Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Displaying items by tag: vluchtelingen

Wednesday19 December 2018

Wie durft nu nog te beweren dat grootkapitaal en immigratielobby niet dezelfden zijn?
 

“Sommige mensen denken dat immigratie de toekomstperspectieven van een land in gevaar brengt. Ik ben overtuigd van het tegengestelde. Meer dan 800.000 mensen die onze hulp nodig hebben opnemen, is ongetwijfeld een Herculesopdracht voor Duitsland. Maar in het best-case-scenario kan het ook een fundament vormen voor het volgende Duitse economische mirakel - net als de miljoenen gastarbeiders waren voor ons economisch mirakel in de jaren 1950 en 1960”

Dieter Zetsche

De bondgenoten van het grootkapitaal zijn vandaag de linkse tot extreemlinkse partijen en bewegingen. Links treedt daarbij voor het grootkapitaal op als een soort “Sturmabteilung” in zijn poging om de huidige (en vroegere) massa-immigratie door de strot van de bevolking te kunnen blijven duwen. In Duitsland schrikt links er zelfs niet voor terug om grof geweld te gebruiken: gepleegd tegen nationalisten en gedoogd (lees: aangemoedigd) door de neoliberale (maar in feite pre-communistische) staat.

De pers doet haar beurt als “Propagandaministerium” van het kapitalistische en het neoliberale regime, de kapitalist van Mercedes zegt het zelf: wij zullen als bedrijf één miljoen euro aan het blad Bild ‘geven’ om zo de propaganda voor de invoer van mensen te ondersteunen. Reclame voor mensensmokkel, zo zou men deze geldelijke steun van het grootkapitaal kunnen noemen (wat het ook is). En het kapitaal doet dat niet uit “menslievendheid”, vergis je niet. Daimler zal die één miljoen euro aftrekken van de belastingen (als gemaakte onkosten). Wat er in feite op neerkomt dat de staat – via de belastingen die door de (autochtone) bevolking worden betaald – voor de propaganda van het kapitaal mag opdraaien. Het “volk” betaalt zo nog maar eens voor zijn eigen onderdrukking en voor de bezetting van het eigen land. Zoals de bezette volkeren dat deden voor Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Daarom zijn vandaag alle vroegere ideologische analyses van paradigma veranderd. De oude hebben door de immigratietsunami hun waarde en betekenis verloren. Alle vroegere positiebepalingen van partijen en bewegingen zijn nu veranderd (of zullen moeten veranderen). Waar links zich vroeger antikapitalistisch opstelde, zo is het vandaag verzeild geraakt in de armen van de meest neoliberale kapitalistische fractie van de burgerlijk elite. Waar links zich vroeger antikolonialistisch opstelde, zo is het vandaag aanhanger van een nieuw, maar virulenter kolonialisme, met name het soort dat arbeidskrachten en intellectuele grondstoffen (asielzoekers) naar hier helpt verslepen. Een nieuwe vorm van slavenhandel, waarbij de allochtone slaven uiteindelijk op hun beurt de autochtonen van de immigratielanden tot slaven zullen maken. Dat is twee keer winst voor het grootkapitaal.

Maar ook “nationalisten” moeten andere paradigma’s ontwikkelen in hun strijd om het behoud van volk en staat. Eerst en vooral moet de nationale strijd een antikapitalistische strijd worden (zijn). Daardoor kunnen partijen als het Vlaams Belang (en in nog grotere mate de N-VA) vandaag niet meer als “nationalistisch” worden omschreven. Er is geen volksnationalisme meer mogelijk in de huidige fase van het kapitalisme. Dat wás ooit zo, maar het kapitaal is die fase voorbij. Dus moet een nationalist zich aanpassen en nieuwe analyses maken.

Dit is allemaal geen zaak van klein belang of van een houding van “we zijn toch allemaal van dezelfde idee”. Neen, het gaat veel en vele malen dieper en verder dan dat. Daarom zijn er bewegingen en partijen nodig die vanuit een ‘grass-roots-positie’ handelen, vanuit het volk en de basis organiseren, zo nieuwe analyses maken en strijdmethoden ontwikkelen. Tegen het neokolonialistische kapitaal dat voorstander is van massa-immigratie, tegen zijn (extreem)linkse collaborateurs die ons volk verraden. Het verenigde anti-proletariaat zeg maar, om het even in marxistische termen uit te drukken.

Wij strijden voor een volksstaat, waarin sociale welvaart samengaat met het “ondernemen” op een solidaristische, corporatieve leest. Wij zijn voor nationale onafhankelijkheid en ijveren voor volksvrede. De solidaristische beweging N-SA is een beweging die zich deze doelen stelt. Steun daarom het N-SA! Blijf niet aan de kant staan!

De bondgenoten van het grootkapitaal zijn vandaag de linkse tot extreemlinkse partijen en bewegingen. Links treedt hierbij voor het grootkapitaal op als “Sturmabteilung” (SA) in zijn poging om de huidige (en vroegere) massa-immigratie door de strot van de bevolking te kunnen blijven duwen. In Duitsland schrikt links er zelfs niet voor terug om grof geweld te gebruiken: gepleegd tegen nationalisten en gedoogd (lees: aangemoedigd) door de neoliberale (maar in feite pre-communistische) staat.

En de pers doet haar beurt als “Propagandaministerium” van het kapitalistische en het neoliberale regime, de kapitalist van Mercedes zegt het zelf: “wij zullen als bedrijf 1 miljoen euro aan het blad ‘Bild’ ‘geven’ om zo de propaganda voor de invoer van mensen te ondersteunen”. Reclame voor mensensmokkel, zo zou men deze geldelijke steun van het grootkapitaal kunnen noemen (wat het ook is). En het kapitaal doet dat niet uit “menslievendheid”, vergis je niet. Daimler zal die één miljoen euro aftrekken van de belastingen (als gemaakte onkosten). Wat er dus in feite op neerkomt dat de staat – via de belastingen die door de autochtone bevolking worden betaald – voor de propaganda van het kapitaal mag opdraaien. Het “volk” betaalt zo nog maar eens voor de eigen onderdrukking en voor de bezetting van het eigen land. Zoals de bezette volkeren dat doen (of gedaan hebben) voor Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Daarom zijn vandaag alle vroegere ideologische analyses van paradigma veranderd. De oude hebben – door de immigratietsunami – hun waarde en betekenis verloren. Alle vroeger positiebepalingen van partijen en bewegingen zijn nu veranderd (of zullen moeten veranderen). Waar links zich vroeger antikapitalistisch opstelde, zo is het vandaag verzeild geraakt in de armen van de meest neoliberale kapitalistische fractie van de burgerlijk elite. Waar links zich vroeger antikolonialistisch opstelde, zo is het vandaag aanhanger van een nieuw, maar virulenter kolonialisme, met name het soort dat arbeidskrachten en intellectuele grondstoffen (asielzoekers) naar hier helpt verslepen. Een nieuwe vorm van slavenhandel, waarbij de allochtone slaven uiteindelijk op hun beurt de autochtonen van de immigratielanden tot slaven zullen maken. Dat is twee keer winst voor het grootkapitaal.

 

Maar ook “nationalisten” moeten andere paradigma’s ontwikkelen in hun strijd om het behoud van volk en staat. Eerst en vooral moet de nationale strijd een antikapitalistische strijd worden (zijn). Daardoor kunnen partijen als het Vlaams Belang (en in nog grotere mate de N-VA) vandaag niet meer als “nationalistisch” worden omschreven. Er is geen volksnationalisme meer mogelijk in deze fase van het kapitalisme. Dat was ooit eens zo, maar het kapitaal is deze fase voorbij, dus moet een nationalist zich aanpassen en nieuwe analyses maken.

 

Dit is allemaal geen zaak van klein belang of van een houding van “we zijn toch allemaal van dezelfde idee”. Neen, het gaat veel en vele malen dieper en verder dan dat. Daarom zijn er bewegingen en partijen nodig die vanuit een ‘grass-roots-positie’ handelen, vanuit het volk en de basis organiseren, zo nieuwe analyses maken en strijdmethoden ontwikkelen. Tegen het neokolonialistische kapitaal dat voorstander is van massa-immigratie, tegen zijn (extreem)linkse collaborateurs die ons volk verraden. Het verenigde anti-proletariaat zeg maar, om het even in marxistische termen uit te drukken.

Wij strijden voor een volksstaat, waarin sociale welvaart samengaat met het “ondernemen” op een solidaristische, corporatieve leest. Wij zijn voor nationale onafhankelijkheid en ijveren voor volksvrede. De solidaristische beweging N-SA is een beweging die zich deze doelen stelt. Steun daarom het N-SA! Blijf niet aan de kant staan!

Published in In de Media

Protéger son pays d'une invasion n'est pas du racisme ni de la xénophobie mais du patriotisme.

Freddy Delvaux, PS-gemeenteraadslid, Sambreville.

De Franstalige socialisten worden er niet graag aan herinnerd, maar ook zij hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog gecollaboreerd met de Duitse bezetter. Het gaat dan nog niet eens om de families Onkelinx of (zelfs) Happart, die weliswaar gecollaboreerd hebben, maar niet uit een socialistische overtuiging. (De Onkelinxen en de Happarts deden dat overigens niet aan de Waalse, maar aan de Vlaamse kant gezien hun Limburgse wortels.)

Bekend is natuurlijk vooral de collaboratie van Hendrik (“Henri”) De Man (1885-1953), boegbeeld van de rechtervleugel van de toenmalige Belgische Werkliedenpartij (BWP). De Man was echter geen Waal, maar een Antwerpenaar. Neen, voor de meest Duits- en Europeesgezinde socialistische collaborateurs uit Wallonië moest men zijn bij de AGRA (“Amis du Grand Reich allemand”, in 1942 omgedoopt tot “Mouvement socialiste wallon”), zowat de tegenhanger van het katholieke Rex. Minder bekend is ook dat heel wat Belgische trotskisten zodanig ontgoocheld vanuit de Spaanse Burgeroorlog (1936-‘39) teruggekeerd waren dat ze later maar wat graag aan het Oostfront tegen Vadertje Stalin gingen vechten.

Als PS-voorzitter Elio Di Rupo vandaag dus zegt dat er geen plaats is voor “racisten” in zijn partij, dan is dat minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Er is het natuurlijk het oorlogsverleden van zijn partij om te beginnen, maar met een senator als Edmond Picard (1836-1924) had de BWP voordien al een van de grootste “racisten” van het land en van zijn tijd in haar rangen (alsook de eerste zelfverklaarde nationaalsocialist van België). Er rest de (Franstalige) socialisten dus niets anders dan te doen wat alle weldenkenden doen wanneer ze met een ongemakkelijke waarheid geconfronteerd worden: verzwijgen wat niet kan worden verdraaid of vervalst.

Vandaag wordt België opnieuw geconfronteerd met een invasie en een bezetter, alleen lijken de rollen omgekeerd (niet dat de socialisten het collaboreren verleerd hebben, integendeel!). Enerzijds is er de fysieke bezetter in de persoon van de immigrant (asielzoeker, vluchteling enz.) die komt en zich hier nestelt. Anderzijds is er de politieke bezetter in de gedaante van (alweer) Duitsland. De PS, die dit land decennialang op alle niveaus (inclusief Europees) meebestuurd heeft, is dus in alle opzichten een collaborateurspartij. Het maakt daarbij niet uit of de bevelen vanuit Duitsland racistisch dan wel “antiracistisch” zijn, het blijven immers bevelen vanuit Duitsland en de collaborateurs de slaafse uitvoerders ervan. Net zomin veranderen de aard van de bezetter en die van de bezetting iets aan het feit van de bezetting zelf. En net zomin verandert de aard van de invaller en de wijze waarop hij binnenvalt iets aan het feit van de inval.

Aldus stelt zich ook de vraag tot wie de PS-voorzitter zijn boodschap eigenlijk richt of, beter, zou moeten richten. Zijn de zogenaamde racisten van vandaag immers niet de landsverdedigers en verzetslui van gisteren? En zijn de zogenaamde antiracisten niet de nieuwe landverraders en collaborateurs? Let op: zogenaamd, want er bestaat geen mens of hij heeft wel een raciale en etnische aanhorigheid (zelfs de halfbloed). Er bestaat immers niet zoiets als een rasloze mens, zoals er ook niet zoiets als een geslachtsloze mens bestaat of een wortelloze boom. En dus kan het antiracisme niets anders zijn dan een omgekeerd racisme: gericht tegen het bestaan van mensenrassen op zich (en diversiteit in het algemeen) en/of gericht op de belangenbehartiging van de reeds genoemde fysieke bezetters. Niet alleen racisme is voor of tegen iemand gericht, ook het antiracisme is dat!

Sommigen zullen nu denken: hoe durft u die vreedzame vluchtelingen te vergelijken met een militaire agressor? Of in dezelfde denktrant: hoe durft u wetten van een militaire bezetter te vergelijken met die van een supranationale bureaucratie, die “we” zelf democratisch gecreëerd hebben? Het antwoord op die laatste vraag valt helaas buiten het bestek van dit korte artikel. Men moet zich ook afvragen of degene die zich die vraag stelt niet reeds al te ver heen is om ooit weer bij zijn positieven te komen. Laten we echter kort besluiten met de woorden van Walter Ulbricht (1893-1973), de “eerste onder de gelijken” van de DDR: “Es soll demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben”. Er zijn manieren genoeg om een democratische façade op te trekken ...

Het antwoord op de eerste vraag is gelukkig eenvoudiger: een oorlog behoeft geen oorlogsverklaring en zelfs geen leger om een oorlog te zijn. Een burgeroorlog is immers evengoed een oorlog als een klassieke oorlog en dikwijls zelfs erger en wreder dan een klassieke, juist omdat er geen – of niet alleen – (reguliere) legers in meevechten. Dat de vluchtelingen die nu ongecontroleerd binnenstromen ongewapend zijn, is overigens geen reden tot geruststelling. Bewapening is immers maar een kwestie van tijd. Georganiseerd waren ze al vóór ze hierheen kwamen, en wel om hier te kunnen komen.

Beleven we nu wat tussen 1939 en 1940 de “Schemeroorlog” werd genoemd?

Published in In de Media

Toen een van onze vrijwilligers bij de poort van de kazerne een pamflet aanbood aan een medewerkster van het Rode (Volksverraders-)Kruis, dat de opvang in Sijsele organiseert, ontspon zich een discussie met haar. En omdat de discussie niet bepaald op een vriendelijk toon verliep (en het er dus luid aan toeging) vonden enkele aangespoelde indringers het nodig zich erin te mengen. Niet dat die asieleisers Nederlands verstaan, maar de intonatie van onze stemmen was genoeg aanleiding voor hen om partij te kiezen. Voor hen zijn die Rode Kruis-onderkruipers blanke Sinterklazen die hen als echte sloren op hun wenken bedienen, vandaar hun sympathie voor hen natuurlijk.

Ze hadden dus vlug door dat onze N-SA-vrijwilliger niet hun grootste supporter was en begonnen in het Engels te schelden en te dreigen. En omdat het juist vijf voor twaalf was en de asielzoekers in groepjes van hun ochtendwandeling aan het terugkeren waren naar hun ALL-IN hotel (om daar hun kas te vullen op onze kosten), waren er in geen tijd een vijfentwintigtal van die zogezegde “getraumatiseerde” oorlogsvluchtelingen als een bende losgeslagen hooligans aan het roepen en dreigen tegen onze man. Die jonge gasten leken helemaal niet uitgehongerd of vermoeid en zagen er allesbehalve verwaarloosd uit. Integendeel, ze leken in prima conditie. Wel te laf om in het leger van hun land te dienen, niet om een grote muil op te zetten hier (zo kennen we dat volk). Dat onze man “gek” was en een “fascist” (die Rode Kruis-medewerkers geven die gasten blijkbaar leuke informatie). De “fuck you”-kreten waren niet van de lucht. Kortom, een gezellige babbel met de o zo vreedzame asieleisers was dat daar. Nu weet onze N-SA-vrijwilliger aan welk goed doel een deel van zijn loon wordt gespendeerd . De Rode Kruis-muis aan de poort was intussen al gevlucht naar haar bureautje. Zij zou van krommenaas gebaard hebben, mocht het rapaille tot geweld zijn overgegaan.

Wij weten van niets is dan ook hun motto. En als je slaag krijgt van hun hotelgasten, dan is dat natuurlijk je eigen schuld. Een mooie toekomst wacht ons allen, als dat tuig morgen in onze straten komt wonen.

Published in Blog

“Het is niet onjuist te stellen dat de mediacampagnes van NGO’s de publieke opinie hebben voorbereid op ‘humanitaire oorlogen’ en dat ze wetens en willens daarmee deel uitmaken van de nieuwe wereldorde en haar morele aanspraken ondersteunen en aanprijzen […] Humanitaire advocaten en NGO-ambtenaren zijn volop betrokken bij het plannen en voeren van oorlogen. Sommige NGO’s , organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en andere ‘humanitaire’ organisaties zijn in feite multinationals geworden. Hun product is expertise in probleemgebieden. Zij zijn bemiddelaars en beheerders. Hun belang bestaat er in het eigen marktaandeel te behouden en zo mogelijk uit te breiden, zodat de inkomsten uit subsidies en donaties niet slinken.”

Jos De Man (2012). Van burger tot onderdaan. Brussel: ASP.

Published in Blog

Volgens N-VA'er Theo Francken, Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is het een grove leugen dat asielzoekers geld krijgen.

Volgens dit Vlaams-nationale genie heeft de buschauffeur die daarover zijn beklag doet op zijn Facebookpagina ongelijk. De man kloeg daarover omdat hijzelf momenteel in ziekteverlof is en maar 860 euro per maand ontvangt, terwijl een gezin asielzoekers (bestaande uit een man, een vrouw en twee kinderen) 3160 euro opstrijkt. Een grove leugen van de buschauffeur vindt Francken (die zelf elke maand 10 000 euro in zijn zakken mag steken om indringers ons land te laten bezetten). En dus vindt Francken dat hij ons, het onnozele “klootjesvolk”, het nog maar eens héél duidelijk moet maken: asielzoekers krijgen géén geld!

Maar, zegt de N-VA-sukkel voor Asiel en Immigratie, geld geven we wél aan de instanties die zich met de opvang van asielzoekers bezighouden. En laat het nu juist 40 euro zijn voor een volwassene en 26 voor een kind; sommen die de door Francken belaagde buschauffeur op zijn Facebookpagina had geplaatst. Dat is alvast correct van die man.

Laten we echter even Franckens redenering volgen dat asielzoekers geen geld krijgen, bijvoorbeeld in verband met maaltijdcheques die sommigen onder u van hun werkgever krijgen. Volgens de nul van Asiel en Immigratie krijgt u daardoor geen geld van uw baas, maar kost het wel geld aan uw baas. En u krijgt eten (wat die asielzoekers ook voor dat geld krijgen dus). Waar is het verschil dan? Kan Bart De Wever, Vlaams-nationalistisch trommelaar en vendelzwaaier voor de Belgische upper class dat eens in het Latijn vertalen? Dan kan “klootjesvolk” zoals wij het misschien beter begrijpen.

Er is dus volgens de staatssecretaris een verschil tussen enerzijds geld krijgen en anderzijds geld krijgen in de vorm van waren en verzorging. Ik ben er zeker van dat veel bejaarden die nu in homes verblijven blij zouden zijn mochten hun kosten door Francken worden betaald aan het desbetreffende rusthuis. Dan zouden de kinderen van die ouderen er niet voor moeten opdraaien. En het kost niets, want – read my lips – die ouderen krijgen géén geld. Die krijgen alleen verzorging.

Hebt u het begrepen, brave Vlaamse kindjes?

Published in Blog
Friday, 21 August 2015 17:12

Het grote in het kleine

Ramelow, vuile gerecycleerde SED-communist, rot op samen met uw vreemdelingenproletariaat! Te veel zuiderse warmte mag voor ons part uw dikke villa en uw dure slee in lichterlaaie zetten, maar niet Thüringen, Duitsland en de rest van Europa.

Published in In de Media

Platte aarde

Televisiebeelden uit Griekenland tonen angstige huilende kinderen die in het holst van de nacht uit een wankele boot worden gezet, de veiligheid en vrijheid tegemoet. Het is wat de Britse onderzoeksjournalist Nick Davies ‘Platte aarde-verhalen’ noemt in zijn boek Gebakken lucht, over hardnekkige fouten in de media; iedereen gelooft het, totdat iemand onderzoek doet.

Welnu. Niemand die ik spreek is naar Kos gevlucht omdat zijn of haar leven direct gevaar liep. Er is geen sprake van een exodus uit een oorlogsgebied. Op het vakantie-eiland in de Egeïsche Zee zie je dan ook geen oorlogsgewonden.

Bron: Arnold Karskens (15 augustus 2015). ‘Niemand is naar Kos gevlucht omdat zijn leven gevaar liep’, The Post Online.

Published in In de Media

Biljetten van 500 euro

Dirk Gerrits wijst naar een terras naast het politiebureau, de plek van registratie voor veel vluchtelingen. “Daar zitten mensen met vijf telefoons de hele dag te bellen. Anderhalve maand lang ook twee Syriërs met een Belgische verblijfsvergunning. Ze gaven zich uit als fotograaf maar toen dat door de politie werd gecheckt waren ze direct vertrokken.”

Zijn echtgenote Joke viel het gisteravond op dat er zo’n lange rij van vluchtelingen stond bij het geldtransfer-bedrijf Western Union op de markt. Dat was niet om de weg te vragen. Zelf draait Gerrits het hele seizoen zwaar verlies, want toeristen raken niet in een koopstemming met al die hangende mensen in het park en op de bankjes: “Weet je wie goeie zaken doet? Mijn collega die de nieuwste telefoons verkoopt. Hij zei me dat vluchtelingen betalen met biljetten van 500 euro. Hij liet me zelf de dikke stapels zien.”

Bron: Arnold Karskens (15 augustus 2015). ‘Niemand is naar Kos gevlucht omdat zijn leven gevaar liep’, The Post Online.

Published in In de Media
Monday, 17 August 2015 14:48

Voorgeborchte van de hel

'Huidige vluchtelingenstroom is slechts een flauw voorproefje van wat ons te wachten staat'

14 aug 2015

De huidige influx van vluchtelingen in Europa is niet meer dan een begin, schrijft de Slovaakse krant Új Szó, die in het Hongaars wordt gepubliceerd.

De krant analyseerde het demografisch rapport van de VN en berekende dat tussen 2010 en 2015 er jaarlijks gemiddeld 4,1 miljoen mensen vanuit de ontwikkelingslanden richting het Westen emigreerden. Tegen 2050 moeten er daar nog eens 91 miljoen bijkomen:

De geanticipeerde demografische ontwikkelingen zijn inderdaad zorgwekkend. Terwijl de Europese bevolking (vandaag zo’n 738 miljoen mensen) zal stagneren, zal de Afrikaanse bevolking volgens de VN verdubbelen van 1,2 tot 2,5 miljard mensen.

Indien de VN-voorspellingen juist zijn wordt Europa zoals het vandaag bestaat onherkenbaar. De immigranten en hun nakomelingen zullen tegen 2050 in de meeste EU-staten en steden de meerderheid vormen. In de Europese hoofdstad Brussel bijvoorbeeld, waar de voornaam Mohammed al 5 jaar lang de rangschikking van de meeste populaire jongensnaam voor pasgeborenen aanvoert.'

Published in In de Media

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter