Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Wednesday, 30 November 2011 17:34

Degressiviteit, de weg naar armoede!

Written by 

Het  liberaalkapitalisme heeft zo zijn eigenaardigheden. En die eigenaardigheden tonen dan weer perfect aan wie de vrienden van het liberaalkapitalistische establishment zijn en wie ze als vuiligheid zien. Neem nu de degressiviteit in de werkeloosheidsverzekering die door de rode kapitalisten van de sociaalkleptocratie PS en SP.A werd bedisseld in hun regeerakkoord.

We nemen het voorbeeld van een alleenstaande persoon die pakweg de laatste 5 jaar continu heeft gewerkt. Hij of zij wordt door de komende tsunami van de recessie werkloos en moet gaan doppen. Reeds na 3 maanden gaat zijn of haar uitkering omlaag en na 1 jaar valt ze  terug op 900 euro. Als u in het verleden had gedacht dat u zich de weelde van een echtgenote of echtgenoot kon veroorloven en u dus gehuwd of samenwonend bent, dan komt nu de afrekening voor uw overmoed en het gezamenlijke vertrouwen in de toekomst. Immers, als u samenwonend of gehuwd bent en uw partner heeft de slechte gewoonte om toch een inkomen te genereren, dan valt uw uitkering, terug op het formidabele bedrag van ... 480 euro. De liberaalkapitalisten noemen dat een hangmat, de sociaalkleprocraten van de rode bourgeoispartijen vinden het een aangepast sociaal beleid. Maar in feite is het een snelweg naar de armoede.

Ons verhaal is echter nog niet gedaan. De armoedegrens in dit zalige land van melk en honing ligt op 860 euro. Het leefloon van het OCMW bedraagt 770 euro  voor een alleenstaande. En daar moet u geen dag uw botten voor hebben afgedraaid en geen duizenden euro's aan sociale bijdragen voor hebben afgedragen. U, die dus 5 jaar (het voorbeeld waar wij ons op richten) duizenden euro's hebt afgedragen, krijgt nu als alleenstaande 130 euro per maand meer dan iemand die pakweg nog nooit gewerkt heeft. Dat is dus al graaf, vinden wij.

Maar de klap op de vuurpijl is dat, indien u samenwonend bent, u als werkloze na een jaar nog 480 euro per maand krijgt. En, pakweg een Roma-zigeuner of een ander individu dat in dit land is aangewaaid en als alleenstaande een procedure lopen heeft, strijkt 513 euro op. Het verschil tussen 480 euro en 513 euro is niet spectaculair, dat geven we grif toe. Als u echter 5 jaar en - in vele gevallen - nog meer jaren hebt bijgedragen en nu minder krijgt dan iemand die hier gewoon vegeteert als economische vluchteling (die nog nimmer een eurocent aan ons sociale systeem heeft afgedragen), dan kunnen wij begrijpen dat u woedend wordt.

Als u dan nog weet dat pakweg een Roma-zigeuner of een andere uitkeringsgerechtigde van de multikulindustrie ook nog meer financiële steun krijgt van het OCMW (zoals  een sociale woning) - en dus de facto veel meer inkomsten overhoudt dan waar u met al de afgedragen centen ooit recht op zal hebben - dan zal uw woede nog groter worden, rekenen wij.

Maar één ding is zeker: de liberaalnationalisten van het Vlaams Belang en de donkerblauwe nitwits van de N-VA hebben het steeds, als het over werklozen gaat, over mensen die in hun hangmatten leven en de luxe niet meester kunnen, dus daarom geresponsabiliseerd moeten worden met een spuit vol 'degressiviteit'. Terwijl onze eigen arbeiders echter moeten inleveren en hun bijdragen aan het sociale systeem op die manier  door de liberale elite ontstolen worden, blijven steuntrekkers van "den vreemde" buiten schot en krijgen zij (zie ons voorbeeld) soms zelfs meer geld dan een eigen werkloze volksmens.

Wat de stelling van het N-SA nog maar eens bewijst: donkerblauwe nationalisten zijn een gevaar voor het eigen volk. En in die zin verschillen zij dus in niks van de andere liberaaldemocraten. En haten zij de eigen arbeiders even erg als de rode kleptocraten.

Burgelijke politiek partijen? Eén pot vuiligheid. 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter