Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Saturday, 02 January 2010 12:30

Vooruit!

Written by 

Vanaf 1 januari 2010 kunnen werkgevers voor de luttele prijs van 200 euro per maand een arbeidskracht aan het werk zetten. De burgerlijke elite heeft dat met een nieuw aanwervingsplan beslist. Dat aanwervingsplan moet het mogelijk maken om laaggeschoolde jongeren (-26 jaar) en langdurige werklozen aan het werk te zetten. De rest van het inkomen wordt aangevuld met de werklozensteun die ze al kregen. Kostprijs van het hele project: 50 miljoen euro.

Leterme en de kliek van politieke dieven komen met uitgestreken gezicht op tv verklaren dat België de crisis van het kapitaal goed opvangt. In ons land voelt men de crisis niet zoals in andere Europese landen volgens Yves. Dat dat komt doordat de burgerij en de economische elite massaal de staat (het volk) als uitbetalingsinstelling gebruiken, verzwijgen ze wijselijk. Zo verzwijgen ze ook dat er elke dag 60.000 mensen extra werkloos zijn (bovenop de honderdduizenden anderen) door hen in het stelsel van de tijdelijke werkeloosheid te zetten, waar nu ook bedienden in kunnen worden gedumpt. De kostprijs voor dat geschenk aan het patronaat bedroeg in 2009 meer dan 1 miljard euro. De wintersolden zijn vroeg begonnen, zeggen de vakbonden. En ze hebben gelijk. Je kunt nu goedkoop mensen huren.

Maar wie ook gelijk heeft, zijn wij van het N-SA. Want wij zeggen reeds lang dat het massaal invoeren van vreemde arbeidskrachten door de elite tot doel heeft supergoedkope arbeid via overschotten op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Die overschotten moeten vervolgens nog eens door de werkende mens worden gesubsidieerd. Dat is wat nu reeds volop gebeurt. En om het aanbod aan supergoedkope grondstoffen (arbeiders) aan te houden laat men karrenvrachten illegalen aanvoeren. Wij betalen de reis- en verblijfskosten. De politieke elites voeren de opdrachten van het kapitaal uit en in ruil mogen ze hun zakken vullen en van de economische en financiële bazen hun rolletje spelen in de circusdemocratie. Het win-for-life-spel van de politieke maffia.

De leuze van het N-SA blijft dan ook in 2010: weg van de wetstraat, op naar de volksstaat!

De elite schreeuwt moord en brand als er weer ergens een concert doorgaat dat niet beantwoordt aan haar smaak. De pers van de elite is ook altijd weer verontwaardigd als iemand het opneemt voor eigen volk of eigen staat, dat moeten wel neonazi's zijn. Die perskoelies wakkeren de vrees voor duistere nazi's met alle plezier aan, samen met de vrienden van de links-liberale trotskistenbrigades, die zich verbergen achter allerlei antifa-kanalen. Als een kleine sociale beweging zoals het N-SA betoogt, dan komen die hulptroepen van het kapitaal als ratten uit de riolen gekropen. Ze noemen zichzelf graag het morele en democratische geweten van dit land. Maar die zogeheten moraliteit dient alleen als rookgordijn waarachter ze verbergen dat ze politieke groepen stigmatiseren om op die manier hun eigen hypocriete houding tegenover de elite te verdoezelen.

Want is het niet zo dat de elite het land meesleurt in een oorlog? Een bloedige oorlog. Niet alleen in Afghanistan. Ook in Pakistan ondersteunt ze actief de oorlog. En waarom voert dit land oorlog? Om het terrorisme te bestrijden, zoals ze ons willen wijsmaken? Om de drugsteelt waarmee de Taliban zich financiert aan banden te leggen? Die Taliban, zijn dat niet de vroegere bondgenoten van de Amerikanen en dienden die drugopbrengsten vroeger niet om de strijd tegen de Russische bezetting van Afghanistan te financieren? Allemaal onder de hoede van de Amerikanen? Ja, toch? Waarom moeten wij geld en levens opofferen aan de imperialistische containment-politiek van de VSA, om zo Rusland en Iran onder de knoet te houden? Want daar gaat het om in Afghanistan. Dat de moraalridders van de pers en hun antifa-malloten daar eens werk van maken. Zeker als ze willen strijden voor vrede en tegen geweld. Dat ze in plaats van de bevolking op te ruien tegen sociale groepen zoals wij, eens zouden beginnen tegen de burgerlijke elite op te komen. Of zijn die liberale neo-marxisten te schatplichtig aan de elite, omdat ze samen de leuke multikulmesthoop exploiteren? Niet verwonderlijk, want trotskisten zijn altijd een bende collabo's van het parlementarisme en het internationalisme geweest. En "multikul" is toch gewoon internationalisme of, moderner gezegd, globalisme?

Voor het N-SA blijft dan ook in 2010 geldig: geen andersglobalisme maar antiglobalisme. En nooit meer oorlog.

België zal dit jaar 5,2 miljard afdragen aan de bezettingsmacht Europa. Daarmee zullen Europese conglomeraten (vooral Duitse en Franse) onder controle van de Eurostaat een modern industrieel en financieel apparaat uitbouwen in de arme Oost-Europese staten die de laatste jaren de Unie hebben vervoegd. Zelf beschikken die staten immers niet over de middelen en om ze niet naar Rusland te laten kijken, maar binnen de invloedssfeer van Amerika en zijn Europese handlangers te houden, moet er dus geld van "oud Europa" naar "nieuw Europa" worden gepompt. Leuk bijverschijnsel is natuurlijk dat er in die Oost-Europese staten niet zoiets bestaat als een sociale welvaartsstaat met rechtvaardige lonen en arbeidsvoorwaarden en dat de Europese elite dus kan experimenteren met hoe ze winst kan maken op de kap van die volkeren. Het mooie voor de Europese elite is dan nog dat de werkenden, maar ook de middenklasse en ja, zelfs de kleine nationale kapitalist in oud Europa haar goudmijntjes mag helpen meebetalen. En de kassa van het eurokapitaal rinkelt, terwijl de welvaart van de oude lidstaten vermindert.

De organisatoren van het europroject, vooral Duitsland en Frankrijk, kopen intussen alle collectieve eigendommen op in de trouwste vazalstaat van de Unie, met name België. Alle nutsbedrijven van enige betekenis zijn voor een habbekrats van de hand gedaan. Of het nu om een bank zoals Fortis gaat of nutsbedrijven (gas en elektriciteit): allemaal gestolen van het volk. En zo is de Belgische staat de facto ontmanteld. Met die ontmanteling hebben wij echter geen Vlaamse onafhankelijkheid verkregen zoals velen hadden gehoopt, we hebben weer bezetters in ons land die ons volk pluimen waar we bijstaan. Als dank gaven de Franse en Duitse Europese kapitalisten ons land een topfunctie in de Eurostaat. Die van eerst aanwezende superknecht. De verdere uitverkoop van het land is verzekerd, moeten ze in Parijs en Berlijn gedacht hebben. De elites die het eigen land ten gronde hebben gebracht, dat moeten wel super-Europeanen zijn!

Voor het N-SA blijft dan ook in 2010 de strijd voor een uittreding uit de bezettingsstaat Europa een plicht. Wij moeten ons van die vreemde macht bevrijden en samen met onze Nederlandse, Waalse, Noord-Franse en andere Dietse broedervolkeren verenigen in een Delta Unie van de Lage Landen. Een unie van cultureel- en economisch-compatibele volkeren.

Wij staan gezamenlijk in de Lage Landen op een keerpunt. De volgende golf van kapitalistische reorganisatie en restauratie zal gepaard gaan met de afbraak van het sociale systeem. Om dat door de bevolking haar strot te duwen zullen vreemdelingen worden ingezet, die de strijd tegen loonsverminderingen en arbeidsvoorwaarden van de autochtone bevolking zullen ondermijnen. Elke job kan door immigratie tegen elke prijs overgenomen worden van hen die weigeren de sociale afbraak te aanvaarden. Nu al zendt Roemenië elk jaar 4.000 arbeidskrachten naar dit land. Die mensen worden tewerkgesteld in misdadige omstandigheden en tegen dumpinglonen, zoals een artikel op de weblog "De Werktitel" zo mooi illustreert: een joods gezin in Antwerpen liet maandenlang een Roemeense slaafarbeidster als gezinshulp op een zolderkamertje bivakkeren, van waar ze één keer per maand naar huis mocht telefoneren. Zal wel een gevolg zijn van het Anne-Frank-syndroom. Uit pure menselijkheid.

Maar ook onze overheid doet mee aan deze uitbuiting, door Roemenen in zes maanden tijd 4.500 euro te laten verdienen via het systeem van de dienstencheques. Dat is 750 euro per maand. Hier kun je met zo'n bedrag niet leven (alhoewel veel gepensioneerden niet veel meer krijgen), maar voor de Roemenen is het een aardig bedragje. Voor de politieke elite is het echter geen ontwikkelingshulp, maar een instrument om tegen extreem lage vergoeding - via de overheid dan nog (dienstencheques worden tot 80% gesubsidieerd) - loons- en arbeidsvoorwaarden naar beneden te halen. Als u als volksgenoot weigert tegen uitbuitingslonen dat werk tegen diezelfde voorwaarden te doen, dan zal men overgaan tot het inhouden van uitkeringen (als u daarvan geniet). De vreemdelingen zullen het werk doen tegen dumpinglonen en het eigen volk zal moeten volgen of de gevolgen ondervinden. Dat is het mechanisme van loondumping dat verborgen gaat achter het nepverhaaal van het multiculturalisme. Dat linkse groepen daarin meegaan, is onthutsend en toont aan dat de werkende volksgenoten dringend nood hebben aan een nieuw soort sociale organisatie.

En daarin ligt de taak die wij voor het N-SA zien. Wij moeten een nieuwe beweging voor de sociale strijd uitbouwen. Een sociale strijd, die de eigenheid van cultuur verbindt met het economische belang. Zonder volksnationale cultuur bestaat er geen volksnationale economische basis. Daar moet aan worden gewerkt. Zonder gemeenschappelijke volksverbondenheid bestaat er geen sociale cohesie. Als er geen gezamelijk sociaal project meer is, zal ons sociale systeem ten dode opgeschreven zijn. Een multicultureel virus dat elke verbondenheid heeft vernietigd ten voordele van het individu, dat zich dan afzet tegen een ander individu omdat dit ten goede komt van de consumptie, zoiets stelt geen alternatief.

Daarom moeten wij strijden. Elke echte sociaal-nationalist moet terug het essentiële naar voor schuiven. En dat is het uitwerken van een solidaristisch alternatief. Een solidarisme dat het oude democratische socialisme zal vervangen en zo het socialisme van de 21ste eeuw zal inluiden. Een strijd die het liberaal-democratische systeem van uitbuiting en volksverraad moet vernietigen en zal vervangen door een nationaal-democratische maatschappij. Wij roepen u op, kameraden. Niet filibusteren over het geslacht en de aard van het solidarisme, maar doen! Geen partijspelletjes over wie de mooiste en de grootste is. Maar doen, samen met ons! Daarom namens het N-SA onze welgemeende wensen voor 2010 aan alle kameraden en lezers van deze blog. Neem de taak op en blijf niet machteloos aan de zijlijn toekijken!

Vooruit!

De Coördinatie

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter