Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Tuesday, 05 May 2009 11:31

7 juni: dag van de politieke hyena's

Written by 

 Op 7 juni 2009 is het zover. Op die dag zullen de partijhyena's de grootste en vetste brokken die de staat te bieden heeft weer onder elkander verdelen.           

De verkiezingsdag heeft niets te maken met het overwinnen van een ideologische strekking of het afstraffen van een andere, maar is louter bedoeld als een door het volk gelegitimeerde herverdeling van staatsgelden naar de partijbaronnen toe. Want het moge duidelijk zijn: de oude bloedadel is terug en pompt ditmaal niet alleen blauw (VLD-LDD) bloed, maar nu ook rood (SP.A), geel en zelfs bruin of groen bloed in de aderen. Bij alle partijen is de bloedlijn en het bloedrecht terug ingevoerd. De zonen en dochters van oudere partijbaronnen krijgen de fakkel (en vooral het vele staatsgeld) doorgeschoven via papa of mama. Zo blijft het geld in de families van de particratie.  

Maar die bloedadel is niet de enige die zich als ratten in het vlees van het volk heeft ingevreten. Neen, er is nu in het gehele land een roedel van om en bij de 600 politieke hyena's actief, die hun nest gemaakt hebben in de parlementen van het volk. Voor hen is het elke dag feest. Crisis of niet. Want crisissen kennen deze politieke veelvraten niet. Het bewijs: elk jaar krijgt die gezamenlijke meute meer dan 53 miljoen euro aan overheidsdotaties. Maar geen nood als zou blijken dat ze wat armlastig worden - omdat feesten nu eenmaal veel geld kost - dan graaien die partijmonsters gewoon nog een beetje dieper in de staatskas. Er bestaat immers geen wettelijke limiet op de dotaties die ze zich zelf kunnen toekennen, want het is de overheid die de hoogte van het inkomen van de partijen bepaalt. En wie is in dit land de overheid? De politieke hyena's en met hen de politieke partijen! 

 

Sommige van die partijen durven nu tijdens de crisis opperen dat de bevolking maar eens de riem moet aanhalen om zo onze economie te redden. Maar zou het niet verstandiger zijn, mocht de bevolking die politieke veelvraten wat meer de broeksriem laten aanhalen, om zo de staat als volksinstrument van de ondergang te redden? Wat te denken van een bende nietsnutten die jaar na jaar in gouden hangmatten van de politieke profiteursstaat luieren? Of vindt u het normaal dat een volksvertegenwoordiger 5.500 euro netto in zijn handen wordt gestopt zonder dat hij of zij daar iets voor doen? Of dat een parlementsvoorzitter 16.000 euro netto krijgt om een bende schoolkinderen koest te houden die in het parlementair circus naar elkaar zitten te smijten met complimentjes en onbelangrijke tussenkomsten houden, die meestal kant noch wal raken. Achteraf worden daar dan grapjes over gemaakt in de bar en het luxerestaurant van dat parlement. Meestal nog zwaar overgoten met sloten alcohol aan inkoopprijzen. Het is een hondenstiel, kameraden. 

Hebt u al een politieke mandataris ontmoet die iets zinnigs over de economische crisis en de mogelijke uitwegen uit deze crisis voor onze bevolking uit de doeken heeft gedaan? Neen, we hebben wel een eurogoochelaar zoals Verhofstadt die niet bezig is met oplossingen voor onze bevolking uit te dokteren, maar wel met campagne voeren bij de eurocleptocraten om op die manier zo vlug mogelijk het eigen land te ontvluchten naar zijn Europese heilsstaat. Die heilsstaat waar de internationale elite nog meer dan de nationale elite zwemt in het geld en de luxe. Inderdaad, een hemel op aarde, maar alleen voor de absolute elite van de politiek, van het bankwezen en van de CEO's van megabedrijven. Als iemand gelooft dat de politieke baronnen een haar zullen krenken van de bancaire en economische elite, dan is hij goed zot. De politieke elite controleert de banken of de economische elite niet, maar wel juist omgekeerd. De financiële en economische elites hebben juist die clowns van de politiek ingehuurd om hun zaakjes beter te laten floreren. En als het misloopt en de spaargelden van de bevolking zijn gejat, dan drukken die politieke kletsmajoors en hun centrale banken toch gewoon wat biljetjes bij! Wat is het probleem? En als er (zoals nu) massa's mensen hun job en inkomen verliezen, dan zeggen die politieke grootverdieners dat we nu  even op onze tanden moeten bijten. Kan toch niet zo moeilijk zijn? 

Veel mensen hebben net als wij de buik vol van al dat waardeloze getoeter van die partijen. Maar velen laten zich toch overtuigen om op lijsten te stemmen van partijen die een alternatief beweren aan te bieden. Lijst Dedecker zegt zo'n alternatief te zijn. Maar deze partij biedt in de praktijk geen enkele verandering. Het is integendeel zo dat partijen zoals LDD gewoon zijn opgericht, omdat ze weten hoeveel geld er in de pot van het politiek fabriekje zit en ze er graag een paar miljoenen van in eigen zak willen steken. Het voorbeeld van LDD-kamerlid Dirck Vijnck, die het presteerde om in één enkele week tweemaal van partij te veranderen, spreekt hier voor zich. Het lijdt geen twijfel dat de meestbiedende partij de man heeft binnengehaald. Dedecker zal de 5.000 euro teruggegeven hebben die Vijnck moest betalen bij de vorige verkiezingen om de eerste plaats te krijgen in Leuven. We kennen nog wel partijen die geld vragen voor een plaats. Noblesse oblige... LDD blijkt zo een partij van politieke oplichters. Ze heeft een ex-spion in dienst en als die het werk niet meer aan kan, dan mag altijd nog een privé-detective ingehuurd worden. Dat zal mooi worden als dergelijke sujetten aan de macht komen. Dan kunnen ze de Staatsveiligheid maximaal inzetten tegen de tegenstander. Niet dat de huidige elite daar al niet volop gebruik van maakt natuurlijk, maar het kan blijkbaar altijd nog gortiger. 

Neen, er kan maar een economische, financiële en culturele verandering plaatsvinden in onze maatschappij als het volk eerst de politieke stal uitmest. Om daarin een eerste stap te zetten heeft het N-SA enkele concrete eisen geformuleerd die een aanzet moeten geven tot verandering:    

 • * De partijen mogen alleen de gemaakte kosten voor verkiezingen terugbetaald krijgen met een maximum van 2 miljoen euro.
 • * De 5%-regel moet afgeschaft worden.
 • * Alle partijen moeten dezelfde zendtijd op de nationale zenders krijgen.
 • * Het aantal te verdelen zetels moet verminderd worden met het percentage aan ongeldige of blanco uitgebrachte stemmen.
 • * De verplichte evenredigheid op lijsten moet ongedaan worden gemaakt; partijen bepalen zelf hoe ze de lijst samenstellen. Zo moet het mogelijk zijn om volledig vrouwelijke of mannelijke lijsten in te dienen, homogene lijsten dus.
 • * Geen cumul (een gouden ouwe).
 • * Het beperken van het aantal opeenvolgende mandaatperiodes; drie opeenvolgende termijnen lijkt ons wel genoeg; we willen zo af van het leger aan beroepspolitiekers.
 • * Halvering van het nettoloon voor parlementsleden.
 • * Het parlement aanvullen met vertegenwoordigers van de corporatistische maatschappij.
 • * Het instrument van een cordon sanitaire uitbreiden naar groepen die in ons parlement niet thuishoren; dit is perfect te rijmen met een democratie gezien het feit dat men deze techniek nu reeds toepast bij het toekennen van uitvoerende mandaten. Een cordon sanitaire kan dus heel nuttig zijn om op een democratische wijze de samenleving te beschermen tegen anti-sociale elementen. Men mag echter geen enkele groep van de verkiezingen uitsluiten. Iedereen moet kunnen deelnemen. 

Zolang deze minimumeisen niet op de agenda van een partij staan, raden wij onze leden en sympathisanten dan ook aan om een dikke foert te zeggen op 7 juni. Trek een streep op uw biljet of ga gewoon niet naar die vertoning. Het alternatief moet op langere termijn gezocht worden in de opbouw van een nationaal-democratische beweging: een beweging die de parlementaire piste met de volksfrontidee verenigt. Zo moeten we komen tot een nieuwe en offensieve strijdmachine.  

We moeten van meet af aan de strijd weer opnemen, los van corrupte en op geld beluste schooiers die elke echte weerstand in de kiem smoren. De multiculturele maatschappij, die een gevolg is van de extreem-liberale doctrine, moet een halt toegeroepen worden!  

7 juni is een gelegenheid om dat te uiten. Zeg daarom NEE tegen de politieke hyena's!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

 • Over Ons
 • Meedoen
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +32(0)476/39.83.66
 • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter