Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Sunday, 16 November 2008 18:13

Vlott is de liberale luidspreker van het VB

Written by 

Vorige zaterdag (15 november) heeft Vlott, de alliantiepartner van het Vlaams Belang, een congres in Antwerpen gehouden. Als je de congresbesluiten en de toespraak van de voorzitter Coveliers hebt gelezen dan is waarschijnlijk de eerste vraag die bij ons opkomt: waarom organiseert die partij een eigen congres? Beter, goedkoper en slimmer ware het geweest om samen met LDD te werken. De parallellen tussen de standpunten van Dedecker en Coveliers zijn zo gelijklopend dat je zou vermoeden dat beide heren tweelingbroers van elkaar zijn of toch minstens innige zielsverwanten. Nochtans is de officiële tweelingbroer van Coveliers niet Jean-Marie maar wel Bruno, die van het VB. De vraag mag dan ook gesteld worden: als  het Vlott(je) van Coveliers pleit voor een vlaktaks (in zijn woorden een eenvormige taks van 25% voor iedereen), mogen wij dan aannemen dat het VB daar ook voorstander van is? Wij hebben nog geen verklaring gezien van de VB-generale staf waarin afstand wordt genomen van hun alliantiepartner en de asociale voorstellen die deze formuleert. Nochtans is het VB (en vooral Dewinter) een professionele terugfluiter van standpunten die hen niet zinnnen en dus mogen we er gerust van uitgaan dat Dewinter een even fanatieke liberaal is als zijn tweelingbroertje van Vlott, tenzij we ergens iets missen in het verhaal.

Voor Vlott moeten alle overheidstaken die het niet meer kan financieren maar aan het privé-initiatief worden gelaten. Vermits Vlott (en dus ook het VB?) de staatswerking via vlaktaks wil droogleggen, zal dat ertoe leiden dat de taken van de staat snel geprivatiseerd raken. Leve de privé-scholen en het geprivatiseerde openbaar vervoer! Leve de privé-hospitalen en de privé-ziekenzorg! Hoera voor de privé-universiteiten en de hoge privé-leningen die je nodig zal hebben om je kinderen daar naar toe te kunnen sturen! Wat de partijen zoals Vlott en VB betreft, die zijn al geprivatiseerd door de eigen nomenclatuur, maar worden wel gefinancieerd door de staat. Dat is dan weer iets waar Vlott en al de andere partijen - ja, zelfs LDD - geen bezwaar tegen hebben, je mag nu eenmaal niet te fanatiek zijn als het op je eigen geldbeugel aankomt natuurlijk! Voor Vlott kan de staat voor de rest de pot op, net als hun zielsverwant LDD willen ze de staat ontmantelen, maakt niet uit of die Vlaams dan wel Chinees is (wordt?). Wil het VB dat ook? Of dient die alliantie met Vlott alleen voor opportunistische doeleinden? De raarste uitlaat die Coveliers maakte op zijn congres was toen hij beweerde dat hij samen met zijn alliantiegenoot het VB zou strijden voor een echte Vlaams-liberale STAAT. Volgens Vlott was er geen echte liberale staat mogelijk in het oude België en kan alleen een onafhankelijke Vlaamse staat garant staan voor een echt liberalisme.

Het is echt zorgwekkend dat VB- of Vlott-mandatarissen zulke domme praat vrijelijk mogen verkondigen zonder correctie. Is het niet juist zo dat België enkel kan bestaan dankzij het superliberalisme van 'doe maar op en zie niet om'? Is het niet juist zo dat België maar kan bestaan doordat de liberale machtskaste alle privileges onder elkaar verdeelt, of ze zich nu PS noemen dan wel CD&V? Als Vlott, en dus het VB, een nog wilder liberalisme gaat vertegenwoordigen (Hallo VB, willen jullie dat?) dan is de analyse die wij enkele weken terug op ons congres gemaakt hebben wel heel correct, toen wij beweerden dat een Forza Flandria alleen maar een asociaal monster zou baren. Dat Vlotte Coveliers niet echt kaas heeft gegeten van economie en van ideologie bleek toen hij beweerde tegen het socialisme te zijn voor de rijken, als die rijken alleen de winsten in tijden van hoogconjunctuur in eigen zak wilden steken, maar bij financiële rampen en laagconjunctuur de verliezen op de kap van de burgers wilden afwentelen. Beste mijnheer Coveliers, het door u beschreven systeem is juist de kern van het ultraliberale kapitalisme, zonder dit mechanisme zou het kapitalisme niet bestaan. De winsten zijn altijd voor de enkeling en de verliezen zijn altijd voor het collectief in een liberale  maatschappij. De overduidelijke gevolgen daarvan met een hoop anekdotes veroordelen lost dat niet op. Had u dat nog niet in de smiezen of wou u de coalitie paaien door wat water in de reeds slappe wijn te gieten? Zeker wanneer u pleit om dit verderfelijk systeem in een toekomstige onafhankelijke staat nog wilder tekeer te laten gaan, en dat met de hulp van het VB. Of bent u het eigen programma even uit het oog verloren tijdens uw toespraak? Mocht u de solidaristen binnen het VB misschien niet teveel de stuipen op het lijf jagen door uw onbezonnen liefdesverklaring aan het wilde liberalisme?

Coveliers en de anderen van het Forza clubje mogen van ons part hun liberale staat Vlaanderen in hun zakken steken als het zo zit. Wij willen de ene geldmacht niet vervangen zien door een andere. Het is voor ons duidelijk dat het VB zich bedient van een groupuscule zoals Vlott om te dienen als een megafoon, om zo haar eigen donkerblauwe liberale standpunten te ventileren zonder de achterban - en zeker de solidaristen - binnen de partij al te veel te bruskeren, met het gevaar dat die zich van de partij af zouden keren. Ook wil het VB natuurlijk de kiezers paaien die nu naar Lijst Dedecker dreigen over te lopen, door hen via Vlott een ultraliberaal alternatief aan te bieden, en zo het stemvee in eigen stal te houden. Dat is nodig voor de postjes en het makkelijke Belgische geld dat die opleveren.

Het is voor ons overigens ook steeds duidelijker dat het VB, in een poging de solidaristen binnen eigen partij de mond te snoeren, zelfs mandatarissen onder druk zet om geen gesprek of debat met solidaristen van het N-SA aan te gaan. Ondertussen geeft ze wel vrije baan aan de propagandisten van het ultraliberale denken binnen én buiten de partij. De partijtop verbergt zich achter het mombakkes van de Vlott-constructie om zo - als altijd in het verleden - te kunnen beweren dat niet zij een standpunt innemen maar het weer iemand anders zijn fout is. Wij vragen ons af of die heren en dames eigenlijk wel ooit ergens een standpunt over in mogen nemen? Wat ze niet mogen, namelijk debatteren met nationaal-revolutionairen, weten ze wel, en als dan nog eens een N-SA vertegenwoordiger is wordt dit zelfs met klem benadrukt. Een grote partij kan zich natuurlijk niet bezighouden met kleine militantjes binnen de Vlaamse beweging, zo hoor ik menig partijverkozene al hardop denken. Debatteren met die kleine lui kan niet echt nuttig zijn, die zijn toch alleen maar goed om de vuile karweitjes op te knappen en de partij te ondersteunen als kanonnenvoer.

Maar ons moet toch een kleine bedenking van het hart, want naar wat wij hebben vernomen waren er een 70-tal congresgangers bij het Vlott-congres aanwezig. Op ons eigen N-SA congres hadden wij evenveel deelnemers, en wij moesten dan nog opboksen tegen de persoonlijke tussenkomst van een VB Europarlementariër die er alles voor over had onze zaal af te nemen en alle mandatarissen een formeel verbod op te leggen aanwezig te zijn op dat congres. Onze opkomst was gezien die sabotage nog vrij behoorlijk. Dus waarom wil het VB wel een alliantie afsluiten met een groepje Vlotters van twee keer niks, terwijl ze doodse schrik heeft om zelfs maar met de solidaristische basis - waar de partij nota bene uit ontstaan is - zelfs maar te praten?! Dat kan toch geen toeval meer zijn?

En, kameraden, dat is het ook niet. De VB-top bestaat uit aanhangers van het wilde liberalisme. Die liberalen krijgen uitslag van de sociaal-ingestelden van het N-SA. Waarvoor worden die volksvertegenwoordigers van het VB eigenlijk betaald, als ze niet eens mogen debatteren?

Afschaffen die parlementaire boel zeggen wij dan!

Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter