Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Displaying items by tag: vb

Friday19 October 2018

Dewinter en het Vlaams Belang bieden in Antwerpen gedoogsteun aan bij een machtsovername van de N-VA en de Open VLD na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, om zo de socialisten uit het stadhuis te krijgen.

De sossen wippen, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar Dewinter noemt zijn gedoogsteun een consequente houding die "rechts" aan de macht moet krijgen in Antwerpen.

Rechts?

Liberaalextremisme zal hij bedoelen.

Maar of de N-VA en de Open VLD (een partij die de volgelingen van het VB tot mestkevers ontmenselijkt) aan de macht helpen een adequaat middel is om het liberalisme te verslaan, een liberalisme dat verantwoordelijk is voor massa-immigratie, rest maar de vraag.

Je kan een kwaal toch niet bestrijden door er een ontsteking aan toe te voegen!

Open VLD is een extreem-liberale partij, wat inhoudt dat ze ook extreem pro-immigratie is en medeverantwoordelijk voor de immigratiechaos van vandaag. En de N-VA is zo mogelijk nog eurovriendelijker dan de socialisten en de liberalen samen. En wie pro-Europa zegt, die zegt ook inter-Europese migratie. Dus met de N-VA hoeven we zeker niet op minder immigratie te rekenen, juist meer.

Dewinter is blijkbaar al vergeten dat de voorloper van de N-VA, de VU, altijd een linker- en een rechtervleugel heeft gehad, zoals de N-VA nu ook vandaag. En dat is handig als je nationaal het ene zegt en internationaal iets anders. Of in de ene stad een linkse coalitie sluit en in de ander een zogezegde rechtse. Of in de ene regering met de socialisten slaapt en in de andere regering ze een bende halvegaren noemt.

Een cocktail N-VA samen met een snufje Open VLD zal in Antwerpen smaken naar een exotisch brouwsel vol allochtoon fruitsap, fruitsap waar de kiezers van het VB niks van lusten. Dat De Wever naar de Seefhoek gaat om daar het oude kiesvolk van het VB een rad voor de ogen te draaien is dus puur electoralisme.

Typisch voor een BVBA van een partij die haar marktaandeel wil vergroten. Het is om de poen te doen.

Trouwens, in de Seefhoek is De Wever niet de multicultuur en de destructieve gevolgen daarvan voor de sociale cohesie gaan aankaarten, maar wel de drugsoverlast. En daar zijn zelfs de islamieten in die buurten voorstander van.

Maar daar kan Filip niet meer komen, gezien de aanblik van zijn keppeltje bij die lui tot wanordelijkheden zou leiden. Een slimme zet van Filip om zo de grote groep islamieten aan De Wever over te laten in ruil voor enkele tientallen (als het er al zoveel zijn) Chassidim.

Voor een electoralist als Dewinter een dwaze zet. En dat voor een politiek genie!

Maar ja, het beloofde land ligt dan ook niet in de Seefhoek.

Intussen is de N-VA kampioen geworden als het gaat om het "integreren van vreemdelingen" in haar partijrangen. Zo stopt ze onze politieke instellingen vol met vertegenwoordigers van de nieuwe elite. En die zitten nu al lekker in de Kamer en de Senaat en zullen morgen in het stadhuis van A hokken met de gedoogsteun van F.

Zelfs de socialisten zijn nooit zo gek geweest om zoveel kaarten in te zetten op vreemdelingen zoals de N-VA dat nu doet. Toch niet in Vlaanderen.

Maar dat is allemaal niet aan Dewinter besteed, dus zegt hij dat hij links wil afblokken door een rechts front te ondersteunen vanuit de oppositie.

Daarbij verzwijgt hij (of gedoogt hij dat ook al?) dat de N-VA in de EU een fractie vormt met de extreem-linksliberale groenen. Een coalitie met de meest waanzinnige voorstanders van immigratie en nationale desintegratie. Een coalitie van nationalistenhaters, in acht genomen dat de N-VA EU-internationalisten zijn.

Dus als Dewinter dat allemaal wil ondersteunen, wat is dan de bestaansreden van zijn partij?

Buiten postjesjagerij, bedoel ik. En dan nog als sloor van het systeem.

Als je als anti-establishmentpartij de ene fractie van het establishment weg wil (de sociaaldemocraten) om daarna een nog fanatiekere fractie van dat establishment (de N-VA en de Open VLD) in het zadel te helpen, dan is er iets ernstig loos met je politiek redeneringsvermogen.

Een partij die zegt dat ze buiten het establishment staat, maar toch bepaalde delen van het establishment gaat ondersteunen zoals Wilders in Nederland, dat is geen anti-establishmentpartij.

Als je als partij wilt ontsnappen aan een cordon door hen die dat in stand houden te gedogen, dan ben je nog geen partner van die coalitie.

Dan ben je er de voetveeg van.

Published in Artikels
Monday, 14 June 2010 19:53

Putsch gelukt

De onwettige verkiezingen zijn voorbij. De nationalistische burgerlijke partijen die door hun deelname het Belgische feit erkend en bevestigd hebben, hebben daarmee hun echte doelstellingen blootgelegd.

Het Vlaams Belang is daarbij sterk in het promoten van zijn tegenstanders. Dit deed het door om beurten LDD en N-VA op te vrijen en voor te stellen als bondgenoten in de strijd voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen. En inderdaad: de burgerlijke nationalistische partijen zijn bondgenoten. Niet in het streven naar nationale onafhankelijkheid, maar wel in hun streven om een ultraliberaal filiaal van de Belgische staat op Vlaamse bodem te installeren. Het Vlaams Belang heeft daarvoor de rekening betaald. Terecht. De Wever vreet zich vet aan VB-stemmen en Dewinter zegt in de pers dat hij gelukkig is dat hij dat voor Vlaanderen mag ondergaan. Puur masochisme of pure domheid, wie zal het zeggen?

Feit is dat de Vlaamse en Waalse burgerij onderling zullen afspreken hoe ze de sociale afbraak gaan organiseren binnen het kader van het Belgische bestel. Dat de Vlaamse burgerij de collaboratie met de Waalse socialistische staatskapitalisten wil afkopen door voor het eerst in dertig jaar een lid van de PS-kleptocratie aan het hoofd van België te plaatsen is daarbij veelbetekenend voor hóe ver de Vlaamse burgerlijke elite wil gaan in ruil voor het recht op sociale afbraak in Vlaanderen .

De Vlaamse burgerij acht zich nu sterk genoeg om in het Vlaamse landsgedeelte een ferme stap te zetten in het afbreken van het sociale model. Daarom heeft de winnaar van de verkiezingsputsch, de N-VA, de hulp nodig van de Waalse kameraden van de PS. De Walen zullen door de N-VA worden gerustgesteld dat de sociale afbraak partieel en het grootst zal zijn in Vlaanderen. Maar om dit te kunnen doen wil de Vlaamse burgerij hervormingen in de bevoegdheden van de deelstaten, zodanig dat ze Vlaanderen en de Vlaamse bevolking nog meer in de tang van het ultraliberalisme kan zetten. Dit met afbraak van sociale verworvenheden en vermindering van loon tot gevolg.

Die bevoegdheden zijn er dus niet op gericht om van Vlaanderen een zelfstandige vrije staat te maken, maar zijn louter bedoeld om op massale wijze besparingen bij de eigen bevolking te kunnen doorvoeren. Daarom gaat het discours van De Wever steeds over hervormingen van de arbeidsmarkt en belastingheffing. De andere bevoegdheden ziet Dewever liefst uitbesteed aan het buitenland. Aan de Verenigde Staten van Europa. In hoofde van de N-VA kan men dan ook niet spreken van een Vlaamse onafhankelijkheidspartij, het is een Europese integratiepartij. Met deze constructie wil de Vlaamse burgerij de mogelijkheid krijgen om haar greep op de economie stevig, en met behulp van een ultraliberaal concept, in handen te nemen. In ruil daarvoor zal de Vlaamse burgerij Di Rupo en zijn kleptocraten in hun speeltuin verder laten spelen. Want vergis u niet, de socialisten in Wallonië zijn reeds een tijdje bezig om met de massale geldtransferten die zij van de Vlaamse bevolking stelen een economische relance te voeren. Daar wordt dus werkgelegenheid gecreëerd met ons geld. Dat dit in het belang is van Belgische en dus ook Vlaamse kapitaalgroepen hoeft niet onderstreept te worden. Vergeet niet dat Brussel hierbij van oudsher als jackpot voor de Belgische elite fungeert. In Wallonië (door Vlaamse immigranten) en Vlaanderen werd en wordt gewerkt; in Brussel wordt de kassa geteld.

Zo is het reeds 180 jaar en zo werkt België. Daar verandert met het Europese integratiebelgicisme van de N-VA niks aan. Alleen: de Vlaamse bevolking zal een extra prijs mogen betalen om de Vlaams-Belgische elite uit de crisis te halen. De Walen zullen daarvan veel minder last ondervinden. Met dank aan de Europese confederalisten van de N-VA en de rest van de Vlaamse economische en politieke elite. Dat is en was de inzet van deze onwettige politieke machtsgreep. De burgerlijke media en persgroepen die als megafoon van kapitaal en liberaal kapitalisme dienstdoen, hebben Dewever gehypet. Daar de bevolking door deze media volledig kan worden gestuurd, is het resultaat niet eens verwonderlijk te noemen. De kapitaalgroepen hebben een politiek product gepromoot. Een besparings- en sociaal saneringsproduct. Is er iets nieuws onder de Belgische zon?

Published in Artikels

 

Het Bolognadecreet dat de internationalisering, globalisering, liberalisering én veramerikanisering (waaronder verengelsing) van het onderwijs bevordert, heeft veel kritiek gevangen de afgelopen jaren, maar alles was uiteindelijk toch al beslist. Ook was de oppositie allesbehalve toereikend of serieus te nemen.

Nu, we zeggen niet snel "we hadden het nog zo gezegd" maar, tja,

hier

en hier

en ook nog eens hier

hadden we het wel degelijk zo gezegd.

Hieronder dan ook enkele correspondentie die ons ter ore is gekomen (de verzender in kwestie is niet aan ons geaffilieerd en wordt dan ook anonimiteit gegund). Dit is stuitend bewijs van de wantoestanden die zich nu reeds voordoen dankzij dit decreet.

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter