Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday17 October 2018

 

 

Alle partijen zeggen dat , ze een overwinning hebben behaald. Wat vanuit het standpunt van de particratie ook zo is natuurlijk, bijna overal heersen in de steden de staats gesubsidieerde partijen – zo wel in de meerderheden als in de oppositie. (de uitzonderingen zijn verwaarloosbaar).

Zo blijven de postjes natuurlijk lekker in handen van de bestaande particratie - wat logisch is wanneer verkiezingen op maat van deze particratie ( geldmiddelen en media-aandacht) georganiseerd zijn natuurlijk. Op die manier heeft het autonome volk geen (of weinig) politieke middelen, de particratie overheerst alles. We zullen zien dat in Ninove 40% van het volk met een rietje in de neus naar huis zal gestuurd worden ( en dat zijn dan nog 40% stemmers die op een partij hebben gestemt die nochtans het EVRM ( gelijke rechten voor immigranten) onderchrijft (VB). Waardoor het wat raar is dat deze partij nog altijd onder een cordon hangt, maar ook niet raar is - als je weet waarover verkiezingen gaan ( betaalde postjes) en het dan leuk is als men onder het mom van 'democratische waakzaamheid' een concurent gewoon koud kan stellen.

Wat nog maar eens aantoont, dat het fascisme van het regime al bestaat, logisch dan toch dat wij een nieuw 'volksfascisme' voorstaan.

 

Deze stembusslag ging dan ook niet over de belangen van onze steden of gemeenten ( wel over de stedelijke belangen van de huidige particratie) - particratie die het in handen houden van steden – als opstap voor haar nationale ambities, gebruikt en op die manier haar macht over het volk probeert te consolideren.

Daarom dat de particratie ook de vele steden en gemeenten in dit land in stand houdt – entiteiten waarvan er veel in feite te klein zijn om financieel en organisatorisch leefbaar te zijn – maar waar de particratie die vele steden en gemeenten nodig heeft om er haar partijleden postje en een bijhorende inkomen – en dus trouw aan de particratie - mee af te kopen.

Wat op zich ook het instandhouden van een geldverslindend politiek systeem tot gevolg heeft, naast inefficiëntie bestuur dat zich uit in elk hoekje van onze samenleving, van manke wegenbouw tot onzekere elektriciteitsvoorziening.

Gerelateerde afbeelding 

 

 

"Wij verzetten ons dan ook tegen iedere vorm van parlementaire democratie daar deze – voornamelijk door de partijvorming ( particratie) die er onvermijdelijk mee samengaat, leidt tot een systeem waarin persoonlijke en partijbelangen de bovenhand hebben op de volksbelangen, en waarin de openbare functies toegewezen worden in het raam van dezelfde partijbelangen. Dit zonder de bekwaamheid of geschiktheid van de personen in kwestie als belangrijkste criterium te nemen".  Politiek programma VMO paragraaf 8

 

 

Laat een nieuwe tijd beginnen, laat ons daarom het nieuw fascisme van de 21 eeuw ontwikkelen.

Geloven is durven – geloven is handelen, geloven is doen, wat helemaal iets anders is dan beloven van alles te doen - zoals de particratie vandag doet, maar zodra men verkozen is te zeggen : dat Europa je belet het goede te doen.

Thursday, 04 October 2018 10:46

Immigratie en zwarte dood.

Written by

 

Het is maar een klein item in de kranten, ( zoals alle negatieve berichtgeving over immigranten) maar de vaststelling dat zwarte immigranten in ons land vrijelijk apen en ander zogenaamd 'bushmeat' kunnen invoeren, verhandelen en eten; wat nochtans een zeer ernstig feit is dat alle mediaandacht zou moeten verdienen.


https://www.demorgen.be/binnenland/tonnen-vlees-van-wilde-dieren-uit-afrikaanse-regenwoud-worden-in-ons-land-illegaal-verhandeld-b58d3121/

 

Als was het maar omdat door dergelijke praktijken in de middeleeuwen de Europese bevolking gehalveerd werd door besmettelijke ziektes, zoals de pest en andere viruskillers.En deze besmettingen van grote groepen mensen ( de uitroeiing van miljoenen mensen in Europa ) steevast gepaard gingen met handel en de daarmee gepaard gaande vrije toegang die vreemdelingen hadden tot alle landen in Europa. En die vreemdelingen brachten besmettelijke ziektes met zich mee, ziektekiemen die dikwijls in hun voedselvoorraden of andere handelswaar aanwezig was.

Tuesday, 02 October 2018 11:55

TIJD VOOR EEN NIEUW FASCISME.

Written by

Afbeeldingsresultaat voor foto nieuw solidaristisch alternatief 

Een kwart van de jongeren keert de democratie de rug toe. ‘Zorgwekkend, maar begrijpelijk als je ziet hoe politici met elkaar omgaan.’

Ik ben niet helemaal verbaasd’, zegt Sammy Mahdi, de jongerenvoorzitter van CD&V. Uit een onderzoek van de VRT bij jongeren van 18 tot 23 jaar blijkt dat ruim een kwart vindt dat ‘een systeem met een sterke leider’ de beste staatsvorm in België zou zijn

Page 1 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter