Daarnaast zijn ook bepaalde verduidelijkingen weggelaten, zoals dat ‘in 2010 in Duitsland bijna 4 miljoen mensen werkten voor een bruto uurloon onder de 7 euro'. Een andere passage stelde dat de afgelopen tien jaar het loon van mensen met een laag inkomen is gedaald. In de nieuwe versie wordt die daling “een teken van structurele verbeteringen” van de arbeidsmarkt genoemd. Tussen 2007 en 2011 werden immers verschillende laagbetaalde banen gecreëerd, waardoor werklozen weer aan de slag zijn.

Mening regering

Nog volgens de Süddeutsche Zeitung heeft de liberale minister van Economie, Philipp Rösler, laten weten dat de eerste versie van het rapport niet overeenstemde met de mening van de regering. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Werk ‘is dit geen afgezwakt rapport'. ‘Alle diensten hebben het recht aan te geven wat ze graag willen veranderen, en dat is de normale gang van zaken.' De woordvoerder voegde eraan toe dat de ministerraad op 19 december een beslissing zal nemen over het rapport. Wanneer het gepubliceerd wordt, is nog niet duidelijk.

Bron/De Standaard