Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

zondag21 december 2014

 

 
 
Navid Sharifi, de jonge Afghaan die vorig jaar alle media haalde door het protest tegen zijn gedwongen terugkeer zijn land, mag terugkeren naar België. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft het inreisverbod tegen hem opgeheven, op basis van het recht op gezinshereniging. Sharifi trouwde dit jaar in Polen met zijn Poolse vriendin.

De Dienst Vreemdelingenzaken bevestigt dat de intussen 22-jarige Sharifi binnenkort een visum voor gezinshereniging krijgt. Wanneer hij precies terugkeert, is niet duidelijk. "Hij zal normaal gezien oudjaar in België kunnen vieren", bevestigt Freddy Roosemont, de directeur-generaal van de DVZ in de krant.

Sharifi verblijft intussen al verscheidene maanden in Polen waar hij met zijn Poolse vriendin huwde. De twee leerden elkaar in ons land kennen. Zijn vriendin -intussen zijn vrouw - heeft een vaste verblijfplaats in ons land

Recht op gezinshereniging heeft voorrang

Omdat Sharif intussen getrouwd is, primeert het recht op gezinshereniging op het inreisverbod, waardoor dat laatste is opgeheven. Het had overigens niet veel gescheeld of hij had niet kunnen terugkomen. Het inreisverbod gold voor de hele Schengenzone maar dat werd op de Poolse ambassade in Kaboel over het hoofd gezien. Sharifi kreeg toch de toestemming om naar Polen te reizen voor het huwelijk.

Bron: De Redactie.be

donderdag, 18 december 2014 17:44

PVDA communist is nieuwe voorzitter Algemene Centrale ABVV

Geschreven door

 


 

 

Paul Lootens is de nieuwe voorzitter van de Algemene Centrale van het ABVV, dat is de grootste centrale binnen die vakbond ,en dus zeer machtig. Het is jaren de gewoonte geweest ( en nog steeds ) van linkse blogs en organisaties, om mensen die zij niet mogen en politieke tegenstanders van hen zijn, als fascist  te bestempelen  ,mensen zo, op die manier, openlijk aan de kaak te stellen -te kapitelen als onwaardige burgers, als een soort uitschot van de maatschappij, zelfs N-VA ministers mochten (recentelijk nog) van die bedenkelijke eer genieten.En daarom  dachten wij ( in de traditie van het AFF, maar dan beter) zullen we ons dat ook eens permiteren.

Want wanneer communisten (van de harde lijn dan nog) infiltreren in maatschappelijk belangrijke posities, dan zwijgen die linkse kringen als vermoord (dit vanwege hun selectief verontwaardigingsbegrip). Dan wordt er  niet gesproken over die  personen ,en over waar ze voor staan, en nog minder  wordt er gerept over hun  aanhankelijkheid aan dictatoriale systemen, met hun concentratiekampen,  massamoorden en foltering.En dat is normaal, want de sociale dialoog is niet het doel van links, en al zeker niet het doel van communisten, voor hen telt- vooral ,nog steeds, de klassenstrijd, en al het geweld dat het met zich meebrengt.De guerilla acties tijdens de voorbije stakingen komen dan ook niet onverwacht uit de hoek van de Algemene Centrale van het ABVV, denkt iemand dat de 'strijd' spontaan zijn beloop kent? Hij die dat denkt is een naieve mens, zoals  ook onze politieke kaste zich graag van de domme houdt.Neen, deze 'spontane' acties zijn opgezet binnen het ABVV, bij de Algemene Centrale ,met aan het hoofd een communist.dus in feite werden ze opgezet door de PVDA met hulp van het ABVV, of wie betaald die bussen die de guerillastrijders naar hun doel brengt denkt u, zwarte Piet?

De bedoeling van links, en dan vooral van de PVDA ( de partij is unitair, dus het maakt het geen verschil dat Lootens tot de Waalse vleugel hoort)  is niet het bereiken van een sociale consensus, consensus over vraagstukken zoals een indexsprong of de vraag of men langer moet werken. De doelen van de partij liggen anders. Waar in China ( het grote voorbeeld van Lootens en de PVDA ) men een speciale pas nodig heeft -om in een bepaalde stad te mogen leven en werken, staat de partij in ons land voor ongebreidelde immigratie, zelf indien personen geen papieren hebben ,dan nog moeten we ze -volgens de communisten  van de PVDA-de vrijheid geven om onze arbeidsmarkt ( ten voordele van het kapitaal dat er winst mee maakt)  laten ontregelen. De paradox is daarbij ,dat een vakbondsleider zoals Lootens en consoorten, beweren de arbeiders te vertegenwoordigen, maar in feite -en in de praktijk-er voor zorgen dat hun leden zwaar door de illegale  zwarte arbeidsmarkt worden beconcurreerd door die vreemdelingen. Voor communisten is het zaak ,niet naar de belangen van de eigen arbeidersklasse te kijken, maar naar de internationale belangen van een systeem ( het communisme) dat teert op arbeidersmiserie. Hoe zou het dan kunnen dat communisten de belangen -binnen het ABVV -kunnen verzorgen van onze arbeiders? Het antwoord is simpel, dat kunnen én willen ze niet, ze zullen onze arbeidersbelangen verkopen, aan vreemdelingen en aan het kapitaal dat die vreemdelingen heeft ingevoerd in ons land.En om deze doelen te realiseren hebben ze topfuncties binnen maatschappelijk belangrijke sectoren verworven. En het roepen van links, over de toenemende onverdraagzaamheid, het racisme, de opmars van extreemrechts, dat zijn allemaal afleidingsmaneuvers, dat moet de elite en veiligheidsdiensten doen kijken naar rechts, terwijl links intussen oprukt. En vermits de belangen van de elite en links ( inzake immigratie) op dit ogenblik samenvallen ,komt dat iedereen goed uit. Maar op een dag zullen we wakker schieten, en we zullen dan ondervinden dat dit land een nog grotere dictatuur is geworden dan ze nu al is, want in dit land mag je àlles zeggen en doen, als het maar  in de elite (en links) hun kraam past, voor de rest moeten we zwijgen, werken en betalen, als consumptie-vee.Dus rechtse rakkers, slaap verder, tot links u wakker schopt.

 

 

 

Algemene Centrale van ABVV wil nog actie voeren

 De Algemene Centrale, zowat de grootste centrale van de socialistische vakbond die onder meer de non-profit en de bouwsector omvat, is bereid om verder actie te voeren ondanks het compromis dat binnen de Groep van Tien werd bereikt. Dat bleek donderdag op een persconferentie van de nieuwe voorzitter Paul Lootens.

 

'De werkgevers hebben blijkbaar begrepen dat het tijd werd om zich rond de tafel te zetten. Maar het zwaard van Damocles van de regeringsmaatregelen blijft intussen wel boven onze hoofden hangen. We zijn momenteel dan ook niet in de positie om te verklaren dat we de sociale vrede gaan respecteren', aldus Lootens.

Volgens de nieuwe voorzitter werd aan de federale ABVV een mandaat gegeven om verder actie te voeren in februari en maart. 'Met als doel: de regering laten terugkomen op een aantal aspecten die deel uitmaken van onze eisenbundel. Met wat nu op tafel ligt, is het duidelijk dat we er nog niet zijn', zei Lootens.

Bron: De Standaard

 

 

 

Als je de besparingen moe bent, als je het tekort in de sociale zekerheid beu bent, als je niet wil werken voor de multiculturele staat,dit omdat ge u geld zelf nodig hebt, wij hebben een suggestie: staak de volgende keer tegen het immigratiebeleid van deze liberale maffia. Besparen op immigratie en integratie zou een ferme slok op de borrel schelen in de beurs van iedereen, en een bijkomende winst zou zijn- dat die allochtone denkers en politici , die ons elke dag teisteren met hun gejank over racisme -naar hun eigen land kunnen terugkeren.Kijken of ze daar ook een grote mond durven opzetten, over verdraagzaamheid, vrouwenrechten, sociale gelijkheid en recht op werk,  daar kunnen ze ook de gehele dag mijmeren over de zegeningen van de islam, hebben ze tenminste iets te doen.

Wij solidaristen vragen ,dat men op het jaarlijkse belastingsformulier  een vak bijvoegd, waar men kan aanstippen of men belastingen wil afstaan voor het onderhouden van immigranten, voor opvang, scholing, medische verzorging, sociale woning, OCMW steun, tewerkstellingsprogramma's enz... (de lijst is eindeloos). Zij die het vak negatief invullen worden vrijgesteld van deze belasting (de facto een belastingvermindering dus) .Dat zou een mooi democratisch middel zijn ( een referendum gelijk )  om te weten wie er eigenlijk zo'n fanatiek multiculturo is  in dit land, en wie schoon genoeg heeft van die gekheid.

Op die manier kunnen de multiculturo's zelf voor hun hobby - het eindeloos blijven invoeren van vreemdelingen- betalen, een soort rijkentaks ,maar dan toegepast op zij die beweren dat de multicul  een vorm van rijkdom is, wel laat die dan betalen voor die rijkdom, tenslotte heeft ieder diertje zijn pleziertje, en als ze er zelf voor betalen.

En we mogen gerust zijn: het zou een uitdovend zaakje zijn, die invoer van vreemdelingen, bij gebrek aan vrijwilligers die ervoor willen betalen

En aan alle Abou Jahjahs die hier in ons land het mooie weer maken: Go home en stay there, zo zullen wij vandaag de dag van de immigratie herdenken, als een ramp.

 

 1 Miljoen mensen aan de dop.Waarom dan nog meer  werklozen invoeren?

 


 
dinsdag, 16 december 2014 15:06

De joke van Siegfried Bracke,de stakingsrat

Geschreven door
 
De rode stakings-rat van de N-VA betaald door het patronaat  a rato van 17000 euro in de maand netto
 
 

 

Wij hebben alle begrip voor de actie die Siegfried Bracke  -gisteren -heeft gevoerd aan het stadion te Gent. Mensen, zoals Bracke en zijn N-VA werknemers ,die hem vergezelden bij de actie- hebben er alle belang bij dat wij gaan werken ,en stoppen met staken- wie zou hen anders onderhouden? Het was dus een actie van de  N-VA ingegeven uit puur egoïstisch zelfbehoud, iets wat tot de tweede natuur van politici behoort.  Siegfried Bracke, de eerste burger van dit politiek apenland (  mijnheer is voorzitter van het Belgische parlement a rato van 17000 euro netto in de maand ) –zoals u weet een functie waar liberale Vlaams nationalisten  zich graag in nestelen, om zo -de door hen  verfoeide staat ,en koning- te kunnen   dienen- is zich gisteren even gaan moeien met het Vlaamse plebs ,met name het plebs dat het in zijn hoofd had gehaald te gaan staken.

Mijnheer de super-Belg, Bracke dus -had zich daarbij geïnspireerd op de taxidienst  Uber, u weet wel ,dat zijn zwartwerkers  (die meestal ook letterlijk zwart zijn) die je meenemen in hun auto tegen betaling, zonder dat ze met iets in orde te zijn. Maar doordat de partij van Bracke nu ruimschoots door de Belgische staat wordt gesubsidieerd -met miljoenen van onze hard verdiende centen, wou de eerste burger van dit land ( een beter passende karikatuur voor de onnozelheid van dit land is er niet te vinden) een geste doen.De nep-flaminganten van de N-VA waren van plan -werkwilligen gratis- met een minibusje, naar hun werk te voeren , in een kleine minibusje omdat ze op niet al teveel volk rekenden ,volk dat zo gek zou zijn- om met Bracke -in een sardienendoos samen te gaan zitten. Onverzekerd voor professioneel personenvervoer dan nog, in het zwart zoals we zeggen .Nog een geluk dat het minibusje geen valse nummerplaten droeg, zoals andere N-VA medewerkers dat graag doen als ze hun voorzitter vervoeren

Dat ge u ,als vet betaalde stakingsrat- wil manifesteren , tot daar aan toe-van een verlopen rode socialist en logebroeder zoals Bracke er een is ,daar kan je geen hoogstaande principes  van verwachten. Maar dat hij daarbij ook nog de hardwerkende zelfstandigen (taxibedrijven)  concurrentie wou aandoen-door gratis vervoer aan te bieden aan werkwilligen, dat is toch een ondraaglijk  schande tegen het liberaal dogma van zijn partij, dat altijd beweerd de belangen van deze hardwerkende groep te zullen ondersteunen. Maar ja een stakingsrat die overgelopen is (tegen betaling) van bij de sossen  ,die is niet te vertrouwen, ratten zijn altijd linke (linkse)soep.

Siegfried Bracke wou gisteren dus werkwilligen aanmoedigen om te gaan werken, en zo de stakers een neus zetten. Luie donders in de ogen van het politiek personeel  van de N-VA, dat zich met de kinder-actie inliet. Maar- bij dit alles toch een kleine bedenking, waarom was mijnheer Bracke niet op weg naar zijn werk die morgen. Je zou toch mogen veronderstellen dat een individu dat 17000 euro in de maand opstrijkt ,dit om aanwezig te zijn in de praatbarak van het parlement -daar dan ook naartoe gaat ,om te  gaan werken .Maar sommigen mensen moeten niet staken blijkbaar, zij werken toch nooit.

Maar ik begrijp het eigenlijk wel, wij ,het plebs, zijn ook niet meer van gisteren. Stel je voor dat we zouden blijven staken, dan zou het luxeleventje van al die ‘liberale’ studenten -en van die van de politieke klasse in het gedrang komen.Daarom ook, dat sommigen aan werkwilligen koekjes zijn gaan uitdelen, het is voor –elitaire- studenteclubs  eens wat anders dan nootjes naar de apen gooien , maar het komt op hetzelfde neer. Tenslotte zijn zij de elite- denken ze, zij mogen zich dat permitteren denken ze. Als de drank is in de man….

Wat mij opvalt, bij al die mensen die zo hard schreeuwen ,dat het land een massa verlies doet door die stakers, dat is, dat een groot deel van die gasten meestal niet werken . Terwijl veel van zij die niet hebben meegestaakt gisteren ,dat niet deden uit sympathie voor de Bracke’s en de elitaire koekjesventers, maar omdat men bang is werk en inkomen te zullen verliezen. Maar om zich in te leven- in de motieven van deze niet-stakers  ,moet men sociale empathie ervaren, en een oud  -Vlaams- spreekwoord zegt, een dikke ziet niet dat een dunne honger heeft.

En al zeker niet een dikke rode rat , zoals de Belgische Kamervoorzitter er een is.

 

 

 

maandag, 15 december 2014 08:09

Succesvolle openbare meeting met Gouden Dageraad: verslag en foto

Geschreven door

Een geslaagde openbare meeting met afgevaardigden van Gouden Dageraad vond zaterdag plaats in Antwerpen. Een video met highlights volgt binnenkort!

gouden-dageraad-n-sa-2

 

De –interactieve- ( er werden via het internet vragen aan de sprekers gesteld ,die daarna door de moderator van de avond aan de sprekers  werden  voorgelegd) gespreksavond ,georganiseerd door onze beweging N-SA  vorige zaterdag trok enkele tientallen militanten en sympathisanten ,mensen die de moeite namen om door koude en drukte ( er was kerstmarkt in Antwerpen)  persoonlijk kennis te maken met  leden van de Griekse partij Gouden Dageraad.

We leven duidelijk in het internet tijdperk,  zoveel is duidelijk, waar de voorbije week meer dan 1200 mensen onze blog  raadpleegden (en er een 30 tal vragen werden gesteld aan de sprekers) over het event met Gouden Dageraad, is het  een feit dat steeds meer mensen de politiek op een virtuele manier willen beleven, van op afstand , individueel activisme vervangt zo de collectieve strijd ,en in feite ondermijnd het elke  reële strijd. Daar zal ook het lage vertrouwen ( 16% van de jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar hebben nog vertrouwen in de politiek en in politieke partijen- ter vergelijking, de kerk geniet nog 13% van het vertrouwen) van mensen in het politiek gebeuren wel een rol in spelen.

De kameraden van G.D noemden dit fenomeen : de strijd die mensen met zichzelf moeten voeren  om het individualisme te overwinnen  en zo  tot een nationalistische strijd (of bewustzijn) te kunnen komen ,prioritair -voor elke strijd- of politieke inzet.

Het politiek bewustzijn , (vooral) in  de West-Europese landen , is bij de massa dan ook tot een absoluut dieptepunt gezakt , en de steun voor Gouden Dageraad bij een deel van de bevolking  in Griekenland is dan ook utilitair, met andere woorden ,de mensen steunen wel een politieke partij (omdat ze hulp van hen verwachten) maar zijn niet altijd bereid om ook ideologisch te volgen. Dat fenomeen is echter inherent aan een liberale consumptiemaatschappij  binnen het kapitalisme, men  zoek niet meer naar waarden of ideeën die een lang termijn  bestrijken, men zoek en erkent alleen de onmiddellijke gebruikswaarde van een   politiek project of partij, net als men dat met elk ander ‘product’ doet. Burgerlijke partijen verkopen zich ook steeds meer als een product, en niet langer als een project . Stem op ons :  wij wassen witter (of bruiner) naargelang  de samenstelling van  het stemmen-reservoir .

Dit fenomeen is duidelijk niet alleen aanwezig bij de nationalistisch georiënteerde  achterban van het electoraat, maar is een algemeen fenomeen, ook bij links speelt het een rol. Kijk maar hoe de PVDA bij ons een zwak sociaal discours heeft ontwikkelt ,dat wel extreem inspeelt op de directe eisen en noden van de massa, maar een lange-termijn visie achterwege heeft gelaten, dit om haar mogelijke klanten (kiezers) vanuit een breed spectrum toch aan zich te kunnen binden. Het Vlaams Belang heeft er jarenlang haar eerste en belangrijkste doel van gemaakt om ( zonder al te veel inhoud toch kiezers te kunnen bedienen en behagen, de gevolgen zijn duidelijk, op lange termijn is dat nefast, omdat er altijd andere partijen zijn die loze beloftes beter kunnen verpakken en verkopen op termijn. En de concurrentie moet er daarbij alleen  voor zorgen dat de verpakking anders is, en hoeft niet een diepgaande verandering  voor te staan. Want diepgang of lange termijn denken speelt geen enkele rol meer.

Dus zolang men niet aan de individuen duidelijk maakt dat politiek geen individueel gebeuren (ter consumptie van een utilitair doel mag zijn) maar een collectief beleven naar een meer globaal doel zal elke strijd fragmentarisch en ondoeltreffend zijn.Maar de massa zal deze logika niet uit zichzelf verwerven.Dat moet een voorhoede van activisten doen, en die moeten zich daarom aaneensluiten en vormen tot een elite van dienaars van het volk en de natie.

Deze, en veel andere vragen- evenals de bespreking van allerhande politieke en sociale problemen in Griekenland en hier,hebben er zaterdag voor gezorgd dat er een geanimeerd en interactief gesprek met de kameraden van G.D  kon plaatsvinden.

 

En wat voor ons van groot belang is (met het inrichten van dergelijke activiteiten) hebben wij op deze manier een vrijhaven gecreëerd , vrijhaven waar men ongehinderd door linkse of burgerlijke stoorzenders een vrij debat kan houden.Links is niet meer in staat, om ons op enigerlei manier, te verhinderen om openlijk, publiek aangekondigd, het spreken te beletten.Dat de media ( ook die van de linkse huilebalken) ons evenement dan maar doodzwijgen, waar enkele weken eerder bij een ander event met G.D te Antwerpen  de pers en de linkse lafaards, nog als wolven aan het huilen waren, dat moet ons niks uitmaken, en dat maakt ons ook niks uit.

Want het belangrijkste feit is ,dat we onze ideeën kunnen verspreiden, dit op een democratische manier. En dat we daarbij gebruikmaken van de algemene  afkeer die het grote publiek voor de politiek voelt .Dat lijkt op het eerste zicht paradoxaal (omdat ook wij hinder ondervinden in de uitbouw van onze beweging ,dit door de bijna complete onverschilligheid die heerst bij het publiek). Maar het heeft ook zijn nuttige kant. Het belet ,dat onze tegenstanders ons in de marginaliteit kunnen blijven duwen zoals vroeger wel eens het geval was, dit door ons het spreken te beletten, en vergaderzalen met maffiapraktijken on-beschikbaar te maken voor ons. Links krijgt daar steeds minder volk voor op de been, en als ze er al mensen mee mobiliseert (zoals vorige week in Sint-Niklaas naar aanleiding van het optreden van Rennicke) dan komen er alleen een soort linkse politieke analfabeten op af ,die niemand overtuigen en geen slagkracht hebben, verwijft als ze zijn door hun schijngevechten voor gender-onzin en multicul geslijm. Zelf hun allochtone moslimvrienden hebben een afkeer van deze linkse en decadente schooiers, en organiseren zich meer en meer afzonderlijk,wat een goede zaak is, wij zijn voor culturele en gescheiden zelforganisatie (wat links appartheid noemd) maar waar die vreemdelingen blijkbaar akkoord zijn met onze visie terzake.

Wij moeten van de zwakte van onze tegenstanders gebruikmaken, en daarbij komt het goed uit dat ook de PVDA zich volledig op het electoralisme heeft gericht(en op homohuwelijken en geslachtsveranderingen) dat heeft namelijk tot gevolg dat zij zich moeten aanpassen aan de burgerlijke politieke moraal en niet meer  (openlijk)kunnen overgaan tot actie tegen nationalisten zoals wij. De avond met Gouden Dageraad heeft ons dus veel meer opgebracht dan alleen maar een interessante avond onder gelijkgezinden, en het aantal aanwezigen was daarbij niet eens het belangrijkste doel(toch danken wij de kameraden die de moeite namen om te komen,versta ons niet verkeerd). Het doel was om ‘openlijk’ en vrij zonder de minste terughoudendheid onze kameraden van Gouden Dageraad uit te nodigen en hun zeg te laten doen. Zoals het in een vrij land normaal zou moeten zijn, maar lang niet is geweest. Het gehuil van de antifascisten hebben we daarmee gesmoord, wij hebben deze antidemocraten de mond gesnoerd en hen voor kakken gezet. Deze zielige bende kan gaan janken bij de elite, en bij de minister van binnenlanse (en Belgische zaken) over het toelaten van een democratisch gebeuren, helpen zal het niet, wij doen wat we willen doen.Zij kunnen alleen toekijken en proberen alles belachelijk te maken, iets waarin die nicht van het AFF gespecialiseerd is.Dan moeten ze niet nadenken over inhoud, iets waar ze blijkbaar geen bal meer van snappen.Sinds de PVDA hervormd is ,is ideologie in die kringen vervangen door lullen.

Dat  te hebben verwezenlijkt (openlijke meeting met G.D) dat is in een land, waar nationalisten al decennia lang door linkse bendes  amokmakers wordt geterroriseerd -een keerpunt te noemen.Het bewijst ook dat de bevolking -het gezeur over neonazi’s en fascisten, die een gevaar voor de samenleving  zouden betekenen ,meer dan grondig beu is. Want als antifascisten nu ook al de minister van binnenlandse zaken als neonazi opvoeren, dan heeft de massa door dat dit te gek is voor woorden, en wordt dat antifa geleuter meer als grap dan als argument door de massa gezienEn daar moeten wij gebruik van maken, deze opening gebruiken tot organisatie en propaganda voor een nieuw solidarisme.

Zaterdagavond was (met onze kameraden van Gouden Dageraad) een aanzet om daarmee door te gaan.

 

Pagina 1 van 186

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter