Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Displaying items by tag: 1 mei

Saturday23 February 2019

De titel bovenaan dit stuk lijkt misschien voor veel mensen niet gepast om een 1 Mei-viering aan te kondigen. Toch is de titel zeer actueel en omschrijft het perfect waar wij ons als werkende mensen sociaal en economisch bevinden in dit land.

Want waarom werken wij?

En waarvoor hebben de voorgaande generaties al die jaren gewerkt?

Wij hebben allemaal zeker gewerkt om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. Maar wij zijn al lang niet meer een klasse van paupers van honderd jaar geleden.

Door strijd, door hard werken en door politieke emancipatie hebben wij onzelf als werkende bevolking uit het moeras van het pauperisme gehaald. Velen van onze klasse en van ons volk werken (in tegenstelling tot vroeger) niet louter meer om brood op de plank te krijgen.

Veel arbeidersgezinnen en werkende mensen hebben in de loop der jaren geld opzij gezet, vaak gepaard met veel zweet. Anderen hebben zich blauw betaald aan een eigen woning en mogen zich nu eigenaar van die woning noemen. Jongeren gaan ten einde dit doel te bereiken op termijn langdurende verbintenissen aan die financieel zwaar wegen.

Op deze manier hebben wij collectief de welvaart helpen vergroten en jongeren doen dit nu ook. Sparen en/of een huis kopen genereert op zichzelf weer werk voor anderen. Anderen hebben een bedrijf opgestart, wat tot nog meer werkgelegenheid en welvaart leidt.

En dus  zou je van de staat (en van de politieke  elite die haar beheert) mogen verwachten dat de eerste zorg naar hen gaat die voor deze welvaart hebben gezorgd. Maar de economische en politieke elite verzuimt dit te doen. Zij had en heeft niet de belangen van de arbeiders en de werkende mensen voor ogen gehad in de voorbije jaren, integendeel, steeds meer wordt voorrang aan de belangen van banken en financieel casinokapitaal gegeven.

Published in Artikels

Op zaterdag 30 april zal onze 1-mei-manifestatie doorgaan. Het heeft veel palaverwerk en geduld gekost, maar wij zullen doen waar wij recht op hebben. Wij, de autochtone arbeiders en werkers, mensen die elke dag hard voor hun gezin moeten gaan werken, laten ons niet beroven van ons recht om in eigen land op straat te komen.

Want inderdaad, kameraden, op 1 mei vonden de socialisten en de snertmarxisten het te sneu om in Gent blanke arbeiders te zien betogen die het liedje van de immigratieweldaad niet uit volle borst meezingen. En daarom werd onze 1-mei-manifestatie verboden door het stadsbestuur. Ja, dat is natuurlijk makkelijk. Duizenden zigeuners op het grondgebied verbieden die de stad als een sprinkhanenplaag kaalvreten, is natuurlijk niet zo simpel. Zigeuners en anderen die de kassen van de OCMW’s en andere sociale voorzieningen komen leegroven kun je natuurlijk niet van straat en uit de stad houden. Die brave mensen mag je hun vrijheid om te gaan en te staan waar en wanneer ze dat willen toch niet inperken? Dat zou onmenselijk en discriminerend zijn...

Ook het extreemlinkse bourgeoispubliek dat geil wordt van al die duizenden vreemde ingevoerde proleten die hier de eigen arbeidersklasse van hun brood komen beroven zijn selectief in wie mag betogen op 1 mei. Dat ze er de pest in hebben dat we een demo op 1 mei wilden houden, blijkt duidelijk uit het feit dat ze de burgemeester terroriseerden door de afbeelding op onze blog massaal door te sturen naar zijn kabinet met hun commentaren. Het linkse pruillipje zo in zijn verontwaardigdste plooi gezet. Wij vermoeden dat de relnichten van het AFF hun steentje wel zullen hebben bijgedragen om ons van straat te houden die dag. Die twee man en een paardenkop hebben zo hun bijdrage aan de heroïsche strijd tegen de eigen arbeiders weer eens geleverd.

Maar dat is ook niet nieuw: de trotskisten koesteren die praktijken al sinds de goede oude tijd, toen kameraad Trotski lastige arbeiders gewoon liet doodschieten. Maar terreur leidt nog altijd tot resultaten, zo blijkt, en onze demo werd verboden. Ook de krakers waren van plan om de stad een beetje te verbouwen, mochten wij op 1 mei een optocht houden. En ja, krakers zijn in Gent een beschermde diersoort: die mag je niks in de weg leggen.

De salonsocialisten zijn al blij als die gasten dan toch eens buitenkomen; zo doen ze eens iets nuttigs en het geeft cachet aan de optocht van de loftkameraden. En zo zullen op 1 mei de chichi-socialisten die voor de oorlogsdeelname in het parlement hebben gestemd, opstappen met de extreemlinkse bourgeoissnullen die beweren dat ze tegen oorlog zijn. Hand in hand voor vorst en vaderland…

Dat links medeverantwoordelijk is voor de oorlogen die België voert, mag de vreugde dus niet in de weg staan. Dat links de eigen arbeiders uitlevert aan vreemdelingenterreur, ook daar trekken die linkse snobs zich geen zier van aan. De democratie werd gered, want enkele blanke arbeidersjongeren die zich verzetten tegen immigratie en oorlog werd belet om op 1 mei op straat te komen. En wat zorgt voor meer vreugde bij links dan onwillige arbeiders, die niet geloven in het internationalisme, mores te leren?

In elk geval zal het multiculturele circus op 1 mei zoals elk jaar deze feestdag van zijn waarde ontdoen. En daarom is het niet eens zo een slechte zaak dat wij dit arbeidersfeest een dag vroeger organiseren. Zo blijft het voor iedereen duidelijk: er zijn arbeiders die zich bij de neus laten nemen door de socialisten van het vreemdelingenlegioen en er is ons soort arbeiders, die van het eigen volk.

Daarom: sluit die dag bij onze optocht aan! Zet het salonsocialisme een neus en vecht voor een nieuw-solidarisme!

*Officiële oproep volgt binnenkort, thema wordt: het volk wil niet besparen om een oorlog te betalen

*Exacte gegevens: Samenkomst achterkant Station Gent Sint-Pieters, 10u30, Zaterdag 30 april

*Meer informatie volgt binnenkort, volg de campagne op 1mei.info !

Published in Nieuws & Pers
Tuesday, 26 April 2011 10:17

Nu zaterdag: allen naar Gent!

... terwijl Leterme zijn regeringsjunta documenten over het gigantisch tekort in de sociale zekerheid systematisch verduistert;
... terwijl recente studies een tekort van 26 miljard voorspellen voor de sociale zekerheid;
... terwijl in een andere studie wordt gewaarschuwd dat de sociale bijdragen nog maar 60% van de uitgaven dekken;
... terwijl nu al 50 procent van alle BTW-inkomsten en de helft van de accijnzen op tabak worden aangesproken om het tekort van de sociale zekerheid te dichten;
… terwijl de verwachte pensioenkosten – door de toename van de vergrijzing – met 32% zullen stijgen tegen 2015;
… terwijl de jaarlijkse groeinorm van 4,5% van de ziekteverzekering niet naar beneden zal kunnen, onder meer doordat steeds meer vreemdelingen hier aanspraak op maken zonder er ooit toe bij te dragen;
… terwijl onze sociale zekerheid dreigt te zinken als een oud en versleten schip;
… terwijl de lonen worden bevroren en op bevel van Europa de indexering nog verder uitgehold wordt...

Terwijl dat alles gebeurt, vindt de corrupte en volksvreemde partijenelite in de Wetstraat er niks beters op dan ons land mee te sleuren in een tweede oorlogsfront. Naast deelname aan een onwettige oorlog in Afghanistan, nu ook deelname aan oorlogsmisdaden in Libië, waar soldaten en burgers door onze vliegtuigen worden vermoord.

Kostprijs? Minstens 8 miljoen euro per maand! Minister De Crem heeft het over 4 miljoen euro in Libië alleen al!

Men zegt te vechten tegen een dictatuur, maar onze politieke klasse heeft door onwettige verkiezingen te organiseren en een regering aan de macht te houden die geen enkele wettige of morele basis meer bezit hier zélf een dictatuur geïnstalleerd.

Een dictatuur die de schijn van een democratie moet hooghouden.
Een dictatuur van avonturiers.
Een dictatuur van partijhoofdkwartieren.
Een dictatuur, waar internationale avonturen voorrang krijgen op nationale regeringsvorming.

Ons onwettig verkozen parlement is niets anders dan een bende piraten, die dolgelukkig zijn dat ze in een ander land dood en vernieling kunnen zaaien. De linkse groenen en de rode sociaaldemocratische baronnen, hand in hand met de donkerblauwe extremisten van het neoliberalisme. En achter die belgicistische oorlogskliek lopen de vendelzwaaiende malloten van het Vlaams-nationalisme als strontrapers van dat belgicistische patriottisme. Het is een gezicht om van te kotsen!

Gaan wij na de bankenmaffia nu ook de oorlogsmaffia ondersteunen met besparingen en asociale maatregelen? Als zij denken hiermee weg te raken, dan hebben zij het goed mis!

Wie gelooft dat de EU vrede binnen Europa garandeert, moet het nu toch stilaan begrijpen dat de sociale uitbuiting van dit project op burgeroorlogen afstevent. Voor die sociale uitbuiting zijn zelfs geen bommen nodig, onze elites geven zich bij voorbaat over! En vrede in de wereld zal de EU met haar hegemoniestreven al helemaal niet brengen. De Europese dictaturen kunnen het eigen volk niet eens van werkloosheid bevrijden, maar ze hebben wel bommen te over om op andere volkeren te gooien!

Wij verwerpen de oorlogen die ons land voert in het buitenland! Maar wij verwerpen tevens de oorlog die burgerlijke partijen voeren tegen onze arbeiders die werkloos zijn en die bereidheid tonen om werk aan te nemen als het zich maar zou voordoen. Wij hebben niets te winnen bij economische oorlogen, zowel in binnen- als buitenland!

Daarom:

Neen aan de oorlogen in Afghanistan en Libië!
Neen aan de oorlog tegen de eigen arbeider!
Neen aan de multinationale expansiepolitiek!

HET VOLK WIL NIET BESPAREN OM EEN OORLOG TE BETALEN!

*Exacte gegevens: Samenkomst ACHTERKANT Station Gent Sint-Pieters, 10u30, Zaterdag 30 april

Published in Nieuws & Pers

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter