Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Wednesday, 07 January 2009 07:32

Israëlische horror blijft aanhouden

Written by 

Op het moment dat dit geschreven wordt, zijn door de nieuwe agressie-opstoot vanwege Israël reeds meer dan 600 Palestijnse doden gevallen in de Gazastrook. In de voorbije uren werd een Israëlische aanval met tanks en jachtbommenwerpers uitgevoerd op de door de VN bestuurde Al Fakhoera-school, waarbij 46 mensen die op de vlucht waren voor het geweld omkwamen. Ook drie andere scholen die door de VN bestuurd worden, werden de voorbije dagen bestookt door Israëlische troepen. Het valse argument dat zionisten maar al te graag gebruiken als zouden er zich Hamas-militanten in dergelijke gebouwen schuilhouden houdt dus geen steek. Het is en blijft verbazingwekkend hoe de zionistische agressor met dit geweld blijft wegkomen in de wereld! Efficiënt lobbywerk en de nodige dollars zullen er wel voor iets tussen zitten. Niettemin blijft het onaanvaardbaar dat zionisme, dat een racistisch imperialisme van het meest agressieve soort is, blijft verder bestaan.

 

De hypocrisie van de enige overblijvende supermacht in de wereld, de USA, is in deze andermaal verpletterend. In de voorbije dagen hebben de Amerikanen al twee Arabische voorstellen tot staakt-het-vuren verworpen. De creatie van Israël was zowat de grootste staatkundige blunder van de 20ste eeuw, voortvloeiend uit kolonialistisch imperialisme enerzijds en een misplaatst schuldgevoel jegens de joden in Europa anderzijds. 60 jaar Israël is niets anders geworden dan 60 jaar oorlog tegen Arabieren en onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking van het gebied. Zelfs de meest rabiate islamhater kan het niet ontkennen: het gebied waar Israël ligt, is Arabisch grondgebied. Een aantal christelijke en joodse heiligdommen, en een aantal versnipperde kleine historische joodse enclaves veranderen daar niets aan. Wie de geschiedenis van het gebied beter wil leren kennen, kunnen we doorverwijzen naar de tekst ‘Over racistisch imperialisme met de naam zionisme’, terug te vinden in de artikels op onze N-SA webstek.

 

 

Het protest van de Arabisch-Europese Liga (AEL) en andere organisaties tegen de nieuwe zionistische agressie in de Gazastrook is volkomen gerechtvaardigd! Dat bepaalde joodse organisaties alweer zwaaien met het antisemitisme-“argument” bewijst het gelijk in deze van de joodse filosoof en schrijver Norman Finkelstein. De holocaust en antisemitisme worden door zionistische kringen misbruikt om de Israëlische agressie te rechtvaardigen. Wie kritiek levert op Israël, wordt al snel jodenhater genoemd door zionisten. Op de recente AEL-betoging in Antwerpen doken pamfletten op met islamistisch geïnspireerde leuzen en anti-joodse slogans. Genoeg voor het Forum van Joodse Organisaties om klacht in te dienen tegen AEL. Nergens staat evenwel vast dat AEL de uitgever is van deze schotschriften of de aanstoker is van bepaalde gescandeerde slogans. Vlaams Belang-fractieleider Dewinter vond het alvast nodig in de Antwerpse gemeenteraad op te roepen om eveneens collectief te gaan bleiten bij het Gedapo-centrum van Dewitte. Dewinter en de pro-Israëlische Antifa ‘Anti-Deutschen’ bij onze oosterburen: 1 front? Naar aanleiding van de betogingen tegen het geweld in Gaza, heeft ook Lijst Dedecker zich weer laten kennen: LDD eist een betogingsverbod in de winkelstraten! Dat men gaat betogen in arbeiderswijken in de steden, geen probleem voor LDD, maar “de commercie” moet doorgaan!

 

Feit is dat zolang het zionistisch imperialisme aanhoudt, er van dit rechtvaardig volksnationaal verzet tegen Israël misbruik zal gemaakt worden door islamitische fundamentalisten om zieltjes te winnen, zowel in het Midden-Oosten als bij ons in Europa. Iets wat op haar beurt dan weer gretig zal misbruikt worden door zionisten en andere Atlantisten om de islamhaat nog wat aan te scherpen en de idiotie uit te kramen dat Israël een “voorpost” van onze beschaving zou zijn. Wat de staat Israël dan wel moge te maken hebben met de christelijke en heidense wortels van de Europese beschaving en met de Europese volksculturen in het algemeen, dat mag men ons ten allen tijde eens laten weten.

 

N-SA steunt dan ook ten volle het verzet dat in Europa groeit tegen de zionisten en hun imperialistisch geweld. Ondanks het bloedvergieten in het Midden-Oosten, is er toch nog een positieve kant aan de zaak: de kloof tussen de publieke opinie in Europa enerzijds en de voorstanders van de “heilige Drievuldigheid” zionisme-Atlantisme-amerikanofilie anderzijds wordt er enkel maar groter door.

 

Niettemin dringt N-SA er op aan dat op Europees vlak maatregelen worden getroffen tegen de EFI, de European Friends of Israël, dat vanuit Tel Aviv gestuurd lobbywerk in Europa moet verrichten ten voordele van de Israëlische agressor.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter