Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

zondag20 april 2014

   

 

Bewoners van andere origine van de volkswijk Duindorp in de Nederlandse stad Den Haag worden stelselmatig weggepest. Zowel de woningcorporatie als de burgemeester willen de treiterijen aanpakken. Zij zien sinds een paar maanden het aantal incidenten toenemen. De Duindorpers zien zelf het probleem niet. "We moeten ze hier niet", zeggen ze aan onze Nederlandse collega's van het Algemeen Dagblad.

 Mijn zoon wacht al 4 jaar op een huis in Duindorp, en dan komt er zo'n boerka aanzetten met zo'n vent met een dromedaris en een kameel. Voor hen is het binnen een week geregeld. Weg ermee

  •  
            Bewoner Nico den Heijer

Nee, Duindorpers zelf maken er niet zo'n geheim van: vreemdelingen, die hebben ze liever niet in de roemruchte volkswijk aan de Haagse kust. "Da's toch logisch," roept een echte Duindorper. Hij tuft alweer weg op zijn brommertje, want veel woorden heeft hij niet nodig: "Duindorp is voor de Duindorpers."

Verderop in de buurt maakt Tony de Lange (23) een praatje met enkele buurtgenoten. Tony zegt waar het wat hem betreft op staat: "Die buitenlanders zijn gewoon lastig. Dat betekent negen van de tien keer ellende."

Zijn vrienden en hij zijn allerminst geschrokken van het bericht dat woningcorporatie Vestia sinds eind vorig jaar een ware vreemdelingenhaat ziet 'opflakkeren'. Zes incidenten registreerde de verhuurder, uiteenlopend van graffiti met hakenkruisen en het ingooien van ruiten tot een varkenskop die op de deur van een gezin van andere origine was gespijkerd omdat zij 'het lef hadden in de wijk te gaan wonen'. Vestia zelf kreeg er ook last van. Een medewerker die met een woningzoekende van andere origine een huis in Duindorp ging bekijken, werd zo ernstig bedreigd dat de woningcorporatie aangifte gaat doen.

Dromedaris
Duindorper Nico den Heijer vindt dat allemaal eigen schuld: "Dat is toch ook gewoon vragen om problemen," zegt hij. "Mijn zoon wacht al 4 jaar op een huis in Duindorp, en dan komt er zo'n boerka aanzetten met zo'n vent met een dromedaris en een kameel. Voor hen is het binnen een week geregeld. Weg ermee. Wij moeten ze hier niet."

De mannen hangen wat rond in de Pluvierstraat, de straat waar laatst nog twee ruiten werden ingegooid om te voorkomen dat 'vreemdelingen' er hun intrek zouden nemen en waar 'toevallig' gisteren nog een brandje was. Tientallen meters verder ligt de Turkse bakkerij die dit weekend in brand werd gestoken. De eigenaar denkt na jaren van pesterijen dat het motief racistisch is. Het interesseert Den Heijer en zijn vrienden weinig.

De statements "het is blank en dat moet zo blijven" vliegen ondertussen door de lucht. Volstrekt normaal, vindt Duindorper Peter de Bruijn, in trainingspak en vanwege zijn kale kop 'Big' genoemd. "We kennen elkaar hier allemaal. We hebben bij elkaar op school gezeten. Het is een grote vriendenclub waar onderling nooit wat gebeurt. Er hangt hier nog een touwtje uit de voordeur. Iedereen kan zo bij elkaar naar binnen stappen en dat willen we zo houden." Er klinkt een kreet dat iemand zijn brommer even leent. "Kijk dat bedoel ik nu. Dat kan gewoon hier. Hier zal ook nooit iemand zonder eten zitten. Als je even geen geld hebt, brengen we een maaltje langs. Maar als die buitenlanders komen, dan is dat alleen maar ellende."(.....)

Bron: De Morgen

donderdag, 17 april 2014 09:56

Jawel, dit ís de 19de eeuw, mevrouw Kroes!

Geschreven door

De Brusselse rechtbank van koophandel heeft de wegpiraten van het Amerikaanse Uber een halt toegeroepen. Het bedrijf uit Silicon Valley bood in Brussel taxidiensten aan door middel van een app zonder de geldende taxiregels na te leven. De rechtbank heeft dus een terecht vonnis geveld, hoewel behalve Brussels mobiliteitsminister Brigitte Grouwels maar weinig politici dat met zoveel woorden gezegd krijgen. Zo twitterde Vlaams minister-president Kris Peeters, nota bene een partijgenoot van Grouwels: "Uber-rechtspraak zal digitale evolutie niet stoppen". Tja, met zulke partijgenoten heb je geen liberalen meer nodig.

Ook Neelie Kroes, VVD-politica en (nog even) eurocommissaris voor Digitale Agenda, meende haar zegje te moeten doen. "Dit is de 19de eeuw niet", fulmineerde ze, digitaal verblind en liberaal verdwaasd als ze is, tegen de uitspraak van een Belgische rechtbank. Jawel, mevrouw Kroes, het laissez-faire-kapitalisme ís de 19de eeuw. Dat waren de hoogdagen van het liberalisme, en wel toen het zich van zijn meest progressieve kant toonde! Met politici als Peeters en Kroes hoeft het niet te verbazen dat Uber zich gesterkt voelt om het vonnis naast zich neer te leggen en gewoon te blijven rijden.

Neelie Kroes en haar Vlaamse accolieten van Open VLD willen onder het mom van (meer) concurrentie niet alleen concurrentievervalsing toelaten, maar liefst natuurlijk heel de taxisector dereguleren en liberaliseren. Niet alleen in Brussel. En ja, dan moet het gezegd: België mag er trots op zijn dat het een land is met een aantal corporatistische en solidaristische regels en geplogenheden (anders dan Nederland en de Angelsaksische wereld), die wortelen in zijn geschiedenis (ja, zelfs teruggaan tot de "verfoeilijke" middeleeuwen), die het land een eigenheid geven ten opzichte van zijn buurlanden, hun stempel drukken op de samenleving van vandaag en - niet in het minst - een aantal economische sectoren beschermen (en de consumenten). Dat dit model vandaag de dag onder druk staat, ligt niet zozeer aan het model zelf. Het komt in eerste instantie door de Europese Unie en haar dictatuur van het vrijhandelsliberalisme; en in tweede instantie door de lafheid, de vaandelvlucht en de ondermaatse kwaliteit van het Belgische politieke personeel in het algemeen.

In Nederland, het land van mevrouw Kroes, is het taxivervoer sinds 2000 geliberaliseerd. Resultaat? Hogere prijzen, slechtere dienstverlening en minder mensen die de taxi nemen dan voorheen:

Na de liberalisering steeg het aantal taxi's fors, in de periode 2000-2002 nam het aantal taxi's toe van 16.000 naar 23.000, in 2009 was dit aantal bijna verdubbeld naar 45.000. In tegenstelling tot wat Jorritsma en Netelenbos voorspelden daalde de ritprijs echter niet, de taxi werd juist fors duurder: 25 procent. Ook kwamen er niet meer klanten, door de 'wildwest-taferelen' op sommige standplaatsen kiezen juist steeds minder mensen voor de taxi. Ook blijkt het afschaffen van de fifo-regel niet te werken, hoewel klanten in theorie mogen kiezen welke taxi ze nemen, 'dwingen' sommige chauffeurs de klant om de eerste taxi op een standplaats te nemen. De klant kan alleen een andere taxi kiezen als de voorste chauffeur in de rij hem weigert bijvoorbeeld omdat de rit te kort is. Ook de kwaliteit van het taxivervoer zou niet verbeteren.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Taxi_(vervoer)

Taxi-anarchie? Nee, bedankt.

Gerelateerde video

dinsdag, 15 april 2014 18:23

Wij hebben niks te winnen bij een conflict met Rusland

Geschreven door

 

 

Volgens Oswald Spengler -Der Untergang des Abendlandes – heeft geen enkele temmer zijn dieren beter onder controle dan de pers zijn lezers-geactualiseerd naar vandaag -zijn kijkers en luisteraars.

Dat er veel waarheid in die woorden steekt , blijkt eens te meer bij het zien van de hysterie die de media vandaag rond de troebelen in Oost Oekraïne tentoonspreiden, de persmeutes in het westen huilen als wolven -en mochten ze niet zo druk bezig zijn met hun eigen bekrompen burgerlijk leventje- dan zouden sommigen onder hen zelf met de knots klaarstaan om hoogstpersoonlijk die gevaarlijke Russen mores te gaan leren.

Iets wat hun lafhartig karakter niet toelaat.

Dat de koude oorlog duidelijk terug is, dat is zeker, maar deze keer zal de Pro-Atlantische elite en daarmee de meerderheid van haar persorganen niet kunnen terugvallen op het spook van het communisme, een spook waarmee ze de Europese bevolking vandaag de dag niet meer de daver op het lijf kan jagen - om zo op die manier de hetze tegen Rusland een ideologische inhoud te kunnen zogeven.

De ideologische invalskoek-om Rusland te demoniseren - is er dan ook vandaag niet meer, tenzij het bijzonder dunne laagje vernis dat de westerse democratie tegenover -zogezegd-Russisch totalitarisme plaatst.

Of dat op zich een voldoende mobiliserende kracht heeft om de westerse massa een mogelijke oorlog of enig militair ingrijpen tegen Rusland aan te praten is zeer de vraag, maar de woorden hierboven van Oswald Spengler in gedachten is het gevaar natuurlijk niet denkbeeldig.

Toch is onze Europese democratie nu ook weer niet zo sexy dat het de bevolking zou aanzetten tot enig enthousiasme ervoor te gaan vechten , de-vermeende- neonazi’s op Maidan- zijn waarschijnlijk grotere fans van de Europese democratie dan dat de gemiddelde Europeaan dat hier is, het bewijs , op Maidan willen zij  ervoor sterven, wie zou je hier zo gek krijgen dat te willen doen.

En zelf indien de Europese elite er in zou slagen om een ideologisch spookbeeld- wij Europeanen tegen die duivelse en ondemocratische Russen/ Aziaten- te kunnen oproepen, het zou hen niks helpen.Nog los van de racistische connotatie die een dergelijke opstelling zou hebben, en dat kan de antiracistische elite zich toch waarlijk niet permitteren. Wie weet wat dat zou losmaken bij de bevolking!

En het zou toch niet helpen omdat het voorbijgaat aan waar het echt om draait in deze zaak, het punt is namelijk dat men vanuit Europa aanleunt/zelf voor een stuk deel uitmaakt -als uiterst westers gelegen aanhangsel van het Euraziatisch continent dan- en dat het conflict rond Oekraïne juist daarrond draait, omwille van de bescherming van dit Euraziatische continent- dat deel dat binnen de geostrategische invloedzone van Rusland hoort te vallen -vanuit hun oogpunt dan.

Het gaat hem dus helemaal niet over het feit dat homorechten geschonden worden in Rusland, of dat we de borsten van de meisjes van Pussy Riot niet langer zullen kunnen bewonderen terwijl ze urineren in een kerk, ook gaat het niet over het feit dat opposanten niet aan de bak komen daar, trouwens ook binnen Europa worden opposanten op een zijspoor gezet, kijk naar Griekenland-waar men ze in de gevangenis stopt, vergeet ook het Cordon Sanitair in eigen land niet.

Het gaat hem ook niet over het feit dat er in Rusland betogingsverboden worden opgelegd, dat doet men hier ook, en de boetes bij niet naleving zijn in ons land zelfs hoger dan in Rusland, en als vrijheid van mening een basisvoorwaarde voor democratie zou zijn, waarom bestaat die dan niet in ons land ,of waarom staat ze onder druk in geheel Europa?

De democratie hier, niet veel verschil met ginder zou ik zo zeggen.

Hoe we tegen het conflict in de Oekraïne aankijken-of beter gezegd –hoe onze elite er tegen aankijkt heeft dan ook veel meer te maken met hoe ze tegen het Euraziatisch gegeven aankijken, en hoe ze de Russische ambities op dat vlak –en het nut dat het kan hebben voor ons- inschatten.

Men zegt dikwijls dat het beter is vrienden te zijn met je naaste buren dan met verre familie , en wat geopolitiek betreft geldt deze steltregel zeker.

De Europese landen hebben decennia lang , eigenlijk al sedert het einde van de eerste wereldoorlog geopteerd voor de verre familie, met name voor een bondgenootschap met Amerika, de tussenperiode tijdens wereldoorlog II daargelaten -wat Duitsland en de AS mogendheden betreft toch.

Amerika kon op deze manier zijn eigen belangen in Europa veiligstellen en zo de Euraziatische ambities van Moskou in toom houden. Door met een wapenwedloop de invloed van Rusland in het westen ( en in het Oosten met Afghanistan) teniet te doen ( val van de muur) kon men dat ook tijdelijk bereiken.

Intussen zijn er op het Aziatische continent opkomende wereldmachten actief, en moeten de Amerikanen alle aandacht aan het veiligstellen van de wateren in die regio wijden, zij moeten nu veel meer concurrenten in het oog houden dan ooit in het verleden in de Amerikaanse geschiedenis het geval is geweest.

Dat stelt op zijn beurt het Europese continent voor een probleem, kan/wil de USA ons nog voldoende beschermen (en willen wij dat ) of moeten we uitkijken naar alternatieve pistes.

Daarvoor is het echter van groot belang om goed te analyseren vanwaar de mogelijke gevaren voor de Europeanen en voor ons continent kunnen komen.

En dan springt China direct in het oog, de communistische elites zullen op een bepaald ogenblik moeten expanderen willen zij hun interne tegenstellingen onder controle houden, en zijzelf de macht behouden. De kans dat zij dat in de richting van het westen doen is zeer groot ,nu reeds is er op het huidig Russisch grondgebied –net over de rivier de Amoer een gigantische toevloed van chinezen aan de gang, zij nemen de handel ,de plaatselijke landbouw, alsook de industrie daar over. De Russen staan machteloos omdat het ver van de periferie ( Moskou ) ligt, er te weinig etnische Russen wonen , het om een-schijnbaar- vreedzame overname van territorium handelt , maar ook door het feit dat de Russen zich belaagd voelen door de E.U en NAVO in hun Europese achtertuin , en ze daar veel middelen voor moeten inzetten .Dat allemaal zet een rem op hun reactievermogen in deze regio. Ook het feit dat ze op de Chinezen moeten steunen bij internationale organisaties om zich de E.U en NAVO expansie van het lijf te houden is een factor waardoor ze nauwelijks tegen deze invasie kunnen optreden.

Dat de Chinezen in de richting van het westen trekken is dus geen loos toekomstvisioen of komt niet voort uit een fobie voor China, het gebeurt vandaag reeds volop via Russisch grondgebied, het is reeds een realiteit.

Wanneer wij Rusland verzwakken –bijvoorbeeld door Oekraïne bij de E.U in te lijven- dan wordt onze buffer met China kleiner, tast het de homogeniteit van het Russische volk aan ,wat hun slagkracht tegen een mogelijke Chinese indringer zal aantasten.

Dat allemaal kunnen we voorkomen door -vanuit ons eigenbelang- ons niet te laten opjutten door de Europese imperialistische uitbreidingsplannen en de Amerikaanse strategie van containment tegenover concurrenten die hun hegemonie mogelijks aantasten.

Dat is niet onze zorg op dit continent.

Zou Rusland Oekraïne terugwinnen dan wordt zijn overwegend westers georiënteerde bevolking met nog eens 46 miljoen zielen versterkt .Dan wordt Rusland een deel van Europa en hebben wij er een enorm afzetgebied bij, toegang tot grondstoffen die van strategisch en economisch belang zijn voor ons in de concurrentie met Amerika wanneer die volledig zelf bedruipend zijn op energiegebied ,dit door olie en gaswinning door middel van fracking.

Daarnaast zouden we ook een enorm potentieel aan militaire en nucleaire macht tot onze beschikking krijgen –een macht die vanop het Europese continent en door Europeanen-niet te verwarren met de Europese Unie – opereert en waar de beslissingen worden genomen door mensen die hier wonen en leven , niet door hen die op een ander continent wonen en andere belangen hebben- zoals de V.S. die heeft.

In de kwestie Oekraïne staan er voor ons belangrijkere zaken op het spel dan de hysterische huilbuien van de media en het gejank van onze elite over democratie( of het gebrek er aan) in Rusland

Op lange termijn gaat het om de keuze over hoe we ons een opkomende wereldmacht ( China ) van de hals kunnen houden en over het feit hoe we een regionale macht ( Rusland ) niet tot vijand maar tot bondgenoot kunnen maken.

De huidige elites zijn verknocht en gebonden aan de oude allianties, waar zij ook voor een stuk hun macht aan ontlenen.

Maar de houdbaarheidsdatum van de huidige politieke elites binnen de Europese ruimte is stilaan overschreden.

De volkeren van de Europese natiestaten zullen nieuwe elites aan de macht brengen.

Elites die een revolutionaire zwenking aandurven ,elites die denken vanuit een visie die de trans-Atlantische piste inruilt voor een continentale ,naar het Hartland van dat continent gericht. Op een Eurazië dat ons moet beschermen tegen de gele horden.

Dat klinkt paradoxaal maar is het niet.

En mocht de huidige elite toch een militaire avontuur riskeren –of zichzelf verder opjutten dit te doen, dan is het goed mogelijk dat ze zichzelf de doodsteek geeft.

Want zeg nu zelf, wil iemand van jullie zijn leven en bezit opofferen voor een militair avontuur dat is opgezet vanuit de E.U en NAVO bureaucratie, met als doel de hegemonie van de USA te beschermen door uitbreiding naar het Oosten?

Uw antwoord zegt alles over wat we dan wel moeten doen.

 

 
 

 

N-VA en Bart De Wever vinden dat België het slechtste project van Europa is: maar dat de EU het slechtste project ooit voor de Belgen is, daar zwijgen ze over

 

Een van de redenen waarom Vlaams- nationalisten vandaag af willen van Wallonië ligt in het feit dat er miljarden aan transfers  van Vlaanderen naar deze regio gaan , zo beweren ze althans.

 De Wever en andere Vlaams-nationalisten vinden  dat de ongeveer 5 miljard euro die we aan onze Waalse landgenoten via die transfers geven een ondraaglijke gedachte is, het stremt de Vlaamse economie en welvaart is hun redenering.

 

Dat er  terugverdieneffecten zijn ( hogere consumptie waardoor er een hoger BBP ontstaat- dat op zijn beurt de hoogte aan intrest op leningen onder controle houdt bijvoorbeeld ).Dergelijke zaken worden niet in rekening gebracht ,ook het feit dat Wallonië potentie heeft als pool voor economisch groei- ( bijvoorbeeld een overschot aan ruimte voor nieuwe bedrijven en landbouw) -waar wij in de toekomst van kunnen meegenieten wanneer we nieuwsoortige bedrijven aantrekken evenmin.De arbeidsreserve die daar zit ( nu zal de elite nog meer immigratie organiseren) al evenmin.

Lebensraum , elk volk heeft er voor gevochten, Vlaams-nationalisten willen het wegwerpen.

 Wat een contrast met de lankmoedigheid en het begrip voor de transfers die naar de Europese Unie worden versast ,daar hoor je  N-VA en consoorten niet over emmeren, dat vinden Vlaams- nationalisten wel OK .Ja ze bekijken het wel kritisch zeggen ze ,maar waar juist die kritiek op slaat is iets minder duidelijk.

Deze transfer bedragen nochtans -volgens recente studie ’s van de Leuvense universiteit - er zijn geen echte cijfers van de overheid bekend- ongeveer 5 tot 6  miljard euro op jaarbasis.

 De terugverdieneffecten liggen vooral in de belastingen op lonen van EU personeel en op hun consumptie in Brussel en de rest van het land.

 De extra kosten -voor bijvoorbeeld politie en infrastructuur voor dat EU personeel- moeten daar echter nog in mindering worden gebracht, er is geen kat in dit land die weet hoeveel dat kost, ook niet hoeveel de terugverdieneffecten opbrengen trouwens.

 Dat veel Brusselaars - en zij die naar de Vlaamse rand verhuizen of er hun roots hebben de meerkosten voor de E.U aanhorigheid cash betalen,dat is dan weer wel bewezen , de torenhoge huizenprijzen tonen dat aan, een gevolg van de vraag naar huizen door de rijke E.U elite die de gewone burgers van de huizenmarkt daar verdringt door de prijzen omhoog te stuwen.

De –rechtstreekse - transfers naar de Europese Unie bedragen dus per Belg 520 euro, ter vergelijking, een Bulgaar betaald 80 euro aan Europa ( 6 keer  minder dan wij) maar zij krijgen dat allemaal via Europese subsidies terug, zij zijn netto-ontvangers.

 Ook de financiële en materiele transfers van de autochtone bevolking naar inwijkelingen -immigranten, moet in de miljarden lopen, er worden echter- om politiek correcte redenen -wat een eufemisme voor doofpot mag genoemd, maar ook om het anti-immigratiedebat geen voedsel te geven- geen op etnische basis gebaseerde cijfers bijgehouden.

 Wat de kostenberekening van immigratie onmogelijk maakt, het is dan ook komisch dat partijen hun verkiezingsprogramma door het planbureau zullen moeten laten nazien in de toekomst om zo de financiële haalbaarheid ervan na te gaan, maar dat  integratieprogramma’s -die alle partijen hebben- door een gebrek aan cijfers nooit zullen kunnen worden getoetst aan de financiële haalbaarheid ervan.

Dat is geen toeval dat is moedwil.

 Er is dus niemand die bij benadering weet hoeveel geld we aan immigranten of mensen van vreemde komaf geven.Deze transfers van rijkdom en nationaal volksbezit –opgebouwd door decennia lange arbeid van het eigen volk werd dus nooit geïnventariseerd , maar gaan wel onverminderd voort.

 We horen hier echter geen negatieve commentaar -over deze transfers vanuit de N-VA , wat ze wel doen is pleiten om besparingen op te leggen in de sociale sector voor... alle mensen.

 Ze beseffen dus wel degelijk dat die transfers enorm zijn, maar verkiezen ons daarvoor dubbel te laten betalen , zonder kritiek te leveren over het feit dat deze tekorten door de immigratiepolitiek van de Vlaams-Belgische elite werden veroorzaakt ,elite waar zij de woordvoerders van zijn- of na de verkiezingen de ambitie hebben het te worden.

 

Op deze manier betalen wij twee keer ,de ene keer doordat geld van ons aan vreemdelingen wordt gegeven , een tweede keer doordat ons geld wordt ontzegt door op sociale uitkeringen te besparen en zelf een derde keer omdat men de belastingen daardoor hoog moet houden om de  hoge kost van immigratie te kunnen blijven opvangen.

 Wij betalen dus dubbel en driedubbel, daarom dat het planbureau liever de handen van deze wurgtransfers houdt bij de berekening van partijprogramma’s.

 Maar geen probleem voor de N-VA en andere Vlaams nationalisten, zij willen nog meer immigratie, beter van kwaliteit- zo zeggen ze (alsof het om de invoer van vee gaat) maar niettemin zal deze immigratie evengoed gepaard gaan met transfers van middelen van het eigen volk naar vreemden.

 Want zelf als iemand hier werkt en belastingen betaald, dat zal nooit de kosten van de sociale voorzieningen dekken, huisvesting, school voor de kinderen, ziekenzorg, mobiliteit.

 De kostendekking is een verhaal van decennialange bijdrage aan onze maatschappij door onze voorouders, het maakt dan ook deel uit van de erfenis van onze voorouders

 Het feit dat Vlaams-nationalisten zwijgen over transfers naar de E.U en naar inwijkelingen ,maar wel klagen dat onze Waalse landgenoten geld krijgen is dus niet gespeend van enige perversie

 Het feit dat men Walen niet beschouwt als landgenoten –de reden dat men klaagt over transfers naar hen- is echter allesbehalve in ons eigen belang .

 Tenzij men een kolonie- of protectoraat van de E.U wil zijn/worden natuurlijk, iets wat de N-VA en nationalisten die zich niet van de E.U distantiëren objectief van plan zijn te doen.

 Als ik echter moet kiezen tussen geld geven aan Grieken, Bulgaren, Roemeense Roma en andere Europese volkeren of geld geven aan onze Waalse landgenoten dan weet ik het wel.

 Voor hen die de argumentatie hanteren dat men dat niet wil doen- omdat men een vijand van België is, de vraag ,waarom blijven jullie zich zo op België fixeren.

 België is een aflopend verhaal, het wordt/is opgeslokt door de E.U.

 Maar als we onszelf uit die muil van de transnationale draak die de E.U is willen redden, met andere woorden ,wanneer men een nationalist is, dan moet men de onafhankelijkheid uit deze Europese Unie nastreven, niet het weggeven van Wallonië plannen.

 En neen, wij moeten niet klein denken en ons terugplooien op een mini regio , wij moeten ons integendeel verenigen met landen en steden die ons een economisch-culturele maar vooral compatibele en meer coherente -samenleving  en economie kunnen garanderen die spoort met de onze.

 Wij moeten gaan voor de oprichting van een echte Delta unie, de BENELUX- maar dan aangevuld met grote steden uit Duitsland en Frankrijk die dezelfde belangen hebben als ons en die weg willen uit de superstaat waar zij nu in opgesloten zijn.

En daarom geef ik liever geld aan Wallonië dan aan de E.U, om nog maar te zwijgen van geld transfereren  naar immigratie gerelateerde inburgeringsprojecten .

Wallonië behoort tot ons erfgoed en is belangrijk voor onze invloedsfeer in de regio.

Vlaams denken is dan ook Diets denken, weg van het knechtschap binnen de E.U weg van de Belgische elite die zich aan deze E.U heeft verkocht.

 

 

 

 

 

Dewinter tegen knuffelmarokkaan, ik vindt u een toffe gast

 

In het aangekondigde 'gesprek' met een aangepaste Marokkaan en Dewinter van het VB was laatste vol lof over immigranten die zich hebben aanpast aan onze 'cultuur' en voor zij die hier werken en zich hebben geïntegreerd.

Het gesprek tussen Dewinter en zijn ‘aangepaste‘ Marokkaan leek op een gesprek van een werkgever die immigranten als ‘aangepaste’ werkkrachten wil overtuigen zich hier blijvend te nestelen en zo zelf het systeem nog uit te breiden.

Iets wat doorgaans alleen liberale en pro-transnationale politici, of Vlaams-nationalisten die zich geen bal aantreken van economische politiek –zoals Dewinter- graag doen.

Volgens Dewinter zou het afschaffen van sluiers voor islamitische vrouwen - en het spreken van de Vlaamse taal - het probleem van immigratie zo hebben opgelost.

We zijn geen concurrenten van elkaar, volgens Dewinter, als je maar varkensvlees zou eten, je vrouwen in bikini laat rondlopen, bier zou zuipen of het bidden tijdens werkuren laat.

Dat laatste kan hij beter zeggen tegen de eigen ‘gebedsgroep’ in het parlement, gebedsgroep bevolkt door partijleden van hem, daar bidden ze ook tijdens de werkuren. Dewinter noemt deze praktijken achterlijk, moet je niet vragen wat hij over zijn eigen achterban denkt, ook over wat hij denkt over de christelijke aanhang binnen zijn eigen partij die zo schizofreen is om binnnen die partij te blijven militeren.

Ook het eten van niet-halal voedsel -met name het niet eten van varkensvlees - is een grote zorg van Dewinter dewelke de problemen die zich stellen door massa-immigratie in een wip wegwerken.

Simple comme bonjour, dat kan nog dienen voor de Brusselcampagne van die partij.

Geen problemen meer met een tekort aan scholen in het algemeen of het teveel aan concentratiescholen, geen problemen meer met een tekort aan sociale woningen -waar onze eigen mensen uit weggedrukt worden- geen problemen meer met een tekort aan werkgelegenheid -waar non-discriminatie onze eigen jeugd en ouderen wegdrukken van de beschikbare arbeidsplaatsen- geen problemen meer met het betaalbaar houden van gezondheidszorg of het aanhouden van studieplaatsen- waar de influx aan immigranten aan de uniefs onze eigen lagere sociale klasse –zelfs de lagere middenklasse langzaam maar zeker wegdrukt, geen probleem meer met het oprukken van deze vreemde elite in de politiek en de media - waar ze langzaam een cultuuromwenteling doorvoeren - cultuuromwenteling die veel gevaarlijker is dan de islamisering op zich. Of juist daardoor het fenomeen zal versterken doordat deze elite van vreemdelingen het zal vermengen met nog meer en grotere sociale eisen voor hun groep, door een islamitische politiek project met name.

Geen problemen meer met de huizenprijzen voor de eigen mensen, die door een steeds sterker aangroeiende groep van vreemde kopers vanuit de middenklasse - die zich meer en meer een huis kunnen veroorloven - blijven stijgen.

Geen problemen ook van criminaliteit onder vreemdelingen, laat ze alcohol zuipen en varkensvlees eten en die gasten worden  brave biggetjes, dat niemand daar eerder aan had gedacht.

Geen probleem meer met de (on)betaalbaarheid van de pensioenen - terwijl iedere 'geïnformeerde’ weet dat die tegen 2035-2040 de pan uit zullen uitzwingen, niet toevallige wanneer veel mensen met migrantenachtergrond op pensioen zullen gaan.

Zij hebben niet genoeg bijgedragen aan het systeem, maar zullen - door non-discriminatie maatregelen en de eigen politieke elite - wel pensioenen ontvangen.

 

De banalisering van het immigratiefenomeen door figuren als Dewinter dient in feite een vorm van ‘normalisering‘ die het liberale transnationale systeem voor ogen heeft met de influx van vreemdelingen.

Dat komt de elite ook goed uit, want het gehele Europese project staat of valt met de volledige vrijheid van handel -maar meer nog met de volledige vrijheid van migratie en immigratie vanuit het Europese binnen- en buitenland.

Het idee daarachter is dat men terug een maakindustrie op grote schaal kan opzetten binnen de EU, en men daarvoor –om lonen en inflatie onder controle te houden- massaal beroep moet blijven doen op immigratie.

Wat is het antwoord van het VB op deze volgende immigratietsunami, men zal hier niet meer kunnen afkomen met het benoemen van het probleem van een islam en het niet aangepast zijn aan onze normen van deze godsdienst om daar tegen te strijden. De interne EU-immigratie zal weinig of niks van doen hebben met andere culturen of zelf met een andere religie. En wat de buiteneuropese immigratie betreft, stelt de elite dezelfde voorwaarden aan immigranten als Dewinter doet - assimilatie - maar dit dient niet het tegengaan van deze immigratie, integendeel zelf.

Immigratie moet als een economisch fenomeen worden gezien, vastgehaakt aan de ‘vrije markt’ en aan het kapitalisme zoals we dat vandaag kennen en dat in feite de overheersende ‘cultuur’ weerspiegelt - die van onze elite.

De banalisering van deze ‘cultuur’ door iedereen te dwingen ze te volgen - wat Dewinter doet door de eenheidscultuur van de huidige elite naar voor te schuiven – is zich inpassen en inschakelen in de agenda van deze elite en haar economische doelstellingen.

Er is niks anti-establishment of nationalistisch aan, aan het zich confirmeren met de logica die door grootkapitaal en transnationale elite worden verdedigd. Het is het slaafs volgen van die agenda.

Ook –en vooral de elite- willen aangepaste vreemdelingen die zich inpassen in een cultuur van consumptie, en hersenloze inzet binnen het bestaande productieapparaat en dienstensector, iets wat we kunnen missen als kiespijn omdat het de modernisering van onze economie en dienstesector in de weg staat.

Dat zijn argumenten tegen immigratie, niet het feit of iemand halal eet of een hoofddoek draagt, deze zaken zijn alleen maar de nare gevolgen van immigratie, ze zijn niet de oorzaak. Ze wegwerken geeft je mischien een comfortabel gevoel dat je mening er toe doet, maar het is een schijnoverwinning. Mocht je er al in slagen grote -gelovige- groepen van mensen zo ver te krijgen dat ze hun eigen cultuur afzweren. Iets waar ik totaal niet in geloof en zelfs niet wenselijk vind omdat het tijdverlies is in de strijd tegen immigratie en kapitalisme.

Door strijd tegen symbolen te voeren - maar niet tegen de organisatoren van immigratie, de elite, laat je die laatste rustig haar gang gaan.

En de immigranten zelf hebben er geen last van, zij organiseren zich verder en nemen de zaak in vele gevallen over.

En of ze dan aangepast zijn - of niet - dat maakt niks uit,  voor Dewinter van het VB wel, wat bewijst dat hij pro-immigratie is. Hij is zoals een 'andersglobalist', die hebben ook de illusie dat globalisme kan tegengegaan worden door het 'anders' te maken, alleen wordt dat ding niet anders, het lijkt alleen zo, het ding zelf blijft wat het is. Dat is hetzelfde met immigratie, aangepast of niet het is wat het is met alle nadelige gevolgen voor het eigen volk.

Resultaat van dit alles?

Het eigen volk zal naar de dop, het andere volk hogerop.

En zoals het kopstuk van het Vlaams Belang - Dewinter - in het gesprek met zijn knuffel Marokkaan zegt:

Ik heb daar respect voor.

Pagina 1 van 170

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter