Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

zaterdag01 november 2014

 

 

Migranten op de barricades: 'stayaway-dag'

Theo Francken (N-VA), huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zal er niet meteen bij stilgestaan hebben toen hij zich in 2011 op Facebook vragen stelde bij de economische meerwaarde van Congolese, Marokkaanse en Algerijnse migranten in vergelijking met de Indiase en de joodse diaspora. Die uitspraken blijken hem nu te achtervolgen. 

De Congolese gemeenschap pikt de uitspraken van Francken niet en roept migranten in ons land op om één dag te staken, op de 'stayaway-dag'. Zo willen ze hun economische meerwaarde tonen aan Theo Francken. Wanneer deze 'stayaway-dag' dan wel moet plaatsvinden, is vooralsnog niet duidelijk.

Bron: De Standaard

donderdag, 30 oktober 2014 10:38

Bericht van een kameraad

Geschreven door
 
 
 

 

Met resolute tred de horizon tegemoet,
onderweg een leger van mijlpalen recruterend;
de brandende schaduwen listig omzeilend,
doorklieven je zintuigen 't tanend licht
op de grens tussen droom en het onwezenlijke
proza van de alledaagsheid.

 


 
Joris Van Severen : doodgeschoten voor zijn ideaal: de schuldigen,de haatstaat Belgie
dinsdag, 28 oktober 2014 15:17

De N-VA : het Nieuwe Vreemdelingen Agentschap

Geschreven door

 

 
Liegebeest Hommans naast Belgische bazenpoeper De Leugenwever, de kracht van boerenbedrog

 

 De N-VA heeft iets met het afstaan van Vlaamse invloed en macht aan buitenlanders. Tijdens de oorlog noemde men dit fenomeen ‘collaboratie’ met de bezetter, en zoals de laatste weken is gebleken, is de N-VA nog altijd nostalgisch bezig de overdrachten ( die in het verleden zijn gebeurt ) van soevereiniteit van het eigen volk naar het ‘vreemde’ volk op een positieve manier te herdenken.

Maar omdat de N-VA een vooruitgangspartij is, een moderne progressieve partij ook, heeft men vandaag de horizont verlegd. Nu collaboreert men met de nieuwe bezetters van ons land, met de Europese Unie. En deze bezetter ‘verplicht’ ons om vreemdelingen voorrang te geven op het eigen volk, met quota als dwangmiddel. Wanneer uzelf  of uw kinderen solliciteren voor een job ‘aan de staat’ moeten ze voldoen aan zeer strenge voorwaarden , maar door quota in te voeren zullen  ( vreemde) mensen  -zo wie zo- aanspraak op deze jobs kunnen maken (want kwaliteit of niet, de quota moeten worden gehaald).In het ideologisch thuisland van de N-VA ,met name in de Verenigde Staten is reeds voldoende gebleken dat dit tot discriminatie van hoogopgeleid blank kader heeft geleidt ,en dat de kwaliteit van de dienstverlening of leiding geven in een bedrijf ( in de VS bestaan er ook quota in de privébedrijven)daardoor is gedaald. Dit  door het feit dat meer gekwalificeerde kandidaten omwille van quota voor minderheden niet aan de bak konden komen. In Zuid-Afrika (nog een land waar veel N-VA adepten zo hoog mee oplopen ,daar is het nog een stukje erger. Daar bestaan quota die de blanke (minderheid) van jobs moet weghouden. Een pure discriminatie. Met als gevolg dat de zwarte CEO of directeur van een staatdienst, een niet kleurling onder zich heeft die in feite de boel doet draaien. Zoals gezegd doet de kwaliteit van de persoon er niet toe, wel de politiek correcte quota. En de burgerlijke Vlaams-nationalisten in ons land gaan daarin verder dan dat de Belgische elite tot hiertoe bereid was te doen ( daar zullen ze een dikke knuffel vanwege extreemlinks voor krijgen). Het studiebureau Deloitte heeft –in opdracht van de vorige regering -berekend dat 6,8 % van de bevolking van dit land van vreemde afkomst is, en de conclusie was dat een streefdoel van 5,5% als quota voor tewerkstelling van vreemdelingen ruimschoots voldeed . De N-VA heeft zich daartegen altijd verzet, zij gingen naar de verkiezingen met de belofte nooit dergelijke quota te zullen aanvaarden.

Nu, na enkele maanden van regeringsdeelname in de Vlaamse nepregering ( nep omdat het een filiaal van België is) verdubbelt de partij de door het studiebureau Deloitte –en door de vorige Belgische en rode regering van Di Rupo aanvaard cijfer over quota. Wat maakt dat de Vlaamse nationale elite nog linkser  -op ethisch vlak- zijn dan dat de socialisten van de PS en S-PA samen ooit  geweest zijn in het verleden.

Wie denkt dat het voldoende is Vlaams nationalist te zijn om een volks bestuur te krijgen,die is eraan voor de moeite, wij hebben dit dan ook altijd aan onze achterban duidelijk gemaakt, en krijgen nu gelijk. De dolk in de rug –in de politiek- komt meestal uit eigen kring. Voor zij die vandaag nog denken dat ze met het burgerlijk nationalisme een bondgenoot hebben tegen de immigratie of de ontmanteling van ons land, zij dwalen. Alleen een links-nationalistische beweging -die ethisch rechts is -kan en zal consequent de belangen van de meerderheid van onze bevolking dienen. De anderen dienen minderheden ,belangen van grote kapitaalbezitters en deze van de vreemde minderheid van gastarbeiders in ons land. De N-VA is op deze manier dan ook het (N)ieuwe (V)reemdelingen (A)gentschap,.

-----------------------------------------------------

 Homans verplicht: 10% van Vlaams overheidspersoneel moet migratieachtergrond hebben

 N-VA-minister van Inburgering Homans was altijd fel tegenstander van quota.

Tegen 2020 moet 10 procent van het Vlaamse overheidspersoneel een migratieachtergrond hebben. De teller staat op dit moment op 3,1 procent. Opmerkelijk, omdat minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) zich altijd tegen quota kantte.De aanwezigheid van personen van vreemde herkomst binnen de overheidsadministratie zal niet enkel bijdragen tot hun evenredige deelname, maar ook tot het toegankelijker maken van de dienstverleningMeer kleur binnen de Vlaamse overheid. Dat is wat Homans beoogt. Momenteel telt Vlaanderen 1.344 medewerkers van vreemde herkomst, wat overeenkomt met 3,1 procent van het personeel. Tegen 2020 moet dat zijn toegenomen tot 10 procent, onder meer door kandidaten te screenen op onterechte uitval op basis van afkomst. Dat blijkt uit de beleidsnota Integratie en Inburgering.
 Homans, notoir tegenstander van quota, wenst met het streefcijfer het goede voorbeeld te geven. "Een overheid die andere sectoren wil overtuigen om de etnische kloof te dichten, heeft veel meer overredingskracht wanneer ze zelf een sterk doorgedreven diversiteitsbeleid voert. De aanwezigheid van personen van vreemde herkomst binnen de overheidsadministratie zal niet enkel bijdragen tot hun evenredige deelname, maar ook tot het toegankelijker maken van de dienstverlening
."

Bron: De Morgen

 

 

 

.'

 


 

 

 

Waarom een Britse minister vreest voor ‘migranten die steden overspoelen’

 

 
Terwijl de minister voor asiel(NVA)Francken opvangplaatsen voor immigranten wil opdrijven,spreken meer moedige politici de waarheid

 

 

De Britse minister van Defensie Michael Fallon ligt onder vuur voor zijn uitspraken over migranten die de ‘Britse steden niet mogen overspoelen’. Fallon moet door het stof gaan, onder meer door de herinnering aan Thatcher.Duitsland heeft onze plannen nog niet gezien’, reageerde Fallon toen de interviewer hem daar fijntjes op wees.

We bekijken wat we kunnen doen om te vermijden dat hele steden en gemeenten overspoeld worden door een gigantisch aantal migranten.’ ‘Een deel van het land voelt zich belegerd door migranten.’

Fallon vond ook dat in sommige gebieden van Groot-Brittannië ‘grote aantallen arbeidsmigranten en buitenlanders die steun krijgen onderworpen moeten worden aan enige vorm van beperking’. ‘Of ze riskeren de lokale bevolking te domineren.'

 

Pagina 1 van 183

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter