Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

dinsdag29 juli 2014

zaterdag, 26 juli 2014 19:30

Gaza ,de holocaust die men ontkennen mag

Geschreven door

 

Doodgeschoten ,uiteengerukt

Kinderen vermoord, bloed op het gezicht

Wanhoop ,dood ,welke god heeft dit beslist

Kreupel geschoten , verminkt

Moeder vermoord, bloed op handen en gezicht

Wanhoop ,dood

Angst

Honger ,hongersnood

Dorst naar gerechtigheid

Kapotgeschoten, uiteengerukt

Kijkend naar een lachend gezicht

Maar het lacht niet naar de doodbloedende moeder of het kind

Wel om de kogels die hij afgevuurd heeft in hun gezicht 

Angst wordt haat

Die haat woont  ook in onze steden

En op een dag, terwijl wij feesten (weerom feesten,altijd feesten)

Zullen wij de rekening betalen

Terwijl de zionisten aan de klaagmuur  zullen staan

Zoals altijd ,met een onschuldig uitgestreken gezicht

 

 Joël Bruyns

 

Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?

Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. (Moed Kattan 17a .) Talmoed

 

zaterdag, 26 juli 2014 07:59

Leegstand en kapitaal

Geschreven door

Het aantal winkels in België krimpt. Studiebureau Locatus heeft de cijfers: van januari 2009 naar januari 2014 zijn het aantal winkels gedaald van 89.924 naar 84.771, zijnde een dikke 5%. Opvallend is dat de totale ruimte gedurende diezelfde tijd met bijna 5% is uitgebreid: van 17.655.000 m² naar 18.523.000 m².

Dit valt deels te wijten aan de economische crisis en de concurrentie van webwinkels. Maar dat de totale ruimte toeneemt toont ook aan dat ontwikkelaars kannibaliseren op de minder centrale locaties. Dat wil zeggen dat er een toenemende concentratie in de sector is, wat in elke zijstraat en secundaire stad overigens met eigen ogen vast valt te stellen. Kijk maar eens naar Sint-Niklaas, tussen Gent en Antwerpen, waar de meeste leegstand voor Vlaanderen heerst.

Vooral verontrustwekkend is dat deze daling nog achterloopt op die in Nederland, waar echter bijna dezelfde procentuele leegstand heerst (9% tegenover 8,4%). Maar Nederland heeft al een boom in de commerciële ruimten gekend van voor de vastgoedcrash van 2007-2009. Sindsdien is deze gestagneerd, terwijl het commerciële vastgoed in België onverstoord blijft toenemen. Zo kent Nederland betrekkelijk meer leegstaande winkelcentra, terwijl in België veel meer traditionele winkelgebieden getroffen zijn.

Nederland loopt vooruit op consumentengedrag in online verkoop en franchisering (winkelketens tegenover zelfstandigen). Dat betekent dat de dalende trend in België nog een tijdje zal aanhouden en zelfs zal versterken. Tijdens de hevige Nederlandse crisisjaren  2009-2010 was de daling maar liefst 20%, veelzeggend voor wat België te wachten staat. Bovendien waren de slachtoffers van de leegstand in Nederland veelal grote vastgoedholdings, terwijl commerciële panden in België veelal in particulier bezit zijn. Die zullen hun verlies in de vorm van verloedering door structurele leegstand moeten beginnen slikken, om van een aftakelend straatbeeld dan nog maar te zwijgen.

Wat dat betekent? Centrale winkelstraten worden gedomineerd door grote ketens, de winkelpanden daar door grote holdings zoals Quares en de rest gebeurt via ecommerce. Lokale winkelgebieden worden spookstraten, buurtwinkels worden vervangen door supermarkten. De bevolking verhuist naar de randen van centrale steden, kijk naar bijvoorbeeld de boom van appartementsgebouwen rond Hasselt, waar nu ook Ikea en Inno vestigingen openen.

Kortom, de middenstand verdwijnt, de sociale atomisering neemt toe en kapitalistische anonimiteit wint van de politieke belofte van lokale verankering. Dit alles onder het mom van tewerkstelling, overigens. Cru gesteld, je mag je verheugen op een job als kassier bij Ikea of Delhaize, terwijl je ouders vroeger een meubelzaak of buurtwinkel uitbaatten. 

Misschien klinkt dat voorlopig nog als spijkers op laag water zoeken, maar de evolutie in deze richting valt op basis van de cijfers niet te ontkennen. Als we de vergelijking met Nederland mogen doortrekken, dan stel ik voor op te letten tot ook in België het neologisme krimpregio's een weg naar het publieke debat vindt.

In het licht van deze overwegingen stelt zich de vraag: waarom staart het politieke debat zich blind op de koopkracht, terwijl dit ons zelfs geografisch duidelijk aan het nekken is? Wat missen we in dit verhaal?

Waar links zich volledig op de klassenstrijd stort, vergeet zij de verborgen slachtoffers van het kapitaal: de middenstand. Deze worden nu de kaders van het salariaat. De baas is een klootzak, maar Marx zei zelf dat de baas (de bougeoisie) een tussenfase is die het kapitaal tijdelijk beheert. Nu wordt deze overgenomen door de internationale kapitaalsklasse, een kosmopolitische bourgeoisie die de speculant per definitie voorrang op de ondernemer geeft.

Wie het beweert op te nemen voor het volk, de populaire klassen, zal een verzoening tussen middenstand (wie autonoom voor productie in staat) en proletariaat (wie autonomie verloren is) moeten zoeken. Zoals het nu gaat zie ik de zelfverklaarde nationalisten aan de uitbuiters enkel vrij spel geven.

Sven Gatz bevoegd voor jeugd , cultuur en media: interbrew heeft nu zijn eigen  minister in de regering .

Open VLD kon niet werkeloos toezien hoe de N-VA, als fanatieke lobbyisten voor Voka en andere patroonsorganisaties het monopolie op het extreem liberalisme in Vlaanderen dreigde te verwerven.Daarom doen zij iets straffer : een lobbyist van de biersector tot minister maken . Een minister ook die van zichzelf heeft gezegd dat hij uitverteld is in de politiek, maar zoals iedereen weet, wanneer je maar genoeg geestrijke drank achteroverslaat komen de woorden vanzelf naar boven. En als dat dan  zatte mannenpraat is, wie zal het verschil merken in die Vlaams regering .Daar zijn ze toch al allemaal dronken van zichzelf.

Politiek in Vlaanderen: nog immer bier ,weib und gezang, wat zou je willen met gasten zoals die van de N-VA , het VB zal nog volk kwijtraken ,want daar bestaat deze traditie al jaren.Vlaanderen feest, de Vlaming betaald toch rekening, hebben ze zelf voor gekozen. à votre santé

______________________________

 

Sven Gatz verruilde de politiek in 2011 voor de Unie van Belgische Bierbrouwers. Hij had er toen zestien jaar in het Brussels en Vlaams parlement opzitten. Hij was naar eigen zeggen na zestien jaar in het parlement uitverteld.

          De macht van het volk ligt in de loop van een geweer (MAO) 

 

Kranten zoals de Standaard horen al jaren tot dat deel van de pers ( er zijn geen uitzonderingen ) die nationalisten steevast als nazi’s ,neonazi’s, fascisten ,neofascisten,  geweldoproepers wegzetten.Iedereen die iets negatiefs over immigratie durft te vertellen is voor de pseudo-intellectuele en kleinburgerlijke  schrijversbende een Hitler adept,  minstens een extreemrechtse schurk in burgerkledij. Nazi’s in maatpak zijn we ,u ken het wel.Daarbij hoort dan steevast de uitleg dat  een standpunt formuleren tegen immigratie ( of wantoestanden veroorzaakt door immigratie aankaarten) gelijkstaat met racisme en racisme met misdaad , omdat het een oproep tot geweld zou inhouden. Dit leidt dan ook tot de situatie dat onze mening als een crimineel feit door de burgerlijke elite kan worden behandelt en bestraft.Zo kan men in dit land –dat zichzelf een democratie durft te noemen- omwille van een mening   worden vervolgd-net alsof men een misdaad heeft gepleegd.

Het gaat zelf zo ver in deze schertsdemocratie dat men veroordeelt kan worden ,ook wanneer die mening -of het aanhalen van feiten ,op zich niet strafbaar zijn (dit omdat ze zoals in mijn geval de zaak was werden overgenomen  uit persartikels ) toch als een strafbare daad kunnen wordt gecatalogeerd door justitie .Dit omdat de context waarin een stuk geschreven -of woorden werden gezegd - deze mening alsnog strafbaar kunnen maken.Ik mocht het aan de lijve ondervinden,  ben voor vijf jaar mijn burgerrechten kwijt naast boetes en drie maand celstraf .Voor het mij bevinden in een contextuele situatie ( het spreken op een congres) terwijl ik citaten uit de pers citeerde over wantoestanden veroorzaakt door immigratie. Het feit dat het om een jongerencongres handelde maakte de context als strafbaar element nog zwaarder oordeelde de rechter.

Mocht ik voor hoogbejaarden hebben  gespeecht dan was ik waarschijnlijk vrijgesproken –toch als men de redenering van justitie volgt . Maar in dit land zijn de wet en de rechtspraak  even  grillig als het weer -het kan waaien het kan windstil zijn.En dat is ook zo bij de pers het geval, alles wat ze verafschuwen bij het eigen volk aanbidden ze bij het vreemde.

En dat is wat vandaag ook gebeurt is met de oproep van Abou Jahjah. Die kerel, medewerker van De Standaard  (waar rechtsnationalisten als schurftlijders worden behandelt) heeft vandaag -op zijn blog - dit naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gaza  een onvervalste oproep tot gewapend verzet gelanceerd.

 

“Om te komen tot vrede en een 'rechtvaardige en humane oplossing' is er verzet op alle ‘niveaus' nodig. 'Verzet door wapens, woorden, kunst, een boycot, mobilisatie, protest, diplomatie', zo staat (in het Engels) te lezen op de blog van Abou Jahjah” (…)

 

Vermits de oproep werdt gedaan door een  hier residerend individu   (en niet door iemand  die in Gaza verblijft  om  daar de strijd te steunen zoals Syriastrijders dat doen in Syrië bijvoorbeeld ) mag men aannemen dat de oproep door Abou Jahjah  tot bedoeling heeft om in ons land geweld te organiseren .

Nu is het zo dat het N-SA de strijd van de Palestijnen genegen is, ikzelf heb mijn sympathie  voor die strijd  nooit onder stoelen of banken gestoken,  en dat dateert niet van vandaag, dat is al zo van toen ik nog militeerde in de “ Derdewereldbeweging “  anno 1969. Men kan mij/ons dus niet wegzetten als zionisten of pro-zionisten.

Maar het is iets helemaal anders om vandaag , in ons land ,een oproep tot gewapende strijd te lanceren, goed wetende dat we hier op een multiculturele splinterbom wonen waar elk incident tot een kleine burgeroorlog kan leiden.Waar ligt het verschil  tussen de oproep tot gewapende strijd van Abou Jahjah  en die van iemand als Breivik trouwens. Ook  die laatste riep op om een culturele, maar vooral ook een gewapende strijd te voeren.Dat Jahjah niet zelf de trekker zal overhalen( anders was hij in Libanon gebleven en niet uit armoede-of lafheid-naar hier teruggekeerd) en Breivik dat wel deed  maakt in moreel  opzicht geen enkel verschil. Ook de radicale imams die jongeren oproepen om te gaan ‘strijden’ in Syrië doden niet zelf Syrische burgers, dat maakt hen nog niet tot onschuldige opiniemakers, wel tot  moreel verantwoordelijke mededaders aan die moorden. 

Bart Sturtewagen –hoofdredacteur bij  De Standaard – neemt in de editie van vandaag afstand van de geweldoproep van zijn columnschrijver  Abou Jahjah , daar is geen plaats voor in deze krant zo  laat hij weten. Maar… hij heeft toch begrip voor hoe je tot dergelijk standpunt komt, daarbovenop schrijft het mannetje van de Standaard dat zijn krant openstaat voor  de meer extreme standpunten die leven in de maatschappij. Daar heb ik in al die jaren dat ik leef  echter nooit iets van gemerkt, tenzij het om de extreme standpunten van immigranten gaat , zoals vandaag die van Jahjah.

Dat is natuurlijk een mooie tsjeventruc  van mijnheer de hoofdredacteur, hij neemt afstand van geweld en geweldoproepen van medewerkers, maar laat het individu dat openlijk tot geweld aanzet verder columns  schrijven in zijn krant, met als smoes dat het om persvrijheid gaat.

En als er dan uiteindelijk aanlagen worden gepleegd (of weer worden  gepleegd) mensen worden vermoord, eigendommen vernietigd door bommen, dan kan mijnheer de hoofdredacteur met een gerust geweten het vingertje opsteken naar de boosaard die dat op zijn geweten heeft.

Intussen met de aanstoker een pint (muntthee in geval van Jahjah ) slurpend op de geslaagde afloop van de aanslag.

De liberale burgerij en de pers, zo maf dat je er paf van staat.

 

 

Twee kruisraketten werden afgevuurd op een passagiersvliegtuig, met 290 onschuldige doden tot gevolg. Malaysian Airlines vlucht MH17? Oh, sorry, nee ik heb het over Iran Air vlucht 655, dewelke in 1988 door de Amerikaanse kruiser USS Vincennes "per ongeluk" werd neergehaald. Dat werd toen weggewuifd als "betreurenswaardig". De kapitein zou later zelfs een medaille krijgen voor diensten bewezen aan boord van wat de bijnaam "Robo Cruiser" had. Niemand werd tot de verantwoording geroepen en er was al helemaal niet een mediaspektakel zoals vandaag.

De Verenigde Staten verontschuldigde zich niet en vond dat het geen blaam trof.  Wel zouden door de Verenigde Staten opgelegde sancties het onmogelijk maken voor Iran om nodige reserveonderdelen in te voeren voor haar commerciële passagiersvliegtuigen, met later nog 17 afwendbare neergestorte vliegtuigen (en 1 500 doden) tot gevolg.

Zien we de parallel al aankomen? Volgens een Verenigde Naties comité in 2005 is de definitie van terrorisme: “any act intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants with the purpose of intimidating a population or compelling a government or an international organization to do or abstain from doing any act.”

Begin dat maar eens toe te passen op je favoriete agressor, die definitie leidt tot interessante conclusies.

Hoe dan ook, het zou pas in 1991 zijn, drie jaar later, dat de Verenigde Staten toegaven dat hun kruiser zich op dat moment in Iraanse territoriale wateren bevond. De zaak gespannen door Iran bij het Internationaal Gerechtshof zou in 1996 geseponeerd worden, nadat de Verenigde Staten voorstelde 61,5 miljoen USD compensatie aan de nabestaanden te betalen. Ex gratia wel, wat wil zeggen dat de Verenigde Staten daarmee geen schuld zou hoeven te erkennen.

Deze ramp zou in de VN-Veiligheidsraad resolutie 616 veroordeeld worden, twee weken na de crash. Maar een maand later zei George Bush Sr. in Newsweek "Ik zal mij nooit verontschuldigen voor de Verenigde Staten van Amerika. Nooit, het kan me niet schelen wat de feiten zijn."

Zien we de parallel al aankomen? Niet bepaald, want ten eerste is er nog steeds geen duidelijkheid over wie of wat het vilegtuig heeft doen neerstorten. Ten tweede moeten we er niet aan denken wat "Poetin zijn Rusland" (gaan we ook over "Rutte zijn Nederland" of "Di Rupo zijn België" beginnen?) zou overkomen als hij zich zou spiegelen aan de arrogantie van Amerikaanse neocons.

Een lichtpuntje is dat het uit de lucht halen van Iran Air vlucht 655 een kantelmoment in de Irak-Iranoorlog betekende. Het valt voor alle onschuldige burgers in Oekraïne en de nagedachtenis van de even (niet meer, niet minder) onschuldige slachtoffers van Malaysian Airlines MH17 te hopen dat er op eenzelfde manier historisch kan worden teruggekeken naar deze ramp.

Een ding is zeker, wie de twee (na het uitsterven van de mediahetze) later zou bekijken, die kan enkel concuderen dat Rusland zich een stuk waardiger gedragen heeft dan de Verenigde Staten destijds.

Pagina 1 van 178

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter