Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Saturday16 February 2019

Eddy Hermy

Eddy Hermy

Thursday, 18 October 2018 18:52

Open brief aan Guy D'haeseleer, heil kameraad.

 

Maar eerst en vooral : gegroet beste lezer, nu de ban op deze pagina weer eens opgeheven is – en voor de tijd dat het deze keer zal duren voor we weer in het facebookstrafhoekje terechtkomen.
Want blijkbaar zijn onze posts zo gevaarlijk voor de democratie - en voor het verloop van het voorbije verkiezingscircus, dat men ons ervoor een volle maand in de ban deed.
Wat zijn wij een bende stouteriken en slechte karakters, echt iets om fier op te zijn, wat we dan ook ten volle zijn.

Wij die nochtans zo hard in het democratisch en 'vrije' karakter van de sociale media geloven,( grapje) waren we toch even de kluts kwijt, toen we merkten dat die hele zwik aan 'vrije sociale media' puur boerenbedrog bleek te zijn.

Dat hadden we nu nooit gedacht, zeker omdat de reguliere media iedereen wijsmaken; dat sociale media de democratische verzuchtingen van het volk de vrije loop laat. Wij vallen blijkbaar buiten deze categorie. Wij zijn blijkbaar staatsgevaarlijk, en dit zonder dat we aan verkiezingen meedoen of onze zakken vullen in parlementen (misschien zijn we juist daarom gevaarlijk in de ogen van velen). Omdat we onszelf nooit verkocht hebben aan het regime der particratie.

De vrijheid op sociale media geldt wellicht voor mensen die nietszeggende zever over feestjes en andere ongevaarlijke zaken 'posten' – dat is allemaal best verteerbaar voor de kapitalistische giganten die de sociale media ( in feite Amerikaans monopolistische media ) in handen hebben in Europa.
Tot daar de illusie Amerika als land van de vrijheid te zien.

 

 

Alle partijen zeggen dat : ze een overwinning hebben behaald. Wat vanuit het standpunt van de particratie ook zo is natuurlijk, bijna overal heersen  er in de steden de staatsgesubsidieerde partijen – zo wel in de meerderheden als in de oppositie. (de uitzonderingen zijn verwaarloosbaar).

Zo blijven de postjes lekker in handen van de bestaande particratie - wat logisch is wanneer verkiezingen op maat van deze particratie ( geldmiddelen en media-aandacht) georganiseerd zijn natuurlijk. Op die manier heeft het autonome volk geen (of weinig) politieke middelen, de particratie overheerst alles. We zullen zien dat in Ninove 40% van het volk met een rietje in de neus naar huis zal gestuurd worden ( en dat zijn dan nog 40% stemmers die op een partij hebben gestemt die nochtans het EVRM ( gelijke rechten voor immigranten) onderchrijft (VB). Waardoor het wat raar is dat deze partij nog altijd onder een cordon hangt, maar ook niet raar is - als je weet waarover verkiezingen gaan ( betaalde postjes) en het dan leuk is als men onder het mom van 'democratische waakzaamheid' een concurent gewoon koud kan stellen.

Wat nog maar eens aantoont, dat het fascisme van het regime al bestaat, logisch dan toch dat wij een nieuw 'volksfascisme' voorstaan.

 

Deze stembusslag ging dan ook niet over de belangen van onze steden of gemeenten ( wel over de stedelijke belangen van de huidige particratie) - particratie die het in handen houden van steden – als opstap voor haar nationale ambities, gebruikt en op die manier haar macht over het volk probeert te consolideren.

Daarom dat de particratie ook de vele steden en gemeenten in dit land in stand houdt – entiteiten waarvan er veel in feite te klein zijn om financieel en organisatorisch leefbaar te zijn – maar waar de particratie die vele steden en gemeenten nodig heeft om er haar partijleden postje en een bijhorende inkomen – en dus trouw aan de particratie - mee af te kopen.

Wat op zich ook het instandhouden van een geldverslindend politiek systeem tot gevolg heeft, naast inefficiëntie bestuur dat zich uit in elk hoekje van onze samenleving, van manke wegenbouw tot onzekere elektriciteitsvoorziening.

Thursday, 04 October 2018 10:46

Immigratie en zwarte dood.

 

Het is maar een klein item in de kranten, ( zoals alle negatieve berichtgeving over immigranten) maar de vaststelling dat zwarte immigranten in ons land vrijelijk apen en ander zogenaamd 'bushmeat' kunnen invoeren, verhandelen en eten; wat nochtans een zeer ernstig feit is dat alle mediaandacht zou moeten verdienen.


https://www.demorgen.be/binnenland/tonnen-vlees-van-wilde-dieren-uit-afrikaanse-regenwoud-worden-in-ons-land-illegaal-verhandeld-b58d3121/

 

Als was het maar omdat door dergelijke praktijken in de middeleeuwen de Europese bevolking gehalveerd werd door besmettelijke ziektes, zoals de pest en andere viruskillers.En deze besmettingen van grote groepen mensen ( de uitroeiing van miljoenen mensen in Europa ) steevast gepaard gingen met handel en de daarmee gepaard gaande vrije toegang die vreemdelingen hadden tot alle landen in Europa. En die vreemdelingen brachten besmettelijke ziektes met zich mee, ziektekiemen die dikwijls in hun voedselvoorraden of andere handelswaar aanwezig was.

 

De vuile smeerlapjes van de beroepspolitiek zeggen : 'dat ze streng zullen optreden tegen ons 'blanke patriotten' – dat ze geen mensen op hun lijsten willen die 'haat' zaaien.

Terwijl diezelfde geldpartijen er geen graten in zien mensen op kandidatenlijsten ( Fatima Ezzarhouni CD&V Antwerpen ) te plaatsen die familie ( moeder) is van iemand met bloed aan zijn handen. Dat is wat anders dan 'haat' koesteren tegen het immigrationisme van de elite - zoals wij doen. Drugs aan de handen en in de neusgaten hebben is blijkbaar nog niet erg genoeg voor de CD&V – voor de geldpartijen kan er altijd nog een schurkenstreek bij, zoals de moeder van een terrorist op de lijst zetten.

En dan te bedenken dat die partij zowel onderwijs als justitie in handen heeft, bangelijk gewoon, schandalig bangelijk.Dat is andere koek dan het 'intrisme' van Schild en Vrienden in het systeem.Dat soort partijen - zoals de CD&V  en de andere geldpartijen 'zijn' het systeem.

Wednesday, 19 September 2018 18:52

Facebookshitmoraal.

 

 

De kampioenen van het 'vrije woord' – de monopolisten van Facebook – hebben weer toegeslagen, door – voor de zoveelste keer – onze pagina voor 1 maand offline te halen.

De aanleiding tot deze drastische maar super- moedige daad van F.B was deze keer een klein artikeltje waarin de wereldwijde asbestvergiftiging – en de doden die het veroorzaakte – gelijkgesteld werd met massa-immigratie, dat was blijkbaar zo 'Over the Top' voor de politieke facebookcommissarissen dat ze over de rooie gingen van verontwaardiging.

Het zijn daar lichtgeraakte zieltjes aan de facebookdesc, real American dramaqueens.

 

Nu zelfs een deel van het establishment begint te begrijpen 'dat de illegale immigratienesten opgerold moeten worden, en dat de medeplichtigen aan de mensentrafiek (met name diegenen die illegalen helpen met opvang,door hen van vervoer en onderduikadressen te voorzien) als mededaders van mensenhandel aangepakt moeten worden.

 

Dan kan men alleen de volgende 'logische' stap zetten, massaal de opgepakte illegalen in kampen opsluiten.

 

En dat men niet begint, zoals Pater (imam)Leman vandaag in de krant doet – te beweren , dat illegalen opsluiten hem doet denken aan fascistische toestanden.

Friday, 09 February 2018 11:19

TIJD VOOR EEN NIEUW FASCISME ?

 

'Hoe meer je tegen populisten zegt: "Jullie zijn fascisten!", hoe meer ze dat ook worden (...)

Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev in Knack

 

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180206_03341749

 

Als het verder mis gaat, en het zal ooit weer 'fataal' misgaan,  omdat de centrale banken van Europa en Amerika triljoenen aan liquiditeiten bijgedrukt hebben de laatste 5 jaar.

Het bijdrukken van deze massa aan liquiditeiten was er de oorzaak van dat veel 'gewone' spaarders beroofd werden van de opbrengst van hun spaargeld (rente) - deze tactiek, om goedkoop geld aan te maken, is eigenlijk een soort van Europese belasting op (klein) kapitaalbezit.

Geen 'rijkentaks' - maar een taks op gespaard inkomen, inkomen uit werk dat reeds zwaar belast werd.' ( waarbij niet uit het oog mag raken, 'dat een deel van de vroeger rente diende om de 'inflatie' van je spaargeld te compenseren') - dus geen winst, maar vergoeding aan verloren waarde is.

De kunstmatig gecreëerde 'lage rente op spaargeld' mag gerust als een 'door Europa georganiseerde nationalisering van spaarkapitaal gezien worden'.( In Amerika en Europa gaat de hold-up op spaargeld nog steeds door, zij het in mindere mate, maar toch nog indrukwekkend genoeg,- het als een massale 'onteigening' van de kleine spaarder te zien.

Er bestaat dus wel degelijk een Europese belasting op kapitaal, een belasting die door geen enkele democratische instantie goedgekeurd of beslist is, maar door een conglomeraat van bank en geldbeheerders genomen is.
Met andere woorden, - door de grote kapitaalbezitters, en de door hen gecontroleerde burgerlijke en politieke bureaucratie, aan de volkeren van Europa opgedrongen is.

De Europese ( Europese staat,... omdat wie het geld drukt,...of wie de geldwaarde beheerst, ook dezelfde is die de staat onder controle heeft) Unie, was zo in staat veel 'schuldpapier' - op een goedkope manier, van zijn aangesloten lidstaten op te kopen, schulden die voornamelijk door het grootkapitaal en hun gok - banken veroorzaakt werden.

Dat gaf de grote schuldenaars uit de bankwereld de kans, niet zelf op te moeten draaien voor hun ongetemde goklust, nog voor de schandalige winsten die ze daarmee gegeneerd hebben in het verleden door middel van criminele speculatie en geldmanipulatie, speculatie dat tot de wereldwijde crisis van 2008 had geleid heeft en zich nu dreigt te herhalen.

(Dat wordt dus een slechte gewoonte deze eeuw, in de korte periode die deze eeuw lang is, zal het al de tweede keer zijn dat wij door de geldwolven met een crisis opgezadeld zijn).

Door massaal geld bij te drukken kwam er een massa (goedkoop) – want gestolen van de kleine spaarder - liquiditeiten vrij, waarmee de bankenmaffia elkaar én hun grote superrijke klanten - nog rijker konden speculeren, graaiend, als aasgieren op de wereldwijde casinovloeren die men 'beurzen' noemt.

Er is nochtans geen enkele 'economisch' - laat staan – enig 'maatschappelijk' nut in het feit dat men steenrijke mensen de kans geeft zich nog verder te verrijken, dat is zelfs vanuit kapitalistisch perspectief 'onproductief' zelfs als 'disruptief' tegen zichzelf gericht kapitalisme' te bestempelen.


Dat kan die superrijke klasse alleen zo houden door de wereld verder te' infantiliseren' te verzwakken door volksvermenging (immigratie) met als doel hun 'monopolistische gelddictatuur' te vestigen zoals destijds bedrijven zoals de VOC ( Verenigde Oost-Indische Compagnie) dat deden, zelfs als ze daarvoor hele volkeren moeten laten uitmoorden,- of slavernij, in de vorm van massa-volksverhuizingen moeten organiseren.

Zelfs een 'alternatieve' munt zoals de Bitcoin werd door de speculanten gekaapt, om er mee te kunnen gokken, waarna die virtuele munt als een komeet richting waanzinnig irreële hoge waarde schoot ( een Bitcoin is in werkelijkheid maar ongeveer 60 Dollar aan productiekosten waard, hoe kon de waarde van die munt dan naar 20.000 Dollar evolueren enkel maanden terug?) als er geen gokmanipulatie aan te pas was gekomen.

Terwijl het gokken door de Amerikaanse en Europese geld-elites tot hoge beurswinsten leidde, winsten die voortgestuwd en mogelijk gemaakt werden door het eindeloos bijdrukken van geld – tot absurde hoogtes - wisten zij natuurlijk, – 'dat dit alles ooit tegen de muur, die inflatie heet, zou knallen'.

Dit lijkt nu aan de gang te zijn.

Kapitalistische en neoliberale economen zeggen al een hele tijd, dat ze het fenomeen 'inflatie', weggetoverd hebben,simpelweg door te beweren ' dat inflatie een ouderwets economisch begrip in een geglobaliseerde wereld is' – 'omdat er in een globale economische wereld' wel altijd inflatie-remmende ( inflatie 'onmogelijke' makende) factoren zullen spelen ergens op de 'wereldmarkt' dat inflatievorming zal onderdrukken.

Een beetje in de trant van wat dezelfde intellectuelen beweren over : 'dat er bij massa-immigratie geen opstoot aan identiteitsgevoelige massa zou ontstaan' omdat dit soort van gevoel in een multiculturele wereld nu eenmaal een natuurlijke dood zou sterven'. ( waarom dit zo zou zijn is vergelijkbaar met waarom bij overvloed aan geld, er geen inflatie zou ontstaan.
Dromen voor waar nemen noemt men zoiets.
Dat men in die disciplines een universitaire graad kan behalen, het blijft schrikken.

Maar kijk, vandaag lijkt het immer (zonder inflatievorming) groeiende beurssprookje op een catastrofe uit te draaien, 'kapitalisme is dan ook een anarchistisch systeem' (er bestaat daarin geen 'orde').
Dus voor wie denkt dat – 'de markt' – ( in feite het kapitalisme) zichzelf reguleert, 'dream on ...man'.

 

Illegale asielzoekers krijgen 1164 euro per maand 'leefloon' : dat is meer, of minstens evenveel, dan wat gepensioneerden krijgen die 45 jaar en meer in dit land gewerkt - en betaald, hebben.

En blanke gepensioneerden die niet, of die nauwelijks hebben gewerkt ( veel vrouwen die als helpster bij hun zelfstandige man actief waren, veel vrouwen die hun kinderen hebben opgevoed, daarom niet konden gaan werken, die krijgen bijna niets van pensioen.
Wij blanke mensen zijn dom, omdat wij braaf blijven toezien hoe onze elite ons ruïneert en discrimineert.

Het ware beter geweest mochten deze vele duizenden blanke vrouwen 'illegaal' bezig zijn geweest in hun leven – dan hadden zij al die jaren, tot nu toe, een mooi inkomen genoten van bijna 1200 euro maandelijks, zoals veel vreemde mensen dat lustig kunnen doen in ons land.

En als vreemdelingen denken 'dat ze te weinig inkomen hebben' - dan gaan die niet uit werken, zeker hun vrouwen niet ( in Nederland is niet eens 40% van de vreemdelingenpopulatie actief, bij sommige groepen vreemdelingen ligt dat cijfer nog lager, wat de 'tewerkstellingsgraad' bij de totale bevolking laag houdt - waardoor de elite aan de pensioenen en sociale rechten van blanke mensen begint te morrelen door uitkeringen en de pensioenleeftijd aan te passen.

Neen als vreemdelingen hun inkomen vergroot willen zien, dan doen ze aan 'gezinshereniging' of gezinsuitbreiding, dat is kassa, zonder werken.
Zo moet een mens dat doen.

Een politieke carrière is interessant, omdat je daarmee veel geld kan verdienen met weinig inspanning,een carrière als immigrant (illegaal of niet) is beter, dat is 'Win For Live'

 

Een gemeenschap die niet 'cultureel conservatief' is dreigt door grote immigratiegolven overruled te worden.

 ( Studie : Piet van den Berg KU Leuven)

 

Met andere woorden, hoe decadenter de neoliberalistische elite en haar linkse uitwassen worden, hoe meer wij cultureel door immigranten zullen worden overstemt....
voor wie 'Gramsciaans' denkt is dat niets nieuws.
Het is de 'cultuur' – en het cultureel bewustzijn die een maatschappij vorm geeft - die uiteindelijk de bepalende factor is voor wie de macht heeft over de massa.

En wanneer een vreemde cultuur ( die van immigranten) de leidende cultuur wordt, omdat de huidige leidende cultuur te decadent is, daarom nalaat, de oude cultuur te verdedigen, ze integendeel afbreekt,dan is het gevolg dat de 'ingevoerde cultuur' ook de politieke macht in handen krijgt.
Dat links dit bewust doet is normaal, links denkt in Gramsciaanse termen om de huidige culturele (daarom ook politieke macht) af te breken.

Maar dat conservatieven en 'rechts' daar in meegaan (neem enkel het verhaal van 'Bo en de transgenderhysterie die ze teweegbrengt) dat is onvergeeflijk misdadig. ( zie de kritiek van rechts op het KVHV)
Dat betekend duidelijk, dat het huidige 'rechts' niet meer geschikt is voor zijn taak, de culturele hegemonie te behouden, misschien is het dan hoog tijd voor een 'nieuw rechtse' optie.
Waarbij een 'nieuw fascisme' mogelijks niet uitgesloten hoeft te zijn.

Page 1 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter