Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Monday, 08 March 2010 19:36

Communiqué over het hoofddoekverbod

Written by 

Naar aanleiding van de discussie over het verbieden van hoofddoeken voor moslima's in onze scholen wil het N-SA nogmaals zijn standpunt verduidelijken.

Wij pleiten voor culturele autonomie en zijn tegen de doelstelling zoals de burgerij die voorstaat, om een multiculturele mengmaatschappij in dit land te installeren. Mengculturen leiden tot onderdrukking van alle culturen en dit ten voordele van een nieuwsoortige cultuur die men multicultuur noemt. Deze multicultuur is er alleen op gericht om de eigen volkse cultuur en eigenheid om te vormen tot een cultuur die dienstig is aan het liberale consumptiemodel en aan de noodzaak van het kapitaal om vreemde bevolkingsoverschotten te scheppen en in stand te houden en zo de sociale cohesie, die een volkskracht is, te ondermijnen en uiteindelijk te vernietigen. Als men een sociaal systeem wil vervangen door een ander, dan moet men eerst de culturele hegemonie van een volk ondermijnen en uiteindelijk kapotmaken. Die ondermijning van de eigen culturen is ook nodig om een eenheidsdenken te promoten dat de vergelijking met het communisme moeiteloos kan doorstaan. Wat voor het N-SA nog maar eens duidelijk maakt dat het kapitalistische liberalisme dezelfde mechanismen hanteert als het communistische. Ze appelleren beide aan vrijheid en gelijkheid, maar bieden in feite alleen maar onvrijheid binnen een schijnvrijheid en een gelijkheid binnen het hanteren van een ongelijke behandeling van volkseigen groepen aan.

Daarom pleit het N-SA voor de volledige culturele autonomie van volksgroepen. Dat impliceert in het geval van geloofsuiting en taalbeleving op scholen dat wij pleiten voor het invoeren van eigen scholen voor diverse volksgroepen en taalgroepen. In de athenea in het Antwerpse die vandaag in de frontlinie van de strijd tegen de multicultuur staan, is het eigenlijk al zo ver. Van alle leerlingen zijn er ongeveer 80% van vreemde origine en moslim. Wij moeten hier dus al spreken van moslimscholen en niet meer van een pluralistische scholen. Op deze scholen worden slogans als 'Vlamingen buiten' niet geschuwd. En de massale steun voor het dragen van een hoofddoek bewijst dat deze scholen niet meer geschikt zijn voor autochtone leerlingen die er nu nog school lopen. Zij horen daar niet meer thuis.

N-SA roept dan ook de autochtonen die hun kinderen nog naar deze scholen sturen op om hun kinderen daar weg te halen en naar scholen te sturen die de eigenheid meer benadrukken. Het kan toch niet zo zijn dat Vlaamse ouders minder fier zijn dan anderen op hun kinderen, door ze verder te laten onderdompelen in een vreemde cultuur? Laten we de vreemdelingengemeenschap, die zelf vragende partij is voor eigen godsdienstbeleving en taalgebruik, ondersteunen in deze eisen. Natuurlijk is een dergelijke oplossing niet bedoeld als een definitieve. De schreeuw van moslima's om terug de ware geloofsbeleving te belijden moet gezien worden als een verlangen om uiteindelijk terug te keren naar de landen van oorsprong van deze bevolkingsgroepen. Daarom is onderwijs in eigen taal en binnen de eigen geloofscultuur onontbeerlijk. N-SA ziet dan ook het culturele zelfbewustzijn van minderheidsgroepen als een stimulans om samen met deze mensen en hun vertegenwoordigers (zoals imams) de strijd aan te binden tegen de politieke verraderskliek die ook binnen de vreemdelingengemeenschap streeft naar integratie en assimilatie. Laat ons die multiculturele en onderdrukkende elite opzijzetten en streven naar een systeem dat minderheidsgroepen op termijn begeleidt naar een volle en vrije taal- en cultuurbeleving, die het hen mogelijk moeten maken om terug te keren naar hun historische thuislanden. De eigen scholen kunnen daarin een voorname rol spelen.

De vijanden van het volk heten: integratie en assimilatie. Daarom steunen wij elk initiatief dat deze integratie ondermijnt. Als moslima's hoofddoeken op school willen dragen, is er maar één goed antwoord. Eigen scholen eerst!

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter