Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Monday, 08 March 2010 20:02

Stel het strijdmotief centraal!

Written by 

Vorige zaterdag zijn we gestart met onze "Ronde Van Vlaanderen".Tot onze voldoening stelden we vast dat enkele tientallen mensen bereid bleken om  hun avond samen met het N-SA door te brengen. En dit op een zaterdagavond. Als men weet dat elke vereniging op zo'n ogenblik de grootste moeite heeft om mensen voor een politieke bezigheid uit hun huis te krijgen - ongeacht of die beweging en/of partij nu links, averechts of wat dan ook is - dan is het hoopvol voor onze beweging te mogen vaststellen dat wij er toch in slagen mensen te mobiliseren. Wat daarbij "nog hoopvoller" is, is de vaststelling dat het vooral jonge mensen zijn die - en dit veelal voor het eerst - naar een politieke vormingsavond of activiteit komen. Die eerste vormingsavond voor leden en sympathisanten hebben we dan ook interessant genoeg gemaakt voor iedereen die iets over het N-SA en zijn politieke doelstellingen en toekomstige strategie wou vernemen.

Maar wij zullen deze propagandaronde door Vlaanderen ook kruiden met diverse andere onderwerpen. Zo was er om te beginnen de reuze interessante voordracht van professor Vierling over China na onze info-sessie over het N-SA. De prof heeft ons ervan kunnen overtuigen dat sommige uitgangspunten van de Chinese politiek en van Chinese geopolitiek kunnen worden gebruikt door de nationaal-revolutionairen in Europa en uiteraard ook in ons land. Het voeren van een culturele revolutie in Europa, waarbij niet het maoïsme of het marxisme als leidmotief dient, maar een op revolutionaire leest gestoelde herbevestiging en uitdieping van onze eigen culturele waarden en normen kan voor ons nationaal-revolutionairen zeer nuttig zijn. Deze culturele revolutie, naast de sociale, moet ons leiden naar een hernieuwde nationale identiteit die kadert in de Europese identiteitsvorming zonder daarom over te gaan tot Europese staatsvorming. We moeten de bureaucraten en de volksverraders van het multiculturalisme en het liberale globalisme de zotskap opzetten en hen door de straten van Brussel jagen. Iemand zoals Barroso moet daar toch begrip voor kunnen opbrengen? Hij is tenslotte net zoals ik een ex maoïst... Permanente revolutie zal zijn deel zijn!

Onze dank gaat ook uit naar Filip en zijn echtgenote, de uitbaters van het lokaal De Gezelle waar deze eerste infovergadering is doorgegaan. We danken hen, omdat zij openstaan voor nieuwe ideeën en ons in staat hebben gesteld op een comfortabele manier te vergaderen zonder dat het AFF straat- en staatscrapuul de uitbaters door dreiging met geweld konden chanteren en onder druk zetten. Mensen zoals Filip zijn net als de basis van het VB kameraden in de strijd. Het zijn niet de basismilitanten die gebrek tonen aan sociale bezorgdheid en sociale strijdpunten. De arbeidersbasis van het VB - en zeker organisaties als Voorpost - is wel degelijk geïnteresseerd in een debat en in stellingnames tegen het kapitalisme en velen onder hen staan open voor solidaristische oplossingen. Als ook zij in de pers lezen dat bijvoorbeeld het coördinatiecentrum van Carrefour, dat in Brussel is gevestigd, vorig jaar 389 miljoen euro winst heeft gemaakt en dat het daarop amper 33 000 euro belastingen heeft betaald aan de gemeenschap, dan worden ook die mensen woedend. Als zij daarenboven op tv zien dat diezelfde globalisten van Carrefour als dank aan onze gemeenschap voor die massale winsten op een arrogante manier 1600 mensen op straat zetten om morgen nog meer winsten te kunnen samenharken, dan zijn wij van het N-SA ervan overtuigd dat VB- en Voorpost-basismilitanten van hun leiders graag eens uitleg zouden willen over wat zij daarover te vertellen hebben en waar die leiders staan. Aan de kant van het volk of aan de kant van de winst? Maar de partijnomenclatura heeft op dit ogenblik anderen katten te geselen. Zij maakt ruzie over welke maîtresse welke politieke topjob krijgt. Zij maakt ruzie over wie er met het vele Belgische geld heeft gemorst, geld dat de partij van de Belgische staat krijgt toegestopt en dat al vele jaren. Het zullen de militanten niet zijn die het onder elkaar hebben verdeeld. Het zijn de vrolijke vrienden aan de top die jarenlang een feestje hebben gebouwd. En juist omdat de nomenclatura elk gesprek en elke opening naar solidaristische frontvorming blokkeert hebben wij de beslissing moeten nemen om weer een stap verder te zetten. Wij stellen ons zelf de aartsmoeilijke opdracht om naast de beweging N-SA nu ook een partijpolitieke vleugel op te starten. Zij zal de Nationaal-Democratische Oppositie verenigen met als doel verkiezingsdeelname voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Daarbij zullen we voorstellen doen aan de basis van het VB om solidaristen op lijsten te zetten daar waar het kan. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, zullen we zelf alles op alles zetten om eigen lijsten in te vullen. Dat is het doel waar wij ons de volgende drie jaar op zullen richten. Uitbouw van een politiek alternatief! Jonge mensen weer politieke discussie laten voeren in plaats van steriele praatjes. Strategie en tactiek ontwikkelen om onze vijanden te verslaan en ons niet bezighouden met tactiek en strategie om eigen gewin ten koste van het idee te laten prevaleren. Dàt is politiek.

Het N-SA zal om deze doelstellingen te concretiseren werken rond vier à vijf basiseisen. Die zullen in de volgende weken op onze vernieuwde webstek worden voorgesteld. Tijdens de info-vergaderingen worden die basiseisen aan onze achterban voorgelegd en uitgelegd. Zoals het een nationaal-democratische organisatie past. Het is evident dat om die ambitieuze doelstellingen een kans van slagen te geven we de brede beweging van nationale krachten moeten aanspreken en overtuigen van de nood aan een dergelijk project. Een project dat niet de tegenstelling religie versus staat opdrijft maar naar de kern van de zaak gaat. Deze kern is gelegen in het decadente liberaal-democratische en kapitalistische systeem. Het is volk tegen kapitalistische staat. Deze liberale staat en deze liberale democratie zijn de invoerders van vreemdelingen en iedereen die geen afstand neemt van het liberalisme en het kapitalisme is medeplichtig aan deze wandaad tegen ons volk. Je daarbij gaan richten op de geloofsovertuiging van die vreemdelingen staat gelijk aan protesteren dat auto's wielen hebben. Een absurditeit dus. Als de massa van onze werkende bevolking en vooral onze jeugd voorbij een moskee loopt of gesluierde vrouwen op straat ziet, dan haalt ze meestal haar schouders op en ze vergeet het voorval. Maar als diezelfde werknemers en diezelfde jongeren in een interimbureau of bij de VDAB ongesluierde moslims of andere vreemdelingen met hun job aan de haal zien gaan en zij werkeloos terug naar huis worden gestuurd. Dàt, beste kameraden, zullen zijn niet schouderophalend aan zich laten blijven voorbijgaan. Dàt zullen zij niet vergeten. Er is maar één beweging in dit land die hun een oplossing aanreikt. Remigratie van overtollige vreemde mensen. En die organisatie is het N-SA. Daarom roepen wij alle kameraden op, kameraden die nu het nutteloze gekrakeel van hun leiders moeten aanzien. Sluit u bij ons gedachtegoed aan! Wie wil hoeft niet eens zijn oude partij of organisatie te verlaten. Wij kunnen samen strijden in verscheidenheid, maar laat ons het debat openen. Laat ons aan de basis samenwerken. Laat ons elkaar de hand geven. Samen kunnen wij dan een vuist maken naar onze vijanden. Laat duizend bloemen bloeien zei professor Vierling tijdens zijn uiteenzetting over China. Maar wij stellen het sec: STEL HET STRIJDMOTIEF CENTRAAL!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter