Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

donderdag02 april 2015

 
 
We weten allemaal dat alle  godsdiensten, voor een stuk aaneenhangen van de hypocrisie, maar  vrouwelijke moslima's spannen vandaag de kroon inzake schijnheiligheid.
Want wat doen 'gelovige' moslima's anders in een katholieke school?
In de landen van waar zij en hun ouders vandaan komen, worden katholieke scholen gebannen ( als ze al niet tot de grond worden afgebrand). Maar hier gaan die hysterische wijven ( dergelijke zagende ,klagende , ondankbare meiden kan je moeilijk anders noemen dan verwende wijven) doodleuk naar een school die in alle opzichten haram is.
En dan maar zagen en klagen dat kledijvoorschriften hun 'identiteit' ( ik dacht dat je identiteit behouden een reactionaire bezigheid was ,toch wanneer nationalisten dat doen) ondermijnt.
Maar volgens mij, is naar een katholieke school gaan ,een meer ernstige aantasting van je identiteit als islamiet. Het is met name de ultime  ontkenning van je islamitische identiteit en geloof.
 
Maar ja , stel u voor dat die wijven naar een identitaire islamschool zouden gaan, kan je nagaan welk IQ ze daar zouden halen. Daarom blijven ze liever bij de nonnetjes van het "Heilig Kruis Van Kristus" in de leer. Volgelingen van de enige , 'echte' God, en van zijn zoon Jezus en moeder Maria. Daar in die school, geloven ze ,dat er 'drie' goddelijkeheden zijn,[de heilige drievuldigheid] de islam ontkent dat ,en beweert dat er maar één God is
Sheitan , [ de islamduivel] zal die wijven halen en branden in de hel,want berichte Allah niet aan Mohammed:
 
" O, jij die gelooft, de ongelovigen zijn onrein, gelovigen, strijd tegen hen die een boek ( de joden en christenen) hebben, maar niet in Allah geloven.De christenen zeggen: 'Jezus is Gods zoon'.Het is fout wat ze beweren, moge God hen doden. Er is niemand naast Hem.Allah is alleen, Allah is één.
 
En die stomme islam-mokkels : zitten op een school waar Sheitan de plak zwaait. Mensen wat een grap. En dan dat wicht Annelies Beck, van de moslim en integratiezender' VRT maar met een stomme en beaate blik, dat gekak van die moslimwijven aanhoren,dit op Terzake gisteren. Maar de hoofdvraag:waarom islamieten naar een zuivere haram (foute-zondige) school gaan, geen kik van dat mens daarover.En ik begrijp genoeg waarom: dan zou de discussie 'over de identiteit van islamieten al helemaal een lachertje worden. Want als je zondigt tegen de belangrijkste pijler van je geloof  [ là ilàha ila I-làh] geen God dan God, wat maakt het godverdomme dan nog uit of je lange rokken, sluiers of naakt rondloopt om je geloof tot uiting te brengen.Je bent een zondig zwijn.
Hypocriet volk.
En in plaats dat die interculturelen zich Kif kif noemen, zouden ze zich beter" Goed Maf " gaan noemen, past beter bij hun bezigheden. Salaam.
 
--------------------------------------------------------------------------

 Leerlingen van Ursulinen Mechelen mogen geen lange rokken of jurken meer dragen. Dat blijkt uit een noodkreet van een moslimleerlinge aan interculturele beweging Kif Kif.

"Ik ben moe, ik ben het beu om altijd te vechten, ik wil niet dat ze een deel van mijn identiteit zomaar afnemen", met die boodschap belde een moslimleerlinge van Ursulinen Mechelen naar interculturele beweging Kif Kif.

Sinds enkele weken wordt er namelijk streng toegezien op de kledingkeuzes van de leerlingen van de school. Meisjes met een lange rok of jurk worden tegengehouden aan de schoolpoort en verplicht hun deze op te rollen en een sjaal rond de heupen te binden. Wie weigert, wordt genadeloos weer naar huis gestuurd. Wie op lange termijn niet gehoorzaamt, wordt met sancties bedreigd.

Bron: Het Laatste Nieuws

 

 

View image on Twitter

 

Enkele duizenden (minder dan Pegida er in Duitsland elke week op de been krijgt ) multiculturelen hebben zichzelf beziggehouden door gisteren een zottekesparade bij te wonen in Brussel

Terwijl ze opkwamen voor een “diverse” maatschappij met een sociaal beleid ( iets wat een totale tegenspraak inhoud,dit vanwege de neoliberale oorsprong van het gegeven diversiteit , en dus de onbetaalbaarheid ervan) werd de bende bovendien nog aangevoerd door een van de meest corrupte sociaaldemocratische leiders van Europa, met name Elio Di Rupo van de P.S .Deze rode neoliberaal heeft er tijdens zijn “socialistische” regeringsdeelname voor gezorgd ,dat op dit ogenblik duizende jonge mensen zonder uitkering moeten leven. Verder heeft deze rode lul ervoor gezorgd dat de hoogte van de werklozenuitkering degressief in de tijd wordt.( Bedrag wordt verlaagt in de tijd).Als dat geen [Hard] boven [Hart] is , deze zuivere neoliberale maatregel. En toch liepen de linkse snotteraards hand in hand met dit corrupt individu in hun zottekesparade te pronken. Mochten Pegida betogers met een imam in hun rangen paraderen, de klucht zou breed uitgemelkt worden in linkse media. Maar linkse ‘intellectuelen’ zijn niet in staat hun eigen onnozelheden onder ogen te zien.

 Wie zijn deze Hart boven Hard betogers eigenlijk, het zijn meestal hoog opgeleide mensen met een laag zelfbeeld, mensen ook die niet in staat zijn de realiteit van de bestaande maatschappelijke verhoudingen, en maatschappelijke orde onder ogen te zien en te begrijpen. Het zijn sociale analfabeten die de moderne tijd van individuele vrijheid (en de daarbij horende verantwoordelijkheid) niet aankunnen, nog besef hebben van hoe emanciperend dat werkt. We leven niet meer in die bekrompen kleine wereld van de natiestaat, we leven nu in een open en geglobaliseerde vrije markteconomie die diversiteit en vrij verkeer van mensen ,geld ,en goederen hoog in het vaandel draagt. Dat gezaag, over dat de maatschappij -of het land ,verantwoordelijkheid draagt voor het individu past dus niet in deze open en heerlijke multiculturele wereld. Deze mensen kunnen ook niet begrijpen dat vandaag de neoliberale verhoudingen zijn wat ze zijn, toch zullen ze die vroeg of laat onder ogen moeten zien, het is niet terug te draaien. De maatschappij is geëvolueerd van een sociale en verdelende welvaartstaat naar een liberale staat waar iedereen voor zijn verantwoordelijkheid staat. Dat is nochtans de moderne wereld waar linkse mensen in moeten leren leven, het racisme tegenover rijken en welgestelden moet dan ook wettelijk aan banden worden gelegd, de wet bestaat al [ het is verboden om mensen vanwege hun sociale status te discrimineren of haat tegen hen te prediken of aan te wakkeren]. We vragen dan ook om een nieuwe antidiscriminatiecel op te richten , cel die zich specialiseert in het vervolgen van sociale racisten, mensen die op sociale afkomst focussen om anderen aan te vallen en maatschappelijk te isoleren. Daarmee moet het stigmatiseren en discrimineren van de sociaal sterker medeburger worden tegengegaan. Ook moeten partijen en bewegingen die populistisch gebruikmaken van haatoproepen tegen deze bevolkingsgroep worden vervolgd en zo nodig verboden. Wij zijn fanatiek voorstander van de vrije meningsuiting, maar haatoproepen tegen rijke medeburgers kunnen niet als vrije mening worden gezien, het zijn misdrijven tegen de menselijkheid ,die gerechtelijk moeten worden vervolgd . De “vrije” meningsuiting is niet absoluut, maar stopt waar haatoproepen beginnen, iets wat linkse mensen (zoals die van Hart boven Hard ) toch jaren hebben ondersteunt en verdedigd. Dat die klootzakken zich nu maar lekker aan de wet houden,wet die ze zelf zo graag zagen ingevoerd en uitgevoerd als het om anderen ging. Een beetje consequentie mag men toch van deze sociaal debielen verwachten neem ik aan.Hun lage sociale intelect mag geen verschoninggrond zijn voor hun links wangedrag, wangedrag dat zeker tot geweld zal leiden indien het niet gestopt wordt.

 Samengevat komt het hierop neer, de deelnemers aan betogingen van (Hart boven Hard) waar haat en verdeeldheid wordt gezaaid tussen de verschillende bevolkingsgroepen moeten worden gecatalogeerd als mensen die de werkelijkheid van onze huidige moderne wereld niet aankunnen, die vrijheid als gevangenschap zien omdat vrijheid voor hen te moeilijk is om ze te handhaven, drug en andere verslavingen zijn daar het voorbeeld van. Het zijn burgers die reageren op de rijkdom van andere burgers omdat ze zelf sociale mislukkelingen zijn, en deze afgunst hen tot haat aanzet tegen deze mensen. Dit wantrouwen en deze haat tegen medeburgers, nochtans mensen die ook slachtoffer zijn ( het is niet omdat je geld bezit dat je ook gelukkig bent). En waar die mensen al tot de derde of zelfs vierde generatie van rijken behoren, en bijgevolg nergens de schuld aan hebben. Ze kunnen er niks aan doen dat het systeem hen hier een leefwereld heeft gegeven. Zij zijn slachtoffers van het systeem. Zolang mensen ,die links denken, deze waarheid, deze realiteiten ,niet onder ogen kunnen zien, zolang zullen we leven in een afgunstmaatschappij, waar haat tegen ‘de andere’ het vertrouwen in onze “diverse” maatschappij blijft ondermijnen. Waar de ene burger de andere tegen elkaar opzet.En dat kan een moderne maatschappij zich niet langer veroorloven. Betogingen van deze strekking moeten dan ook streng worden beperkt en de politie moet elke sociaal- racistische uiting onmiddellijk sanctioneren. [ 1 ]

 

 [1] De tekst, vanaf “Wie zijn deze Hart boven Hard betogers” is bedoelt als een sarcastische persiflage van hoe links en de liberale pers over nationalisten schrijft ,dit in dezelfde omstandigheden, met name verslag doet over betogingen van, Pegida ,in Duitsland. De geuite mening weerspiegelt dan ook niet onze echte mening inzake sociale politiek ,maar probeert linkse standpunten ,wanneer ze het over de huidige maatschappij, en de tegenstellingen daarbinnen hebben in het licht te zetten. Vooral hun hypocrisie .

 

 

 

 

 

“ De enige uitweg voor de autochtonen , in een scenario van stadsvlucht, gekoppeld aan uitsluiting van allochtonen is fascisme, of de complete nederlaag en   ondergang”   

 

 Bron: “De stad is van ons” Dyab Abou Jahjah

 

    

 

 Het linksliberaal verraad van vlaamsnationalist en N-VA man Siegfried Bracke tegenover het eigen volk

 

Afbeeldingsresultaat voor cartoon siegfried bracke

 

De Vlaamse overheid hanteert daarom een streefcijfer voor diversiteit. De weg is nog lang, maar dit jaar is het streefcijfer van 4% (met de N-VA!) wel gehaald en overtroffen. De nieuwe lat is door Liesbeth Homans op 10% gelegd: dat is ambitieus voor een partij die racisme een relatief probleem vindt. Bovendien is Vlaanderen de enige regio in België die deze streefcijfers hanteert, ook bij de federale overheid bestaan hier alsnog geen cijfers over(...) Siegfried Bracke in de Morgen

Bron: De Morgen

 

Wanneer een linkse multicultuurbarbaar een manifestatie houdt, dan groeit het aantal deelnemers in de pers naargelang de krant die de cijfers publiceert een linksliberale stempel draagt. ( Bij een manifestatie van nationalisten is steevast het omgekeerde waar). Zo groeide het aantal klootzakken, dat zich gisteren achter de achterlijke links-liberale marionet Jahjah op de grote markt van Antwerpen had geschaard aan- van 100 deelnemers [De Standaard] ( nochtans de spreekbuis van dit links-liberaal schorem) tot 220 in de editie van [De Morgen] krant die  nooit te beroerd is om de eigen leugens aan te dikken. Ik ben nieuwschierig over hoeveel deelnemers onze vriend van het AFF op de klucht zal plakken, maar dat het er veel zullen zijn, dat lijdt geen twijfel, die gast ziet ze zo al vliegen als hij het over zijn Trotskistische troetelpubliek heeft ( nog zo een eigendunker die zichzelf een air aanmeet van intellectueel ,maar kakt op de eigen arbeiderklasse) een puur linkse ziekte trouwens, waar veel intellectuelen aan lijden.

 Als je de foto's van de manifestatie goed bekijkt ,dan zie je niet meer als een kleine 80 man (+ een paar manwijven). Het soort  links-liberaal gedegenereerden dat zijn broek graag afdoet voor vreemdelingen. Maar ,... er waren opvallend weinig vreemdelingen  aanwezig  op de klucht van Abou , die vreemdelingen herkennen een oplichter vlugger dan dat het blank tuig -dat zich de air van hoog opgeleide- aanmeet en zich voor de kar van deze politieke oplichter heeft laten spannen in de smiezen krijgt. Praktijk  geeft ervaring natuurlijk. Er blijkt gisteren een moedige mens te zijn geweest die (op zijn eentje) een tegenmanifestatie heeft gehouden. We moeten dat ondersteunen in het vervolg, en dat schorem stoppen.

 

 

 

Bart De Wever heeft grens overschreden’

Protest Op de Grote Markt in Antwerpen heeft Dyab Abou Jahjah, de oprichter van Movement X, met zo'n 100 demonstranten een protestactie tegen de ‘racistische uitspraken’ van burgemeester Bart De Wever (N-VA) gehouden. De politie omsingelde de betogers, die een GAS-boete riskeren voor hun actie. Bron: De standaard
Pagina 1 van 192

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter