Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Saturday, 02 October 2010 11:15

Congres: 800.000 Werklozen, Remigratie Nu!

Written by 
congres3010Op 30 oktober organiseert het N-SA zijn derde congres. Vorig jaar hebben we met ons jeugdcongres aangetoond dat de burgerij als de dood is dat er zich een nationaal-revolutionaire beweging aan het vormen is. Het jeugdcongres was in die mate een succes dat het tot schuimbekkende reacties van nationale ministers heeft geleid. Dat de pers meeging in haar haatspeech tegen eigen mensen, omdat er een correlatie tussen jeugdbendes en allochtonen in de toespraken werd gemaakt, daar kijkt geen kat meer van op. Wat verwacht je anders van ministers en persluizen die verkocht zijn aan het liberaalkapitalistische systeem dat opereert binnen de Belgische dictatuur? Niks toch!

De minister van scheve rechtszaken (Justitie) en het mens dat binnenlandse farcezaken (Binnenlandse Zaken) beheert, spuwden hun haat uit na ons jeugdcongres tegen de eigen jonge arbeiders die het evenement hadden georganiseerd en eisten dat het N-SA zou worden verboden. Sindsdien is niks meer van het komische duo gehoord (het organiseren van illegale verkiezingen niet in acht genomen). In plaats van zich bezig te houden met de massale instroom van illegalen, het verijdelen van een staatsgreep door onwettige verkiezingen, het bestrijden van terreur in onze steden gepleegd door jongerenbendes (al dan niet met een kleurtje), wou het burgerlijke janhagel onze organisatie treffen. Maar dat is mooi niet gelukt en we staan weer een jaartje verder.

De kaders en militanten van het N-SA hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. We hebben acties allerhande gevoerd op straat; we hebben vormingsmomenten gehouden en we hebben gezellige militantenbijeenkomsten met een hapje en een drankje verzorgd. Maar de coördinatie is er zich van bewust dat we de politieke strijd op alle fronten moeten opvoeren. Daarom zullen we op 30 oktober de partijpolitieke arm van de beweging boven de doopvont houden.

Terwijl de partijbaronnen en ballerina’s van het geïnstitutionaliseerde nationalistische nihilisme binnen het Vlaams Belang moddergevechten met elkaar voeren. Terwijl verschillende fracties binnen die partij er elkaar van beschuldigen wie er  met de meeste betaalde jobs is gaan lopen en wie er het meeste geld achterover heeft gedrukt, woedt er in onze bedrijven en op straat een oorlog. Een oorlog waarbij de eigen arbeiders steeds meer verdrukt en beconcurreerd worden door vreemdelingen. Een oorlog waarin de eigen arbeiders hun door strijd opgebouwde sociale model vernietigd zien worden door enerzijds de meedogenloze aanvallen van het patronaat op de sociale zekerheid en anderzijds de sociale kassen zien leegvloeien naar het ingevoerde reserveleger van vreemdelingen (dat door hetzelfde patronaat wordt aangevoerd).

De burgerlijke nationalistische partijen zijn alleen in zoverre een bondgenoot van onze werkende mensen waar het de nationale bevrijding betreft. Hun nationalistische motivatie ligt echter bij loutere economische belangen die liggen binnen een liberaalkapitalistisch economisch bestel. Dewever zegt wel voor eigen identiteit op te komen, maar hij bedoelt daar niet mee dat hij tegen massa-immigratie is. Hij verklaart dat voor hem identiteit het spreken van de taal omvat en het zich integreren in onze samenleving inhoudt. Maar het identitaire van de N-VA is gebaseerd op de inclusie van allochtonen binnen onze gemeenschap en staat in dienst van de economische doelstellingen van de burgerij. Hij zegt dat op die manier een positief verband wordt gelegd tussen identiteit, solidariteit en democratie. Het gehele pleidooi is op assimilatie toegespitst. Maar een mengcultuur kan nooit een solidaire (solidaristische) nieuwe cultuur inhouden. En ze lost het concurrentievraagstuk tussen ingevoerde en eigen arbeidsbevolking niet op, maar institutionaliseert het. Dat is uiteraard de bedoeling van de Vlaamse burgerij net zoals dat de bedoeling van de Belgische burgerij is. Er is dus overduidelijk nood aan een nieuwe, op nationaal-revolutionaire basis gestoelde partij. Een antiliberale, op nationaaldemocratische belangen gerichte partij.

Het Vlaams Belang is in deze context geen nuttig instrument meer. Het pleit net als de rest van de liberale elite voor inclusie van vreemdelingen door integratie en assimilatie. Komt daar nog bij dat het VB in de toekomst zal steunen op twee donkerblauwe klauwen. Die moeten de zwarte van de leeuw vervangen zo lijkt het wel. Naast de al bestaande kartelpartner VLOTT zal er tegen de verkiezingen van 2012 een kartel met Dedecker worden gevormd. De gesprekken daarover zijn al in een eindfase en de militant die deze extremistische liberale koers niet lust, kan er alleen maar op staan kijken. Dewinter wil in een toekomstige Vlaamse staat zich net als Dewever volledig ten dienste stellen van de Vlaamse economische elite. Arbeidersbelangen kunnen voor wat de partijbaronnen aangaat de pot op. Of het nu Vlaamse arbeidersbelangen zijn of niet. Dedecker met zijn waanzinnige antisociale discours zal niet veel moeite hebben om de verzwakte partij volledig in het vaarwater van het aller-extreemste liberalisme te loodsen. De weinige solidaristen die nog ergens in de partij verscholen zitten, kunnen nu misschien uit de kast komen. Die kast is in alle geval zo rot als wat.

Om tegen het liberale geweld van de burgerij op te komen hebben wij een strijdbare partij nodig. Een arbeiderspartij die een echt volkse nationale politiek voert. Een arbeiderspartij die een antwoord biedt aan arbeiders die zich misschien laten verleiden om uit wanhoop linkse partijen te gaan ondersteunen die vanwege hun immigratiestandpunten objectief tegen de nationale arbeidersklasse zijn. Of die uit woede partijen ondersteunen die hun economische en sociale belangen verraden, zoals het VB/N-VA of gelijk welke andere systeempartij. De NDP is de enige partij die zowel op het rechtse als het linkse spectrum uniek is in haar streven naar remigratie. Wij zijn de enige remigratiepartij in dit land! Dàt is de taak van een nationaaldemocratische partij (en niet gaan leuteren met mafkezen die hier de islam en de sharia willen invoeren).

Deze NDP zal vanaf 30 oktober een wapen zijn in onze strijd. Als u een echte solidaristische nationalist bent, is het duidelijk. Start mee de strijd! Daarom ook deze eis als subthema van ons congres: 800 000 WERKLOZEN - REMIGRATIE NU!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter