Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Displaying items by tag: theo francken

Saturday23 February 2019

Volgens N-VA'er Theo Francken, Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is het een grove leugen dat asielzoekers geld krijgen.

Volgens dit Vlaams-nationale genie heeft de buschauffeur die daarover zijn beklag doet op zijn Facebookpagina ongelijk. De man kloeg daarover omdat hijzelf momenteel in ziekteverlof is en maar 860 euro per maand ontvangt, terwijl een gezin asielzoekers (bestaande uit een man, een vrouw en twee kinderen) 3160 euro opstrijkt. Een grove leugen van de buschauffeur vindt Francken (die zelf elke maand 10 000 euro in zijn zakken mag steken om indringers ons land te laten bezetten). En dus vindt Francken dat hij ons, het onnozele “klootjesvolk”, het nog maar eens héél duidelijk moet maken: asielzoekers krijgen géén geld!

Maar, zegt de N-VA-sukkel voor Asiel en Immigratie, geld geven we wél aan de instanties die zich met de opvang van asielzoekers bezighouden. En laat het nu juist 40 euro zijn voor een volwassene en 26 voor een kind; sommen die de door Francken belaagde buschauffeur op zijn Facebookpagina had geplaatst. Dat is alvast correct van die man.

Laten we echter even Franckens redenering volgen dat asielzoekers geen geld krijgen, bijvoorbeeld in verband met maaltijdcheques die sommigen onder u van hun werkgever krijgen. Volgens de nul van Asiel en Immigratie krijgt u daardoor geen geld van uw baas, maar kost het wel geld aan uw baas. En u krijgt eten (wat die asielzoekers ook voor dat geld krijgen dus). Waar is het verschil dan? Kan Bart De Wever, Vlaams-nationalistisch trommelaar en vendelzwaaier voor de Belgische upper class dat eens in het Latijn vertalen? Dan kan “klootjesvolk” zoals wij het misschien beter begrijpen.

Er is dus volgens de staatssecretaris een verschil tussen enerzijds geld krijgen en anderzijds geld krijgen in de vorm van waren en verzorging. Ik ben er zeker van dat veel bejaarden die nu in homes verblijven blij zouden zijn mochten hun kosten door Francken worden betaald aan het desbetreffende rusthuis. Dan zouden de kinderen van die ouderen er niet voor moeten opdraaien. En het kost niets, want – read my lips – die ouderen krijgen géén geld. Die krijgen alleen verzorging.

Hebt u het begrepen, brave Vlaamse kindjes?

Published in Blog

Bij de het installeren van de nieuwe Europese Commissie in november willen sommige landen terug pleiten om opvangcentra voor asielzoekers buiten de grenzen van de Unie te organiseren. Dit voorstel werd reeds vroeger door onder andere de socialist Blair gelanceerd, maar werd toendertijd door de linksliberale kliek in het Europees Parlement afgeschoten.

Vandaag gaan er dus stemmen op om deze piste terug in overweging te nemen. Door asielzoekers buiten de grenzen in opvangcentra te verzamelen zou men de tijd hebben om na te kijken of er criminelen tussenzitten en wie niet aangepast is om de Unie binnen te mogen.

Ook zou de houding van asielzoekers op die manier kunnen geëvalueerd worden, waardoor  situaties zoals de vechtpartij in een opvangcentrum van vorige week kunnen vermeden worden. Bij enig wangedrag in de opvangcentra buiten de EU-grenzen kan dan direct een verbod tot het betreden van het EU-territorium volgen.

Niet dat wij er voorstander van zijn dat er nog asielzoekers bijkomen (wij pleiten voor een asielstop en  remigratie van reeds hier verblijvende vreemdelingen) maar het zou toch al een stapje vooruit zijn in het weren van nieuwe instroom.

De kans dat dit voorstel tot opvang buiten de EU-zone het haalt is echter bijzonder klein. De linkse en liberale vreemdelingenlobby in het Europese Parlement is reeds met een petitie gestart om het voorstel tegen te houden.

En terwijl in eigen land Theo Francken van de N-VA zich uitslooft om harde actie tegen geweldenaars in  de asielcentra te eisen, organiseren zijn bondgenoten in het Europees Parlement het verzet tegen opvangcentra buiten de grenzen van de Unie. Een flink staaltje van politieke spreidstand.

Daniel "Danny le Rouge" Cohn-Bendit, de voorzitter van de Europese fractie "Groen-Europese Vrije Alliantie" waar  de N-VA bij is aangesloten, werpt zich op als koploper tegen het opvangen van vreemdelingen buiten de EU-grenzen.

Vanuit zijn standpunt logisch, de Europese Groenen zijn wereldburgers en verwelkomen iedereen die bij ons een beter leven voor zichzelf wil. Op kosten van de eigen bevolking weliswaar, maar een kniesoor die daar om maalt.

Voor de multikulcriminelen is het van het allergrootste belang dat asielzoekers zo vlug mogelijk binnen de grenzen van de Unie worden geloodst. Op het ogenblik dat ze de Unie binnen zijn, krijgen ze alle rechten die de Unie hanteert in verband met immigratie en asiel. Dat zou bij een perifere opvang niet het geval zijn.

Ook staat binnen de Unie een legioen aan organisaties klaar die van asiel een business hebben gemaakt. Werk en carrières in de mensenhandel voor een deel van de middenklasse en voor intellectuelen.

De partijen van de Europese Groenen zijn dan ook bij uitstek de politieke woordvoerders en belangenbehartigers van de sociale dumping die op mensenhandel teert.

En terwijl mijnheer Francken van de N-VA in eigen land pleit om criminele asielzoekers uit te wijzen (eigenlijk oude soep uit het 70-punten programma van het Vlaams Blok) is zijn partij in het Europees Parlement vriend en bondgenoot van hen die zich inzetten voor ALLE vreemdelingen vrije toegang tot de Unie te geven, crimineel of niet.

De N-VA is bruin als er op de Vlaamse markt stemmen moeten geronseld worden, maar meloenrood en multicultureel als het over afspraakjes in de Eurosovjet gaat die vreemdelingen voortrekken.

Met Daniel "Danny le Rouge" Cohn-Bendit als de verpersoonlijking van het criminele multiculturalisme als uithangbord.

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter