Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

dinsdag16 september 2014

 


 

Wat het nationalisme nodig heeft : een linkse economische opstelling , rechts op de waarden

Wat is het verschil tussen een nationalisme dat een groot deel van de bevolking kan overtuigen om voor onafhankelijkheid te gaan -zoals in Schotland vandaag- en een nationalisme dat haar doelstellingen angstvallig ontkend, zelfs verraad ,zoals in Vlaanderen.Dat verschil ligt in de wil om met de bevolking een sociaal contract af te sluiten. Decennia  van  socialistisch   conformisme aan het liberaal kapitalisme hebben in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een ongeziene privatisering van overheidsbedrijven en sociale nutsvoorzieningen. Ook in Schotland werden de ‘nationale’ eigendommen geprivatiseerd, net zoals men dat in de rest van het koninkrijk  gedaan heeft.

Zo heeft het liberalisme en de vrije markt ,de samenhang binnen de Europese samenlevingen zo goed als vernietigd, daar is een bijproduct van dat liberalisme, met name immigratie voor een groot stuk mee schuldig aan. Voor de Europese Unie was en is dat echter een goede zaak, zo werden en worden de nationale gemeenschappen losgetrokken uit hun natuurlijk verband, en is de overgang naar een transnationale gemeenschap –de Europese Unie –die zich op een zuiver marktdenken baseert makkelijker te bereiken.Het is in de tegenstelling met deze logica- vrije marktliberalisme versus sociale welvaartstaat die de Schotse elite ( en volk) doet overhellen naar een ‘nationalistische’ koers voor hun land. Of dat zal lukken ,dat zien we deze week, en dan moeten we nog kijken hoe de E.U tegen dit gegeven zal aankijken.

Want dit zal een delicate zaak worden, de Europese Unie wil maar wat graag afgesplitste staten in haar rangen opnemen, maar vanuit geopolitiek standpunt  kan het voor de Unie gevaarlijk worden om de rest van het Verenigd Koninkrijk tegen zich in het harnas te jagen. Het Verenigt Koninkrijk is een van de drie Europese regionale machten, naast Duistland en Frankrijk  in Europa en gebruikt de Unie als een vrij handels-territorium, maar wat gebeurt er wanneer die Unie de ‘nationale’ belangen zo fundamenteel aantast dat er effectief grondgebied verloren gaat bij één van deze regionale machten, zoals dat bij de mogelijke Schotse onafhankelijkheid het geval zal zijn. Who knows , noboby. Wat zou Duitsland doen mocht het Ruhrgebied zich- onafhankelijk van Duitsland -bij de Unie willen aansluiten, denkt iemand echt dat men dat in Duitsland zou tolereren? Dat is trouwens al eens gebeurt in de geschiedenis, met het verdrag van Versailles.Dat gaf achteraf vuurwerk zoals we weten. De overdracht van nationaal grondgebied naar de Unie vinden de regionale grootmachten  dan ook alleen maar fijn als de kleine landen zich ontbinden, niet als het bij hen gebeurt. Europa zou van een vredesproject wel eens tot een regionaal conflictproject kunnen transformeren door Engeland klem te zetten met het opnemen van Schotland als E.U staat.

Voor anti Europese Unie militanten zoals wij dat zijn kunnen de gebeurtenissen in Schotland leerrijk worden, het kan de Unie  –op termijn- verzwakken ,dit omdat men de Engelse economie , Scotland is een energiebron voor het Koninkrijk en politiek ,zeker de geopolitiek, dwars zal zitten met een eventuele erkenning van Schotland als E.U staat.. Dat zal de UKIP en andere anti-E.U partijen in dat land alleen maar versterken .En elke verzwakking van de superstaat moeten we toejuichen.

Het streven naar nationale onafhankelijkheid ,is met het bestaan van de E.U een zeer moeilijke zaak geworden voor regionalisten, want ze moeten zich ook afscheuren van de Europese Unie of zich aan de Unie onderwerpen.Maar wat is daar de meerwaarde van, het juk van de ene Unie ( in het geval van Schotland) het Verenigd Koninkrijk ,afwerpen om zich daarna te onderwerpen aan een nog grotere en meer transnationaal onderdrukkingsmechanisme ,wat de ultra liberale Europese Unie.Het zal menige Schot dan ook- op termijn- ontgoochelen ,mocht het land voor onafhankelijkheid kiezen en zich daarna geconfronteerd zien met een liberaler agenda  van de E.U.die voor een groot stuk geënt is op wat in de U.K vandaag reeds gangbaar is , en waaraan de Schotten juist willen ontsnappen.De Schotten willen hun vrijheid om een sociaal systeem in te voeren met collectieve voorzieningen. De E.U wil juist die collectieve voorzieningen afschaffen en vernietigen.Onafhankelijkheid kan dan alleen maar als men zich ook van de E.U afwent, maar dan zullen de Schotten tegen twee vijanden aankijken, de E.U en het Verenigd Koninkrijk.Europa dwingt nationalisten in een catch 22 positie.

Maar één les kan men nu al trekken, het anti-Europees nationalisme kan maar succes hebben wanneer het een links economische  richting kiest, een sociale en antiliberale koers vaart.Zo kan ,en moet men zich afzetten tegen het Europese regionalisme van de elite dat door partijen zoals de N-VA wordt aangehangen.Zal  een partij zoals het Vlaams Belang radicaal voor deze optie durven kiezen, het is nochtans haar enige uitweg. Elke andere optie zal de partij totaal van de kaart vegen, en het zal haar kritiek op de euroregionalisten van de N-VA onmogelijk maken omdat ze op sociaaleconomisch vlak in dezelfde vijvers zullen vissen. Dan wordt /is deze partij irelevant.

Het  alternatief om de strijd voor onafhankelijkheid te voeren is een nieuw soort partij oprichten ( eventueel na het ontbinden van het VB).Een sociale en nationale partij, links van de economie, rechts op de waarden.

 

 

 

 

 
 

Terwijl drugdealers hun middenvingers naar het publiek opsteken en hun vet betaalde advocaten goedkeurend staan te glunderen voor zoveel lef , komt de kleine man -die niet over kapitalen beschikt- in een nachtmerrie terecht wanneer hij of zij door onze klassenjustitie wordt aangepakt  .Voor het speculeren met geld van bankklanten werden nooit schuldigen voor de rechtbanken gebracht in ons land .Miljardenfraude kan men afkopen. Topgangsters brengen een batterij advocaten in stelling die tot 100.000 euro aan erelonen opstrijken ,die  in ruil voor dergelijk fortuin ervoor zorgen dat de rechtbanken terechtstaan in plaats van de gangsters. De elite (zij die veel geld hebben) zorgen er wel voor dat zij niet lijden onder de rechtspraak die ze zelf aan de bevolking opleggen. En om dat in stand te houden-en te versterken-wil de N-VA ,en de andere partijen van de “zwalpende” coalitie terug de politisering van justitie opdrijven ,dit door er terug meer vazn hun mannetjes neer te poten.

Wat we hebben in dit land is een moreel corrupt systeem, dat mensen vervolgt en veroordeelt die gebruikmaken van hun rechten als burger, of het nu om spreekrecht of andere –nochtans door de grondwet-gegarandeerde rechten gaat. Wanneer dat niet meer kan, dan heeft de kleine man het recht alles te doen om deze rechten te handhaven .En dat het moreel corrupt regime je dan zal willen ‘pakken’ mag niemand tegenhouden het toch te doen. Anders zijn we niet meer als slaven, slaven van de politiek economische machtskaste .En om ons daar tegen te beschermen hebben we een nieuw soort partijen nodig, die van het volk, voor het volk, door het volk.Weg van de wetstraat, op naar de volksstaat.

 

 
 
Jonathan in de cel, zot van angst ,dit terwijl het echte crapuul vrij rondloopt
 
 

Jan Jacob, de vader van Jonathan Jacob die de vier jaar geleden in een Mortselse politiecel is overleden, is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor misbruik van het inzagerecht in het strafdossier.

Jan Jacob zou onder meer camerabeelden van de laatste uren van het leven van zijn zoon in de bewuste cel bezorgd hebben aan de makers van het VRT-programma Panorama.

Het onderzoek naar het lekken van de camerabeelden werd opgestart na een klacht vanwege de BBT-agenten (Bijzonder Bijstandsteam) die er destijds waren bijgeroepen om de 26-jarige Jonathan Jacob in de cel te overmeesteren zodat hij een kalmerende spuit kon krijgen. Hij was onder invloed van amfetamines opgepakt, vervolgens door een psychiatrisch centrum geweigerd vanwege agressief gedrag en kwam uiteindelijk in een Mortselse politiecel terecht.

Bron: De Standaard

 

 

 
 
De meester en zijn knechten, het personeel betaald voor het feest

 

Tom Van Grieken @tomvangrieken

Follow

De kogel is door de kerk. Vanaf vandaag ben ik kandidaat voorzitter van ons geliefd @vlbelang#NieuweLente. http://youtu.be/MEpmbYeSbi0

 

 

Tom Van Grieken ,in de partij beter gekend als baby Dewinter ,ook mini Dewinter genaamd, stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang. Filip Dewinter laat dat klusje graag over aan een kloon van zichzelf. Na het overkopen van Marijke Dillen haar parlementszetel ( zij werd uitgekocht om haar parlementszetel aan Jan Penris over te laten) heeft Dewinter nu met de kandidatuur van Van Grieken voor het partijvoorzitterschap een tweede verankering van de macht binnen de partij in stelling .En daarbij is niks teveel, terwijl personeel werd ontslagen, en het overblijvende personeel  een voorstel voor het aanvaarden van loonsvermindering in de maag gesplitst kreeg ( het lijkt daar Delhaize wel) hebben wij vernomen dat het overnemen van die parlementszetel een flinke stuiver gekost heeft aan schadeloosstelling .Voor het personeel was, en is er echter geen geld ( spijts de 10 miljoen op de rekening van het VB) Van een sociale partij gesproken, die zich –volgens Van Grieken nu ook met sociaaleconomische thema zal inlaten. Boer let op u ganzen zou ik zo zeggen.De vernieuwing binnen de partij lijkt zo ver weg. En de praktijken van mensen als Van Grieken ( die zeker weet heeft van hoe parlementsleden van zijn partij hun zetel versjacheren ,en hoe men geld -van de partij-over de balk smijt om dat te bekostigen,ook hoe het personeel behandelt wordt als vuil, tonen aan dat jong zijn geen voorwaarde is voor vernieuwing of integriteit in de politiek, integendeel.

Maar daar dienen klonen voor, voor meer van hetzelfde., de banaliteit kent zo zijn continuïteit, beroepspolitiek , een vuile boel.

 

 

Thyssen eurocommissaris, premier wordt een liberaal

Wij hebben het altijd al gezegd en geschreven: de binnenlandse politieke elite is de hang-pop van de Euro kliek: de echte politieke macht over onze bevolking en over ons land is niet meer in handen van 'Vlaamse' of 'Belgische' elites ,maar is in handen van Europese en transnationale elites. De verkiezingen ( buiten de Europese dan ,zijn nep ,omdat ze niet dienen om bestuurders voor ons land aan te duiden, maar enkel de uitvoerders van de transnationale euro-politiek moeten legitimeren.

De N-VA is geen Vlaams-nationalistische partij maar een Europese regionalistische partij. Met deze politieke elite wordt Vlaanderen niet onafhankelijk (integendeel) en België wordt als onafhankelijke staat opgeheven ( wat Vlaams nationalisten leuk zullen vinden, maar in feite een pyrrusoverwinning is) De N-VA is daarin een voortrekker en verkoop deze strategie als een pro-Vlaamse tegen België gerichte strategie , maar is in feite een anti-Belgische anti-Vlaamse politieke optie. Een inwisseling van België als overkoepelende staat door een Europese superstaat. Een inwisseling van volksstaat naar een veelvolkerenstaat. Dit is de totale degeneratie van het Vlaams nationalisme naar staatsimperialisme. De andere partijen waren daar reeds duidelijker over,( ook de rode partijen) nu weet iedereen het van de Vlaams nationale. Zij gaan volledig mee in het dictaat door Europa dat ons politiek personeel bepaald. De onafhankelijkheid van ons land zal dus niet verdedigd worden door de oude partijen, er zullen er nieuwe moeten opstaan om dat waar te maken, tenzij we het knechtschap van de Europese grote mogendheden aanvaarden natuurlijk. Maar voor zij die dat willen, waarom hebben we dan 100 jaar terug al die jongens laten afslachten. Of misschien willen we 'blind' de geschiedenis nog eens overdoen, de verovering van de russische invloedzones en het opzetten van militaire zones door de NATO in Oost-Europese landen is dan een goed begin. Maar als u denkt dat de Bart De Wevers van deze wereld hun kinderen daarvoor zullen slachtofferen ,dan heb u het mis, daarvoor zullen ze die van jullie gebuiken. Zo is het altijd geweest, grootheidswaan wordt door het volk betaald.Beati pauperes spiritu ( zalig zijn de armen van geest) die anders geloven.

De rol van de nationale politieke elites in ons land is deze van transformatoren die de natiestaat naar superstaat zo geruisloos als mogelijk moeten te laten verlopen. Maar soms wordt het spel heel duidelijk. En de benoeming van Marianne Thyssen als eurocommissaris- in ruil voor het premierschap van België voor Kris Peeters- is een dergelijk moment, nu en dan wordt de sluier opgelicht . Je moet het alleen maar 'willen' zien!

_______________________________________

 

Thyssen eurocommissaris, premier wordt een liberaal

De federale regeringsonderhandelaars schuiven Marianne Thyssen (CD&V) naar voor als de nieuwe Belgische eurocommissaris. MR, CD&V, N-VA en Open VLD zijn ook overeengekomen dat de toekomstige eerste minister 'uit de liberale familie' komt. De knoop werd doorgehakt na een hele nachtPeeters bevestigde ook meteen dat de premier uit de liberale familie zal komen. Als MR de premier levert, ligt Didier Reynders uiteraard in pole-position, maar het is dus niet uitgesloten dat die post naar Open VLD zou gaan. In dat geval wordt onder meer de naam van Maggie De Block door sommigen gefluisterd. Ook Charles Michel maakt nog een kans.

‘Ik word inderdaad niet de premier, maar ben heel opgetogen dat Marianne Thyssen eurocommissaris kan worden’, bevestigde een vermoeide formateur Peeters donderdagochtend. ‘Het is beslissing die ik zelf heb genomen. De top van mijn partij heeft me die kans gegeven, zonder me in de ene of andere richting te duwen.’ Hij blijft samen met Charles Michel formateur tot het ontwerp van regeerakkoord is opgesteld.‘Dat Kris Peeters het premierschap heeft gelost, maakt van hem een groot politicus’, zo reageerde CD&V-voorzitter Beke. ‘Het was geen kwestie van opofferen, CD&V gaat voor de inhoud van het akkoord. Voor Kris Peeters is er nog steeds een rol weggelegd.'Bron: De Standaard

 

Wanneer men als "echte" Belg zijn mening durft te zegen ,dan pakt men uw burgerrechten af, wanneer moslims of andere vreemdelingen op trektocht gaan in de vreemde ,en daarbij een paar Kefir de keel oversnijden, zich laten gaan aan verkrachting, een gijzeling op touw zetten , losgeld afpersen, een kogel door iemands kop schieten...Dan, beste mensen ,dan  komt onze justitie in actie, dat kunnen ze niet laten gebeuren zeggen ze, daar zullen ze eens vlug een eind aan maken, ze gaan de dop , de ziekenkas-uitkering en -top of the bill- de OCMW steun van die killers intrekken, ja zelf terugvorderen. Dat een werkloze -of andere steuntrekker- 'automatisch' zijn steun kwijtspeelt als hij langer dan 4 weken onbeschikbaar is ( en in het buitenland zitten lijkt toch wel behoorlijk onbeschikbaar zijn) dat schijnt ons procureurtje uit Brussel niet te weten. Mochten onze sociale diensten werken tenminste, en zeker als het om vreemdelingen gaat, is dit een delicaat zaakje.In het Verenigd Koninkrijk konden Pakistanen tientallen jaren ongestraft kinderen misbruiken, iedereen zweeg, multicultuur is zoals we allemaal weten een zwijgcultuur. Least said soon is mended zeggen de Engelsen ,wat zoveel wil zeggen als- hoe minder je over iets praat hoe vlugger het weggaat, mooi toch die multicultuur.

Je zou dus de antiterreurmaatregelen van ons Brussels parket eerder verwachten van de sociale inspectie, om zwartwerk tegen te gaan, maar dat je er ook terroristen mee klein kan krijgen? Ik zie het al voor me, Abu Pierlala , en Mohammad Snotneus zijn van plan om te gaan moorden in Syrië of Irak, dan komt  daar de sociale dienst en zegt, beste Abu we gaan je dop of OCMW steun intrekken als je durft te gaan. Abu en Mohammad beven van schrik en hebben angstaanvallen, ze willen wel hun leven wagen voor Allah, maar of ze ook hun dop  van hem mogen riskeren.Dat moeten ze eerst aan de Imam om de hoek gaan vragen, in de moskee na de thee met suikerstokjes. Laat de heilige Koran toe om je uitkering te verliezen? Het is een religieuze dilemma, Abu en Mohammad zitten met een moreel probleem, die kefir zijn toch lepe gasten. Antiterrorisme op zijn Belgisch.Zo wreed die liberale democratie, dan is de Islam zoveel liefdevoller 'Besmellahe rahmane rahim, broeders en zusters, de wereld van de kefir is discriminerend en racistisch.Nu gaan die kaffers ook nog op onze inkomsten inkorten.Het ultieme bewijs van onverdraagzaamheid is dat.

Komaan mensen, met wie wordt hier gelachen, pak die gasten hun burgerrechten , hun burgerschap af , sjot ze terug naar waar ze vandaan gekomen zijn.

Men vergelijkt -De Wever deed het herhaaldelijk- Syriëstrijders met Oostfrontstrijders, buiten het feit dat dit totaal niet te vergelijken valt vanwege de omstandigheden toen en nu-willen we daar toch even in meegaan ,voor de lol zeg maar. Er werden, na de oorlog, tientallen Oostfrontstrijders terechtgesteld, dood met de kogel. Hun families werden totaal geruïneerd. Ja België is een rechtstaat zegt men, en naar ik weet heeft deze staat nooit zijn excuses aan de nabestaanden voor deze executies en voor de epuratie aangeboden. Wat mij doet vermoeden dat men nog altijd denkt dat deze maatregelen terecht waren. Wel als dat zo was, waarom dan niet hetzelfde doen met Syriëstrijders? Omdat de doodstraf afgeschaft is zal u misschien denken. Wel dat die politiekers van hun lui gat afkomen, en de doodstraf terug invoeren, doen ze eens iets nuttigs.

Waarom zo mild zijn voor Syrië strijders wanneer men vroeger zo streng was voor Oostfronters, we zijn toch allemaal Belgen , gelijk voor de wet. En zeker nu er Vlaams nationalisten den Belgiek meebesturen moet dat toch kunnen. Gelijke behandeling voor alle Belgen ook voor Vlamingen. Amnestie moeten ze niet meer ,die Oostfronters , maar men kan tenminste de schijn van partijdigheid wegnemen mocht men vreemdelingen die in het buitenland vechten voor een vreemde natie ( het Kalifaat) op dezelfde manier behandelt werden zoals men destijds deze Oostfronters behandelt heeft.

We kunnen zo Breendonk weer openen, de executiepalen staan er nog.

_________________________

Financiering Brusselse Syriëstrijders aangepakt

In het rechtsgebied Brussel starten politie en gerecht een project om systematisch uitkeringen van Syriëstrijders af te nemen en zelfs terug te vorderen. Ook VZW’s die banden hebben met de strijders en zich niet aan financiële regels houden, komen in het vizier. Dat zei de Brusselse procureur-generaal zonet op zijn ‘mercuriale’, een toespraak die het gerechtelijk jaar opent.

Het project krijgt de naam ‘BELFI’. Speurders van de Brusselse federale gerechtelijke politie die gespecialiseerd zijn in financiering van terrorisme zullen zich richten op de werkloosheidsuitkeringen, OCMW-leeflonen en ziekte-uitkeringen die Syriëstrijders ontvangen. ‘Op een actieve en systematische manier zullen de speurders de inbreuken vastleggen en overmaken aan de arbeidsauditeur. Die kan op zijn beurt de bevoegde instanties op de hoogte brengen, wat het mogelijk moet maken om de uitkeringen niet alleen stop te zetten maar ook terug te vorderen’, zei de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle.Bron: De Standaard

 

Pagina 1 van 180

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter