Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

zondag23 november 2014

 

Actie-----Actie—-Actie : Vrijdag 28 november te Sint-Niklaas om 18 uur

 

 


 
Zanger Franck Rennicke

 

 

Het N-SA roept elkeen op ,die het een schande vindt, dat een gepland optreden van de Duitse volkszanger Franck Rennicke op 6 december in het Museumtheater te Sint-Niklaas door de Stad geweigerd wordt.

Nadat er eerst een toelating aan de organisatoren werd verleend voor het optreden, hebben de Rood-Groen en Bruine ( SP-a -Groen en N-VA ) leden van de raad van bestuur van het Museumtheater alsnog tot een negatief advies (contractbreuk en woordbreuk) beslist.

Voor een Stad die beweerd de multi -cultuur en diversiteit aan te hangen een wel heel eigenaardige beslissing. Want verondersteld diversiteit en multi-cultuur niet juist dat men openstaat voor “alle” vormen van cultuuruitingen, niet in het minst die van de “eigen” bevolking en cultuurbeleving?

Want waarom betalen de inwoners van een stad belastingen waarmee dan, “cultuur” wordt bedreven, als de volkscultuur van een Duitse (volkszanger) als volksvreemd wordt ervaren.

Dan kunnen de inwoners van een dergelijke stad de linkse en liberale cultuurhuizen beter op droog zaad zetten en boycotten. Want het volk mag dan wel voor de speeltjes van de elite betalen, iets zelf organiseren mogen ze niet. Dat is geen ‘volksverheffing’ maar ‘volks-oplichting’

En wat te denken van de N-VA, partij die in coalitie met de extremisten van links en Groen in Sint-Niklaas de eigen volkscultuur mee om zeep helpt, en alleen de multi en liberale cultuur aan bod laat komen, zijn dat ‘nationalisten’

De kracht van verandering lijkt bij deze partij verdomd goed op de ‘kracht van altijd maar meer van hetzelfde.

Op een ogenblik dat de sociale verworvenheden van de bevolking zwaar onder druk staan, en links zegt tegen elke beknotting van ‘rechten’ te zullen strijden, is er in Sint-Niklaas een coalitie van links en liberaal rechts aan de macht die juist de ‘rechten’ van een deel van de bevolking nog meer aan banden wil leggen.

Hoe geloofwaardig kan men links noemen als zij de 'rechten van een deel van het eigen volk afpakt. En liberaal rechts, dat zich door liberaal links de les laat spellen en in de zak laat steken, en die De Wever maar lullen dat hij 'linkse cultuurbobo's beu is.

Maar wij pikken deze ‘discriminatie’ niet, en nog minde pikken wij de ongelofelijke laffe houding van de zogezegde nationalisten van de (N-VA) niet .

Tegen muilkorf-maatregelen moet men protesteren, tegen de de inperking van de vrije meningsuiting moet men protesteren.

Als de elite denkt dat ze er in dit land een soort Noord-Korea van moet maken ,dan zullen wij daar tegen protesteren en ons verzetten.

 

Daarom roepen wij de mensen uit de streek, en omgeving op, steun het N-SA in haar strijd voor een eerlijke en sociale maatschappij.

Afspraak vrijdag 28 november om 18 uur voor de trappen van het stadhuis van Sint-Niklaas.

 

Alle cultuurzalen moeten openstaan voor nationalisten, neen aan de discriminatie tegenover het eigen volk, weg met de Rood- Bruine liberale dictatuur van het politiek correcte sovjet denken.

------------------------------------------------------------------

 

 

Aan het College van burgemeester en schepenen

 

Stadhuis Grote Markt 1   9100 Sint-Niklaas

 

 

 

Geacht college ,

 

 

 

Naar aanleiding van het verbod aangaande het optreden van de Duitse volksmuzikant  Franck Rennicke   in het Museumtheater van Sint-Niklaas op 6 december 2014 richt ik me bij deze tot het schepencollege voor een aanvraag om een pamflettenactie te voeren voor de gemeenteraad van vrijdag 28 november in Sint-Niklaas.

 

 

 

Onze pamflettenactie voor democratie en vrije meningsuiting zal plaatsvinden voor de trappen van het stadhuis van 18.00 uur tot 19.30 uur door een 6 tal militanten van het Nieuw Solidaristisch Alternatief waarbij de raadsleden en bezoekers van de gemeenteraad een pamflet zal overhandigd worden en een spandoek zal worden getoond .

 

 

 

Op geen enkel ogenblik zal er gescandeerd worden of gebruik gemaakt worden van een geluidsinstallatie of megafoon , eveneens zal er geen belemmering zijn voor de bezoekers of raadsleden die het stadhuis willen betreden .

 

Ik wil hierbij benadrukken dat onze actie vreedzaam zal verlopen en op geen enkel ogenblik een gevaar zal betekenen voor de openbare orde of voor het ordelijk verloop van de gemeenteraad.

 

 

 

Met vriendelijke groeten ,

 

 

 

Jan De Beule.

 

 

 

Nadat  nog maar enkele dagen geleden een artikel van onze voorzitter Jan De Beule op onze blog  verscheen, over de materie inzake inzage repressiedossiers, komt er vandaag reeds een reactie van Elke Sleurs  (N-VA)  bevoegd voor wetenschapsbeleid- die op zijn ( en op de vraag van het N-SA )  ingaat.

Dat beide families elkaar kennen ,zal er wel toe hebben bijgedragen dat het bewuste (enkele artikels onderaan dit stuk ) artikel door de staatssecretaris werd gelezen. En dat het stuk haar blijkbaar heeft geraakt, met als gevolg een positief signaal naar de nabestaanden van de repressie. Waar een Vlaams Belang mandataris of kaderlid ,betaald of niet, nooit in geslaagd zou zijn, dat heeft onze voorzitter klaargespeeld. En dan zijn ze bij die partij verwondert dat hun goede mensen de partij verlaten, wat zou je willen, na meer als 30 jaar trouwe dienst wil men Jan niet eens ( officieel) opnemen in de partijraad. Maar zoals men vandaag kan zien, Jan en vele  anderen zoals hij- hebben die partij niet nodig om actie te voeren,en als men in de uitgestoken handen van militanten bijt, dan bijten die vroeg of laat terug, terecht. En dat tast de slagkracht van onze beweging niet aan,integendeel, want met het N-SA hebben wij nu een sociale tak binnen het Vlaamsnationalisme gecreéerd. En die is bij de huidige sociale strijd broodnodig, en kan resultaat boeken. Vervoeg dus onze rangen, want alleen éénheid en strijd kan links en de burgerij terugdringen.

 

 

 

 

 

Vlaamse en Waalse collaboratiedossiers zullen in de toekomst openbaar toegankelijk zijn. Dat is alleszins de ambitie van staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA). Aangezien de dossiers nog altijd onder de bevoegdheid van het College van Procureurs-generaal vallen, moet ze wel eerst nog het fiat krijgen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V(...)

 

 

Bron : Appache

 

 

 

 

Eerste stijging asielcijfers sinds 2011 op komst

 

De harde man van de N-VA inzake vreemdelingenbeleid speelt voor Sint ,inclusief , zwarte Piet,dit terwijl de sluizen voor immigratie wijdopen staan

 

Tussen juni en september van dit jaar is het aantal asielaanvragen elke maand gestegen, met september als hoogtepunt. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de StaatslozenIn de eerste tien maanden van 2014 hebben 14.040 mensen asiel aangevraagd in België. Het aantal asielaanvragen in ons land zat sinds 2011 in een dalende lijn, maar daar lijkt nu een einde aan te komen. De kans is groot dat totaal het aantal asielaanvragen dit jaar voor het eerst sinds 2011 zal stijgen.

 
 
De kleine man in de Zoo van Antwerpen,dit terwijl de collaborerende  Belgische elite zichzelf als weerstanders uitriep

 

In dit land is het nog  steeds niet mogelijk, dat  familieleden van een repressieslachtoffer- inzag krijgt in het dossier dat over hun naasten bestaat.Dat het Belgische regime er alle belang bij heeft dat het ’vuile ‘ potje van de repressie nu na 70 jaar nog steeds wordt toegedekt ,dat is te begrijpen, er werden dan ook meer dan 200 mensen geëxecuteerd en vele werden door het ‘sekwester’  van al hun bezittingen beroofd.Een moordpartij op grote schaal, een plundering –van en op burgers-  van een nooit geziene omvang. Ook het feit dat er in Wallonië , na de oorlog ,massaal terreur op een deel van de bevolking werd gepleegd wil men liever onder de mat houden. Nochtans is de mythe dat de collaboratie zich alleen aan Vlaamse zijde heeft gemanifesteerd reeds lang naar het rijk der fabelen verwezen. Waarom dan de geheimzinnigheid aanhouden over het verleden, zou het kunnen dat er teveel’ geseponeerde’ dossiers over de economische collaboratie naar boven zouden komen bij het vrijgeven van de dossiers over de collaboratie.

Want, wat ook al lang bewezen is, dat is het feit dat het Belgische kapitalisme, maar ook de vakbonden en de socialistische partij ( De Man ) net als de communisten (die tot de inval van Duitsland in de USSR ) een non-interventiepolitiek  hebben gevoerd,-en niet zoals de mythe wil -direct  het verzet  hebben georganiseerd ,  een vorm van collaboratie aanhielden.

De baas van de Sociéte Génerale , Alexander Galopin had in samenwerking met het Hof en de regering in ballingschap tot doel de belangrijkste industriële en bancaire middens  in ons land samen te brengen,dit met als doel - de economie op peil ( te optimaliseren en moderniseren ) te houden en de uitvoetvoer ( handel) met Duitsland niet te laten verstoren, maar integendeel uit te breiden. Het feit dat Galopin vandaag als een verzetsheld wordt gezien ,door de Belgische elite- heeft dan ook een donker kantje. Want de status van verzetsheld heeft deze grootindustrieel niet te danken aan enige verzetsdaad, maar aan het feit dat hij door leden van de  DEVLAG werd vermoord. Wat echter niet zo gekend is ,dat is het feit dat de SS weliswaar Verbelen -als verantwoordelijke voor het commando ( en deelnemer aan de aanslag) feliciteerde, maar dat Von Falkenhausen , de militaire bevelhebber over België de aanslag streng heeft afgekeurd ,met als argument dat het de economische relaties (  aanvoer van goederen) van België met Duitsland  verstoorde.

En dus wordt Galopin in feite vereerd door de Belgische staat en elite om zijn collaboratie met de Duitsers, dit terwijl anderen daarvoor zwaar werden gestraft, of zelfs daarvoor werden terechtgesteld.Zo blijft tot op vandaag de Belgische justitie een klassenjustitie.

Galopin beschikte over een lijst van collaborerende bedrijven, deze lijst verdween na zijn dood, ( zouden die niet tussen de geseponeerde repressiedossiers zitten ?) en het feit  dat zijn neef  Baron de Bonvoisin later  beweerde over deze lijst te beschikken, heeft de man alleen maar bagger en smerige insinuaties van het regime en van links opgeleverd. Is dat misschien ook de reden dat men hem "zwarte baron" is gaan noemen, steunpilaar van extreem rechts, om hem zo(en zijn lijst) in discredit te kunnen brengen mocht ze openbaar worden gemaakt.

 Deze collaboratie, waar de regering en de Belgische industriële elite zwaar bij betrokken was, werd gecoördineerd door Alexander Galopin , dat wil men onder elk beding verborgen houden. Zijn het deze verhalen die de Belgische justitie als te gevaarlijk voor de openbare orde bestempelt ?

 

 “In België blijven de archieven over de collaboratie  gesloten, uit vrees – zo leert een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal – dat “de openbare orde verstoord wordt” en uit vrees voor het oplaaien van “bepaalde passies” uit het verleden”

 

Maar nu de nakomelingen van de collaboratiebeweging (N-VA) de Belgische staat mee beheren, zou het niet gepast zijn om de boeken open te doen. Of vindt de N-VA het beschermen van Belgische kapitalistische groepen ( en dat zou goed kunnen, De Wever heeft altijd beweerd dat Unizo en aanverwanten zijn bazen zijn) belangrijker dan de waarheid over het leed van de kleine man ,kleine man die tussen de molen van een corrupte  periode uit de Belgische geschiedenis werd geklemd –en er soms letterlijk door  werd vermorzelt -samen met zijn familie, naar boven te laten komen.

Zodat eindelijk openheid en rechtvaardigheid geschied, want waarom een Oostfronter, of een brigademan vervolgen, maar niet hij die de wapenonderdelen, de uniformen, het eten -en de voertuigen heeft helpen fabriceren die deze kleine soldaten in de mogelijkheid stelde om überhaupt te collaborenen? Of leden van de Vlaamse administratie, die eigenlijk de collaboratiepolitiek van de Belgische regering mee hebben uitgevoerd, als men de zaak objectief bekijkt met wat we vandaag reeds weten. Wat ligt het verschil met stafleden van het VNV en met socialistische en andere ministers in de regering in Engeland. Beiden deden zaken met de Duitsers in het kader van het comité Galopin. Een smerige en hypocriete houding van de Belgische politieke en financiële elite. Alleen werden de enen daarvoor vervolgd en kregen de anderen medailles als ‘weerstander’

Waarom moesten dan de kleine mensen , voor de mistappen van het kapitaal opdraaien , en niet de kapitalisten die grove winsten hebben gemaakt met de collaboratie en de handel met Duitsland.Niet dat er vandaag zoveel is veranderd, want ook nu betaald de kleine man en zijn gezin voor de strapatsen van een corrupt  financieel systeem. Kijk naar de bankencrisis. Daarom roepen wij de N-VA nu op ,eis dat de dossiers opengaan voor iedereen, jullie zijn het aan het Vlaamse volk verplicht.

En dat links de tanden op elkaar klemt en zwijgt, want terwijl ze Mitterand aan hun borst klemden vergaf (of moeten we zeggen vergat men) dat deze man bij de militie- knokploeg ( Cagoule) van Pétain  actief was geweest tijdens de oorlog. Hoeveel linkse verzetsstrijders zou deze ‘democraat’ niet voor verrot hebben geslagen? Niet dat wij daar enige spijt over voelen, op die manier deed hij mooi het vuile werk voor de ‘beweging’

En dat links later deze klojo als hun held zag ,dat doet vragen rijzen over de verstandelijke vermogens bij links en hun verwijfde intellectuele en artistieke kliek die achter hen staat. Om nog niet te spreken over hun aanhang bij de allochtonen, die niks weten over onze geschiedenis en er zich ook geen bal van aantrekken. Die staan zelfs vijandig tegenover onze geschiedenis , want die geschiedenis bewijst  dat ons volk geboorterechten heeft, en daar wil  links en het allochtoon volkje niet aan worden herinnerd.

Maar gezien links geen schaamte kent  en alleen de marxistische geschiedenis hanteer ( een methode waarbij ‘dialectisch’ alles wordt omgedraaid tot het in hun straatje past, moeten we daar niet teveel op rekenen om te eisen dat de waarheid over het verleden naar boven komt.

En op onze ‘intellectuelen’ moeten we al helemaal niet rekenen, die zijn vet gekweekt door het regime, en in ruil kwaken zij wat de elite hen laat kwaken. Onze ‘intellectuele’ elite is dan wel sterk in het debiliseren van het volk, ze is hoegenaamd niet geïnteresseerd in het verheffen, of  in het helpen zoeken naar de waarheid voor het volk ( of het moet over zever als de  multicul of over genderflauwekul gaan) of over zwarte Piet.

En kunnen wij, Vlaams nationalisten ,op  de machtspartij N-VA rekenen- om ooit de waarheid te  achterhalen over de ware toedracht van de collaboratie. Willen zij ,nu ze de macht hebben, de dossiers laten openen? Want de N-VA pleit dan wel voor een “pact” om onze welvaart in stand te houden -en sociale cohesie moet daarvoor zorgen. Maar laat er eerst  een ‘nationale’ verzoening plaatsvinden, die de onrechtvaardigheden van het verleden rechtzet. Anders kan er nooit sprake zijn van een dialoog met het Belgische regime over een nieuw pact. Of kan er nooit een soevereine Vlaams staat worden gevormd. Want wij willen geen staat die op leugens uit het verleden is gegrond.

Maar is dit realistisch, met een partij die nu al in de collaboratie met het regime zit, en dit zonder het rechtzetten van de misdaden uit het verleden begaan door een staat die zij nu dienen?

Want iedereen kent het spreekwoord, wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. En in dit land is dat de taal van de stilte… en van het geld.

 

 

 

 


De bouwsector heeft dinsdag een oproep naar de overheid gelanceerd om 'dringend' maatregelen te nemen tegen de sociale dumping in de sector. Er staat in elk geval een rondetafeloverleg gepland met de staatssecretaris voor Sociale Fraude, Bart Tommelein. Zonder extra maatregelen vreest de sector het verlies van 40.000 banen op het einde van de legislatuur. Momenteel stelt de bouw nog meer dan 200.000 mensen tewerk(...)

De bouwsector ziet het aantal buitenlandse krachten die werken uitvoeren in ons land jaar na jaar toenemen. 'De situatie escaleert', aldus De Mûelenaere. In 2014 verloren niet minder dan 8 op de 10 aannemers een opdracht aan een buitenlands bedrijf dat goedkoper was. Dat blijkt uit een recente enquête van de Confederatie Bouw bij haar leden. Vier op de tien bouwbedrijven moesten om deze reden al mensen afdanken(...)

Bron: De Standaard

Pagina 1 van 184

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter