Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Displaying items by tag: arbeider

Saturday23 February 2019

Monday, 24 September 2012 18:36

Dolkstoot in de rug nationale arbeidersklasse

De communisten van de PvdA+ hebben zaterdag met een opkomst van 8.000 man (het dubbele van de IJzerwake) bewezen dat het communisme terug  een reëel gevaar vormt voor de nationale arbeiders- en middenklasse in ons land.

Deze partij is koploper wanneer het gaat om vreemdelingen op haar kieslijsten te zetten: bijna 20 procent. Zo dienen de communisten als het mes dat in de rug van de eigen arbeidersklasse wordt gestoken.

Deze massale vreemde aanwezigheid op haar lijsten toont  aan dat deze partij zich als geen ander prostitueert voor het vreemdelingenlegioen in ons land. Dit niet in de laatste plaats omdat ze bij de eigen arbeidersklasse niet op al te veel steun moet rekenen.

Als het eigen volk niet te overtuigen valt om te kiezen voor het extreemlinkse avontuur, dan kiezen de communisten voor een nieuw volk. Naar  aloud concept, Stalin Style. En zo wis je de volkseigen arbeidersklasse van de kaart.

Op deze manier biedt de partij aan vreemdelingen een actiemiddel en platform om tegen de autochtone arbeidersklasse ingezet te worden. Dit met als doel onrechtstreeks bij te dragen tot de verarming van deze arbeiders, waarna dezelfde partij dan kan claimen dat externen de schuld dragen aan die verrarming en zo de arbeiders  naar een rode dictatuur duwen. Onder de kundige leiding en supervisie van  partijsatrapen van het stalinisme, welteverstaan.

Het is een perverse politiek: de kapitalisten aanmoedigen om zoveel mogelijk vreemdelingen in te voeren... die dan de natuurlijke concurrenten worden van het eigen volk. En tegelijkertijd de arbeidersklasse in haar totaliteit oproepen om te strijden tegen zij die langs nationalistische weg onze arbeiders  steunen. Dat is dan de antifascistische poot van hun leugenverhaal.

Alles wat ons verdeelt, zeggen de communisten, maakt ons zwakker.

Maar zij die de arbeidersklasse echt verdelen en verzwakken zijn zij die faciliteiten geven aan de door het kapitalisme ingevoerde vreemdelingen, zoals de PvdA+ dat met haar lijstvorming overduidelijk aantoont. 

De communisten verzwakken niet alleen de inkomens en de werkgelegenheid van de eigen arbeidersklasse. Ze verzwakken met hun vreemdelingenpolitiek ook de draagkracht en de wil van grote groepen in onze samenleving tot solidariteit met de eigen bevolking. Waardoor het gehele mechanisme van sociale zekerheid op de helling komt te staan.

Als men weet dat immigratie een kapitalistische noodzaak is om lonen en arbeidsvoorwaarden van de eigen werkende bevolking laag te houden -een soort permanente stakingsbreker- dan is de houding van de communisten er een van collaboratie met dat kapitalisme.

Met de aanwezigheid van 8.000 mensen op hun partijfeest, hebben de communisten de leugen weerlegd dat de tegenstellingen tussen communisme en nationalisme tot het verleden behoren. De tegenstelling is in geheel Europa weer springlevend. En deze keer kunnen de communisten rekenen op de steun van een transnationale Europese elite die ook af wil van wat zij 'bekrompen nationalisme' noemen. Dus de strijd zal dubbel en dubbelhard zijn.

Wij hebben nooit geloofd dat na het afbreken van de muur het einde van de ideologische geschiedenis was aangebroken.

En voor zij die zich op sleeptouw laten nemen voor een late versie van de kruistochten op te voeren, nog dit. Jullie  zullen met het gezicht naar de moskee gericht een mes in de rug krijgen van een vijand die jullie gezien noch erkend hebben.

Het heroplevend communisme.

Sluit dus aan bij zij die wel de juiste vijanden erkenen en herkennen: de nationale weerstand.

Published in Artikels
Thursday, 23 February 2012 00:08

Werken en betalen, liefst tot je erbij doodvalt

Jarenlang indoctrineert het corrupte en failliete Belgische systeem met behulp van de systeempers de werkende mens opdat ze langer zou werken. Nog langer werken is nog langer afdragen en zo kunnen we dan onze welvaartstaat behouden en de consumptiemaatschappij in stand houden, want iedereen moet toch begrijpen dat dit de waarheid is.

Dit is inderdaad de waarheid, de liberale, grootkapitalistische waarheid.

Hoe meer mensen, van waar ze ook komen, hoe meer consumptie. Hoe meer consumptie, hoe meer winst. Hoe meer winst, hoe meer macht. De wereld op zijn kop natuurlijk, vele duizenden jonge werklozen en ouderen moeten nog langer werken zonder dat hen iets te verwijten valt.

Laat ons dan ook het stempelgeld maar halveren, de ziekenzorg terugschroeven, de index afschaffen en de pensioenen op de helling zetten. En vreemde arbeidskrachten invoeren om onze lonen naar beneden te drukken, natuurlijk.

Maar ja, brave werkende mens, je weet toch wel dat je aan pensioensparen moet doen omdat binnen enkele jaren de pensioenen onbetaalbaar zijn en de kas terug leeg is?

Want als je dat niet doet, dan zijn je weinige centen die je nog over hebt afgegeven aan een privaat pensioenfonds, liefst verbonden aan gangsters van de bank (banksters) zodat die meer hebben om mee te gokken. En dan moet je later als je geen pensioen meer zou krijgen ook niet beginnen klagen.

Niemand durft het zo te zeggen, en al zeker de politici niet, maar de staat heeft wel degelijk geld om de banken te redden. Dit wil zeggen, geld om de schuld van de bank over te nemen door het bij ons te halen. En de banken ondertussen lekker royale premies aan hun criminele bazen laten uitkeren.

De staat heeft natuurlijk ook geld om ingevoerde vreemdelingen en vluchtelingen hun uitkeringen te betalen; zodat er voor ons eigen volk zeker niets meer over schiet. De staat heeft natuurlijk ook geld over om dubieuze staten en projecten te steunen onder het mom van ontwikkelingshulp. Geld voor hulp voor onze eigen mensen echter... vergeet het maar!

Of het nu gaat om loon, gezondheidszorg, werkgelegenheid, pensioenen, bejaardenhulp, sociale voorzieningen... Het eigen volk laat men in de kou staan, want jawel, er moet bespaard worden. En dat liefst op alles wat een gezonde volksgemeenschap nodig heeft om ook gezond te blijven.

Wat de zieke schijndemocratie ook niet wil, is dat de mensen zich organiseren en in het verzet gaan. Men heeft geen nut aan gevormde mensen die samenzitten en beseffen hoe zeer dit systeem hen al dertig jaar geleden overboord heeft gekieperd. Wanneer ze dit dan toch proberen, dan vinden ze wel de een of andere 'democratische' wet die dit dan toch verbiedt en je veroordeelt, broodrooft en je burgerrechten afneemt.

Heb jullie het gezien, mensen? Als je wil protesteren, dan zetten wij de privémilities van de staat wel in om je te veroordelen, pas dus maar goed op en wees vooral heel braaf.

Wat je ook niet mag doen, werkende mens, is staken. Want dat maakt de welvaart en het land kapot, je straft er onschuldige mensen mee. Nogmaals: de wereld op zijn kop.

Politieke dievenbendes die zichzelf en hun zieke partijen riante lonen uitkeren en ervoor zorgen dat hun familie en vriendjes een staatsloon genieten, die leggen ondertussen besparingen op aan hun eigen volk! Terwijl zij zichzelf opslag geven, sociale nutsvoorzieningen afbouwen en ratten beschermen, daartegen mag je toch niet protesteren of staken zeker!

Los van het feit dat ik als nationaal gezind mens deze Belgische staatsstructuur inderdaad naar de verdoemenis wil helpen, is het toch wel straf dat mensen die zich geroepen voelen om te staken de schuld krijgen van alles wat er mis zou gaan in dit land.

Natuurlijk steun ik die welmenende en goedgelovige vakbondsmilitant die tegen de regeringsmaatregelen in dit land protesteert ook, zelfs al kon ik die dagen niet met de bus naar mijn werk rijden.

Maar laten we ons niets wijsmaken door de leiders van deze vakbonden die helemaal niet willen dat hun achterban radicaliseert, wel integendeel. Zij proberen ons blij te maken met een dode mus, in dit geval het gevoel geven dat ze aan de kant van de werkende mens staan en hen oproepen om te protesteren tegen de regering...

Hun regering, waar hun bazen van hun kleurpartijen deel van uit maken!

Als de zieke democratische partijen het toch zo graag opnemen voor de arbeider, waarom zitten er dan zo weinig arbeiders in de parlementen? Men kan inderdaad het aantal arbeiders in de parlementen op minder dan één hand tellen, thans zijn zij de grootse demografie van onze maatschappij.

Laat u niets wijsmaken mensen, de politiek en de zogenaamde democratie is ziek, van de laagste tot de hoogste geledingen.

Het wordt daarom hoog tijd om komaf te maken met deze misdadigers die ons uitverkopen en uitpersen.

Enkel een nationaaldemocratie kan afrekenen met deze corrupte bende.

Ga de strijd aan tegen globalisering en de consumptiemaatschappij. Tegen Europa en tegen de Euro. Strijd voor een eigen sociale volksstaat!

Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter