Het debat over de hoofddoek is nooit helemaal weggeweest, maar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding gooit de knuppel weer in het hoenderhok door een rechtszaak te beginnen. Het heeft de winkelketen Hema voor de arbeidsrechter in Tongeren gedagvaard, omdat die een jaar geleden een Limburgse winkelbediende had ontslagen vanwege haar hoofddoek. Het ontslag kwam er na negatieve reacties van klanten.
‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben verschillende keren met het bedrijf aan tafel gezeten om oplossingen te zoeken, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Daarom hebben we, na overleg met de vakbond en met toelating van het slachtoffer, deze stap gedaan', zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum.
De Witte zegt Hema niet te willen viseren, maar ‘principële duidelijkheid' te willen, zodat ook andere bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Daarom vraagt het Centrum aan de rechter om een prejudicieel advies in te winnen bij het Europees Hof van Justitie, dat als leidraad kan worden gebruikt bij latere rechtszaken.
‘We merken dat commerciële bedrijven steeds vaker zeggen dat ze neutraliteit willen uitstralen en dat argument gebruiken om hun personeel te verbieden een hoofddoek te dragen. Hema is daarin zeker niet alleen. De uitspraken van de ceo van Schoenen Torfs, dat allochtonen niet hoeven te solliciteren als ze een hoofddoek dragen, zijn een recent voorbeeld. Wij willen niet zeven rechtszaken tegelijk starten, maar hebben vragen bij die evolutie.'
‘Alleen “tendensondernemingen”, zoals een christelijk ziekenhuis, mogen eisen stellen op grond van hun geloof, anders hebben ze geen bestaansreden meer. Een uitzondering mag van de wet ook als er een legitiem doel is en als de maatregel passend en noodzakelijk is. Dat is bij Hema volgens ons verre van het geval.'
‘Je kan erover discussiëren, dat is juist, omdat de wet interpretatie toelaat. Net daarom vragen we duidelijkheid. Als het Europees Hof morgen zegt dat bedrijven wel werknemers met een hoofddoek mogen weigeren, dan kunnen wij het daarmee oneens zijn, maar dan is het zo.'