Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws Gebiedsroof terwijl Vlaanderen slaapt!

Saturday23 February 2019

Sunday, 17 April 2011 23:21

Gebiedsroof terwijl Vlaanderen slaapt!

Written by 

Enkele dagen geleden hebben de Walen hun claim op Brussel geformaliseerd. Dit deden ze niet met een zoveelste eis tot uitbreiding van het Brusselse grondgebied, maar met de vorming van een nieuwe federatie. De Fédération Wallonie-Bruxelles zal de eerder formele vroegere samenwerkingsformule van de Franse gemeenschap vervangen.

De door de Waalse politiek elite uitgeroepen federatie Wallonië-Brussel is een zoveelste stap in de staatsgreep die de politieke elite in dit land pleegt. Na de ongrondwettelijke verkiezingen die alle Belgische partijen vorig jaar organiseerden, hebben de Walen nu een ongrondwettelijke verandering in de structuur van dit land aangebracht. In de artikelen twee tot met vijf van de grondwet staat hoe de gemeenschappen en de gewesten in dit land in elkaar zitten – en een federatie tussen gewesten staat nergens in die grondwet vermeld.

Het eenzijdige uitroepen van de federatie Wallonië-Brussel is dan ook een echte gebiedsroof te noemen en een voorbereiding op de afscheiding uit het Belgische staatsverband. Dat wat het Vlaams Parlement niet durft, doen de Walen zonder verpinken: het uitroepen van een nieuw staatsverband. Dat er in dit land minister-presidenten zijn, zoals Rudy Demotte en Charles Picqué, die ongestraft de grondwet negeren om zo gebiedsroof mogelijk te maken en dat zoiets als een normale politieke praktijk wordt beschouwd zonder dat er politieke consequenties aan vasthangen, getuigt van een verregaande antidemocratische ingesteldheid en een putschistische mentaliteit (en praktijk) bij de politieke klasse. Zoiets kan natuurlijk alleen maar omdat we in dit land niet over een wettelijk parlement beschikken, maar over een putschistenparlement. In feite zitten de extremisten in het parlement en de democraten erbuiten. In deze onwettelijke situatie is alles mogelijk – en de uitroeping van de federatie Wallonië-Brussel is precies het resultaat van die onwettelijke toestand.

In een ander land zouden de politieke elite en de massa spontaan een opstand organiseren tegen een dergelijke annexatie van grondgebied en tegen het zo openlijk met de voeten treden van de grondwet. In een ander land zouden de vertegenwoordigers van de meerderheid van de bevolking gewoon het parlement op zijn kop zetten en ontbinden. Niet zo in deze plutocratie, waar de macht van het geld regeert. En in hoofde van de politieke klasse ligt de macht van het geld niet alleen bij het feit dat de banken en de multinationals hier baas zijn, maar ook in het feit dat de politieke klasse en haar partijen alleen maar kunnen bestaan door geld van de staat naar hun eigen zakken te draineren. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom binnen de politieke klasse niemand op de ontbinding van het parlement aanstuurt. De nieuwelingen in dat parlement – en daar zijn veel nationalisten van de N-VA bij – kunnen maar een ontslagvergoeding krijgen na 12 maanden effectief in het parlement te hebben gezeteld. Dat laatste is maar in juni het geval, vandaar. Méér nog dan hangmatwerklozen aan hun uitkering vasthouden, zo hangen politici fanatiek vast aan hun parlementaire superwedde. Het zijn dan ook echte hangmatdemocraten! Nu dus de ontbinding van Kamer en Senaat eisen zou hen geld kosten – en dus slikken de partijcleptocraten alles.

Maar de nationalen die fut- en weerloos de roof van hun eigen grondgebied ondergaan, vanwege het smeer voor de partij en de partijbaronie, kunnen eigenlijk niet te veel van hun oren maken. Steunen die nationalen niet de belangen van Frankrijk en Groot-Brittannië, die een land als Libië wil opsplitsen op een onrechtvaardige manier? Dat het land daarbij niet helemaal eerlijk verdeeld wordt, daar trekken de nationalen zich toch geen sikkepit van aan. Neen, dat vinden de nationalen helemaal koosjer. Als de oliebronnen en de zeewegen maar in handen van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – en bij uitbreiding: de NAVO-belangengroepen – vallen. Zeker die van het Vlaams Belang moeten niet te veel lessen geven. Want steunt het Vlaams Belang dan niet de staat Israël? Een staat ontstaan door het expansionisme van een agressieve minderheid, in een regio waar die laatste zich met gebruik van terreur en geweld stelselmatig groengebied heeft toegeëigend. Wat is het verschil met wat de Franstaligen doen?

Hoe kunnen die nationalen dan in eigen land protesteren tegen het feit dat de Waalse elite een vette brok van ons grondgebied annexeert? De Walen zien dat de nationalen geen morele logica hanteren, laat staan een operationele logica die tegengas geeft aan het Waalse expansionisme… De Vlaamse politieke elite (en zeker de nationalen binnen die elite) hebben geen enkele wil om ons grondgebied te beschermen. Zij willen een Vlaamse staat, maar weten dat de Vlaamse bevolking daar niet voor zal vechten. Daarom hebben de nationalen Brussel eigenlijk al mentaal opgegeven. Of denkt iemand dat Crols op de IJzerwake vorig jaar op zijn eentje de oproep deed om Brussel op te geven? Neen, dat werd ondersteund en opgezet door Dewinter. Dat Dewinter naderhand roept dat het een provocatie van de Walen is om de federatie uit te roepen heeft alleen maar te maken met het feit dat die partij er altijd twee meningen op nahoudt: eentje voor de goedgelovige militant en de achterban, maar ook eentje dat de deals van Dewinter moet ondersteunen (zoals bij zijn vuile zaakjes met Israël).

De nationalen hebben de bevolking altijd wijsgemaakt dat de onafhankelijkheid er zal komen, omdat die nu eenmaal moet komen. Zoals kinderen verwachten dat Sinterklaas komt. Wat de nationalen er nooit bij zeggen, is dat zij niet in staat, ja zelfs onwillig zijn om de bevolking voor te bereiden op het feit dat in de geschiedenis nooit iets zomaar uit de lucht gevallen komt. En – vooral – dat onafhankelijkheid bevochten moet worden en nooit in de schoot geworpen wordt, zoals zij beweren. 17% van de stemmen halen of zelfs meer, zoals destijds het Vlaams Blok/Belang, is niet genoeg. De bevolking moet ook daadwerkelijk de daad bij het woord voegen indien nodig. En net daar wringt het schoentje: dat zal de bevolking niet doen. Want jullie, nationalen, hebben de bevolking wijsgemaakt dat alles vanzelf komt, dat jullie dat akkefietje wel zullen klaren in het Belgische praatparlement, waar jullie nu op een onwettige manier samenhokken met die Waalse gebiedsrovers.

Het resultaat van het nationalisme zonder strijdmoraal is vandaag dat de federatie Wallonië-Brussel zomaar onder onze neus wordt opgericht. En morgen, als de Walen hun koffers pakken, zullen zij dus Brussel meenemen. Wat ze ons wel zullen laten is 70% van de staatsschuld. De Walen kunnen en zullen dat allemaal zonder slag of stoot realiseren, omdat de nationalen – en zeker die van de N-VA – erop rekenen dat België gewoon zal verdampen in de Europese Unie.

Wel, heren burgerlijke nationalisten, de staat België is reeds verdampt. Door de hand- en spandiensten die jullie aan de belgicistische elite geleverd hebben, zijn Vlaanderen en België een provincie van Europa geworden. De Fransen – ja, diezelfde Fransen waar jullie nu steun aan geven om hen hun mediterrane expansie te gunnen – zullen binnen dat Europa hun Franstalige broeders steunen als zij onze hoofdstad inpikken en meenemen naar hun Franstalig-Waalse nest. De Fédération Wallonie–Bruxelles zal zo « La glorieuse francophonie élargie » worden.

In tegenstelling tot Khaddafi zullen ze daar de Vlamingen en hun politieke leiders niet voor moeten bombarderen, omdat onze politieke elite de handen al in de lucht steekt en zich overgeeft als er nog maar een luchtpistool afgaat…

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter