Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Tuesday, 19 June 2012 23:22

De burgerlijke dictatuur wordt compleet

Written by 

 

Binnenkort zal de liberale burgerlijke elite de door Europa opgedrongen afbouw van het recht op vereniging en het verbieden van (voor de elite) negatieve meningen hebben voltooid.

Ten einde de complete dictatuur van de burgerij in te voeren hebben de burgerlijke extremisten van het regime een nieuwe wet in de maak.

De linkse aanstichters van de nieuwe wet, zoals zij die mensen met een andere ideologie dan henzelf "ALS RATTEN UIT DE RIOLEN GEKROPEN" noemen - zoals op de haatblog AFF te lezen valt - kunnen tervreden zijn.

Maar ook linkse groepen zullen het slachtoffer worden van de steeds verder woekerende repressie. Wat voor veel linkse activisten toch de vraag moet opwerpen: wie is de haatzaaier van het AFF die de burgerij telkens opnieuw opjut en steeds meer wetten in dit land invoert die sterk doen denken aan wetgeving in landen als China of Noord-Korea?

Ik kan mij voorstellen dat communisten dat wel leuk vinden in die landen, daar waar zij aan de macht zijn. Maar of het in een burgerlijke dictatuur zo plezant zal zijn, dat is een andere vraag. Mischien eens lessen trekken uit de Weimar Republiek en de periode erna.

Ook de zichzelf "verantwoordelijk" noemende Filip Dewinter van het Vlaams Belang kan tervreden zijn.

Zijn oproepen aan de burgerij om een nultolerantie in te voeren voor groepen die hem niet zinnen en die hij in opdracht van een vreemde staat wil laten verbieden, zoals Shariah4Belgium, worden door het establishment in dank aanhoord en uitgevoerd.

Alleen zal morgen - als de wet wordt ingevoerd - blijken dat de salafisten waar onze elite een bondgenootschap mee heeft via Saoedi-Arabië en Qatar net niet dié moslims zal viseren en al zeker niet zij die op de steun van voornoemde staten kunnen rekenen.

Wie wel zeker de rekening zal betalen, dat zijn de militanten en kaders van zijn eigen partij.

En het zal mijnheer Dewinter veel bochtenwerk vragen om een volgende keer - nadat het Centrum voor het uischakelen van politieke dissidenten haar in de maak zijnde dossier over hem klaar heeft en zij hem voor de rechtbank zullen sleuren - te ontsnappen aan het ontnemen van zijn politieke rechten.

Want dat is sinds mijn veroordeling en die van Wymeersch nu standaard bij een veroordeling voor zogenaamd haatzaaien en zogenaamd racisme. Dan kan mijnheer Dewinter nadien weer jammeren dat hij toch zo'n brave sloor is die alle begrip heeft voor de besognes van het establishment.

En voor de militanten van Voorpost ziet het er zo mogelijk nog beroerder uit.

De nieuwe (of aan de behoeften van de huidige elite en aan de tijd) aangepaste wet op de privémilitie past als een schoen aan de voet van deze organisatie. De elite vreest de gevolgen van de financiële- en economische crisis. De elite weet dat in de Europese staten en in alle westerse landen een steeds diepere depressie de maatschappij in verval stort.

Het kapitalisme heeft dan ook nood aan een grondige transformatie, wil het overleven.

En een element daarvan is dat de elite nog meer goedkope werkkrachten moet invoeren en vooral dat ze tegelijk het sociale weefsel, dat in de weg staat van haar transformatie tot transnationaal kapitalisme, zal moeten afbreken. Om in deze opzet te slagen.

Daarom viseert de elite elk mogelijk verzet dat in de toekomst haar plannen zou vertragen of zou kunnen dwarsbomen. En daarbij zullen alle lagen van de bevolking waar kritiek wordt geuit het doelwit zijn van de verzwaarde repressiewetten.

Een nultolerantie die maatschappelijke kritiek of vrijheid van organisatie betreft aanvaarden of eisen in een liberaalkapitalistische dictatuur, dat betekent altijd een ontwapening van de bevolking tegenover het establishment.

En extreemlinks en burgerlijk extreemrechts zijn daar al heel lang in mee en jutten de burgerij zelf nog op ook.

Soms zou je denken dat de leiding bij extreemlinkse en burgerlijk extreemrechtse organisaties - zoals het Vlaams Belang - geleid worden door zulthoofden met een totaal gebrek aan enig ideologisch of historisch besef. En daar zullen zij vroeg of laat de prijs voor betalen.

Terwijl de elite en figuren zoals Abu Imran zich een breuk lachen.

En daarom zullen wij alvast tot actie overgaan zolang de burgerij nog niet volledig alle politieke en burgerlijke vrijheden aan banden heeft, zoals ze graag zou willen.

Tegen het ontnemen van burgerechten van politieke activisten, zoals Frans Wymeersch.

Tegen de nieuwe reperssiewetten van de elite.

Tegen de Europese dictatuur van het grootkapitaal die, om haar doel te bereiken, vrijheid van vereniging en vrijheid van spreken aan banden willen leggen.

Kom vanachter uw computer, sta op en weiger de betutteling en beknotting van uw rechten lijdzaam ten onder gaan.

Als u dat niet doet, dan zal jarenlange verknechting en het aanvaarden van een algemene verarming van uzelf en uw kinderen uw lot zijn.

Leven als knecht van de eurocratie.

Of rechtstaan en leven als vrije mens.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter