Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Disclaimer

Saturday16 February 2019

Disclaimer

1. Inzake waarborg privégegevens
U kunt www.n-sa.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Uitsluitend indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of lid wordt van de organisatie, moet u uw elektronisch correspondentieadres resp. persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (verder aangeduid als "N-SA") ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1.1. Inzake vertrouwelijkheid persoonsgegevens
De persoonsgegevens die het N-SA verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Het bestand kan enkel door bevoegden in dienst van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief geraadpleegd worden en dit uitsluitend ter uitoefening van hun functie. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt.

Het N-SA geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, ook niet in geval van verzoek van gerechtelijke autoriteiten, tenzij de wet ons hiertoe dwingt. In het uitzonderlijke geval dat het N-SA persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties waar het mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

1.2. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U kan uw gegevens opgenomen in het bestand van www.n-sa.be steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen door uw verzoek aan het N-SA (adres : zie verder) te richten.

1.3. Gebruik van Cookies
Soms zal www.n-sa.be gebruik maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine, veilige informatiebestanden die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd, zo kunnen wij uw identiteit verifiëren bij een volgend bezoek zodat u eventuele voorkeuren niet opnieuw op hoeft te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

1.4 Inzake aansprakelijkheid
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de webstekken en organisaties die naar ons verwijzen alsook de webstekken en organisaties waarnaar wij verwijzen.
Alle artikels vallen strikt onder de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de auteur. Tenzij anders aangegeven, kan het N-SA geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud, evenmin kan het N-SA aansprakelijk worden gesteld voor de implicaties, evenmin kan het N-SA de juistheid garanderen.

2. Inzake kopieerrecht
Alle artikels op www.n-sa.be mogen overgenomen worden mits onveranderd gelaten en met vermelding van de bron. Alle artikels overgenomen op www.n-sa.be dienen met instemming van de auteur dan wel vermelding van de bron gepubliceerd te zijn. Deze verantwoordelijkheid verbinden auteurs zich ten persoonlijken titel toe, inbreuken kunnen niet op het N-SA verhaald worden.

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van www.n-sa.be kunnen gemeld worden per e-post naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De webstek www.n-sa.be en het N-SA beroepen zich op de relevante grondwettelijke rechten inzake vrijheid van meningsuiting, vloeiend uit artikelen 19 en 25 in de Belgische Grondwet. De webstek www.n-sa.be en het N-SA beroept zich verder op de relevante internationale verdragen (art. 10 EVRM art. 19 IVBPR).

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter