Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

zaterdag26 juli 2014

Sven Gatz bevoegd voor jeugd , cultuur en media: interbrew heeft nu zijn eigen  minister in de regering .

Open VLD kon niet werkeloos toezien hoe de N-VA, als fanatieke lobbyisten voor Voka en andere patroonsorganisaties het monopolie op het extreem liberalisme in Vlaanderen dreigde te verwerven.Daarom doen zij iets straffer : een lobbyist van de biersector tot minister maken . Een minister ook die van zichzelf heeft gezegd dat hij uitverteld is in de politiek, maar zoals iedereen weet, wanneer je maar genoeg geestrijke drank achteroverslaat komen de woorden vanzelf naar boven. En als dat dan  zatte mannenpraat is, wie zal het verschil merken in die Vlaams regering .Daar zijn ze toch al allemaal dronken van zichzelf.

Politiek in Vlaanderen: nog immer bier ,weib und gezang, wat zou je willen met gasten zoals die van de N-VA , het VB zal nog volk kwijtraken ,want daar bestaat deze traditie al jaren.Vlaanderen feest, de Vlaming betaald toch rekening, hebben ze zelf voor gekozen. à votre santé

______________________________

 

Sven Gatz verruilde de politiek in 2011 voor de Unie van Belgische Bierbrouwers. Hij had er toen zestien jaar in het Brussels en Vlaams parlement opzitten. Hij was naar eigen zeggen na zestien jaar in het parlement uitverteld.

          De macht van het volk ligt in de loop van een geweer (MAO) 

 

Kranten zoals de Standaard horen al jaren tot dat deel van de pers ( er zijn geen uitzonderingen ) die nationalisten steevast als nazi’s ,neonazi’s, fascisten ,neofascisten,  geweldoproepers wegzetten.Iedereen die iets negatiefs over immigratie durft te vertellen is voor de pseudo-intellectuele en kleinburgerlijke  schrijversbende een Hitler adept,  minstens een extreemrechtse schurk in burgerkledij. Nazi’s in maatpak zijn we ,u ken het wel.Daarbij hoort dan steevast de uitleg dat  een standpunt formuleren tegen immigratie ( of wantoestanden veroorzaakt door immigratie aankaarten) gelijkstaat met racisme en racisme met misdaad , omdat het een oproep tot geweld zou inhouden. Dit leidt dan ook tot de situatie dat onze mening als een crimineel feit door de burgerlijke elite kan worden behandelt en bestraft.Zo kan men in dit land –dat zichzelf een democratie durft te noemen- omwille van een mening   worden vervolgd-net alsof men een misdaad heeft gepleegd.

Het gaat zelf zo ver in deze schertsdemocratie dat men veroordeelt kan worden ,ook wanneer die mening -of het aanhalen van feiten ,op zich niet strafbaar zijn (dit omdat ze zoals in mijn geval de zaak was werden overgenomen  uit persartikels ) toch als een strafbare daad kunnen wordt gecatalogeerd door justitie .Dit omdat de context waarin een stuk geschreven -of woorden werden gezegd - deze mening alsnog strafbaar kunnen maken.Ik mocht het aan de lijve ondervinden,  ben voor vijf jaar mijn burgerrechten kwijt naast boetes en drie maand celstraf .Voor het mij bevinden in een contextuele situatie ( het spreken op een congres) terwijl ik citaten uit de pers citeerde over wantoestanden veroorzaakt door immigratie. Het feit dat het om een jongerencongres handelde maakte de context als strafbaar element nog zwaarder oordeelde de rechter.

Mocht ik voor hoogbejaarden hebben  gespeecht dan was ik waarschijnlijk vrijgesproken –toch als men de redenering van justitie volgt . Maar in dit land zijn de wet en de rechtspraak  even  grillig als het weer -het kan waaien het kan windstil zijn.En dat is ook zo bij de pers het geval, alles wat ze verafschuwen bij het eigen volk aanbidden ze bij het vreemde.

En dat is wat vandaag ook gebeurt is met de oproep van Abou Jahjah. Die kerel, medewerker van De Standaard  (waar rechtsnationalisten als schurftlijders worden behandelt) heeft vandaag -op zijn blog - dit naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gaza  een onvervalste oproep tot gewapend verzet gelanceerd.

 

“Om te komen tot vrede en een 'rechtvaardige en humane oplossing' is er verzet op alle ‘niveaus' nodig. 'Verzet door wapens, woorden, kunst, een boycot, mobilisatie, protest, diplomatie', zo staat (in het Engels) te lezen op de blog van Abou Jahjah” (…)

 

Vermits de oproep werdt gedaan door een  hier residerend individu   (en niet door iemand  die in Gaza verblijft  om  daar de strijd te steunen zoals Syriastrijders dat doen in Syrië bijvoorbeeld ) mag men aannemen dat de oproep door Abou Jahjah  tot bedoeling heeft om in ons land geweld te organiseren .

Nu is het zo dat het N-SA de strijd van de Palestijnen genegen is, ikzelf heb mijn sympathie  voor die strijd  nooit onder stoelen of banken gestoken,  en dat dateert niet van vandaag, dat is al zo van toen ik nog militeerde in de “ Derdewereldbeweging “  anno 1969. Men kan mij/ons dus niet wegzetten als zionisten of pro-zionisten.

Maar het is iets helemaal anders om vandaag , in ons land ,een oproep tot gewapende strijd te lanceren, goed wetende dat we hier op een multiculturele splinterbom wonen waar elk incident tot een kleine burgeroorlog kan leiden.Waar ligt het verschil  tussen de oproep tot gewapende strijd van Abou Jahjah  en die van iemand als Breivik trouwens. Ook  die laatste riep op om een culturele, maar vooral ook een gewapende strijd te voeren.Dat Jahjah niet zelf de trekker zal overhalen( anders was hij in Libanon gebleven en niet uit armoede-of lafheid-naar hier teruggekeerd) en Breivik dat wel deed  maakt in moreel  opzicht geen enkel verschil. Ook de radicale imams die jongeren oproepen om te gaan ‘strijden’ in Syrië doden niet zelf Syrische burgers, dat maakt hen nog niet tot onschuldige opiniemakers, wel tot  moreel verantwoordelijke mededaders aan die moorden. 

Bart Sturtewagen –hoofdredacteur bij  De Standaard – neemt in de editie van vandaag afstand van de geweldoproep van zijn columnschrijver  Abou Jahjah , daar is geen plaats voor in deze krant zo  laat hij weten. Maar… hij heeft toch begrip voor hoe je tot dergelijk standpunt komt, daarbovenop schrijft het mannetje van de Standaard dat zijn krant openstaat voor  de meer extreme standpunten die leven in de maatschappij. Daar heb ik in al die jaren dat ik leef  echter nooit iets van gemerkt, tenzij het om de extreme standpunten van immigranten gaat , zoals vandaag die van Jahjah.

Dat is natuurlijk een mooie tsjeventruc  van mijnheer de hoofdredacteur, hij neemt afstand van geweld en geweldoproepen van medewerkers, maar laat het individu dat openlijk tot geweld aanzet verder columns  schrijven in zijn krant, met als smoes dat het om persvrijheid gaat.

En als er dan uiteindelijk aanlagen worden gepleegd (of weer worden  gepleegd) mensen worden vermoord, eigendommen vernietigd door bommen, dan kan mijnheer de hoofdredacteur met een gerust geweten het vingertje opsteken naar de boosaard die dat op zijn geweten heeft.

Intussen met de aanstoker een pint (muntthee in geval van Jahjah ) slurpend op de geslaagde afloop van de aanslag.

De liberale burgerij en de pers, zo maf dat je er paf van staat.

 

 

Twee kruisraketten werden afgevuurd op een passagiersvliegtuig, met 290 onschuldige doden tot gevolg. Malaysian Airlines vlucht MH17? Oh, sorry, nee ik heb het over Iran Air vlucht 655, dewelke in 1988 door de Amerikaanse kruiser USS Vincennes "per ongeluk" werd neergehaald. Dat werd toen weggewuifd als "betreurenswaardig". De kapitein zou later zelfs een medaille krijgen voor diensten bewezen aan boord van wat de bijnaam "Robo Cruiser" had. Niemand werd tot de verantwoording geroepen en er was al helemaal niet een mediaspektakel zoals vandaag.

De Verenigde Staten verontschuldigde zich niet en vond dat het geen blaam trof.  Wel zouden door de Verenigde Staten opgelegde sancties het onmogelijk maken voor Iran om nodige reserveonderdelen in te voeren voor haar commerciële passagiersvliegtuigen, met later nog 17 afwendbare neergestorte vliegtuigen (en 1 500 doden) tot gevolg.

Zien we de parallel al aankomen? Volgens een Verenigde Naties comité in 2005 is de definitie van terrorisme: “any act intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants with the purpose of intimidating a population or compelling a government or an international organization to do or abstain from doing any act.”

Begin dat maar eens toe te passen op je favoriete agressor, die definitie leidt tot interessante conclusies.

Hoe dan ook, het zou pas in 1991 zijn, drie jaar later, dat de Verenigde Staten toegaven dat hun kruiser zich op dat moment in Iraanse territoriale wateren bevond. De zaak gespannen door Iran bij het Internationaal Gerechtshof zou in 1996 geseponeerd worden, nadat de Verenigde Staten voorstelde 61,5 miljoen USD compensatie aan de nabestaanden te betalen. Ex gratia wel, wat wil zeggen dat de Verenigde Staten daarmee geen schuld zou hoeven te erkennen.

Deze ramp zou in de VN-Veiligheidsraad resolutie 616 veroordeeld worden, twee weken na de crash. Maar een maand later zei George Bush Sr. in Newsweek "Ik zal mij nooit verontschuldigen voor de Verenigde Staten van Amerika. Nooit, het kan me niet schelen wat de feiten zijn."

Zien we de parallel al aankomen? Niet bepaald, want ten eerste is er nog steeds geen duidelijkheid over wie of wat het vilegtuig heeft doen neerstorten. Ten tweede moeten we er niet aan denken wat "Poetin zijn Rusland" (gaan we ook over "Rutte zijn Nederland" of "Di Rupo zijn België" beginnen?) zou overkomen als hij zich zou spiegelen aan de arrogantie van Amerikaanse neocons.

Een lichtpuntje is dat het uit de lucht halen van Iran Air vlucht 655 een kantelmoment in de Irak-Iranoorlog betekende. Het valt voor alle onschuldige burgers in Oekraïne en de nagedachtenis van de even (niet meer, niet minder) onschuldige slachtoffers van Malaysian Airlines MH17 te hopen dat er op eenzelfde manier historisch kan worden teruggekeken naar deze ramp.

Een ding is zeker, wie de twee (na het uitsterven van de mediahetze) later zou bekijken, die kan enkel concuderen dat Rusland zich een stuk waardiger gedragen heeft dan de Verenigde Staten destijds.

zondag, 20 juli 2014 19:49

Waar is dat feestje,hier is dat feestje al brand de wereld

Geschreven door

 

We leven in een Republiek

Een president leidt de politieke kliek

Die republiek heet Euroland

Geboetseerd naar Disneyland

In deze republiek der dromen

Koesteren lidstaten oude demonen

Hier in België ,bijvoorbeeld

Werd een knul tot koning gebombardeerd

Het volk zag het als het zoveelste muziekfestival met dans

Elk jaar heeft die gast ook een feest

Een nationalistische anomalie

Daar treed hij op als volleerd komiek

Die de eenheid van het land als illusie presenteert

Belovend de grap elk jaar te herhalen

Soevereiniteit als surrogaat voor transnationalen

Het verzamelt rapaille van de politiek kijkt smakelijk toe

Zij weten

Elke pretpark koestert zijn koningen en prinsen

In een land waar Stromae en Tomorrowland de kudde beheersen

Is elke koninklijke dag weer feesten als de beesten

 

 Joël Bruyns

 

 

 

 

De 295 doden- waaronder 5 Belgen (door onbekenden uit de lucht geschoten in Oekraïne) zijn het onrechtstreekse resultaat van de veroveringsdrang naar het Oosten door de Europese Unie.Terwijl Verhofstadt op Maidan (Oekraïne) de staatsgreep tegen de pro Russische president van dat land ging aanmoedigen , riep hij de putschisten ook op om zich te verzetten tegen Rusland en om elke poging de historische bondgenoot (reeds lang voor de Sovjetunie ) met alle middelen te bevechten . Op deze manier ondersteunde en legitimeerde een Belgisch liberaal de gewapende omverwerping van een wettelijk regime in een vreemd land. Sterker nog ,op deze manier ondersteunde de Europese Unie ( Verhofstadt is een eminent vertegenwoordiger van de Unie) elke gewapende actie van groepen binnen onafhankelijke staten die in het voordeel van de uitbreiding van de Europese Unie zijn.

 

Verhofstadt: "Ik ben heel emotioneel om hier te zin, bij de burgers die vandaag de moedigste van de wereld zijn: de Oekrainers. Ik heb vandaag veel van uw mensen gesproken die zeiden: 'Bedankt aan de Europese Unie. Maar wij verdienen uw dankbaarheid niet, wij moeten ú dankbaar zijn, want u verdedigt de Europese waarden, de Europese principes en de democratie."

"De Europese Unie heft maar één verplichting. Dat is: achter uw zaak blijven staan. Wat we zullen doen, is dat elke week een nieuwe delegatie van de Europese unie, de Europese partijen en het Europese parlement naar deze plek zal komen tot u uw gevecht gewonnen heeft."

 

Het was voor elkeen duidelijk dat bij een pro-Europese machtswissel in Oekraïne het land zich zou splitsen, dat er een burgeroorlog tussen pro Russische en pro Europese krachten zou plaatsvinden, dit gezien de ligging van het land en haar geopolitiek belang. Verhofstadt wist dit zeer goed maar het kon de Euro-imperialist geen lor schelen. Vandaag heeft deze oorlogshitser zijn bloedprijs , 5 landgenoten en 290 anderen mensen betalen voor de grootsheidwaan van imperialistische vrijemarktschurken zoals hij er een is.We hebben dan  nog de honderden Oekraïners, zij die tot nog toe gevallen zijn in het conflict niet meegerekend.

De Gavrilo Princip's ( man die de eerste wereldoorlog uitlokte door een aanslag te plegen ) van vandaag zijn ook anarchisten , met dit verschil dat het deze keer om anarchisten gaat die de liberale vrije markt overal in de wereld willen opdringen, met geweld en door middel van oorlog als het moet, types als Verhofstadt.Ze willen de wereldbrand van honderd jaar geleden niet herdenken, neen integendeel, ze dromen ervan hem terug  in het echt te doen herleven. ( want wat zal er gebeuren wanneer we Rusland nog meer tegen de muur zetten, een echte oorlog valt dan niet uit te sluiten) Die moet daarom niet door Rusland zelf worden uitgevochten, er zijn veel ISIS scenario's mogelijk.

Als dat nu eens geen liberaal masterplan is, om zo de crisis van het kapitalisme op te lossen.

 

Pagina 1 van 177

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter