalen en zo de nationale textieleconomie om zeep helpt. Waardoor Vlaamse arbeiders in die sector naar de werkloosheid zullen verhuizen. Hebt u enig protest gehoord van de politieke elite? Ik alvast niet. Mijnheer Dewever zal België laten verdampen in Europa, zegt hij. Maar niet alleen België zal daarin verdampen. Ook Vlaanderen zal verdampen en zo ten prooi vallen aan het roofdierkapitalisme van het supranationale kapitaal. En wie zich zichzelf wil wijsmaken dat Europa een tegengewicht vormt voor de USA en dat daarom Europa nodig is, die mag alvast wakker worden. Want Turkije beschikt in Europa niet alleen over het sterkste  leger, maar is ook het sterkste economische groeiland in de regio. Een groeiland waar de Europese elite haar oog op heeft vanwege de grote winsten die daar kunnen gerealiseerd worden. En Turkije is - en dit ondanks het feit dat daar de islamitische AK-partij aan de macht is – een van de grootste USA-bondgenoten. Wat nog maar eens aantoont dat de strijd van de Amerikanen tegen de islam en de islamterreur arbitrair is. Turkije: een economisch groeiland dat vijf miljoen werksoldaten als permanent bezettingsleger in Duitsland gestationeerd heeft en nog een paar miljoen in de rest van de Europese staten. Ook in ons land. Een groeiland dat door de baronnen van het grootkapitaal in de Unie zal opgenomen worden tegen de wil van het volk.

Neem het voorbeeld van Dexia-bank. Daar wordt onder aanvoering van Belgisch-Franse kapitalisten – onder wie het vraatzuchtige geldzwijn Dehaene – een volledige integratie in de Turkse kapitaalmarkt georganiseerd door de overname van de Turkse Denizbank. Tegen 2014 zal de bank 30% van zijn winst uit Turkije halen en zal het personeelbestand uit 50% Turken bestaan. Op deze wijze wordt het spaargeld van ons en van Franse arbeiders weggesluisd naar jobcreatie in Turkije en de rest van Europa. En dit terwijl Sarkozy zogezegd de grootste tegenstander is van het EU-lidmaatschap van Turkije. Maar ook de dienstbaarheid aan de USA van dit soort roofkapitalisten is evident. Dexia-bank financiert illegale nederzettingen in de Joodse terreurstaat Israël. En iedereen weet dat Israël de 51ste staat van Amerika is. Israël is het beschermde jodenreservaat van Amerika.

"Europa zal weigeren om Turkije op te nemen, dat is gezond verstand", horen wij. Maar elke politicus die het volk deze leugen wijsmaakt, is een bedrieger. Vorige week hebben extreemrechtse partijen in Europees verband beslist dat zij een referendum zullen organiseren tegen de Turkse toetreding. Soms heb ik de indruk dat populistisch extreemrechts extreem naïef en extreem dom is in plaats van extreem rechts. Denkt er nu echt iemand dat de niet verkozen sovjet van eurocraten zich een bal zal aantrekken van een referendum? Trouwens dat referendum is geen echt referendum, maar is louter een vorm van petitierecht. Het enige referendum dat een nationalist moet organiseren is een referendum over de uittreding uit de Unie!

Maar ja, kameraden, ook  nationalisten van het burgerlijke soort zijn verslaafd geraakt aan vetbetaalde euromandaten. Er is maar één antwoord aan de Europese supranationale elite dat effectief zal zijn. Er is maar één strategie om nationaal belang op de voorgrond te krijgen. De kliek die ons aan Europa en aan de rest van de mondiale elite verkocht heeft een schop onder de kont geven! Als wij niet verturkst willen worden, als we niet verplet willen worden, laten we dit Europa dan opblazen!

Wie zijn wij? Wij zijn de enige partij in dit land die ervoor pleit om uit de EU te treden! Wij zijn de enige partij in dit land die de euromunt verwerpt. Een euromunt die artificieel zo sterk tegenover de dollar en de yuan staat dat onze uitvoer erdoor wordt belemmerd en we verplicht zijn door slavenarbeiders gemaakte producten van de Chinezen in te voeren. Wij willen weg uit deze Europese sovjetdictatuur. Eurodictatuur die verdomd veel begint te lijken op de Chinese staatsdictatuur. Als alternatief willen we werk maken van de oprichting van een beperkte unie van economisch en cultureel compatibele volksgemeenschappen.

Want welk voordeel biedt een concentratie van Europees grootkapitaal aan onze werkende mensen? Zij biedt alleen sociale afbraak en sociale achteruitgang. De huidige werkloosheidscijfers overtreffen die van de crisisjaren 1982-1983. Veel vooruitgang heeft Europa ons niet gebracht. Er zijn in de Unie 24 miljoen werklozen. En de Unie is net als de rest van het kapitalistische systeem in crisis. Het systeem is failliet. En die crisis, dit failliet, moeten wij betalen. De eurocraten willen om dit te bereiken alle Europese volkeren onder controle plaatsen. Zij willen dat er bespaard en gesaneerd wordt. Zij willen ons sociale stelsel in de vuilbak. De EU heeft Duitsland als testgebied uitgekozen. Omdat de Duitse elite nog meer dan de rest van de Europese elite haar eigen volk haat. Maar weet u, vrienden: als u in Duitsland 18 maanden zonder werk zit, dan valt u terug op een uitkering van 400 euro. In Duitsland werken reeds meer dan één miljoen mensen onder de grens van  vijf euro per uur. En 20% van de werkende bevolking zit onder de grens van 10 euro die als minimumloon geldt. En ze doen deze jobs, omdat je van een uitkering verhongert. Wie van u zou dat hier willen zien gebeuren? De politieke en economische elite wrijft zich in de handen. Zij wast de handen in onschuld. "Het is de schuld van Europa", zeggen ze. Maar hun handen zitten vol met het bloed, het zweet en de tranen die onze voorouders hebben geofferd voor ons sociale systeem. Vlaams zweet, Vlaams bloed,Vlaamse tranen. En de De Wevers en andere eurofanaten plengen krokodillentranen. Liberaalkapitalistische krokodillentranen. Van het soort dat poen opbrengt. Want vergist u niet, kameraden: volksverraad betaalt goed. Op dit ogenblik schrapen de burgerlijke partijen elk jaar 60 miljoen euro van de gemeenschap binnen. Daarvan is maar 35% gedekt door een wettelijk statuut. De rest is roof van gemeenschapsgeld. Het gezamenlijke bezit van de burgerlijke partijen bedraagt op dit ogenblik 40 miljoen euro. Vastgoed niet meegerekend. En bij die rooftocht van de partijen bestaat er geen cordon sanitaire. Dan is de OMERTA van kracht, de zwijgcode van de maffia.

Wie zijn wij kameraden? Wij zijn mensen die niet geloven dat de huidige politieke elite zal opkomen voor onze belangen. Wij zijn mensen die de bescherming van sociale verworvenheden niet toevertrouwen aan liberaaldemocraten. Wij zijn nationaaldemocraten. Wij willen geen kiesplicht. Wij willen kiesrecht. En wij willen dat kiesrecht alleen toestaan aan mensen die hier meer dan drie generaties wonen. Aan die mensen die kunnen bewijzen dat ze in 1950 reeds familie in dit land hadden. Wij willen geen partijfinanciering. Wij willen alle bewijsbare kosten tot een begrenst bedrag voor alle partijen die aan verkiezingen deelnemen door de staat laten betalen. Alleen de verkiezingskosten, geen partijwerkingskosten.

Wij verwerpen de kiesdrempel die de maffiapartijen hanteren. Wij willen mensen die verkozen zijn laten zetelen. En niet de 40% niet-verkozen partijcreaturen die nu in het parlement zetelen. En kandidaten mogen maar op één lijst staan; cumul moet verboden zijn. Er moet een ontwenningsperiode tussen de duur van mandaten worden ingelast. Het kan toch niet dat men ononderbroken een politiek mandaat vervult? Wij eisen dat er na 8 jaar zitting in het parlement een ontwenningsperiode van vier jaar wordt ingelast. Wij willen geen beroepspolitici. Wij willen geen dynastieën waarin de zonen en dochters aan erfopvolging doen zoals keizers en baronnen dat in vorige eeuwen deden. Wij willen een moderne politiek. Een nationaaldemocratische politiek. En uiteindelijk moet de partijenstaat weg. Om plaats te maken voor een solidaristische corporatieve unie.

Daarom bouwen wij aan een nieuwe arbeiderspartij, omdat het schandaal van liberaalkapitalistische uitbuiting en vreemdelingeninvoer hier en nu moet stoppen. Een nieuw arbeidersfront tegen de plaag van overaanbod op de arbeidsmarkt. Een arbeidersfront tegen het oprukkende leger van asielzoekers. Asielzoekers moeten niet opgevangen worden. Ze moeten gevangen worden en achter slot gezet. Niet in hotels luieren, zoals er nu reeds 1100 lustig aan het doen zijn. Maar in opvangkampen verplichte arbeid uitvoeren zolang ze hier zijn. Daar kunnen ze werken om de 35 euro per dag te vergoeden die staatsopvang kost en daarna moeten ze buitengezet worden. Dàt is asielbeleid! De rest is liberaal inwijkingsbeleid.

Wie zijn wij kameraden? Wij zijn mensen die het beu zijn om uitgeperst te worden. Wij zijn mensen die het beu zijn om een deel van ons loon aan vreemde toeristen af te staan. Terwijl wij elke dag onze botten afdraaien, genieten zij van alles, genieten zij van uw zweet. Terwijl de meesten onder ons 120 euro bruto per dag verdienen (en dikwijls nog veel minder), krijgen die vreemdelingen tot 500 euro netto per dag. Wij roepen naar de elite: wij zijn dit kotsbeu! Het moet gedaan zijn om die gelukzoekers een pro-deo-advocaat te geven, terwijl wij ons kapot moeten werken als we een advocaat nodig hebben. De orde van advocaten zal in een nationaaldemocratisch regime verplicht worden advocaten die illegalen verdedigen te schorsen. En rechters die krankzinnige eisen van asielzoekers inwilligen moeten als niet meer geschikt voor de dienst worden verklaard.

Wij verwerpen ook de dagloontewerkstelling die men zo mooi “interim-arbeid” is gaan noemen. De schande van interim-arbeid verwerpen wij als een schandalig liberaal tewerkstellingsmechanisme, dat geen enkel perspectief op een welvarende toekomst biedt. En wij verzetten ons tegen het voornemen van de Vlaamse overheid om ambtenaren op interim-basis aan te werven. Niet meer statutair, maar contractueel. Nog een ultraliberaal idee dat ons wordt opgedrongen door de eurosovjet. En aan de liberale nationalisten die dit als een ontvetting van de staat zien, zou ik dit willen zeggen: contracten van korte duur zullen de deur wagenwijd openzetten voor vreemdelingen in onze administratie. Omdat de aanwervingseisen voor tijdelijke contracten veel lager liggen dan die voor statutairen. Interim-kantoren moeten ook gesloten worden, omdat zij proportioneel hogere aantallen vreemdelingen in het arbeidscircuit introduceren dan eigen mensen. Men spreekt over racisme en discriminatie, maar de discriminatie en het racisme is gericht tegen onze eigen arbeiders! Nu  is reeds 25% van de interim-kantoren bereid om eigen blanke arbeiders uit te sluiten ten voordele van vreemdelingen en zijn deze aanwervingskantoren verantwoordelijk voor 30% van alle jobcreatie voor vreemdelingen. Dàt is de verborgen tewerkstellingsagenda van het kapitaal, vrienden! Wij verwerpen de liberale dogma’s dat de vrije markt ervoor zal zorgen dat iedereen een job en een inkomen zal verwerven. En dat we dus gerust meer mensen kunnen invoeren. Wij verwerpen het liberale dogma dat er geen discriminatie in het aanwervingsbeleid toegelaten is. Positieve discriminatie moet voor onze blanke arbeiders het geboorterecht en het bloedrecht garanderen.

Wij verwerpen het liberale dogma dat onze arbeiders te duur zijn en dat we zonder enige machtsverwerving in solidaristische zin met het patronaat zouden moeten samenwerken. Zeker als men weet dat de laatste 20 jaar de loonkost is gedaald, rekening houdend met de productiviteit en de inflatie. Als we ook weten dat het patronaat meer dan één miljoen vreemdelingen als een mes in onze rug heeft geplant. En als we elke dag voelen dat wij dreigen dood te bloeden door dat moordende mes. Een mes dat ons tot waanzinnige concurrentie met het vreemdelingenlegioen van allochtonen op de arbeidsmarkt dwingt. Een mes dat er in onze bedrijven voor zorgt dat blanke arbeiders als loslopend wild door de (anti)racistische smeerlappen van de vakbondstop worden opgejaagd. Met een patronaat dat onze arbeiders in de bedrijven de mond snoert, willen wij geen nieuwe economische afspraken maken die we op de koop toe dan nog zelf zullen mogen betalen.

Wie zijn wij kameraden? Wij zijn solidaristen. Wij willen een nieuwe sociale orde. Wij willen arbeiderscellen in de bedrijven, die lijsten aanleggen van collaborateurs die de belangen van het vreemde volk boven de belangen van de nationale arbeider plaatsen. Wij willen infiltreren in de bestaande vakbonden waar we een nationaaldemocratische agenda verspreiden. Daarom: vervoeg de vakbond! Stelt u kandidaat op vakbondslijsten! Trek de verraders van de vakbondstop aan de oren waar u maar kunt en overtuig uw werkmakers dat verzet tegen hen loont. De vakbonden zijn eigendom van de autochtone arbeiders die ze hebben gesticht. Ze behoren tot onze erfenis. Wij moeten ze heroveren. Maar we staan ervoor open om met anderen een nieuwe eigen vakbond op te richten. Een solidaristische vakbond. Wij steunen de sociale strijd die onze arbeiders voeren. Wij staan zij aan zij met hen die strijden voor werk en loon. Ook tijdens gerechtvaardigde stakingen. En dat gekleurde hooligans deze strijd misbruiken, mag ons niet afleiden van ons doel. Laat ons de fout niet herhalen die nationalisten de vorige eeuw hebben gemaakt, toen de linkse studentenbeweging infiltreerde in de arbeidersbeweging. En daarna de mei’68-beweging in handen liet van de linkse en liberale stoottroepen van het kapitaal en de vreemdelingeninvoer. En rechtsnationalisten aan de zijlijn bleven staan. We ondervinden vandaag nog altijd de negatieve gevolgen van de strategische fout van toen. Ook vandaag zien we in Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal dat zich een nieuw  mei’68-scenario aan het ontwikkelen is. Ook andere landen zullen worden meegesleurd door deze golf van sociale onrust. Ook dit land zal een golf van protest kennen wanneer de komende 10 jaar 100 miljard bespaard zal moeten worden. Maar deze keer zal de sociale strijd door links als extra hefboom gebruikt worden om de multiculturele maatschappij permanent hier te kunnen installeren. En zal het ongenoegen over de sociale afbraakpolitiek van de liberale burgerij worden misbruikt om het front nationale arbeidersklasse/gastarbeiders sterker en breder te maken. Wij moeten in navolging van de VMO, die in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw op de barricaden stond tegen de mijnsluitingen, onze verantwoordelijkheid nemen. En het is niet omdat de linkse groepen onze arbeiders door bedrog misleiden dat we dan maar het patronaat moeten gaan ondersteunen. Frustratie is nooit een goede tactische uitvalbasis. Wij moeten integendeel onze arbeiders ervan bewust maken dat sociale strijd gelijkstaat met strijd voor nationale onafhankelijkheid en voor werk voor eigen volk. Nu bestempelt links de nationale strijd als antisociaal. En het is juist de afwezigheid van een solidaristische strijdformatie in de politiek en op de arbeidsvloer die links ruim baan geeft om onze arbeiders met leugens en bedrog te vergiftigen. Dàt moeten wij rechtzetten. Nationale strijd is sociale strijd. Anders heeft hij geen bestaansrecht. Een asociaal Vlaanderen organiseren is een rem op de onafhankelijkheidsstrijd.

Wie zijn wij kameraden? Wij zijn de nieuwe socialen. Wij zijn mensen die de oude sociaaldemocratie in de vuilbak dumpen. Omdat wij hen zullen vervangen. Wij zijn de echte socialen. Wij zijn nationaaldemocraten. Zoals Joris van Severen,  Hendrik De Man en Edgar Delvo vóór ons.

Wij willen een nieuw sociaal contract met het patronaat. Met dat deel van het patronaat dat  kapitaal wil gebruiken om jobs te creëren voor eigen volk. Wij willen een pact met een deel van de nationale kapitaalklasse om onze concurrentiekracht op te drijven. Wij willen dat de staat als collectief van het volk bepaalde economische sectoren nationaliseert. Het spaargeld is eigendom van het volk. Waarom hebben we dan geen volksbank om het te beheren en te beschermen? We hebben tijdens de crisis 22 miljard in de pocket van de banken gestopt. Wij willen er mede-eigendom voor in de plaats! Waar is die poen kameraden? Hij zit in de zak van de bankiers. En ja, een deel van die poen zit ook in de zak van Mohammed via OCMW- en werkloosheidsteun. Juist daarom moeten we beide parasitaire groepen bestrijden.

Wij willen een eigen energiesector. Omdat dit onze concurrentiekracht zal aansturen door goedkope energie aan bedrijven en particulieren te leveren. Daarom eisen wij afschaffing van  btw op gas en elektriciteit. Wij zijn nationaaldemocraten. Wij willen een sterk wapen tegen de internationale van het kapitaal en haar vreemdelingenbendes. Wij willen een sterk wapen tegen de internationale van het communistische multiculturele arbeidersverraad. Wij willen een sterke nationale staat. Een Vlaamse, sociale, republikeinse staat. Maar de liberaaldemocraten vinden sterke staten maar niks. En ook de liberale nationalisten vinden een sterke staat maar niks. Maar liberalen zijn net als marxisten internationalisten. En is het niet symbolisch dat Tine Van Rompuy het boegbeeld is van de communistische PVDA? En is het niet symbolisch dat haar broer Herman het boegbeeld is van het kapitalistische Europa? Twee gezichten van het kapitalisme. En is het toevallig dat beiden begripvol kijken naar de vreemdelingen die onze steden en dorpen bezetten? Is het toevallig dat ze het hoofd buigen als de azan klinkt? De oproep tot gebed van de ingevoerde islamieten. Voor de elite klinkt deze oproep als muziek: multiculturele rotmuziek. En het is deze muziek die ons als rattenvangers moet leiden naar een verknecht leven onder de bezetting van de multicultuur. Voor de elite van kapitaal en het communisme betekent de oproep van de muezzin een verrijking. Maar voor ons,  arbeiders, betekent het verknechting, dwingelandij en onvrijheid. Daarom moeten wij een eigen sterke staat hebben. Als wapen tegen de muezzin die oproept tot de aanbidding van Allah. Als wapen tegen de liberale waanzin van de multicultuur die ons dwingt om verdraagzaam te zijn. Als wapen tegen de sluipende machtsovername van religie en obscurantisme in onze steden.

Wie zijn wij? Wij zijn mensen die geloofswaanzinnigen door de kracht van de staat monddood maken. Wij zijn mensen die de volgelingen van Mohamed naar daar zullen sturen waar ze thuishoren. Naar de vertrekplatforms van luchthavens en naar de kaaien van onze zeehavens. En wij zeggen hun: “agie akha ilallikaa, ageza saaieda – vaarwel broeders,
goede reis terug!”

En dat niemand zich vergisse. Islam is een bijproduct van immigratie. En dat niemand zich vergisse. Er bestaat geen Europese islam net zoals er geen Europese cultuur bestaat bij andere ingevoerde arbeidskrachten. Er bestaat en er zal nooit iets bestaan als een multicultuur. Het  proberen installeren van multicultuur zal eindigen in anarchie, in wanorde, in bloedvergieten. Er kan geen verplichting bestaan die ons dwingt om met iedereen onze welvaart te delen. Er bestaat alleen de verplichting om in de dagelijkse noden te voorzien voor het eigen volk. Er bestaat niet iets als deling van welvaart met de gehele wereld. Er bestaat wel diefstal van geld en werkgelegenheid, gepleegd door onze elite ten voordele van hun huurlingenleger van vreemdelingen. Er bestaat niet zoiets als een gedeelde moraal van onze arbeiders met kapitalisten en gastarbeiders. Er bestaat een moraal van arbeidsdiscipline en opbouw van welvaart door hard werken en sparen bij onze eigen arbeiders. Er bestaat een moraal van pakken en graaien bij de ingevoerde gelukzoekers. En die moraal delen ze met de walgelijk rijke upper class die zichzelf bedient van bonussen en waanzinnig hoge lonen, kijk naar gangster Dehaene. Als toezichthouder bij het Braziliaanse bedrijf Inbev is zijn vermogen de voorbije veertien dagen gegroeid met 300 000 euro tot een totaalbedrag van drie miljoen euro, terwijl de arbeiders bij dat bedrijf moeten bezuinigen op hun eerder karig loon. Zakkenvuller Dehaene: een van die moraalridders van de christelijke vakbond ACV die nationalisten vervolgt. Dehaene: een van die moraalridders die anderen oproept dat ze niet te veel looneisen mogen stellen en geen hangmat van hun werklozensteun mogen maken. Maar de hangmat van Dehaene lijkt meer op een met goud en zilver behangen hangkraan. Aangepast aan zijn soortelijk gewicht.

Maar we moeten ook streng voor onszelf durven zijn, kameraden! Er bestaat geen recht op door de werkloosheidskas gesponsorde luiheid. Wij moeten de vuile gewoonten van de vreemdelingen niet overnemen om uit de hand te eten van kameraden die elke dag gaan werken voor de kost. Wij blanke arbeiders zijn geen parasieten en weigeren dat te zijn. Wij pleiten voor verplichte arbeid. Daar waar arbeid is, moet arbeid worden opgenomen. Als men arbeid weigert, dan weigeren wij om u een vervangingsloon te geven. Er moet een nieuwe moraal van orde en discipline komen. Orde om in veiligheid met onze gezinnen te leven. Discipline om met onze gezinnen onze welvaart te behouden.

Wie zijn wij? Wij zijn de mensen die onze welvaart en ons werk niet zullen laten afnemen. Wie zijn wij? Wij zijn  mensen die de moraal van de multiculturele gangsters afwijzen als een leugenmoraal. Een  moraal waarin het mogelijk is dat vrouwen zich exotische kleurlingen aanschaffen als betrof het de aanschaf van een chiuhuahua. Een moraal waarin het mogelijk is dat  mannen zich vreemde exotische meisjes aanschaffen als betrof het de aankoop van een papegaai. Deze moraal verwerpen wij als een verderfelijke moraal.

Wie zijn wij? Wij zijn mensen die een echte morele code hanteren. Wij willen een nieuwe morele samenleving. Niet een die verdraagzaamheid en lijdzaamheid als moreel uitgangspunt heeft. Dat is de morele attitude van een verzwakt volk en een verzwakte arbeidersklasse. Wij zijn mensen die het juk van de schuldmoraal van ons afwerpen. Een schuldmoraal die ons op de knieën dwingt en ons verzwakt. En het is niet door het hoofd te buigen dat men zich redt. Het is niet door op de knieën door het stof te kruipen dat u uw eigendom en uw familie beschermt. En in deze individualistische tijden geldt het credo van het individu, zegt men. Maar als u wilt dat uw ouders een mooie oude dag met een leefbaar pensioen mogen beleven. Als u vindt dat uw partner een goed sociaal leven met een goed loon verdient. Als u uw kinderen in een leefbare maatschappij wil laten opgroeien, waarin nog toekomstperspectief is. Als u wilt dat uw kinderen niet opgroeien in een urban jungle, waarin ze zullen moeten vechten met wilde dieren om jobs, woongelegenheid en uiteindelijk eten te hebben. Als u vindt dat u recht hebt op gratis studie. Als u vindt dat gezondheidzorg voor uzelf en uw familie betaalbaar moet zijn. Als u vindt dat een woning verwerven of huren nog voor de gewone man mogelijk moet zijn. Wie is dan zo egoïstisch om aan de kant te blijven staan? Wie is dan zo laf dat hij zijn ego belangrijker vindt dan zijn plicht tot actie en inzet? Niemand toch? Wie wil als kuddedier aan de zijlijn staan? Wie wil behoren tot de passieve kudde die alles ondergaat, die de rug buigt voor de meester en morgen voor de gekleurde baas op de knieën gaat? Niemand van ons! Wij zijn de voorhoede. Daarom: sluit u aan bij de Nationaaldemocratische partij! Bouw mee aan ons gezamenlijke project! Richt kernen op in uw stad of op uw werkplaats! Deze partij is eigendom van de militant. Daarvoor hebben we   structuren waardoor ieder lid inspraak heeft. Maar we steken onze hand uit naar allen die een stuk van de weg met ons willen afleggen. Ja, wij kunnen samenwerken met kameraden uit de bredere nationale beweging. Maar alleen dan als er wederzijds respect is. Ja, wij reiken de hand om tijdens verkiezingen de zaak vooruit te helpen. Ja, wij kunnen schouder aan schouder staan. Als die schouders dienen om elkaar te ondersteunen. Maar wij zijn niet bang om onze eigen weg te gaan als dat nodig is. Dit congres is het bewijs.

Alleen als we samen staan, verenigd in een strijdpartij van de eigen werkende klasse, zullen we sterker staan. Alleen als we samen staan, verenigd in het verlangen om vrij over ons land en over onze welvaartsmechanismen te beschikken, zullen we sterker staan. Samen: man en vrouw jong en oud, hand in hand, schouder aan schouder, alleen zo bereiken we de volksstaat. Deze staat zal van ons zijn, kameraden! Dit land zal van ons zijn – of het zal niet zijn. Leve de strijd voor een sociale republiek! Leve de NDP! Leve het N-SA!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA/NDP

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter