Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

zaterdag31 januari 2015

donderdag, 29 januari 2015 07:20

Geen oorlog met Rusland, stop het NAVO oorlogsgestook

Geschreven door

 

Der krieg ist für die reichen, und die armen stellen die leichen.

Wir Kämpfen nicht für einem Europäischen vaterland

Auch nicht für Europeische ehre

Wir werden  jedoch sterben für den unverstand

Und für europa’s millionäre

 

De oorlog is voor de rijken, en de armen leveren de lijken. Wij vechten niet voor Europa als vaderland

En ook niet voor de eer van dat onbestaande land .Wij zullen wel sterven voor hun dwaasheden

En voor de rijke ( Europese ) heren

 

Naar aanleiding van gedichtendag vandaag, hier een( kleine) eigen compilatie op een populair liedje. Liedje dat tijdens de eerste wereldoorlog door Duitse soldaten gezongen werd ( waarbij ik Duitsland in de tekst heb vervangen door Europa. Gezien de huidige geopolitieke spanningen tussen de NAVO en de Europese Unie met Rusland toch wel actueel.

Wij volks-nationalisten, mogen ons dan ook nooit naar de slachtbanken van een trans- nationalistische- imperialistisch broederstrijd met Rusland laten lokken. Onze strijd is intern, laat ons daarvoor vechten, zo overleven als volk ,of anders ten onder gaan. Daar ligt eer te rapen. Dat is bloed waard.Niet het vechten voor rijke heren, en voor vreemdelingen, die ons bezetten, is eervol, wel strijden voor volk en staat,dat is de moeite van het leven waard. De rest is opgevulde leegte.Omdat het niet een hogere waarde dient.

                   

 

Het Libanese troetelkind van de burgerij- en van sommige snertkranten, Abou Jahjah ,heeft gevraagd aan de politie van Antwerpen- om vooral het racisme en de islamhaat op te sporen en te bestraffen in ons land. Hij zal gedacht hebben dat de politie toch niks beters te doen heeft, omdat de para’s nu de boel bewaken. Omdat de islam een vredelievende affaire is ,zegt het punthoofd, en geen enkel gevaar voor de veiligheid betekend, mag er geen kwaad woord over worden gezegd. Waar is de tijd dat die Libanees samenhokte met de atheïsten van de PVDA, toen heeft dat manneke nooit  godsdienst verdedigd, of het zou zijn marxistisch geloof moeten zijn, maar dat was zonder Allah en Mohammed. Nu hij van geen hout pijlen meer kan maken -is mijnheer schijnbaar terug praktiserend moslim geworden, geprezen zijn de zaligen van geest( en de simpele van begrip), zij zullen de lotto winnen, of een politiek mandaat, wat op hetzelfde neerkomt. Een mens moet toch ergens een inkomen genereren. En de Trotskist van het AFF steunt zijn maatje, ( ze kennen elkaar van vroeger, toen Jahjah in opdracht van links ,van tijd tot tijd op de politie liet timmeren) in deze zijn zoektocht naar een aanhang en een inkomen, allebei waren ze toen zo atheïstisch als de pest,-nu ook nog, maar er is geld mee te verdienen, dus Allah vooruit ,daarom hebben ze zich blijkbaar recent omgeschoold tot moslimconsulenten. Het is eens wat anders dan tupperware verkopen.

Zoals te zien is ,op bovenstaande foto, zijn die vredelievende moslimgasten van de jihad ( in België bestaande uit de gewapende tak van het OCMW) dikke maatjes met de politie. Die gasten zullen dan ook nooit een agent iets in de weg leggen, daarom kunnen –volgens Jahjah- die brave agenten zich beter storten op de vervolging van het eigen autochtone volk, dat het zich veroorloofd- de mond te roeren over die vreselijke toestanden in ons land met die moslims. Jahjah leeft nog in de jaren  stillekes ,jaren  waarin de bange blanke man/ vrouw zich stil in een hoek liet drummen door de elite. Elite die het eigen volk de mond snoerde om zo haar ingevoerde beschermelingen van dienst te kunnen zijn, die arme allochtone schapen werden dan ook altijd maar weer gediscrimineerd en gepest. Maar de tijden ,broeder Jahjah ,die zijn toch een beetje verandert, sinds jij weer je schup mocht afkuisen in je thuisland, en jij je hier weer bent komen moeien met onze zaken. Ze zaten daar blijkbaar niet op je te wachten in Libanon, wij ook niet trouwens. De tijd dat je de politie en de gestapo van het anti- gelijkheidscentrum, zo maar kon opvorderen ,dit om onze bevolking te koeioneren ,die tijden zijn voorlopig even on hold gezet door de elite, nu die het zelf in hun broek doen, en de bevolking willen afhouden van steun aan zo iets als PEGIDA. Daarom mocht jij zondag betogen en de eigen bevolking niet, zo erg wordt jij dus gediscrimineerd, sukkel. Positief gediscrimineerd als pamper- allochtoon van dienst.

Maar ik denk niet ,Jahjah ,dat de politie deze keer graag op je verzoek, tot vervolging van het eigen volk zal willen ingaan,niet op dit ogenblik, ze durven zelfs geen kinderen de straat te helpen oversteken aan scholen. En ik denk ook niet dat politiemensen zo dom zijn dat ze niet inzien van waar –en van wie-het gevaar komt.

Dat gevaar komt niet van extreemrechts, niet van nationalisten, niet van PEGIDA , het gevaar komt van de immigratiepolitiek die in elkaar is gestoken door de elite en de beroepspolitici. En nu de elite het failliet van deze multiculturele soep ruimschoots heeft aangetoond- dit door de militarisering van onze samenleving te organiseren – en daarmee hun onmacht om de zaak in de hand te houden heeft aangetoond, kan jij het schudden met je haatoproepen tegen ons volk en tegen nationalisten. En als de elite toch de oproepen van klungels zoals jij wil blijven volgen, dan zal ze daar- vroeg of laat -de gevolgen van dragen. Dat is waar ik in geloof, en daar heb ik geen God voor nodig ,omdat ik geloof in de kracht van het nationalisme. En mocht jij even hard geloven in Allah, of in het Arabisch nationalisme, ga dan terug vanwaar je vandaan komt, ga daar strijden, wij lossen wel onze eigen zaakjes op. Doe jij dat in je eigen land. Dat zou een echte man doen.

-----------------------------------------------

Moslims worden sinds de aanslagen op Charlie Hebdo geviseerd’, zegt de oprichter van Movement X, Dyab Abou jahjah. De organisatie, die voor radicale gelijkwaardigheid pleit, heeft intussen een aangetekende brief én een mail naar de Antwerpse politie gestuurd.

In de brief schrijft Movement X dat de politie na de aanslag op Charlie Hebdo geloofd werd voor haar ‘bijzondere, soms buitenproportionele aanpak, inclusief huisbezoeken.’

‘In de nasleep van diezelfde aanslagen ontstond echter eveneens een hele golf van geweld (in woord en daad) jegens moslims. Movement X verzamelde steekproefgewijs een aantal islamofobe reacties op sociale media, bundelde deze en bezorgde ze aan de politie’, schrijft de beweging.

Bron: De Standaard

 

 

 

 

Vanaf vandaag is kritiek geven op immigratie, en op Joden (die volgens leider Panos  Kammenos van de onder  de communistische regering dienende  partij van de Onafhankelijke Grieken- geen of te weinig belastingen betalen) een progressief gegeven. Niks fascistisch meer aan, niet xenofoob- maar Griekse realpolitik.

De linkse hypocriete progressisten,  hebben –vooralsnog alleen in Griekenland- het nu eindelijk  door ,en hebben het door hen jarenlang als vreemdelingenhaat verketterde discours over anti-immigratie,nu als een legitiem thema aanvaard. Sterker nog, de communisten van Tsipras hebben samen met –xenofoben- een regering gevormd, wat een communist al niet doet om macht binnen het kapitalisme te verwerven. Liefst dan nog met een bondgenoot die behoort tot de meest reactionaire liberale rechtervleugel van de burgerij , maar niettemin, vanwege de onvrede  over de  economische en financiële verdeling van het Europese kapitaal –en het aandeel dat het Griekse kapitalisme daarin volgens hen zou moeten hebben -toch het nationalisme aanhangt. Panos Kammenos heeft nochtans ruimschoots zijn deel gehad ,aan het geklungel van de Griekse elite, en aan het frauduleus nepotisme van de hogere middenklasse en elite die hij vertegenwoordigde toen hij verschillende ministeriele functies waarnam tijdens vorige regeringen. De communisten van Syriza kunnen een ervaren burgerlijk liberale fixer zoals hij er een is best goed gebruiken. Eentje die de klappen van de burgerlijke politiek kent, die het gemarchandeer en de loze beloften van de burgerij aan het volk mag verkopen, want Tsipras en de zijnen hebben zich tot vandaag alleen maar beziggehouden met stakingen en vernielingen van goederen .

Maar dat is niets in vergelijking met de bocht die de roden nemen inzake immigratie , in Griekenland geen cordon sanitair, neen in Griekenland vormen  roden en xenofoben een front. Alle rode clubjes in Europa kunnen zich langzamerhand ontbinden, het AFF kan de boetiek sluiten, de rode kameraden in Griekenland hebben het licht gezien, ze vinden dat er genoeg vreemdelingen in hun land zijn. Want mocht je daar een radicaal tegengestelde mening over hebben ( en ze zeggen wel dat ze die hebben) dan kan je toch niet samen regeren met  een partner die vreemdelingen uit het land wil. Of volgen communisten toch nog altijd een beetje de tactieken van vadertje Stalin, die was – tijdens de grote patriottische oorlog- ook niet te beroert om de orthodoxe kerk een vooraanstaande rol te laten spelen, (wat de partij van de Onafhankelijke Grieken vandaag weer in de Griekse scholen wil promoten- tussen haakjes een programmapunt van Gouden Dageraad ) en ook de xenofobische trekje van Stalin tegen joden, Polen ,en andere vreemde koelakken- is nu terug bij de regeringspolitiek van de communisten in Griekenland. En tussen ons gezegd en gezwegen: wat veel linksen echt over vreemdelingen denken ,dat is nu in Griekenland bewezen, genoeg hebben ze van die vreemdelingenhandel, alleen mogen ze dat niet luidop zeggen van hun marxistische imams, dat zijn die onaangepaste proffen, en dat zootje ongeregeld dat onze pers ( en ons gijzelt) met hun politiek correcte leugens en hun gezeik over integratie en anti-discriminatie.

Nu moeten de onafhankelijke Grieken zich nog eens duidelijk uitspreken over de islamisering van Europa. Dan hoeven de rode klungels in de rest van het contingent niet elke week weer op te draven om tegen mensen van PEGIDA te gaan staan brullen, en kunnen ze stoppen met treinen in brand te steken. Ik weet dat sommige roden werk willen, maar brand stichten en mensen in de fix willen steken ressorteert meer onder terrorisme. Want nu er weer een communistische regering in een Europees land aan de macht is ,nu gaan jullie dat toch niet verbrodden voor de kameraden in Griekenland zeker, dit door nationalisten aan te vallen , de  bondgenoten  van extreemlinks in Griekenland. Want je weet wat vadertje Stalin altijd zei, de opbouw van het communisme in één land is mogelijk en moet op alles voorrang krijgen. Dus als –in jullie ogen-xenofoben in Europa betogen ,doe dan de oogjes toe. Want de samenwerking met vreemdelingenhaters in Griekenland is een voorwaarde voor communistische macht in dat land, dus slikken en doorspoelen kameraden.

 

En ik moet eerlijk toegeven , men zegt dat de geschiedenis zich niet herhaalt, of het is als een parodie ervan. Met de communistische regeringsvorming in Griekeland(en het samengaan met een anti-vreemdelingenpartij om de macht te verwerven) -en de bocht die de Europese linkse zooi neemt, om dat goed te praten- heb ik mij in tijden niet meer zo geamuseerd . Die linkse intellectuelen, wat een bende hoeren zijn me dat, als het op kazakkendraaien aankomt ,dan steken zij de burgerij naar de kroon.

 

 

 

We hebben in Europa, met name in Griekenland weer een fantastische overwinning van de democratie mogen meemaken, een historische verkiezing…weeral. Het wordt een echte klucht ,dat adagium ,historisch. Ook in ons land hebben we pas- een historische- stembusgang achter de rug, maar wat er historisch is ,aan het feit dat liberale Vlaams nationalisten de meid spelen voor de Belgische elite. Ik zou het niet weten, is het niet dat wat die al meer dan 100 jaar doen?

Historisch zijn deze verkiezingen, die werden gehouden in Griekenland  -op één punt zeker, het bevestigd de historische praktijk van de elite ,en de geldmagnaten- om links in te schakelen als ze het volk willen oplichten. En de verkiezingen tonen ook aan dat de elite er niet voor terugschrikt – om tot dit doel- extreemlinks vrij spel te geven, door nationalistische opposanten op te sluiten, of in het geval van Gouden Dageraad, daarbovenop  nog enkele kandidaten  van die partij -in volle campagne – huisarrest op te leggen. Tot zover de vrijheid van vereniging en de vrijheid van spreken in Europa.

En democratisch dat deze praktijken zijn, dat kan je niet geloven, links wordt er zelfs hysterisch euforisch van, dat de kapitalistische elite hen deze dienst heeft willen bewijzen , dat is toch te mooi om waar te zijn. (Wedden dat Tsipras  en zijn links bende daar een  hoge prijs voor zullen betalen, dit tijdens  de onderhandelingen over de Griekse schulden aan de Eurocratie) . Hollande, de Franse bourgeois-socialist heeft zijn communistische Griekse spitsbroeder van Syriza al geluk gewenst ( dat praat makkelijker als men nadien miljarden uit het Griekse volk moet helpen persen).

En eerlijk dat deze verkiezingen verlopen zijn, helemaal in de stijl van hoe Kabila ,en andere despoten, dat in dictaturen doen, die sluiten ook hun tegenstanders op in gevangenissen ,als er verkiezingen aankomen. Europa is waarlijk internationalistisch-multicultureel georiënteerd,  de Europese elite neemt nu zelf de praktijken van apenlanden over, - want de ambitie om zelf een apenland te worden is groot- dit om hun macht veilig te stellen. Alles voor de vrijheid, de vrijheid van de elite en hun knechten welteverstaan.

Het is dan ook een wonder te noemen dat de kameraden van Gouden Dageraad  er toch ( volgens voorlopige resultaten) nog in geslaagd zijn om meer dan 6% van de stemmen te halen.

Proficiat kameraden! Met geboeide handen  toch een match winnen, want Gouden Dageraad heeft wel degelijk gewonnen, dit door het feit dat de bourgeoisie van links en rechts graag had gezien -dat door hun maffiapraktijk ,door partijleden op te sluiten –dit geleidt zou hebben tot de vernietiging van de partij. Lekker niet dus. En dat heeft die partij helemaal alleen voor elkaar gekregen, ,niet zoals Syriza ,welke een samenbundeling van vier partijen is, met daarbovenop nog allerlei andere bewegingen van het links extremistisch geweld , soortement AFF en ander onverdraagzame multicullers en islamknechten . Van stalinisten tot nog grotere aanbidders van de rode holocaust, allemaal broederlijk  verenigd als herboren –democraten.

Maar in ons land ,en in de pers ( in handen van de geldmonopolies) konden we reeds het volgende lezen, dat men verheugd is- dat Syriza gewonnen heeft, en niet die fascisten van Gouden Dageraad, gekken die dat schrijven,die kunnen  blijkbaar hun verlangen naar de tijd van de rode massamoorden niet verbergen, ja de holocaust van Stalin en Mao kan nog op veel steun rekenen in Europa , zeker bij de antifascisten. En dat soort (antifascisten) hebben ze nu ook bij het VB ,want hun nieuwe voorzitter, die wil niet meer als extreemrechts door de regimepers worden benoemd, neen, zij zijn antifascistische democraten zegt die vent ,dit volgens hun eigen lemma : anti-islamisme is antifascisme. Hoe laag kan je gaan (dit om aan de bak -trog zei vader Dillen- te blijven slurpen  ,gezellig tussen de rest van het politiek crapuul, dat alleen maar aan zakkenvullen doet?) Zeer laag, zo blijkt. En daarmee zijn we in ons eigen land beland, want ook hier zijn verkiezingen alles behalve democratisch. Hier stopt men je niet (nog niet) in de gevangenis ,om je politiek te elimineren, men neemt wel politieke dissidenten hun burgerrechten af , zodat die niet kunnen zetelen, mochten zij verkozen raken, en verkozen raken in een Euro-democratie (en zeker in België) is niet evident. Want de particratie eigent zich miljoenen van de staat toe om hun campagnes te betalen. De rest kan de boel zelf ophoesten, zeer democratisch allemaal. En mocht het toch lukken, om op te komen, dan heeft de bourgeoisie- en de politieke elite-nog een troef, je moet de kiesdrempel halen. En om die te halen zou je dus propaganda moeten kunnen maken, maar de TV is in handen van hetzelfde smeer als deze die in de beroepspolitiek actief zijn . Zeer eerlijk die verkiezingen bij ons. Een voorbeeld van hoe transparant ( wat een lullig woord) de elite de zaakjes regelt.

Maar de resultaten ,vandaag behaald door Gouden Dageraad –tonen dan weer aan, waar een wil is ,daar is een weg.

 

Liever strijd, dan onderdrukt  te worden door het vreemde :

Vreemdelingen mogen betogen : Abou  Jahjah ,de Libanese klojo en klaploper ,mag met zijn vreemdelingenkliek  vandaag vrij betogen-  dat terwijl wij  ons koest moeten houden -en zo het verraad van de Vlaams nationalist  De Wever tegenover het eigen volk slikken. Wat zijn jullie verder nog bereid om te slikken, de slavernij van jullie eigen kinderen soms ? Dan zijn we goed bezig ,door passief te blijven.

Want volgens de woordvoeder van het anti-islamisme-en antifascist Van Rooy moeten wij – brave en onnozele zielen die wij (Vlamingen) zijn, gehoorzamen aan de bevelen van een Vlaams-nationalistisch parvenu  als De Wever en zijn pro-vreemdelingenkliek, als die onze acties saboteert . De Wever heeft nochtans een traditie met nationalisten de mond te snoeren-dit ten voordele van communisten en andere vreemdelingenlobby’s. Remember : het verbod op de betoging van onze beweging op 1 mei tegen de PVDA -twee jaar terug. Maar toen hebben we toch doorgezet, waar blijft de rest/ waar bleef de rest? Hoe lang zullen wij ons nog zo laf opstellen? Of berust dit volk er in, om elke dag weer te gaan werken en zwoegen, en belastingen aan deze schurkenstaat te betalen , om zo onze eigen gevangenis te perfectioneren. Naar aanleiding van het groeiende terrorisme in onze steden, het verschijnen van soldaten in onze straten, het steeds meer inperken van onze vrijheid ,moet het besef groeien ,dat vrede in een multiculturele maatschappij een illusie is, en  alleen de strijd legitiem.

 

“De wereld van vrede is nu eindelijk met een grote donderslag ingestort-hadden/hebben we er niet allemaal genoeg van gehad? Was het ondanks al het comfort in de grond geen smerig boeltje? Verrotte en stonk het niet naar een zich ontbindende beschaving…? Ik voelde aan dat een dergelijke catastrofe onontbeerlijk was, en er overkwam mij en gevoel van zuivering, van opstijging en bevrijding, dit wanneer ik besefte dat wat ik als onmogelijk had geacht, nu werkelijk… (aan) het gebeuren is, zo alle twijfelaars ongelijk gevend”  (Thomas Mann )

 

Pagina 1 van 188

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter