Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Translated

Saturday23 September 2017

Thursday, 26 November 2015 10:37

"De uitdaging van IS is niet helemaal slecht"

Written by

“De kracht van IS, van islamistische militanten en van degenen die bereid zijn te sterven om ‘kruisvaarders’ uit hun landen te verdrijven, niet-moslims te onthoofden, de sharia op te leggen en het Westen aan te vallen ligt in een leegte in de ziel van de westerse mens.

Veel Europeanen zijn de ‘hollow men’ (holle mensen) uit de beschrijving van T.S. Eliot.

Ze hebben de christelijke wieg van hun geloof afgezworen, zich verontschuldigd voor de zonden van hun voorouders en smartengeld proberen te betalen, La Dolce Vita omarmd, het materialisme en het hedonisme, zeventig jaar geprofiteerd van de Amerikaanse defensie, opgehouden met kinderen te hebben, hun grenzen opengegooid om volkeren uit de voormalige koloniën naar het continent te laten komen en het te laten herbevolken, en vaderlandsliefde de rug toegekeerd om diversiteit en globalisme te vieren.

Ze hebben de wereld bij zich thuis uitgenodigd. En de wereld, die komt genieten van de overvloedige vruchten die de welvaartsstaat te bieden heeft en zal op een dag dankzij het westerse concept van ‘één man, één stem’ regeren over de landen die door hun voorouders geregeerd werden.

De gekoloniseerden worden stilaan de veroveraars.

De uitdaging van IS is niet helemaal slecht. Ze zal uitmaken of Europa al dan niet de wil heeft om te overleven.”

Pat Buchanan

Bron: Buchanan

Thursday, 12 November 2015 01:30

Vluchtelingensteden?

Written by

“Niet zozeer de vervanging zelf bevalt de remplacistes, maar wel de vervangbaarheid: het feit dat de mens inwisselbaar is zoals een voorwerp, dat er geen grens meer is tussen de mens en het fabricaat. Om mens en machine inwisselbaar te kunnen maken moeten mensen eerst onderling inwisselbaar zijn.

Culturele ontworteling en de ondergang van het schoolsysteem zijn evenzeer noodzakelijk om van volk te veranderen als de Europese normen voor de industrialisering van livarot [een Normandische kaas, n.v.d.v.].

Duitse werkgevers, gevolgd door de Franse, wrijven zich in de handen bij de migratievloedgolf die op ons afkomt. Ze zeggen onder elkaar en tegen onze samenlevingen: trek u niets meer aan van uw uitgeputte werk- en daklozen, vervang hen! Profiteer van de migratievloedgolf, er zijn monsterkortingen! Europa heeft immigranten nodig, zeggen ze.

Neen, Europa heeft geen immigranten nodig. Europa heeft lucht nodig, groen, leegte, ruimte die van beton en exploitatie gevrijwaard is. Het heeft onvervangbare mensen nodig en een geestelijke wedergeboorte.

De moraal is niet van hen, maar van ons. De ecologie is niet van hen, maar van ons. Net zoals het anti-remplacisme – de afwijzing van de volksverandering en de inwisselbaarheid in het algemeen – een vorm van ontologie is, is het ook een vorm van ecologie. De media tonen ons het ene scherm na het andere de verschrikkelijke ecologische schade die door de overbevolking wordt aangericht om meteen daarna – bekoorlijk en ongedwongen als we ze in hun onsamenhangendheid kennen – samen met de Duitse werkgevers en enkele anderen te herhalen dat we koste wat het kost immigranten nodig hebben vanwege de ontvolking.

Hoe kan iemand beweren vóór de biodiversiteit te zijn en tegelijk voorstander zijn van de algemene inwisselbaarheid van mensen, mannen en vrouwen, geslachten en volkeren? De enige ware politieke, historische, morele scheidingslijn van vandaag is die welke tussen de remplacistes en de antiremplacistes loopt.”

Renaud Camus, La Librairie de Renaud Camus (25 september 2015).

Media

Tuesday, 03 November 2015 00:13

"Debat over integratie is achterhaald" (1)

Written by

Grand Remplacement: naar de essentie van de strijd. Een Italiaans standpunt

Adriano Scianca is een Italiaanse intellectueel die hier zijn blik richt op het concept Grand Remplacement (“Grote Vervanging”). Als culturele verantwoordelijke van Casapound Italia (Italiaanse sociale organisatie van nationaal-revolutionaire/neofascistische inspiratie) brengt hij hulde aan Renaud Camus, omdat die de kern van de zaak heeft geraakt, de centrale as heeft geïdentificeerd waar het hele immigratiediscours om moet draaien.

Het concept Grand Remplacement (“Grote Vervanging”) is ontstaan uit de pen van Renaud Camus, een veelzijdige en controversiële Franse intellectueel, die niet echt beantwoordt aan de clichés over de rechtse intellectueel. Zo was hij kind aan huis bij de intellectuele avant-gardes, van Roland Barthes tot Andy Warhol, en is hij openlijk homoseksueel. Hij leeft tegenwoordig in een kasteel en wijdt het grootste deel van zijn tijd aan het aan de kaak stellen van hoe de Europese volkeren door vreemde volkeren worden vervangen (als gevolg van ongebreidelde immigratie).

Vandaag vindt de these van de Grote Vervanging veel weerklank onder Franse identitaire bewegingen en heeft ze – ondanks enige aarzeling van Marine Le Pens kant – ingang gevonden in het discours van het Front National. In Italië heeft alleen Lega Nord-voorzitter Matteo Salvini zich tot spreekbuis ervan gemaakt.

Men hoeft niet akkoord te gaan met alles wat de bedenker van het concept denkt of schrijft (we denken in het bijzonder aan sommige van diens openlijk pro-Israëlische stellingnames) om de doeltreffendheid ervan te erkennen. Men moet in ieder geval hulde brengen aan Renaud Camus omdat hij de kern van de zaak heeft geraakt, de centrale as heeft geïdentificeerd waar het hele immigratiediscours om moet draaien.

Media

Thursday, 15 October 2015 09:21

Sociologie van het populisme Featured

Written by

Noot van de vertaler: voor de rest van dit (radio-)interview kunt u op “Lees meer” klikken.

[Peter] KapernZegt u nu, meneer Bude, dat er een punt bestaat waarop de systeemkritiek die u vastgesteld en omschreven hebt ook voor het systeem gevaarlijk kan worden?

[Heinz] Bude: Ze kan gevaarlijk worden als ze aansluiting vindt bij diegenen over wie we nu helemaal niet gesproken hebben, en die een soort nieuwe klasse van werkende armen [neue Proletarität, n.v.d.v.] in de Duitse maatschappij vormen. Ik zou hen het proletariaat van de diensteneconomie noemen. Dat zijn de mensen die uw pakketten aan huis bezorgen. Zij hebben het gevoel dat hun prestaties niet opwegen tegen het geld dat ze maar verdienen en de sociale erkenning die ze maar krijgen. Dat zijn meestal mensen die niet stemmen, die zich helemaal niet voor politiek interesseren. Als zij zich verbinden met de ontgoochelden en verbitterden uit de middenklasse van de Duitse maatschappij en in feite de boodschap meekrijgen dat ons een verkeerd beeld van de Duitse maatschappij wordt voorgehouden, dat we géén sterke maatschappij zijn, dat we géén uiterst succesvolle maatschappij zijn, maar wel een maatschappij die mensen beledigt en met voeten trapt, en als zich dan een autoritaire rebel, zoals ik hem juist genoemd heb, als spreekbuis aandient – “ik spreek voor jullie en ik weet waar het op staat” – dan vrees ik dat er een potentieel is van zeker 25%, wanneer men het proletariaat van de diensteneconomie zou meerekenen. Iets van dezelfde omvang als het Franse Front National.

Bron: Deutschlandfunk

“Vanaf 1 oktober 2015 sta ik het gebruik van mijn TREEFINDER-software niet langer toe in de volgende EU-landen: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, België, Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken – de landen die samen de meeste niet-Europese immigranten opvangen. Voor alle andere landen blijft de oude licentie geldig. De VS zijn reeds uitgesloten van Treefinder sinds februari 2015. Dit alles is in overeenstemming met de licentieovereenkomst die sinds de eerste versies in de TREEFINDER-handleiding vermeld staat, en mij het recht voorbehoudt om de licentieovereenkomst op elk ogenblik te veranderen. Ik kan dat doen, omdat TREEFINDER mijn eigendom is.

De reden: ik ben niet langer bereid mijn werk ten dienste te stellen van het politieke systeem in Europa en Duitsland, waarvan de wetenschap deel uitmaakt. Er is geen echte democratie en ik ga met bijna geen enkel beleid akkoord. In het bijzonder het immigratiebeleid. Immigratie naar mijn land schaadt mij, schaadt mijn familie, schaadt mijn volk. Al wie immigranten uitnodigt of verwelkomt in Europa en Duitsland is mijn vijand. Immigratie is in het belang van de grote bedrijven, niet van de volkeren. Ik ben niet tegen het helpen van vluchtelingen, maar ze moeten strikt van ons, Europeanen, gescheiden worden gehouden, alleen tijdelijk worden geholpen tot ze terugkeren naar huis en hier niet worden geïntegreerd als goedkope arbeidskrachten en bijkomende consumenten. Immigratie stelt de ineenstorting van het kapitalisme, de laatste crisis ervan, nodeloos uit. Hoe eerder het systeem ineenstort, hoe meer schade kan worden voorkomen. Mogelijk een burgeroorlog in Europa. Om nog te zwijgen over het verlies van ons Europese genetische en culturele erfgoed.”

Gangolf Jobb

Bron: Treefinder

Page 1 of 2

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter