Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Thursday, 12 January 2012 12:50

Jongeren-opstand is goed nieuws, maar ontspoort te snel

Written by 

Eerst had je de Tea Party als kritiek op financiële democratie & -kapitalisme, maar dat werd gerecupereerd door neocons en dwaalt nu ergens tussen de A van Abortus en de C van Contraceptie, de rest van het alfabet zijn ze vergeten. Toen kreeg je Occupy Wall Street, je zou denken dat de naam duidelijk genoeg was. Maar dat werd gerecupereerd door linkse randgroepen met fantastische ideeën uit Zeitgeistdocumentaires en sloganeske clichés zoals "Geen grenzen!"  En voordat het goed op weg was, werden de standpunten omgebogen tot yoga, feminisme, veganisme, enzovoort, enzoverder.

In die zin is er geen haar verschil tussen de Tea Party en Occupy Wall Street. Je kan in navolging van onderstaand wel nog afvragen of jongeren hun prioriteiten wel op orde hebben. En protesten hier zijn ook in datzelfde bedje ziek, lees de laatste paragraaf van dit artikel op Blokbuster maar eens. Welja, niet voor niets dat wij voortdurend tegen de Clash of Civilizations, populisme  etc. ageren, als we dit lezen zouden wij bijna denken dat wij bij de tegenbetoging thuishoren! Maar even serieus, "Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons" is toch ronduit potsierlijk voor een organisatie met een ideologie dat mensen niet als mensen ziet en meningen niet als meningen. "Fascisme is geen mening, maar een misdaad," maar dat "fascisme" is voor hen wel een heel los begrip. Als zij werkelijk geen verdeeldheid willen, wij staan open voor een debat.  Dus trotskisten moeten niet flauw doen, neem ons woord er niet voor, vraag dat maar na bij eender welke communist die hun aard een beetje kent.

En inderdaad, daarmee niet gesteld dat het aan de 'rechterzijde' veel beter gaat. Het is heel leuk wanneer Rob Verreycken een artikel schrijft waarin hij het politieke discours van het Franse FN bejubelt, maar aanvaard dan ook de consequenties. Of was het gewoon bedoeld als een nieuwe ronde anti-Dewinter gekibbel van Frank Vanhecke zijn mannetje in het veld?

Wij proberen consequent op te roepen tot subversie, geen achterhoedegevechten, geen sektair geweld. En wij proberen vooral te begrijpen wat er gebeurt in de plaats van in de val van je eigen onvermogen te vallen. Want net zoals bij Occupy Wall Street en de Arabische Lentes, zien wij hoe snel oprecht protest anders ontspoort en haar boodschap verloren ziet gaan.

 


 

 

Jongeren-opstand is wereldrisico

 

Bron: De Standaard

 

BRUSSEL - De grootste bedreiging voor de wereldeconomie wordt niet langer gevormd door natuurrampen. Sociaal-economische factoren zijn nu een groter risico, zegt het Wereld Economisch Forum.

Elk jaar stelt het Wereld Economisch Forum (WEF) enkele weken voor zijn jaarvergadering in Davos een rapport op over de risico's die de wereldeconomie bedreigen. Dit jaar staan vooral sociaal-economische risico's bovenaan. De meest waarschijnlijke bedreiging is een groeiende inkomenskloof tussen arm en rijk, terwijl chronische begrotingstekorten op de tweede plaats komen. Qua impact is een financiële systeemcrisis het meest bedreigende fenomeen.

Drie jaar lang – van 2008 tot en met 2010 – werd vooral gevreesd voor de instorting van de prijs van financiële activa. Lees: een beurskrach of het uiteenspatten van een zeepbel. Vorig jaar eisten plotsklaps bedreigingen op milieuvlak een hoofdrol op. Vier van de vijf meest waarschijnlijke risico's hadden toen met het milieu te maken, en één ervan scoorde ook hoog qua mogelijke impact. Opmerkelijk genoeg werd deze voorspelling op macabere wijze bewaarheid toen de tsunami in Japan een enorme catastrofe veroorzaakte die ook grote economische gevolgen had.

 

De ranglijst bestaat uit een lijst van vijftig mogelijke bedreigingen, verdeeld over verschillende categorieën, voor te leggen aan een panel van 469 experts. Uit de antwoorden distilleerde het team van het WEF ook drie concrete voorbeelden, die de verbanden tussen enkele verschillende risico's blootleggen (zie hiernaast). Opmerkelijk is dat één van de centrale risico's wordt betiteld als ‘kiemen van dystopie' – een term die aangeeft dat de hoop op een betere toekomst aan het vervliegen is. Daarmee verwijst het WEF naar ontwikkelingen als Occupy Wall Street, de indignados en de Arabische Lente. Dat zijn uitingen van een groeiende onvrede onder jongeren over hun kansen in de toekomst.

Het geeft aan dat het accent van de debatten op de jaarvergadering in Davos wellicht niet langer vooral op de financiële crisis zal liggen. De wereldleiders en topmanagers die in het Zwitserse ski-oord de toestand van de wereld onder de loep nemen, zullen ook ingaan op de sociaal-economische uitdagingen waar de wereldeconomie voor staat.

Amusant is ook om te zien welke bedreigingen de experts als minst gevaarlijk beoordeelden. Qua impact wordt de verspreiding van ruimteafval als erg onbelangrijk ingeschat, gevolgd door het falen van het beleid op het vlak van intellectuele eigendom. De minst waarschijnlijke bedreigingen zijn de militarisering van de ruimte, de onbedoelde consequenties van nanotechnologie en de kwetsbaarheid voor geomagnetische stormen.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter