Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Friday, 12 March 2010 14:54

Herstructureringen N-SA: communiqué betr. omliggende regio's (Nederland i.h.b.)

Written by 

logokleinGedurende de herstructureringsperiode waar het N-SA zich in bevindt, en welke cruciaal zal zijn voor de toekomst van de beweging, zullen enkele zaken geaffirmeerd dan wel gereaffirmeerd worden. Om enige verwarring te voorkomen willen we dan ook onze positie als organisatie binnen Vlaanderen en aanpalende regio's bevestigen, met speciale aandacht voor onze eventuele rol en relevantie in Nederland:
 
Het N-SA is een organisatie actief binnen de actuele grenzen van Vlaanderen. Onze belangstelling voor omliggende regio's impliceert dat zij van geografisch belang zijn voor Vlaanderen (en vice versa) en dat wij onze ideeën daar dan ook ingang willen laten vinden. Het betekent echter niet dat het N-SA in het buitenland een werking zal starten. Dat gezegd zijnde wil het N-SA dan ook wijzen op het volgende officiële standpunt:

Er is geen en zal geen N-SA werking zijn buiten de actuele grenzen van Vlaanderen. Als er een werking start welke dezelfde ideeën als het N-SA uitdraagt, dan zal deze dat onder een andere naam en organisatiestructuur doen. Potentiële kaders in het buitenland, welke door de ideeën en de activiteiten van het N-SA beïnvloed worden/zijn, hebben geen huidig dan wel toekomstig recht namens het N-SA te spreken. Als er organisaties dan wel individuen in het buitenland zijn welke door het N-SA als autoriteit kunnen beschouwd worden, dan zullen deze op dat moment als dusdanig erkend worden in hun eigen hoedanigheid. Tot dan kan men in alle formele eerlijkheid geen uitspraken en handelingen van derden verhalen op het N-SA.
 


Wij herinneren tot slot aan de disclaimer welke onderaan de huidige webstek staat:
 
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de webstekken en organisaties die naar ons verwijzen alsook de webstekken en organisaties waarnaar wij verwijzen.
 
Ditzelfde geldt voor individuen. De ideeën waar het N-SA voor staat zijn duidelijk en worden uitgedragen door coördinatieleden via de webstek dan wel via activiteiten. Nergens anders kunnen uitspraken als officieel standpunt beschouwd worden. Mocht hier alsnog onduidelijkheid rond bestaan, dan kan de coördinatie voor verdere inlichtingen betreffende de officiële standpunten bereikt worden op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Coördinatie N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter