Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

donderdag03 september 2015

 

Volgens de bazen van Bart De Wever: “Voka is mijn echte baas, als Voka niet tevreden is, ben ik niet tevreden” (De Standaard 14 augustus 2010) hebben we in dit land een probleem van te weinig werkkrachten. En omdat in onze ogen VOKA en UNIZO uit hetzelfde soort van mensen -en hun belangen-bestaat-maken we geen onderscheid tussen beiden en beschouwen we ze allbei als de bazen van De Wever.

Nochtans zijn er elke dag meer dan 600.000 mensen werkloos in dit land, en zijn er 120.000 mensen werkzaam in de sector van de dienstencheques ( een staatsinitiatief om de massa aan werklozen bezig te houden op kosten van de belastingbetaler) onproductief werkvolk genoeg zou je denken.Maar Karel Van Eetvelt – diensthoofd bij de bazenclub Unizo , schijnt het bestaan niet te weten van dit massale werklozenleger in eigen land ,integendeel hij beweert dat er een tekort aan arbeidskrachten in dit land bestaat. Daarom doet hij nu het voorstel om asielzoekers direct na hun asielaanvraag tewerk te stellen. Dat de corrupte sociaaldemocraten van de SP-a reeds een wetsvoorstel klaar liggen hebben ,dat de ‘wachttijd’ voor asielzoekers (om op de arbeidsmarkt het ‘eigen’ salariaat te gaan beconcurreer ) wil inkorten van zes naar drie maanden, dat gaat de voorzitter van de kapitalistenclub UNIZO niet ver genoeg. Hoezeer de socialisten daarmee ook tegemoet willen komen aan de eisen van de werkgevers. Blijkbaar zijn ook bij de socialistische partij de kapitalistische bazen , de baas. Net als ze dat zijn bij De Wever en zijn N-VA. En wij zwijgen dan nog over de Penrissen van deze wereld , die in ruil voor drank -op recepties en feesten het lof van de (haven)bazen zingenen. Dat soort bevolkt alle partijen. Vroeger noemde men dat tafelschuimers- nu noemen die zichzelf ‘deputé’

Dat terwijl die bazenclubs toch bestaan uit hetzelfde soort van neokoloniale, multiculturele uitbuiters . Vroeger waren ze er voorstander van om in de derde wereld ‘ negers’ uit te gaan buiten, nu voeren ze die mensen in. Zelfde praktijk ,andere methode, vervuilender, meer belastend voor eigen land en volk. Maar winstgevender voor het kapitaal. De grijns, op de smoelen van die mannen van het patronaat ,wanneer ze over ‘de tewerkstelling van vreemdelingen spreken’ dat spreekt toch boekdelen . Ze kwijlen van de hebzucht -en van de gedachte aan de winst die ze denken te kunnen realiseren met de handel in asielzoekers . De grootste mensenhandelaars zijn dan ook in die kringen te vinden (ze laten uiteraard criminelen het vuile werk doen ) maar uiteindelijk zijn de bazen de ‘echte’ poenpakkers in dit verhaal, vergis u niet. Mensenhandel is big business, ik zweer het u, op een dag nemen ze het op om het BNP te berekenen, zoals men in sommige landen met de drughandel doet. Weg staatschuld, we maken weer winst.

En dus wil het patronaat een (dik) slaatje slaan uit de vele duizenden vluchtelingen die ons land vandaag overspoelen, en daarbij zullen ze alle hulp krijgen van onze politiek elite. Ik weet niet waarom links zo huilt ‘dat er niet genoeg gedaan wordt voor asielzoekers’ .De bazen en het kapitaal, allen slaan ze de armen in elkaar ,om zo vlug als mogelijk deze vreemdelingenmassa’s in te lijven ( integreren noemen die klojo’s dat in versluierde taal) net alsof je een ‘kanker ‘ in je lichaam zou kunnen ‘integreren’ zonder daarbij gevaar te lopen dat je er vroeg of laat aan zal creperen ( wat ons volk zal overkomen ).

De waarheid is dus een ietsje minder progressief, ook iets minder multicultureel dan dat UNIZO en VOKA het wil laten uitschijnen, de zorg om vreemdelingen vindt zijn oorsprong in pure winsthonger, hebzucht vanwege het patronaat. En als je op vandaag de praktijk -die winkelketen “ACTION” toepast bekijkt: die laten kandidaat werknemers twee weken ‘gratis’ en voor niks werken in hun bedrijf , dit voordat ze hen betaald tewerkstellen, zij die niet worden aangenomen hebben dan lekker 2 weken voor niks gewerkt , als dat niet een vorm van slavenarbeid is. Maar als je dat met asielzoekers kan doen, dan is de winst enorm ,kassa, kassa. De slavenmassa is immers eindeloos. We spreken dan niet eens over de 90.000 bouwvakkers die vandaag uit lageloonlanden hier zijn ‘gedetacheerd’ (mooi woord voor vrijwillig gedeporteerd) of de tienduizenden vrachtwagenchauffeurs die tegen dumpinglonen onze autowegen onveilig maken, allemaal jobs van ons eigen salariaat die gestolen zijn. En de vakbonden spelen het spel van de verloren onschuld, zij moeten hun eigen leden verdedigen, maar zij zijn ook voorstander van buitenlandse tewerkstelling. Sinds we niet meer over ‘nationale’ vakbonden maar over ‘Europese’ vakbonden in dit land beschikken is dit spagaat op termijn onhoudbaar, we moeten dan ook ijveren om ‘nationale’ vakbonden terug te krijgen, en als dat door splitsing van de huidige kan gebeuren is het voor ons meer dan goed.

Met 600.000 mensen op non-actief  is de mogelijkheid tot loondumping natuurlijk een stuk reëlere dan zonder dit werklozenleger mogelijk zou zijn, tel daarbij de honderd tot tweehonderdduizend asielzoekers die nu aan het binnenstromen zijn en je zal ( kapitalist zijnde ) kunnen klaarkomen van vreugde- omdat de mogelijkheid van een’ loonkostvermindering’ nu wel héél dichtbij en mogelijk is. De langverwachte concurrentie-kloof tussen Europa (eigenlijk een kloof tussen kapitalisten) en de rest van de wereld kan op deze manier worden vermindert. En links maar juichen van plezier. Hun doel is zo goed als bereikt-de eigen arbeidersklasse kapotmaken -omdat ze altijd al dit doel hebben nagestreefd met in hun achterhoofd de internationale arbeidersklasse dienen . Bedoelt wordt de ‘vreemdelingen’ dienen natuurlijk.

Op de nationale conferentie over organisatievraagstukken van december 1974 besliste AMADA ( Alle Macht Aan de arbeiders) dat :

“De partij verenigd de meest ervaren, de meest actieve en revolutionaire, de meest bewuste arbeiders en werkers van “alle” nationaliteiten.

Vandaag “verenigt “ de partij ( die intussen PVDA is gaan heten) samen met het grootkapitaal inderdaad het internationaal proletariaat. Op het graf van het eigen salariaat. Wie zijn hier de 'echte' neonazi's?

 

Op de VRT breekt Unizo-topman Karel Van Eetvelt een lans om asielzoekers tijdens hun procedure de kans te bieden om te werken. "Het is niet omdat het asielzoekers zijn dat ze geen productief werk kunnen doen", aldus Van Eetvelt. "Heel wat werkgevers zijn op zoek naar mensen die niet vies zijn van werken."

De ondernemersorganisatie meent dat het inzetten van asielzoekers een oplossing kan bieden tegen de krapte op de arbeidsmarkt en het aantal knelpuntberoepen. "Als hun aanvraag dan wordt goedgekeurd, hebben ze al ervaring op onze arbeidsmarkt en kennen ze het reilen en zeilen van de Belgische arbeidsmarkt", luidt het.

 

 

 

Als we de vijand ( vluchtelingenstroom) van ons af willen houden, dan moeten we wapens gebruiken. En omdat onze europese elite vooral bestaat uit een verweekte en corrupte bende, aangevuld met communistische smeerlappen die de eigen arbeidersklasse hebben verkocht aan het grootkapitaal ( in ruil voor hun internationalistische doelen die zijn gericht op het vernietigen van onze ‘Westers’ sociale consensusmaatschappij ( een vorm van solidarisme). Blijft er maar één ding over, we moeten steunen op de NAVO om in te grijpen. Je kan dan denken –die NAVO bestaat toch ook voor een groot stuk uit dezelfde elite,elite die te verweekt en zwak is om dat op nationaal vlak te doen, maar dat is niet het volledige plaatje. Ten eerste is daar de onenigheid tussen verschillende fracties binnen de elites in de Unie, dat weerspiegelt zich in hoe ze tegenover de immigratie-invasie staan, en erop reageren. Vooral in Oost-Europese landen beschikt een groot deel van de elite nog over genoeg weerbaarheid om op te treden.

Daarnaast heb je de belangen van Turkse NAVO bondgenoot (grootste legermacht naast die van de U.S in de NAVO) die -om het veiligstellen van de eigen geostrategische belangen, maar ook om het binnenlands probleem met de Koerden aan te pakken, Koerden die nu al over vrijhavens beschikken in Irak- daarom nu reeds optreden in Syrië, weliswaar niet met grondtroepen.Ook heeft dit optreden als doel om de sjiitische invloed van Iran in Syrië tegen te gaan natuurlijk- en om de sjiitische (Alawitische ) minderheid in Syrië van de macht te verdrijven.Dat is allemaal waar, en daar hebben wij ons altijd -als anti-imperialisten-tegen verzet, maar nood breekt nu wet.

Daarnaast heb je de belangen van de USA in de regio, die blijven de corrupte Soenitische regimes steunen die in Syrië Assad van de macht willen verdrijven, op die manier de regionale aanspraken van Iran in toom proberen te houden, verder willen ze zeker ook de aanvoerroutes naar Afghanistan- via Irak -in takt houden. En -meer in het algemeen, op deze manier de grootste wereldmacht blijven.Dat is ook allemaal waar, maar ook hier ,nood breekt wet.

Dit omdat het net daarom is ,dat de U.S grondtroepen zal willen sturen naar Syrië. Zeker als dat in een groter verband kan gebeuren, dat zal niet via de V.N gebeuren volgens ons( vanwege de obstructie van Rusland -en achter de schermen ook China) die zullen beletten dat er grondtroepen in Syrië worden ingezet.Voor hen is de ontwrichting van Europa –veroorzaakt door de huidige immigratie-invasie een goede zaak, net als het conflict zelf dat is, al was het maar vanwege de wapenleveringen. Waar de westerse wapenlobby zich uiteraard even schuldig aan maakt.

Onze beweging heeft van bij het begin het Baath regime gesteund, dit vanuit een anti-imperialistische motivatie . Maar –zeker in geopolitiek opzicht geldt voor ons meer dan welk ander motief het “Eigen land éérst”principe. Zeker nu wij een target geworden zijn in dit conflict, zeker omdat alle vechtende partijen in Syrië massa’s mensen van hun volk naar ons jagen. Dat mag men als gerust als een oorlogsdaad tegen onze landen zien, daarom is gewapende weerstand legitiem en nodig. We moeten in deze zaken pragmatisch zijn, wij worden op dit ogenblik overvallen door een massale troepenmacht aan vluchtelingen. Als het conflict in Syrië niet onder controle komt, dan zal onze maatschappij, dan zal onze vrijheid hier verdwijnen, dan zal dit land- en bij uitbreiding de Europese landmassa bezet (verovert)gebied worden. Dit is vandaag reeds voor een deel het geval door immigratie, maar wat vandaag op ons afkomt, dat is veel en vele malen erger en onomkeerbaarder,zeker wanneer er geen gewapend ingrijpen komt in het land dat (grotendeels) verantwoordelijk (of beter gezegd oorzaak )is voor de huidige immigratie-invasie, Syrië dus.

Daarom moeten Solidaristen vandaag de waarheid onder ogen durven te zien: zonder grondtroepen in Syrië zullen onze landen blijvend worden overspoelt door Syrische vluchtelingen.

De elites in onze landen zijn niet bereid ,om door middel van geweld -de invasie in de natiestaten te stoppen, maar onder druk van Amerika en haar Turkse en ander bondgenoten in het Midden Oosten, net als de druk die Oost-Europese landen op hen uitoefenen - een deel van deze elite wel overtuigd (verplicht) kan worden militair in te grijpen in het buitenland.Dat moeten we ondersteunen, uit zelfbehoud.

Kameraden, laten we de hard(e) -maar nationaal revolutionaire logica spreken- laten we ons hart naar het verstand luisteren. Iedereen die een halt wil toeroepen aan de huidige immigratie invasie moet een ingrijpen van de NAVO met grondtroepen in Syrië ondersteunen. Want wie met zijn hart blijft denken in deze materie, die speelt in de kaart van mensen zoals die van ‘Hart boven Hard’ en meer in het algemeen in die van de immigratielobby. Bij een inval van de NAVO in Syrië (of waar dan ook) zal dat volk tekeergaan als zwijnen die hun trog wordt afgepakt ( hun vreemdelingeninvoer).

Aan hun kant wil jij als nationalist, als nationaal revolutionair toch niet staan hoop ik. Alleen geweld kan dze invasie stoppen, en voor mijn part komt dat geweld vanuit de NAVO en Amerika, bij gebrek aan moed van onze eigen leiders.

 

 

 

Nederlandse partij denkt aan grondtroepen in Syrië

 

De vluchtelingenproblematiek kan alleen worden aangepakt door ingrijpen in Syrië en daar moeten eventueel Nederlandse grondtroepen bij worden ingezet. Dat stelt Sybrand Buma, leider van de Nederlandse partij CDA (Christendemocratisch Appèl). In een interview met de Nederlandse nieuwswebsite Nu.nl pleit CDA-leider Sybrand Buma voor een open debat over het inzetten van grondtroepen in Syrië.  ‘De bron is de grote chaos in Syrië en Irak, maar ook de instabiliteit in Libië’, laat Buma weten. Hij wil dat er veilige havens komen in die landen waar militairen onder de vlag van de VN of EU vluchtelingen beschermen. Daarnaast wil Buma een aanpassing van het VN-vluchtelingenverdrag zodat vluchtelingen een status van ‘ontheemde’ zouden kunnen krijgen. Zo is direct duidelijk dat hun opvang tijdelijk is.

 

Buma roept het kabinet op om volgend jaar wanneer Nederland voorzitter is van de EU de aanpassing van het verdrag op de agenda te zetten.

 

 

Een visum voor de VS was, zeker in de eerste naoorlogse maanden en jaren , een zeldzaam en felbegeerd goed: terwijl er in heel Europa ruim zeven miljoen stateloos waren geworden, werden er in de eerste drie jaar na de oorlog maar veertigduizend ( 40.000) van hen toegelaten in de VS-dit ondanks herhaalde oproepen aan het land om de grenzen open te gooien.*

Veertigduizend -in drie jaar, in ons land vallen er meer dan zestigduizend van dat soort ons land binnen, elk jaar, ieder jaar. We kunnen dus nog veel van de Yankees leren, vooral - hoe we niét moeten ingaan op hun huidig ‘humanistische’ gezever over menserechten.

 

* Eric Lichtblau : Nazi’s in Amerika/ Meulenhof

zaterdag, 29 augustus 2015 11:48

Hypocriet tot in de kist

Geschreven door

 

 

 

Zij die roepen, dat er geen grenzen nodig zijn. Zij die beweren, dat een land afgrendelen onzin is. Zij die zeggen dat wij een open land moeten zijn. Zij die verontwaardig zijn dat niet iedereen het land ongehinderd binnen kan komen. Zij die iedereen willen opvangen en ontvangen.

Dat dit juist ook de mensen zijn, die elke dag, elke nacht alle deuren van hun huis stevig op slot doen, zodat er niemand binnen kan komen.

Vooral onder de elite ,en onder het linkse klootjesvolk vindt je dat soort van mensen.

Super-progressief , gastvrij - vreemde mensen ontvangen , maar dan wel in uw huis, niet in dat van hen.

 

Pagina 1 van 212

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter