Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday19 September 2017

Tuesday, 04 January 2011 16:32

Op het geldspoor van Wikileaks

Written by 
27 december 2010
Door Antoine Kopij

Volgens de gevestigde media is WikiLeaks een soort rebellenorganisatie van klokkenluiders en anarchisten, die uit het niets zijn opgedoken om het aanzien van de onafhankelijke journalistiek voor altijd te veranderen. Maar waarom zitten er geen werkelijke verrassingen tussen de lekken? En waarom heeft het er nou toch alle schijn van dat de documenten uitgerekend de al jarenlang bekende Amerikaanse buitenlandse politiek bevestigen.

Volgens de Wiki-leaks leeft Bin Laden nog en houdt hij zich verscholen ergens in een grot, is Iran het grootste gevaar in het Midden-Oosten, ondersteunt Pakistan zowel de Taliban als Al Qaida en zijn de nationale regeringsleiders en diplomaten ofwel egocentrische schurken ofwel incompetente idioten - er rest de VS-regering dus niets anders dan hard ingrijpen en moeizaam te proberen orde in de chaos te scheppen.

In een interview van een paar jaar geleden zei Julian Assange zich te ergeren aan de 9/11 truthers die proberen de waarheid achter de aanslagen op de WTC-torens te achterhalen.

Assange is dus in staat valse complotten van de echte te onderscheiden en heeft alleen zijn materiaal de nodige bewijskracht.

Dat zijn nogal eens claims en dus gingen we eens op onderzoek uit om uit te vinden wie er nu eigenlijk achter Wikileaks zitten, wat ze precies doen en wie het allemaal betaalt. Ook willen we weten waarom deze hele hype zoveel overeenkomsten vertoont met de mediapropaganda over Al Qaida, de massavernietigingswapens van Saddam en H1N1. Bij die zoektocht stuitten we al snel op stapels materiaal dat allemaal in dezelfde richting wijst: Wikileaks is de façade van een CIA/Mossad-operatie.

De belangrijkste aanwijzingen:

* Er bevindt zich nauwelijks nieuwe, echt onthullende informatie onder de leaks
* De leaks bevestigen over het algemeen de officiële buitenlandse politiek van de VS
* Israël is het enige land in het Midden-Oosten dat zich door de leaks niet gecompromitteerd weet
* Julian Assange wil niets met de 9/11 truth-bewegng te maken hebben
* Een onthulling van deze orde van grootte kan onmogelijk gedaan worden zonder van bovenaf geduld te worden tenzij het om een "inside job" gaat, een actie van geheime diensten met propagandadoeleinden

In dit artikel zullen we daarom eens proberen het economische en personele netwerk van Wikileaks nader te onderzoeken.

Het geldspoor
John Young was in het jaar 2006 een van de mede-oprichters van WikiLeaks. Hij kwam met de organisatie in contact omdat hij op zijn eigen website Cryptome.org verscheidene gevoelige documenten betreffende geheime diensten en wereldwijde schendingen van de mensenrechten openbaar maakte. Young verliet WikiLeaks al na een paar weken en beweerde dat WikiLeaks CIA-Front was. Hij begon interne e-mails van Wikileaks medewerkers te publiceren.

"Iemand stelde dat het eerste doel vijf miljoen dollar was. Dat deed bij mij een belletje rinkelen. Enerzijds omdat ik dergelijke documenten nooit met financieel oogmerk zou onthullen. Dat vergiftigt de geloofwaardigheid en laat het tot een zakelijke onderneming verworden, met verraad, leugens en alles wat erbij hoort."

WikiLeaks beweert dat men van de medewerking van vrijwilligers afhankelijk is, maar heeft ook donaties nodig "voor professionele programmeurs, computers en andere rekeningen". Ook toen de Paypal-button van WikiLeaks werd verwijderd bleven er nog enkele andere manieren over om geld te doneren.

IJsland en de privatisering van de wet
De eerste manier is een overschrijving aan Sunshine Press Productions in IJsland. Deze firma werd in november van dit jaar door Wikileaks opgericht om "kapitaal bijeen te brengen en informatie te verzamelen", en wist zich gesteund door IJslandse wetswijzigingen die onderzoeksjournalisten en hun bronnen wil beschermen. Deze wetswijzigingen werden met hulp van het Icelandic Modern Media Initiative (IMMI) voor het congres gebracht en een voor een aangenomen. het IMMI werd ondersteund door Euro-parlementslid Eva Joly en ook door WikiLeaks, dat direct van de wetswijzigingen profiteerde.

Het is niet bekend hoeveel geld WikiLeaks via Sunshine Press binnen krijgt, maar we krijgen goede aanwijzingen voor wie WikiLeaks ondersteunt wanneer we kijken naar de mensen die ook banden hebben met het IMMI. Het IMMI krijgt brede steun uit het IJslandse parlement, maar ook van een groep "bijkomende sponsors" die op de website van het IMMI terug te vinden zijn. Enkele namen zijn verrassend. Bij deze privésponsors gaat het om stichtingen als Global Voices, La Quadrature du Net, New Deal of the Mind, eXgae, Free Knowledge Institute en de P2P Foundation.

Achter de coulissen van Global Voices, zien we Damon J. Hemmerdinger, voormalige stafchef van het Witte Huis onder Bill Clinton (1993-94) en van het ministerie van Defensie (1994-95), en vandaag de dag bedrijfsleider van ATCO Advisory Services, een onroerend goed-consultant in New York.

La Quadrature du Net wordt door het Open Society Institute gefinancier[d], de stichting van George Soros.

New Deal of the Mind heeft nauwe banden met het Clore Leadership Programme, dat studiebeurzen verstrekt en geleid wordt door de onzichtbare hand van Sir Mark Aubrey Weinbergs, die op zijn beurt weer, samen met Lord Rothschild St. James's Place Wealth Management boven het doopvont hield.

eXgae is de Spaanse tak van de Free Software Foundation, de enige echte organisatie zonder winstoogmerk rondom het IMMI.

Het Free Knowledge Institute wordt vreemd genoeg ondersteund door Sun Microsystems en het Internet Institute - de organisatie die bekend staat als "organisatorische thuisbasis van groepen die zorgen voor de standaardisering van de internetinfrastructuur, waaronder de Internet Engineering Task Force (IETF)". Aan het hoofd van het IETF vinden we Russ Housley, die eerst vier jaar de baas van de beveiliging was voor hij de baas werd. Russ Housley is overigens "een van de auteurs van het SDNS Message Security Protocol (MSP), het belangrijkste beveiligingsonderdeel van het Amerikaanse Verdedigings-Berichtensystsem (DMS)."

De P2P Foundation is dan weer via een netwerk van investeerders verbonden met TVM Capital, een risicoinvesteerder die vele beursgenoteerde bedrijven in haar portfolio heeft.

WikiLeaks beschikt dus over een illustere vriendenkring. Ongeacht de privé-investeerders in deze kringen mag men zich ook afvragen waarom uitgerekend Russ Housley, nadat hij de encryptiecodes voor het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft geschreven plotseling sympathiseert met een organisatie die beweert juist die codes te willen kraken. Zou het Pentagon dat zomaar laten gebeuren? Daarbij is het dan ook nog eens heel vreemd dat niet-regeringsgebonden organisaties betrokken zijn bij het proces van wetswijzigingen. Er zijn aanwijzingen dat dit te maken heeft met de economische crisis van 2008 in IJsland, die de IJslandse regering ernstig verzwakte en hongerige buitenlandse investeerders naar het eiland lokte.

Een blik op de bijkomende sponsors van het IMMI leert ons welke gemeenschappelijke belangen achter al die inspanningen schuil gaan.

Damon J. Hemmerdinger, voormalig medewerker van het Witte Huis en het ministerie van Defensie geeft stellig niet de indruk overgelopen te zijn en is nog steeds een medestander van de huidige Amerikaanse regering.

George Soros, die zich graag uitgeeft als filantroop, roept steeds weer alle mogelijke propagandastructuren van de media op om de de militaire en strategische doelen van de NAVO te ondersteunen. Zijn netwerk van NGOs ondersteunde tijdens de koude oorlog critici van het regime in Moskou en doet dat vandaag de dag in China en andere landen. Soros' activiteiten lijken alleen op het eerste gezicht filantropisch. Zijn netwerk van organisaties vertegenwoordigt echter dezelfde typische liberale, democratische ideologie die ook CNN heeft gecolporteerd om de NAVO-aanwezigheid in Irak, Afghanistan en overal waar de Amerikanen troepen heen sturen te rechtvaardigen. Soros is een Globalist uit de linker vleugel, een keiharde zakenman, om nog maar te zwijgen van zijn invloed in de Wereldbank en zijn banden met de CIA - om daarover uit te wijden is dit niet de moment. Kijk voor meer daarover misschien eens naar het Wayne-Madsen-Report.

Ook TVM Capital deelt met gemeenschappelijke belangen met de Amerikaanse regering, omdat die firma hoofdzakelijk investeert in farmaceutische bedrijven die zwaar profiteren van Obama's hervorming van de gezondheidszorg in de VS. De link met de Rothschilds bespraken we al eerder met het artikel over de advocaat van Assange en komt ook in het Wayne-Madsen-Report naar voren, aangezien Soros daar als frontman van de Rothschilds wordt aangeduid en hij hen ondersteunt bij hun wereldwijde projecten in samenwerking met de geheime diensten van de NAVO.

Kort samengevat: een groep invloedrijke sleutelfiguren, daaronder loyale voormalige regeringsmedewerkers, computerexperts van het Pentagon en een van de rijkste mensen op deze aardkloot hebben hun steentje eraan bijgedragen om wetswijzigingen rond te krijgen waardoor WikiLeaks in IJsland een persagentschap kon opzetten dat aan niemand verantwoording verschuldigd is maar wel de donaties binnenhaalt.

Nogmaals: de bovengenoemde groepen ondersteunen Wikileaks niet rechtstreeks, maar schiepen wel de juridische randvoorwaarden waardoor WikiLeaks niet meer vervolgd kan worden. Het IMMI was er zonder de buitenlandse financiële ondersteuning nooit gekomen.

Er bevinden zich echter nog enkele belangrijke personen in de omgeving van Wikileaks die nu niet direct bekend staan om hun transparante werkwijze en liefde voor de persvrijheid.

Lees verder in deel II

Bron: Zonnewind

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter