Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Displaying items by tag: dewinter

Saturday23 February 2019

Dewinter en het Vlaams Belang bieden in Antwerpen gedoogsteun aan bij een machtsovername van de N-VA en de Open VLD na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, om zo de socialisten uit het stadhuis te krijgen.

De sossen wippen, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar Dewinter noemt zijn gedoogsteun een consequente houding die "rechts" aan de macht moet krijgen in Antwerpen.

Rechts?

Liberaalextremisme zal hij bedoelen.

Maar of de N-VA en de Open VLD (een partij die de volgelingen van het VB tot mestkevers ontmenselijkt) aan de macht helpen een adequaat middel is om het liberalisme te verslaan, een liberalisme dat verantwoordelijk is voor massa-immigratie, rest maar de vraag.

Je kan een kwaal toch niet bestrijden door er een ontsteking aan toe te voegen!

Open VLD is een extreem-liberale partij, wat inhoudt dat ze ook extreem pro-immigratie is en medeverantwoordelijk voor de immigratiechaos van vandaag. En de N-VA is zo mogelijk nog eurovriendelijker dan de socialisten en de liberalen samen. En wie pro-Europa zegt, die zegt ook inter-Europese migratie. Dus met de N-VA hoeven we zeker niet op minder immigratie te rekenen, juist meer.

Dewinter is blijkbaar al vergeten dat de voorloper van de N-VA, de VU, altijd een linker- en een rechtervleugel heeft gehad, zoals de N-VA nu ook vandaag. En dat is handig als je nationaal het ene zegt en internationaal iets anders. Of in de ene stad een linkse coalitie sluit en in de ander een zogezegde rechtse. Of in de ene regering met de socialisten slaapt en in de andere regering ze een bende halvegaren noemt.

Een cocktail N-VA samen met een snufje Open VLD zal in Antwerpen smaken naar een exotisch brouwsel vol allochtoon fruitsap, fruitsap waar de kiezers van het VB niks van lusten. Dat De Wever naar de Seefhoek gaat om daar het oude kiesvolk van het VB een rad voor de ogen te draaien is dus puur electoralisme.

Typisch voor een BVBA van een partij die haar marktaandeel wil vergroten. Het is om de poen te doen.

Trouwens, in de Seefhoek is De Wever niet de multicultuur en de destructieve gevolgen daarvan voor de sociale cohesie gaan aankaarten, maar wel de drugsoverlast. En daar zijn zelfs de islamieten in die buurten voorstander van.

Maar daar kan Filip niet meer komen, gezien de aanblik van zijn keppeltje bij die lui tot wanordelijkheden zou leiden. Een slimme zet van Filip om zo de grote groep islamieten aan De Wever over te laten in ruil voor enkele tientallen (als het er al zoveel zijn) Chassidim.

Voor een electoralist als Dewinter een dwaze zet. En dat voor een politiek genie!

Maar ja, het beloofde land ligt dan ook niet in de Seefhoek.

Intussen is de N-VA kampioen geworden als het gaat om het "integreren van vreemdelingen" in haar partijrangen. Zo stopt ze onze politieke instellingen vol met vertegenwoordigers van de nieuwe elite. En die zitten nu al lekker in de Kamer en de Senaat en zullen morgen in het stadhuis van A hokken met de gedoogsteun van F.

Zelfs de socialisten zijn nooit zo gek geweest om zoveel kaarten in te zetten op vreemdelingen zoals de N-VA dat nu doet. Toch niet in Vlaanderen.

Maar dat is allemaal niet aan Dewinter besteed, dus zegt hij dat hij links wil afblokken door een rechts front te ondersteunen vanuit de oppositie.

Daarbij verzwijgt hij (of gedoogt hij dat ook al?) dat de N-VA in de EU een fractie vormt met de extreem-linksliberale groenen. Een coalitie met de meest waanzinnige voorstanders van immigratie en nationale desintegratie. Een coalitie van nationalistenhaters, in acht genomen dat de N-VA EU-internationalisten zijn.

Dus als Dewinter dat allemaal wil ondersteunen, wat is dan de bestaansreden van zijn partij?

Buiten postjesjagerij, bedoel ik. En dan nog als sloor van het systeem.

Als je als anti-establishmentpartij de ene fractie van het establishment weg wil (de sociaaldemocraten) om daarna een nog fanatiekere fractie van dat establishment (de N-VA en de Open VLD) in het zadel te helpen, dan is er iets ernstig loos met je politiek redeneringsvermogen.

Een partij die zegt dat ze buiten het establishment staat, maar toch bepaalde delen van het establishment gaat ondersteunen zoals Wilders in Nederland, dat is geen anti-establishmentpartij.

Als je als partij wilt ontsnappen aan een cordon door hen die dat in stand houden te gedogen, dan ben je nog geen partner van die coalitie.

Dan ben je er de voetveeg van.

Published in Artikels

De burgerij en de regerende elite van politieke maffiapartijen weten dat de burgers zo langzamerhand genoeg zullen gaan krijgen van al de leugens en al het bedrog dat zij elke dag moeten slikken.

De burgers zullen op een dag de uitverkoop aan buitenlandse belangengroepen niet meer dulden. De burgers zullen de steeds diepere putten die de bankgangsters in dit land hebben gegraven op een mooie dag niet meer met hun zweet en arbeid willen vullen.

De burgers weten ook wel dat het Dexia-schandaal waar ons land voor 20% van het BBP aan schuldbekentenissen heeft uitstaan, eigenlijk nog maar een fractie is van het totaal aan schuld dat onze liberaaldemocraten als een molensteen rond onze nek hebben gehangen.

Ook weet iedereen dat de immigratie een kernbom is die elk ogenblik in de Schengenzone voor Tsjernobyls kan zorgen met decennia aan besmetting van onze welvaart en veiligheid tot gevolg.

Om elke fundamentele kritiek bij voorbaat te counteren, wordt koortsachtig naar nieuwe repressiemiddelen gezocht. De kritiek op immigratie is reeds onderhevig aan justiciële repressie en dus ingedamd door de elite. En nu wil ze dit mechanisme van doodzwijgen verder uitbreiden naar thema's waar ze liever heeft dat er niet over gesproken wordt.

De wetten tegen racisme en discriminatie bevatten reeds omschrijvingen die niets met racisme en discriminatie te maken hebben. Zo heeft de elite een (mislukte) poging ondernomen om het Vlaams Blok destijds te verbieden.

Maar nu dat de elite vreest dat ze onder vuur zal komen van een opkomend verbond tussen de middenklasse en de arbeiders, is zij zich aan het voorbereiden op een meer efficiënte aanpak.

Dat de baas van een geheime dienst, Alain Winants, daar de aanzet toe geeft met het argument dat het salafisme ons land zou bedreigen, dat zou ook een belletje moeten doen rinkelen bij 'staatsgevaarlijken' met een democratische modus operandi.

Maar niets is minder waar.

De partijen die de Belgische staat beweren te bestrijden zijn de eersten (en voorlopig ook de enigen) die de baas van de Staatsveiligheid bijspringen wanneer het om een verbod op Sharia4Belgium gaat.

Wat die jubelende nationalisten voor het gemak vergeten is dat de boss van de Belgische Securitate hiermee iedereen viseert die volgens hem oproept tot haat en geweld. En ik kan perssonlijk meespreken van het feit dat alleen al het herhalen van nieuwsfeiten aanleiding kan geven tot een veroordeling voor het "oproepen tot haat en geweld".

Voorlopig heeft de politiek (en haar partisane justitie) zich in mijn geval tevreden gesteld met het ontnemen van mijn burgerrechten. Dat maakt van mij 'slechts' een paria in eigen land. Maar morgen kan, als de elite haar zin krijgt, ook de partij of de beweging die ze in haar geheel wil uitschakelen onwettig worden verklaard.

Dat je dolletjes bent omdat justitie voorlopig een paar gestoorde gekken wil aanpakken, dat begrijp ik. Het is echter niet meer dan een test case om de reactie van de bevolking te zien. Je zou toch achterdochtig moeten worden als je weet dat die gekken waarschijnlijk gefinancierd zijn door Saoedi-Arabië. Want laat onze elite nu net de grootste vriendjes zijn met deze bondgenoot van Amerika en Israël.

Is het dan niet verdacht dat uitgerekend elementen die door een bondgenoot worden onderhouden dusdanige provocatieve acties opzetten? Zodat onze elite ze vervolgens kan gebruiken om de repressie tegen het eigen volk op te voeren?

Trouwens, wie heeft de akkoorden met moslimlanden gesloten die toelaten dat zij zich hier manifesteren zoals zij dat nu doen? En wie moet deze deals beschermen? Toch de politie, de justitie en de staatsveiligheid?

Hier is geen complot gaande, maar de mechanismen waar deze netwerken op draaien leggen een valstrik bloot. En daarom is het dom en gevaarlijk om op suggesties van een dienst zoals de staatsveiligheid in te gaan, want die laatste heeft niet het belang van het volk voor ogen, maar louter dat van de elite. Tenzij je een onderdeel van die elite bent/wil zijn, natuurlijk.

Demagogen hebben de natuurlijke neiging om op elke kar te springen die langskomt. En dus springen ze ook op een kar wanneer die stinkt als een bunzing. Het kinderlijke geluk dat Dewinter en Vanhecke nu voelen bij het voorstel tot verbod van Sharia4Belgium, zal maar van korte duur zijn. Voor Vanhecke is dat niet zo erg, hij en zijn vrienden van de N-VA  zullen niet zo vlug geviseerd worden (al weet je nooit met dit systeem).

Maar Dewinter is een ander geval. Binnenkort wordt de wet op discriminatie uitgebreid met aanvallen op geloof , een cadeautje dat de EU-Sovjet heeft binnengesmeten in ons nationaal parlement. En dan zal mijnheer Dewinter vlug ondervinden dat het spiegelpaleis dat de politiek is zich tegen hem kan keren.

Zijn overwinning op de klucht die Sharia4Belgium is, zou zich tot een drama kunnen ontwikkelen. Door op te roepen tegen een organisatie die geweld en haat predikt, stelt Dewinter zich uiteindelijk open voor vervolgens omwille van... de haat en geweld die tegen hen wordt gepredikt.

Voor de elite (en de Staatsveiligheid) zal dat een mooie dag zijn. Twee honden die tegen elkaar vechten en de derde (onder meer  N-VA) gaat ermee lopen. En dat op vraag van de grootste hond in het kegelspel zelf: het Vlaams Belang.

Prachtige tactiek, Filip.

Published in Artikels
Wednesday, 21 March 2012 10:50

Israël-lobby betaalt anti-islam partijen

Volgens het ontslagnemende parlementslid van de PVV Hero Brinkman wordt de partij van Wilders door buitenlandse lobby's betaald.

Het is geen geheim dat de anti-islambewegingen in Europa en elders door Israëlische belangengroepen worden gefinancierd. En de wegen waarlangs die finaciering loopt kennen soms de eigenaardigste kronkels.

Zo is er multimiljonair Patrick Brinkmann (klik en klik en klik), die schuimt alle zogenaamde 'extreem-rechtse' bewegingen en partijen af die bereid zijn voor geld een anti-islamstandpunt in te nemen.

Zo kan je het meemaken dat identitairen over geheel Europa zich nu plots met Israël verbonden voelen en dat ze hun vroegere anti-immigratiestandpunten vervangen door een anti-islamdiscours.

Op zich is het verlaten van een puur economisch anti-immigratiestandpunt, zoals het N-SA en de Nationaaldemocratische Partij dat stelt, door identitairen niet moeilijk te begrijpen.

De hoofdstroom van wat zich nationalistisch noemt in Europa had zich eerder al volledig in de liberalistische logica ingeschreven. En deze logica laat wel toe om de randproblemen rond immigratie aan te kaarten, maar niet het systeem zelf.

De slogan "aanpassen of opkrassen" is daar een mooi voorbeeld van.

En in die zin vergt het dan ook geen al te grote stap voor identitaire bewegingen, net als voor burgerlijke nationalisten, om randproblemen van de immigratie (het geloof van immigranten) in de spotlights te zetten en zich exclusief daarop te richten.

En dat is wat ze dan ook doen met hun strijd tegen de islamisering van de steden.

Als die deelproblematiek (de geloofsovertuiging van immigranten) dan nog eens samenvalt met de geostrategische belangen van de Joodse gemeenschap en hun beloofde land, dan is veel mogelijk.

Published in Artikels
Thursday, 02 February 2012 11:11

Bekaert schrapt 600 banen

 

                                                                                                                                 Bron/Vrouwentegenislamisering/De Standaard

 Terwijl in het land afdankingen elkaar opvolgen, terwijl in het land een linkse regering antisociale maatregelen neemt die de bevolking op termijn zal verarmen, houdt het Vlaams Belang zich met deze onzin bezig.

De intellectuele en politieke armoede van de top van de partij moet zo  gecamoufleerd worden.

Gecamoufleerd met  een campagne met posters waarop bijna-naaktfoto's van de dochter van de leider staan.

Terwijl kameraden van ons en leden van het VB bij Bekaert op de dop belanden door 600 afdankingen die op til staan in dat bedrijf, krijgen die mensen als antwoord op hun miserie  nonsens te zien en te horen van de partij.

Dat is de partij die zich in de toekomst zegt te willen profileren met een sociaal solidarisme.

Wat ze echter krijgen is een in vakantietenue gestoken "Dag Allemaal" figuur. De Morelisering van het VB krijgt zo een nieuwe swung. Morel ingeruild en vervangen door een Barbiepop van de Dewinter.

En dan maar de nieuwe generatie jongeren die actief zijn in de partij wijsmaken dat er een nieuwe koers komt die sociale thema's zal ontwikkelen.

Dat zal  dan waarschijnlijk een 'micro-economische' koers zijn.

Naakt en ontdaan van elke waarde.

Published in In de Media
Tuesday, 17 August 2010 21:25

Open brief aan Filip Dewinter

n.a.v. Filip Dewinter (VB) zijn oproep de petitie tegen de moskee op Ground Zero (dewelke overigens niet op Ground Zero ligt en tevens geen moskee is) te tekenen, maakt het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) zich zorgen over de koers van het Vlaams Belang en hoe deze zich tot een internationale beweging ontpopt die de polarisering van beschavingen nastreeft.

In navolging van de antioorlogscampagne “Oorlog is Volksbedrog” is dan ook besloten in een open brief mijnheer Dewinter tot verantwoording te roepen. Tevens zal in lijn hiermee een informatiecampagne op de IJzerwake gehouden worden, waar mensen verduidelijking aan onze militanten kunnen vragen.

Published in Nieuws & Pers

Over de hele wereld is met afschuw gereageerd op eenzame wolf Anders Behring Breivik zijn onmenselijke slachting. Inderdaad, niemand zal ontkennen dat de man aan een extreme vorm van megalomane psychose leidt. En inderdaad, dat betekent niet dat de man zijn motieven aan veralgemeende associaties te wijten zijn. Breivik was geen fundamentalistische christen met religieuze motieven (net zo min als zijn moslimequivalenten dat voor de islam zijn). Evenmin was hij door nationale motieven begeesterd, of toch niet in de zin dat wij dat zijn (juist het tegenovergestelde daarvan, waarover later meer).

De wijze waarop Breivik zijn terreur uitvoerde was typerend voor psychopaten: minutieus en lang op voorhand gepland, in koele bloede uitgevoerd en zonder enige vorm van medeleven. De psychotische factor hoeft niemand dus te ontkennen. Timothy McVeigh (1995), het Columbine drama (2002), Hans van Themsche (2006), Winnenden (2009), Kim de Gelder (2009)... zij vallen allemaal onder deze categorie.

Toch verschilt Breivik van dergelijke thuislandterroristen. Zij hadden allemaal wel wat omstandigheden om hun een zware psychose aan te wijten. Timothy McVeigh was een in de marginaliteit gevallen en getraumatiseerde oorlogsveteraan. Voornoemde jongeren hadden allemaal wel een geschiedenis van antisociaal gedrag, pesterijen, aanpassingsmoeilijkheden etc. wat hun menselijke ontwikkeling scheef deed groeien. Bij deze gevallen kunnen wij een lijn trekken.

Maar niet in dit geval. Breivik was van bevoorrechte afkomst, genoot een goede opleiding, was directeur van een niet klein bedrijf (Geofarm) en was zelfs lid van een vrijmetselaarsloge. Ja, de man had een zeer actief internetleven, wat zijn narcisme en paranoïa kan verklaren. En sommigen zijn al wat meer ontvankelijk dan anderen voor de virtuele realiteit van het Facebook-ego en gewelddadige computerspelletjes.

Dit kan echter onmogelijk alles verklaren. Zonder de ideologische kant is het verhaal van Breivik dan ook niet compleet. Hoezeer zij die nu aangeschoten wild zijn voor de massamedia en -opinie dit alles ook willen relativeren, Breivik zijn motieven niet in de correcte context plaatsen zou hetzelfde zijn als (bijvoorbeeld) elke moslimterrorist relativeren. Dat zal je het Vlaams Belang en Wilders dan weer niet zo snel zien doen, dus neen, zo eenvoudig is het niet.

Breivik maakte zich vrolijk over multicultuur, marxisme, islam en immigratie. Hij heeft zich de afgelopen jaren genoeg bewezen als aanhanger van een opkomende stroming van "extreemrechts", namelijk het populisme. Breivik valt welzeker te categoriseren onder de stroming van Dewinter, Wilders, Bossi, Freysinger, Brinkmann... Kortom, een burgerlijk "extreemrechts" dat zich in dienst stelt van liberalisme, pro-zionisme, anti-islam, (gepolitiseerd) identitarisme, atlanticisme, ja zelfs antifascisme (de islam geldt in hun ogen als "fascistisch"). De ironie is dat, ondanks alle gefulmineer tegen het "islamo-socialisme" en het "cultuurmarxisme", de ideologen van dit neoconservatisme (o.a. Irving Kristol, Norman Podhoretz, Richard Perle, Paul Wolfowitz) vanwege hun linkse en/of trotskistische verleden zélf de grootste cultuurmarxisten van de laatste decennia zijn. De dader blijkt dus ook geen bewonderaar te zijn van een Vidkun Quisling of Knut Hamsun, maar wel van Winston Churchill en (Noorse verzetsstrijder) Max Mannus. Zijn wereldbeeld laat zich dan ook goed samenvatten in de badge van de "Justiciar Knight" (zie hier voor een afbeelding en bijbehorende uitleg).

Breivik is een karakteristieke 'bekeerling' van de middenklasse tot de Shock of Civilizations. Niet voor niets is de België-connectie van Breivik te herleiden tot pro-Westerse networkers zoals Paul Beliën. Of Breivik ook werkelijk onder het pseudoniem 'Fjordman' voor Beliën zijn blog The Brussels Journal (een weblog die bij het Vlaams Belang aanleunt) heeft geschreven wordt opmerkelijk genoeg bevestigd noch ontkend door de blog zelf. Maar het hoeft ook niet te verbazen mocht dit werkelijk zo zijn, de overeenkomsten zijn zo al treffend genoeg.

Aan de basis van Breiviks ideologische motivatie ligt immers een gebrek aan vertrouwen in en een haat voor de onmacht van de overheid. Dit soort van Europese neocons (neoconservatieven) vallen systematisch belastingen aan, geven hun kinderen 'christelijke' thuisscholing, willen de wapenwetten afschaffen, nemen deel aan schaduworganisaties zoals de vrijmetselaars... Zogezegd om hun autarkie te vrijwaren, maar de politieke implicaties zijn anders.

Dit extreemrechts baseert zich op een uit de lucht gegrepen identitair idee van een raciaal/historisch/... Hollywoodconcept van Europa, wat onvermijdelijk tot een anti-islam en pro-internationaal kapitalistische agenda leidt. Het is ook de basis voor hun steun aan de militaire 'strijd tegen het terrorisme'. Niet toevallig is deze 'strijd' zich in toenemende mate inwaarts gaan keren met allerhande 'veiligheidsmaatregelen' (Patriot Act, militairen, camera's, nultolerantie, avondklokken...).

En niet toevallig zijn het deze middenklassers die in het aanzicht van de proletarisering, de druk op de sociale zekerheid, de gettoïsering etc. een oproep tot interne sociale orde en stabiliteit combineren met een pathologische minachting voor hun eigen electoraat (zie in deze zin ook de anti-vakbond vakbond van het Vlaams Belang). Zij vertalen hun belangenbehartiging met de nodige minachting in een genre populistische opzweperij. Zo schreef Bruno Valkeniers in zijn repliek op de heksenjacht:

 

"Het zou een ongelooflijke vergissing zijn om de vaak terechte zorgen van de 'Bange Blanke Man' (opnieuw) als gevaarlijk en onwenselijk onder de mat te borstelen. Het zijn niet allemaal gekken die zich ongerust maken over de massale inwijking van niet-Europese vreemdelingen, de criminaliteit, de opmars van een intolerante islamitische ideologie."

Ware het echter niet dat die 'Bange Blanke Man' een uitvinding is van Valkeniers' partij en diens soortgenoten om de eigenlijke oorzaken met de gevolgen te verwisselen. Nu zijn er stemmen uit 'radikaalnationalistische' kringen te horen die deze geconstrueerde, gepolitiseerde identiteiten zelf aanhalen als argument tegen Breivik, maar het is ons onduidelijk hoe dit te vertalen valt in deze kringen die nota bene zelf de meest fanatieke aanhangers van deze leugen zijn! Wij gunnen iedereen het ontwaken uit deze naïeve strijd van nuttige idioten, maar voorlopig is het nog wachten tot dit zich vertaalt in consequent handelen, om nog niet te spreken van een partijpolitieke koers.

Ondertussen is het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) de enige nationalistische oganisatie in Vlaanderen die voortdurend waarschuwt voor (en afstand neemt van) de dwaalsporen van 'islamofobie' (Bang) en de mythe van 'Europa' (Blank). Onze vrees is dat deze 'Bange Blanke Man' uiteindelijk de revolutie van een nieuw fascisme ontketent. Terwijl het kapitalisme onze sociale verworvendheden vernietigt, terwijl de euroglobalisering een hypotheek op de kleinkinderen van onze kleinkinderen neemt, terwijl de dictatuur van de banken ongestraft over/voorbij alle democratische structuren walst... Terwijl de wereld instort, worden wij door Führer Dewinter en zijn schare pseudo-intellectuele opportunisten wijsgemaakt dat de moslims en sociaaldemocraten onder een hoedje spelen voor de superieure Vlaming, Europeaan en Westerling uit te roeien.

Moet het met zo'n an sich reeds psychotisch vijandsbeeld verbazen dat het vigilantes zoals Breivik voortbrengt? Moet het verbazen dat de illusie van de Clash of Civilizations tot Big Brother leidt? En dat dit elke vorm van echte politieke oppositie onmogelijk maakt, zoals de onze? Elke vorm van polarisering tussen de slachtoffers van kapitalisme en globalisering is er een dat het onderdrukkende systeem dat wij bevechten enkel zal bestendigen. Het is dan ook contraproductief en (bij deze wederom bewezen) gevaarlijk groepen op basis van hun afkomst, religie of overtuiging te viseren. Nochtans de reden dat onze hoofdcoördinator Eddy Hermy op dit moment voor de rechter gedaagd wordt! Is er een beter voorbeeld mogelijk van hoe dit populisme de weg opent naar draconische repressie tegen elke vorm van echte oppositie?

Ja, Breivik was een psychopaat. Maar zijn ideologische motieven zijn in hetzelfde bedje ziek als marxistische terroristen gisteren en de moslimterroristen vandaag. Of wacht, dat marxistisch terrorisme is toch niet zo zeer yesterday's news als wij dachten:

 

"De aanval brengt de vraag naar voren hoe de arbeidersbeweging en haar jongerenorganisaties te verdedigen tegen fascisten. Alle linkse jongerenorganisaties, zoals Animo en Comac, zouden onmiddellijk samen zelfverdedigingscommissies moeten vormen, gekoppeld aan de vakbonden en de commissies van winkelbewakingsagenten. Elke openbare activiteit moet worden bewaakt en verdedigd, en elke daad van agressie bestreden."

Hetgeen ons terugbrengt naar de ideëenwereld van The Brussels Journal, die eenzelfde Redneckautarkie nastreven. Er zit iets fundamenteel psychotisch in een verwrongen denkbeeld waarin haat en leugen samengaan voor de polarisering van de maatschappij tot een burgeroorlog te drijven. Zeker wanneer elke zinnige mens zou moeten beseffen dat dit onvermijdelijk tot een versteviging van het huidige kapitalistische regime zal leiden, desnoods manu militari. Enkel zij die danig doorspekt zijn van ideologisch dogma, zoals de marxisten van Vonk, de populisten van het Vlaams Belang, Al-Qaeda en Breivik, kunnen blind blijven voor de gevolgen van hun acties.

Voor het N-SA is het dan ook kristalhelder, zowel in het verleden, nu als in de toekomst: immigratie is een economisch fenomeen, het financieelkapitalisme en al zijn exponenten zijn onze vijand. De allochtoon is geen imperialistische moslim en de arbeider is geen luie cultuurmarxist.

Wij zullen blijven strijden voor de nationale en sociale strijd, tegen asociaal kapitalisme, tegen asociaal populisme.

Wij geloven niet in de strijd tussen de Bange Blanke Man en de slachtoffers van het Imperium. Wij verdedigen de slachtoffers, de Blanke Arbeider in de eerste plaats, tegen een amorfe macht die land, God, noch gebod kent. Wij voelen ons niet aangesproken, maar de populisten waar wij te vaak onterecht mee geassocieerd worden kunnen beter beginnen nadenken!

Over de hele wereld is met afschuw gereageerd op eenzame wolf Anders Behring Breivik zijn onmenselijke slachting. Inderdaad, niemand zal ontkennen dat de man aan een extreme vorm van megalomane psychose leidt. En inderdaad, dat betekent niet dat de man zijn motieven aan veralgemeniseerde associaties te wijten zijn. Breivik was geen fundamentalistisch christen met religieuze motieven (net zo min als zijn moslimequivalenten dat voor de islam zijn). Evenmin was hij door nationale motieven begeesterd, of toch niet in de zin dat wij dat zijn (juist het tegenovergestelde daarvan, waarover later meer).

De wijze waarop Breivik zijn terreur uitvoerde was typerend voor psychopaten: minutieus en lang op voorhand gepland, in koele bloede uitgevoerd en zonder enige vorm van medeleven. De psychotische factor hoeft niemand dus te ontkennen. Timothy McVeigh (1995), het Columbine drama (2002), Hans van Themsche (2006), Winnenden (2009), Kim de Gelder (2009)... zij vallen allemaal onder deze categorie.

Toch verschilt Breivik van dergelijke thuislandterroristen. Zij hadden allemaal wel wat omstandigheden om hun een zware psychose aan te wijten. Timothy McVeigh was een in de marginaliteit gevallen en getraumatiseerde oorlogsveteraan. Voornoemde jongeren hadden allemaal wel een geschiedenis van antisociaal gedrag, pesterijen, aanpassingsmoeilijkheden etc. wat hun menselijke ontwikkeling scheef deed groeien. Bij deze gevallen kunnen wij een lijn trekken.

Maar niet in dit geval. Breivik was van bevoorrechte afkomst, genoot een goede opleiding, was directeur van een niet klein bedrijf (Geofarm) en was zelfs lid van een vrijmetselaarsloge. Ja, de man had een zeer actief internetleven, wat zijn narcisme en paranoïa kan verklaren. En sommigen zijn al wat meer ontvankelijk dan anderen voor de virtuele realiteit van het facebook ego en gewelddadige computerspelletjes.

Dit kan echter onmogelijk alles verklaren. Zonder de ideologische kant is het verhaal van Breivik dan ook niet compleet. Hoe zeer zij die nu aangeschoten wild zijn voor de massamedia en -opinie dit alles ook willen relativeren, Breivik zijn motieven niet in de correcte context plaatsen zou hetzelfde zijn als (bijvoorbeeld) elke moslimterrorist relativeren. Dat zal je het Vlaams Belang en Wilders ook niet zo snel zien doen, dus neen, zo eenvoudig is het niet.

Breivik maakte zich vrolijk over multicultuur, marxisme, islam en immigratie. Hij heeft zich de afgelopen jaren genoeg bewezen als aanhanger van een opkomende stroming van "extreemrechts", namelijk het populisme. Breivik valt welzeker te categoriseren onder de stroming van Dewinter, Wilders, Bossi, Feysinger, Brinkmann... Kortom, een burgerlijk "extreemrechts" dat zich in dienst stelt van liberalisme, pro-zionisme, anti-islam, (gepolitiseerd) identitarisme en atlanticisme.

Breivik is een karakteristieke 'bekeerling' van de middenklasse tot de Shock of Civilizations. Niet voor niets is de België-connectie van Breivik te herleiden tot pro-Westerse networkers zoals Paul Beliën. Of Breivik ook werkelijk onder het pseudoniem 'Fjordman' voor Beliën zijn blog The Brussels Journal (een Vlaams Belang mantelorganisatie) heeft geschreven wordt opmerkelijk genoeg bevestigd noch ontkend door de blog zelf. Maar het hoeft ook niet te verbazen mocht dit werkelijk zo zijn, de overeenkomsten zijn zo al treffend genoeg.

Aan de basis van Breivik zijn ideologische motivatie ligt immers een gebrek aan vertrouwen in en een haat voor de onmacht van de overheid. Dit soort van Europese Neo-Cons vallen systematisch belastingen aan, geven hun kinderen 'christelijke' thuisscholing, willen de wapenwet afschaffen, nemen deel aan schaduworganisaties zoals de vrijmetselaars... Zogezegd om hun autarkie te vrijwaren, maar de politieke implicaties zijn anders.

Dit extreemrechts baseert zich op een uit de lucht gegrepen identitair idee van een raciaal/historisch/... Hollywoodconcept van Europa, wat onvermijdelijk tot een anti-islam en pro-internationaal kapitalistische agenda leidt. Het is ook de basis voor hun steun aan de militaire 'strijd tegen het terrorisme'. Niet toevallig is deze 'strijd' zich in toenemende mate inwaarts gaan keren met allerhande 'veiligheidsmaatregelen' (Patriot Act, militairen, camera's, nultolerantie, avondklokken...).

En niet toevallig zijn het deze middenklassers die in het aanzicht van de proletarisering, de druk op de sociale zekerheid, de gettoïsering etc. een oproep tot interne sociale orde en stabiliteit combineren met een pathologische minachting voor hun eigen electoraat (zie in deze zin ook de anti-vakbond vakbond van het Vlaams Belang). Zij vertalen hun belangenbehartiging met de nodige minachting in een genre populistische opzweperij, zo schreef Bruno Valkeniers in zijn repliek op de heksenjacht:

"Het zou een ongelooflijke vergissing zijn om de vaak terechte zorgen van de ‘Bange Blanke Man’ (opnieuw) als gevaarlijk en onwenselijk onder de mat te borstelen. Het zijn niet allemaal gekken die zich ongerust maken over de massale inwijking van niet-Europese vreemdelingen, de criminaliteit, de opmars van een intolerante islamitische ideologie."

Ware het echter niet dat die 'Bange Blanke Man' een uitvinding is van Valkeniers zijn partij en diens soortgenoten om de eigenlijke oorzaken met de gevolgen te verwisselen. Nu zijn er stemmen uit 'radikaalnationalistische' kringen te horen die deze geconstrueerde, gepolitiseerde identiteiten zelf aanhalen als argument tegen Breivik, maar het is ons onduidelijk hoe dit te vertalen valt in deze kringen die nota bene zelf de meest fanatieke aanhangers van deze leugen zijn! Wij gunnen iedereen het ontwaken uit deze naïve strijd van nuttige idioten, maar voorlopig is het nog wachten tot dit zich vertaalt in consequent handelen, om nog niet te spreken van een partijpolitieke koers.

Ondertussen is het N-SA de enige nationalistische oganisatie in Vlaanderen die voortdurend waarschuwt voor (en afstand neemt van) de dwaalsporen van 'islamofobie' (Bang) en de mythe van 'Europa' (Blank). Onze vrees is dat deze 'Bange Blanke Man' uiteindelijk de revolutie van een nieuw fascisme ontketent. Terwijl het kapitalisme onze sociale verworvendheden vernietigt, terwijl de euroglobalisering een hypotheek op de kleinkinderen van onze kleinkinderen neemt, terwijl de dictatuur van de banken ongestraft over/voorbij alle democratische structuren walst... Terwijl de wereld instort, worden wij door Führer Dewinter en zijn schare pseudo-intellectuele opportunisten wijsgemaakt dat de moslims en sociaaldemocraten onder een hoedje spelen voor de superieure Vlaming, Europeaan en Wetserling uit te roeien.

Moet het met zo'n an sich reeds psychotisch vijandsbeeld verbazen dat het vigilantes zoals Breivik voortbrengt? Moet het verbazen dat de illusie van de Clash of Civilizations tot Big Brother leidt? En dat dit elke vorm van echte politieke oppositie onmogelijk maakt, zoals de onze? Elke vorm van polarisering tussen de slachtoffers van kapitalisme en globalisering is er een dat het onderdrukkende systeem dat wij bevechten enkel zal bestendigen. Het is dan ook contraproductief en (bij deze wederom bewezen) gevaarlijk groepen op basis van hun afkomst, religie of overtuiging te viseren. Thans de reden dat onze hoofdcoördinator Eddy Hermy op dit moment voor de rechter gedaagd wordt! Is er een beter voorbeeld mogelijk van hoe dit populisme de weg opent naar draconische repressie tegen elke vorm van echte oppositie?

Ja, Breivik was een psychopaat. Maar zijn ideologische motieven zijn in hetzelfde bedje ziek als marxistische terroristen gisteren en de moslimterroristen vandaag. Of wacht, dat marxistisch terrorisme is toch niet zo zeer yesterday's news als we dachten:

"De aanval brengt de vraag naar voren hoe de arbeidersbeweging en haar jongerenorganisaties te verdedigen tegen fascisten. Alle linkse jongerenorganisaties, zoals Animo en Comac, zouden onmiddellijk samen zelfverdedigingscommissies moeten vormen, gekoppeld aan de vakbonden en de commissies van winkelbewakingsagenten. Elke openbare activiteit moet worden bewaakt en verdedigd, en elke daad van agressie bestreden."

Hetgeen ons terugbrengt naar de ideëenwereld van The Brussels Journal, die eenzelfde Redneckautarkie nastreven. Er zit iets fundamenteel psychotisch in een verwrongen denkbeeld waarin haat en leugen samengaan voor de polarisering van de maatschappij tot een burgeroorlog te drijven. Zeker wanneer elk zinnig mens zou moeten beseffen dat dit onvermijdelijk tot een versteviging van het huidige kapitalistische regime zal leiden, desnoods manu militari.

Voor het N-SA is het dan ook kristalhelder, zowel nu als in het verleden: immigratie is een economisch fenomeen, het financieelkapitalisme en al haar exponenten zijn onze vijand. De allochtoon is geen imperialistische moslim en de arbeider is geen luie cultuurmarxist.

Wij zullen blijven strijden voor de nationale en sociale strijd, tegen asociaal kapitalisme, tegen asociaal populisme.

Wij geloven niet in de strijd tussen de Bange Blanke Man en de slachtoffers van het Imperium. Wij verdedigen de slachtoffers, de Blanke Arbeider in de eerste plaats, tegen een amorfe macht die land, God, noch gebod kent. Wij voelen ons niet aangesproken, maar de populisten waar wij te vaak onterecht mee geassocieerd worden kunnen beter twee keer nadenken.
Published in Nieuws & Pers
Wednesday, 08 December 2010 22:12

Z-Vlag naar analogie met de DeVlag

Men zegt dat de geschiedenis zich nooit op dezelfde manier herhaalt. En als ze dat toch zou doen, dat ze zich dan manifesteert als een parodie. Men zegt ook dat een ezel zich nooit twee keer aan dezelfde steen stoot.

Maar dan houdt men er geen rekening mee dat er verschillende soorten ezels bestaan. De aanwezigheid van mijnheer Dewinter op een in Israël gehouden congres over terrorisme en fundamentalisme is daar een voorbeeld van.

Omdat mijnheer Dewinter en zijn partij niet meer willen praten over gastarbeiders en remigratie (omdat hun liberale agenda en ideologie dat niet toelaat) moesten hij en zijn partij een ander dada vinden. Die laatste moet dienen om de achterban van de partij niet nog meer vaandelvluchtig te maken. De strijd tegen de islamisering van de steden (want steden zijn geen volkeren) lijkt voor Dewinter dan ook een mooi vehikel om de uitstroom en het defaitisme bij de militant te keren.

Als een ware Don Quichot trekt Dewinter nu elke week ten strijde tegen windmolens. Niet die van Electrawinds of een andere groene stroomvoorziener, maar wel tegen die van de imams. Overal waar een moskee of een minaret opduikt, daar duikt ook Dewinter met zijn Tea Party op. Dat er overal kebabzaken en nachtwinkels uitgebaat worden door moslims en dat moslimpolitici steeds vaker verkozen raken, dat vindt Dewinter niet zo erg. Ook een debat voeren met een krankzinnige zoals Abou Imran, om toch maar in de pers te komen, kan door de islamitische beugel van Dewinter.

Dat die vreemdelingen hier hun eigen economie opzetten en onze eigen mensen uit de weg duwen op de arbeidsmarkt, dat stoort de Tea Party van Dewinter niet. De liberale boel moet immers blijven draaien.

De partij van Dewinter zegt dat het gevaar van moslims komt, maar dat die moslims naar hier werden gehaald door de partijen van het kapitaal, om zo het liberaalkapitalisme in Vlaanderen te versterken, daar rept hij met geen woord over. Dat er culturele akkoorden werden gesloten met moslimlanden (waardoor die moslims hier nu hun gang kunnen gaan) in ruil voor olie en gas, daarover bij de Tea Party geen kik.

Economische kritiek op het ultraliberalisme van de belgicistische burgerij is het Vlaams Belang vreemd. De strijd van het VB tegen moslims is dan ook geen strijd tegen arbeidsimmigratie op zich. Die agenda is op een subtiele manier van een binnenlandse anti-immigratieproblematiek naar een geopolitiek prowesters discours verlegd, in het belang van buitenlandse zetbazen.

En deze geopolitieke agenda wordt verkocht naar de achterban als wat het in se niet is, een anti-immigratiestrijd. Dewinter en zijn Tea party zijn op binnenlands vlak totaal irrelevant geworden, daarom deze wanhopige zet.

Inderdaad, wat de nationalistische thematiek betreft zijn hij en zijn partij volledig gepasseerd en getackeld door de N-VA. Ook wat betreft het asiel- en immigratiethema wordt hij buitenspel gezet door die partij. Het debat van vorige week zondag in de Zevende Dag is daar een bewijs van, de Tea Party zat niet eens mee aan de debattafel.

Voor Dewinter geldt maar één uitweg: de vlucht vooruit. Dienstbaarheid aan vreemde landen en buitenlandse geopolitieke belangen maakt hij nu tot zijn doel. Zoals ooit de DeVlag (Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft) deed voor de Duitse belangen. De strijd ondersteunen tegen moslims (en voor olie- en waterbelangen) die de Amerikanen en hun Joodse huurlingen voeren.

Daarom zijn Dewinter en enkele andere huurlingen van de Amerikaanse belangen naar de terreurstaat Israël getrokken. Die Joodse gasten organiseerden daar een congres tegen terrorisme en fundamentalisme. En Dewinter & co gingen daar het stinkende luchtje opsnuiven.
Want, buiten Saoedi-Arabië misschien, kun je nergens grotere fundamentalisten aantreffen dan in Israël. En, buiten de Verenigde Staten misschien, kan je nergens grotere terroristen aantreffen dan in Israël. Dus als je fundamentalisme en terrorisme wil bestuderen, waar kan je dat dan beter dan in Israël of de Verenigde Staten?

Een land, waar terreur het hoofdbestanddeel uitmaakt van de binnenlandse en buitenlandse politiek. Een land, gesticht door terreur, moord en etnische zuiveringen. Een moordland, gesticht door terreurgroepen zoals Hagana, Irgun en de doodseskaders van de Stern Gang.

Een land, waar door massale immigratie van Joden en gesteund door Joods-Amerikaans geld, de oorspronkelijke bevolking uit de eigen huizen, uit de eigen steden en uit het eigen land werd verdreven. Als in de Brusselse Rand francofone indringers bestuurlijke of culturele eisen stellen, dan spreekt de Tea Party over Franstalig expansionisme dat moet bestreden worden (en terecht). Als Turken en Marokkanen in Brussel en in ander grote steden steeds meer grondgebied en leefruimte inpikken van de oorspronkelijke bevolking, dan roept de Tea Party dat de steden bezet worden (en terecht). Maar als Joden een volledig land inpalmen en de oorspronkelijke bevolking van naar schatting 4,5 miljoen mensen permanent uit dit land houdt, dan besluit de Tea Party van Dewinter dat het goed is. Dan wauwelt Dewinter dat Joden aan de frontlinie zitten in de strijd tegen de islam.

Dat hij daarmee juist hetzelfde zegt als de Franstalige indringers in de Brusselse Rand, die beweren dat zij aan de frontlinie staan van de francofone belangengemeenschap, is bij dit heerschap nog niet opgekomen. Of dat hij daarmee juist hetzelfde zegt als de Turkse, Marokkaanse en andere minderheden die stellen dat zij recht hebben op grond, sociale voorzieningen en macht in ons land, alleen omdat zij dit territorium bezetten, lijkt mijnheer niet eens te beseffen.

Door zich aan de kant te scharen van de imperialistische doctrine die het zionisme is, legitimeert hij tevens de Fransdolle burgerij die de onteigening en uitbreiding van onze hoofdstad tot haar doel stelt. Zo legitimeer je daarbij diegenen die de Koran als inspiratiebron nemen om in onze steden de Oemma te realiseren.

Is het immers niet legitiem om door geweld en immigratietoevloed, vermengd met ideologie of geloof, grond van de oorspronkelijke bewoners te roven? Dewinter en zijn Tea Party vinden duidelijk van wel in hoofde van Israël. Dat een geopolitieke aanhankelijkheidskeuze leidt tot het corrumperen van je eigen binnenlandse doelstellingen wat immigratie betreft, is ronduit pervers.

Dat je de francofonie eigenlijk gelijk geeft in haar territoriale ambities, terwijl je constant de eigen militanten laat opdraven als er weer een manifestatie tegen francofoon imperialisme plaatsvindt, getuigt van een ongelooflijk cynisme.

Dewinter heeft zijn kaarten op een buitenlandse agenda ingezet. De collaboratie met de Amerikaanse en Israëlische oorlogspolitiek is daarmee een feit. Dewinter en zijn Tea Party sluiten zich aan bij de belgicistische politiek van slaafsheid aan het atlantisme. Israël en de Verenigde Staten dringen aan op een uitbreiding van oorlogsvoering, ditmaal tegen Iran. De Belgische burgerij, die nu al de oorlogsmisdaden van het imperium Amerika met Belgische troepen en geld ondersteunt, krijgt op die manier steun van een factie van het Vlaams-nationalisme. Niet voor niets neemt Dewinter het voorbeeld van de Tea Party over.

Extreem imperialistisch Amerikaans staatsnationalisme, gekruid met een antisociale afbraakpolitiek. Wat dit nog met solidaristisch Vlaams-nationalisme te maken heeft, dat moge de geest van Dillen weten. Die draait zich om in zijn graf. Wat de rechtse nationalistische studentenverenigingen en de overblijvende onafhankelijke nationalistische groepen hier allemaal over denken mag Joost weten. Het debat wordt immers gesmoord door de kracht van het geld vanuit de Madoutoren. Dit geld wordt voorzien door de Belgische staat en aangewend om iedereen monddood te maken (voor wat, hoort wat).

De beweging is stil en noncombattief. Iedereen laat zich meeslepen in het buitenlands avontuur van het VB. Geen kritiek, geen vragen. Volgzaamheid tot in het absurde, in de plaats van strijdbaarheid en debat.

De Z-Vlag is een feit dat door niemand anders dan het N-SA openlijk wordt gehekeld en in vraag gesteld. ZIONISTISCHE VLAAMSE ARBEIDSGEMEENSCHAP. Aangevoerd en gestuurd door het Vlaams Belang en haar Tea-afdeling.

Kan het nog zieliger?

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter