Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Vlaams Belang weer radicaal?

Thursday21 February 2019

Sunday, 18 January 2009 17:56

Vlaams Belang weer radicaal?

Written by 

Op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang werden de krijtlijnen voor de verkiezingscampagne van aankomende juni uiteengezet. De politieke lijn moet opnieuw meer aansluiten bij de oude en vertrouwde thema's zoals Veiligheid-Vlaanderen-Vreemdelingen. Volgens Vanhecke & co moet de partij niet liberaler worden dan Lijst Dedecker, wat ons de spontane bedenking ontlokt dat dit ook moeilijk kan. Lijst Dedecker is ultra-liberaal, extremistisch zelfs, te noemen. Het Vlaams Belang heeft geen inhoudelijke kritiek op dat liberalisme en stelt zich tevreden met eenzelfde liberale leer als Dedecker aan te houden. Dat moet ook, want de partij is er op uit na de verkiezingen te gaan aanschurken bij die Dedecker om zo samen Vlaanderen om te vormen tot een (nog meer) antisociale samenleving. Die Forza Flandria is niet bedoeld om een echte Vlaamse staat uit te bouwen, het is veeleer een vehikel dat moet dienen om de staat af te breken en om te vormen tot een vrijhaven voor het individualisme en het liberale egoïsme. Dat Dewinter zijn hoop op dat Forza Flandria om aan de macht te komen nog niet heeft opgegeven, liet hij in een recent vraaggesprek met het weekblad Knack nog maar eens blijken. Daar verklaarde hij dat indien Lijst Dedecker genoeg stemmen haalde hij met zijn partij - aangevuld met de N-VA - bereid was in een regering te stappen. De solidaristische aspiraties die sommigen in de partij beweren aan te houden klinken in deze context wel behoorlijk cynisch, zelfs leugenachtig. Die partij is even veel (of even weinig) solidaristisch als dat de SP.A socialistisch is. Dus de radicale taal die men naar voor brengt en geaccentueerd wordt door het hernieuwde gebruik van een bokshandschoen is louter voor de schijn en dient vooral om oude kiezers (en vooral de vertrappelde militanten) te lijmen. Voor deze verkiezingen biedt de partijleiding dan ook een suikerstok met overschreden vervaldatum aan. Ze mogen er eens van likken en verder moeten ze niet zagen en klagen, maar zwijgen zoals ze dat al 20 jaar doen.Terwijl de heren en dames verkozenen in de pluche zetels van het burgerlijk establishment spijs en drank onder elkander delen kan de militant op zijn suikerstok kauwen, zou hij daar zin in hebben. Kwestie van dat ze nu eenmaal iets moeten hebben voor de vorm.

 

Dat de zogezegd hernieuwde radicaliteit van de partijleiding maar een flauw afkooksel is, blijkt uit het verdere verloop van het voornoemde vraaggesprek. De (echt!) revolutionaire en radicale standpunten in verband met immigratie die vooropstellen dat niet integratie, maar remigratie de enige oplossing is voor het probleem van gastarbeid wordt nog maar eens door Dewinter verraden, nochtans verklaart hij dat hij al vroeg besefte dat integratie zou leiden naar permanent verblijf van gastarbeiders in ons land en dat hij daarom in het 70-puntenplan had gepleit voor remigratie. Maar ja, zegt Dewinter, dat was 20 jaar terug en nu is de illusie dat die mensen terug kunnen niet meer realistisch. Dus nu worden alle kaarten op integratie - en uiteindelijk assimilatie - gezet. Zo verklaart de radicaal Dewinter verder: die vreemdelingen moeten Vlamingen onder de Vlamingen worden, want dat is toch de bedoeling. Voor wie is dat de bedoeling, mijnheer Dewinter? De multicullobby? Kan iemand ons duidelijk maken waar hier het verschil met andere partijen nog ligt, die eigenlijk allemaal dezelfde piste volgen? De enigen die blijkbaar geassimileerd en aangepast zijn in dit verhaal zijn de politieke gedegenereerden waar ook de leiding van het Vlaams Belang toe gerekend mag worden. Om het proces van integratie en assimilatie nog vlugger te laten verlopen wil het politiek genie Dewinter de dubbele nationaliteit van die gastarbeiders afnemen. Ja kameraden, dat is inderdaad een uitnodiging om hier in ons land voor eeuwig en drie dagen te blijven woekeren. Zo sluit je inderdaad de deur tot remigratie. Wat een lumineuze en geniale zet, die kan alleen maar van een rasechte salonnationalist komen. Maar pas op, nuance moet er zijn, Dewinter wil die gastarbeiders een loyaliteitsverklaring laten ondertekenen zoals ze dat in de Verenigde Staten doen. Kunnen we binnenkort ook een Obama of Osama als minister-president of burgemeester hebben. Is dat niet reuzeleuk? Wat je al niet onder een bokshandschoen kan verbergen! En dan heb je kereltjes zoals deputé De Man die maar blijft klagen dat gekleurde medeburgers geen president mogen worden in iemand anders zijn land. Volgens Dewinter is dat echter helemaal koosjer als je een loyaliteitsverklaring hebt ondertekend! Die twee mogen ook wel eens de violen op elkaar afstemmen, want dat deuntje van De Man klinkt serieus vals.

Dat de nieuwe radicaliteit van het VB  een verborgen agenda heeft, onthult Dewinter zelf wanneer hij in Knack de ware reden onthult voor deze 'Change' naar meer radicaliteit. In een poging om de schrijvende knecht van het burgerlijke establishment, Joel De Ceulaere van Knack, gunstig te stemmen, vertrouwt Dewinter hem  een geheimpje toe, en dat is dat het toch maar goed is dat het VB bestaat! Niet omdat Vlaanderen zijn eigen staat zou krijgen of dat het migratieprobleem zou opgelost worden, niks van dit alles. Dewinter poneert echter dat, mocht het VB niet bestaan hebben, er  pas echte grote problemen in onze samenleving zouden zijn! En wie zou dan voor die problemen verantwoordelijk zijn volgens mijnheer Dewinter? Volgens deze man, die al meer dan 20 jaar in de hangmatten van de Belgische parlementen ligt te luieren, zou zijn eigen achterban verantwoordelijk zijn voor die maatschappelijke problemen! "Want", zegt Dewinter, "Ik ken mijn eigen achterban zeer goed en een deel van die achterban zou uit pure frustratie en boosheid wel eens andere dan democratische middelen hebben gebruikt om die boosheid en frustratie te uiten zonder ons". En nu, kameraden, komt de grap: Dewinter zegt verder dat zijn partij de beste straathoekwerkers ooit zijn geweest en nog steeds zijn! Zijn straathoekwerkers (parlementaire slippendragers is een beter benaming) hebben die achterban tot het inzicht gebracht dat geweld en platvloers racisme niet oké is en dat ze hun ergernis beter kunnen uiten via de stembus. Die ergernis en boosheid is nu al 30 jaar geuit via de stembus en het resultaat mag er zijn. De boosheid is inderdaad door het VB gekanaliseerd en afgevoerd. De stortvloed aan boosheid zal nu naar de LDD vloeien. Dat vindt het VB niet erg echter, het heeft zijn plicht jegens de burgerij vervuld. De verantwoordelijken van het VB vragen nu om een ministerpost als dank.

Zij kunnen wat het N-SA betreft de tering krijgen. De tijd dat het VB zonder concurrentie het vreemdelingenvraagstuk kon manipuleren en compatibel maken aan de wensen van de burgerij zijn voorbij. Wij van het N-SA zullen ons door de straathoekwerkers van het VB niks op de mouw laten spelden. Het VB kan zijn straathoekwerking beter naar de minderhedenbuurten verleggen. De diamantwijk in Antwerpen lijkt wel iets voor Dewinter en co.

Mogen ze daar de zionisten gaan uitleggen dat geweld niet loont.

Sjalom.


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter