Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Het uitmoorden van de Europese boeren (2)

Saturday16 February 2019

Tuesday, 04 August 2015 13:49

Het uitmoorden van de Europese boeren (2)

Written by  P. De Boer

Concrete praktijkvoorbeelden

Het mag knotsgek genoemd worden dat Aldi België ajuin uit godbetert Nieuw-Zeeland – dus van de andere kant van de wereld! – verkoopt, terwijl er in buurland Nederland massaal ajuin geteeld wordt tegen dumpingprijzen. En als het even tegenzit, is de prijs zelfs gewoon 0 (nul!) euro, wat betekent dat de Nederlandse akkerbouwers zonder overdrijven hun ajuin met hele vrachtwagenladingen naar het stort of naar een vergistingsinstallatie mogen brengen. Ipso facto krijgen ze geen enkele vergoeding voor hun teelt-, oogst- en bewaarkosten en mogen ze zelfs nog de transportkosten om hun ajuin te dumpen betalen ook. Een mens met een beetje gezond verstand vraagt zich af hoe het kan dat in de Benelux geteelde ajuin moet vernietigd worden en supermarkt Aldi ajuin van de andere kant van de planeet laat aanvoeren. Wellicht produceren onze boeren nog niet goedkoop genoeg …

In het najaar van 2014 kregen aardappeltelers voor pas geoogste aardappelen amper 1 cent per kg, terwijl het hen 10 cent per kg kost om die te telen. Sommige aardappelverwerkende bedrijven boden boeren zelfs aan om hun aardappelen te komen oogsten aan 0 cent per kg! Recent kocht ondergetekende in een Belgische winkel een zakje aardappelen, maar ze bleken toch wel afkomstig uit … Spanje, zeker! Onze aardappeltelers raken hun aardappelen aan de straatstenen niet kwijt of krijgen er slechts een zeer lage prijs voor, maar de groothandel mag rustig aardappelen aanvoeren uit het Iberisch Schiereiland. Terwijl we hier in de Benelux de allerbeste landbouwgronden van West-Europa hebben en massaal aardappelen telen.

Een Duits verwerkend bedrijf van biologische wortelen had in 2014 teeltcontracten afgesloten met een aantal Nederlandse biologische akkerbouwers. Dat betekent dat deze boeren tegen een vastgelegde en redelijke prijs wortelen zouden mogen leveren aan de Duitse fabriek. Men zou verwachten dat hiermee de kous af was, maar helaas bleek de marktprijs voor biologische wortelen in september 2014 lager te zijn dan de in de teeltcontracten vastgelegde prijs. En bijgevolg stuurde het Duitse bedrijf een delegatie naar Nederland die de gecontracteerde boerderijen afging en doodleuk een lagere prijs kwam opleggen. In principe zouden de boeren zich natuurlijk kunnen beroepen op de contractueel vastgelegde prijs, maar ze doen dat niet omdat ze maar al te goed weten dat ze dan een superhoge tarra (cfr. supra) van bijvoorbeeld 50%(!) zullen aangesmeerd krijgen.

En hoe werden voornoemde boeren uiteindelijk betaald door dit Duitse wortelenverwerkende bedrijf? Wel, van de vele honderden kuubkisten die elke Nederlandse wortelteler leverde, werd er 1 (één!) apart gewogen, gewassen en gesorteerd. Op basis daarvan bepaalde het bedrijf hoeveel kg consumeerbare en dus verkoopbare wortelen er in de kuubkist zaten. De aldus bekomen hoeveelheid werd dan vermenigvuldigd met het aantal geleverde kuubkisten, want er werd vanuit gegaan dat dit in alle kuubkisten zo was. Via de op deze manier berekende totale hoeveelheid geleverde wortelen kan dan de prijs uitbetaald worden aan de boer. Bij een concrete Zeeuwse boer bleek er volgens het Duitse bedrijf 460 kg in elke kuubkist te zitten, wat weinig is als men weet dat er in 1 kuubkist minstens 900 kg wortelen, gewasresten en grond zit. De boer had echter nog enkele kuubkisten staan in zijn koelcel om te leveren aan kleinere afnemers. Aldus sorteerde en waste hij deze kuubkisten wortelen zelf en rarara … hij bleek er 600 à 700 kg verkoopbare wortelen per kuubkist uit te halen! Ruwweg kan dus verondersteld worden dat deze boer ca. 200 kg wortelen per kuubkist bestolen werd door de Duitse fabriek. En aangezien hij 300 kuubkisten wortelen leverde, komt dit in totaal op 60.000 kg gestolen biologische wortelen. Triestig, maar dit zijn standaardpraktijken die nagenoeg alle aardappel- en groenteverwerkende bedrijven toepassen.

Een aardappelteler uit Flevoland teelde in 2014 11 ha bewaaraardappelen die contractueel geleverd moesten worden aan een aardappelverwerkende fabriek om tot diepvriesfriet verwerkt te worden. De oogst leverde hem 550.000 kg aardappelen op en hij sloeg deze op in zijn bewaarloods om volgens afspraak geleidelijk te leveren tijdens de winter. Helaas kreeg hij te kampen met een – beperkt – bewaarprobleem, waardoor zijn aardappelen aan de buitenkant licht aangetast raakten. Hoewel er met de voedingskwaliteit helemaal niets mis was en deze aardappelen door een klein beetje harder te bakken in de fabriek nog perfect voor consumptie hadden kunnen gebruikt worden, weigerde de fabriek keihard om deze aardappelen af te nemen. Bijgevolg kon de boer zijn aardappelen alleen nog verkopen als voederaardappelen, wat 2 keer niks opbrengt: de man had hiermee zelfs nog niet eens de kosten van het pootgoed terug! Eveneens een standaardpraktijk in de aardappel- en groenteverwerkende industrie.

En wie weet dat het graan dat onze boeren telen al decennia niet meer gebruikt wordt om brood van te bakken, maar doodleuk verwerkt wordt tot veevoeder? Inderdaad, het brood dat wij allen dagelijks eten, wordt gemaakt van geïmporteerd Amerikaans en Canadees graan, omdat dit goedkoper is. Nochtans kan er op onze landbouwgronden graan van uitstekende kwaliteit geteeld worden en hebben wij ons tevens eeuwenlang met graan van eigen bodem gevoed. Eind jaren 1980 ontstond hier in Zeeland onder leiding van Joop de Koeijer, akkerbouwer en toenmalig voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)[5], succesvol verzet tegen met de oprichting van Zeeuwse Vlegel[6], waarbij akkerbouwers, consumenten, molenaars en meer dan 200 warme bakkers in Zuidwest-Nederland zich engageerden om opnieuw brood te bakken met graan van eigen bodem. Dit regionale succes logenstraft de bewering van de agro-industrie dat er bij ons geen bakgraan kan geteeld worden, maar vond voorlopig nergens in de Benelux navolging.

De snijbloemen die hier in de bloemenwinkels te koop worden aangeboden, worden geteeld aan het Victoriameer in Afrika en worden vanuit Oeganda, Kenia en Tanzania elke dag per vliegtuig overgebracht naar België, zodat de winkels verse bloemen zouden kunnen aanbieden en uiteraard ook stevige winsten maken want de consument moet duur betalen voor een boeket bloemen. Te gek voor woorden, maar de kapitalisten vinden dit ‘logisch’, want volgens hen is op die manier produceren ‘goedkoop’ en ‘efficiënt’.

Waarom wegen blokkeren en niet de supermarkten, groothandels en verwerkende industrie?

Waarom blokkeren de Belgische en Franse boeren überhaupt de wegen? Daarmee treffen ze alleen de gewone burger, die nota bene vaak sympathie heeft voor het standpunt van de boeren én steeds meer geïnteresseerd is geraakt in lokaal geteeld voedsel. Waarom blokkeren de boeren niet doodleuk alle distributiecentra van de supermarkten én tegelijk ook alle vestigingen van diezelfde supermarkten in heel het land? Evenals de groothandels en de fabrieken van de verwerkende industrie? En niet voor een paar dagen, maar voor minstens een maand en alleszins tot deze supermarkten, groothandels en verwerkende bedrijven toegeven qua prijzen die ze aan de boeren betalen! Ze hebben er alleszins het (zware) materiaal en de mensen voor. En bovenal primo zouden hiermee de echte verantwoordelijken geviseerd worden en secundo zou dit echte resultaten opleveren, want de supermarkten, groothandels en verwerkende bedrijven zullen op die manier wel moeten toegeven als ze nog ooit zaken willen doen.

Verwijzingen

[5] http://www.nav.nl/
[6] http://www.zeeuwsevlegel.nl/

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter