Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Sunday, 20 March 2011 22:58

Het Belgische hoerapatriottisme van VB en N-VA

Written by 

spandoekoorlog_copy“We go to war!” riep N-VA-parlementslid Theo Franken uit in de gemengde commissie Defensie en Buitenlandse Zaken van het federaal (belgicistisch) parlement toen de VN-resolutie goedgekeurd werd. Hierdoor heeft de Belgische regeringsjunta toestemming om oorlog te voeren op vreemd grondgebied.

De kinderlijke uitroep, die een misdadige oorlogszucht verbergt, toont aan hoe Vlaams-nationalisten zich vlug kunnen ontpoppen tot fervente Belgische patriotten. Wat maar weer eens bewijst hoe dun hun Vlaams-nationale huid eigenlijk is.

België heeft voor de twee keer in een relatief korte periode besloten om oorlogsdaden (oorlogsmisdaden in onze ogen) te plegen in het buitenland. Peter Luykx (N-VA) pleitte tijdens die zitting voor de erkenning van de rebellen in Libië; rebellen die een burgeroorlog hebben uitgelokt in hun land en daarbij soldaten en politieagenten hebben vermoord, naast burgers die niet tot hun clan behoren.

Luykx zei dat hij blij was dat “WIJ” tot de actie overgaan. Dat die “WIJ” het Belgische politieke en economische establishment zijn, schijnt hem niet te deren. Moet de bevoegdheid om oorlog te gaan voeren niet gefederaliseerd worden, mijnheer Luykx?

Dat zou namelijk nog eens een vette vis zijn! Kun je direct de door Frankrijk bezette gebieden gaan bevrijden waar de mensen onder de dictatuur van Parijs leven. Maar niet alleen de N-VA is oorlogsgek en heeft een hang naar Belgisch hoerapatriottisme. Ook de zichzelf "echt separatistisch" noemende Vlaams Belangers zien een oorlogje voeren samen met de corrupte regeringsjunta van la Belgique à papa wel zitten.Wat beide Vlaamsnationale partijen in lijn brengt met de rest van de Belgische politieke kliek en zo de Belgische politieke maffia versterkt.

Bij het Vlaams Belang zijn ze daarbij nog dienstbaarder aan die kliek dan bij de N-VA. De partij werd vanwege het cordon sanitaire niet eens gevraagd om de resolutie tot oorlogsdeelname mee in te dienen. Maar wat doen dat genie Annemans en zijn USA-sloor Alexandra Colen? De twee infantiele separatisten gaan dan maar zelf het voorstel indienen en ondertekenen, los van de andere partijen, die hen toch uitspuwen. Je moet het toch maar durven - of verknocht zijn aan de USA en Israël - om iets dergelijks uit te halen als oppositiepartij.

Alexandra Colen wist aan de Belgische junta nog te melden dat de partij de beslissing van de VN toejuicht en dat haar partij geen enkel bezwaar heeft tegen een interventie. En die partij zegt van zichzelf dat zij voor nationale onafhankelijkheid is! Mevrouw Colen en mijnheer Annemans vegen hun achterwerk aan het feit dat nationale onafhankelijkheid de niet-inmenging in andermans binnenlandse zaken betekent.

Verknocht als ze zijn aan het Amerikaanse imperium (dat zich overal met andermans zaken bemoeit) zijn zaken zoals nationalisme niet meer van tel, zo blijkt. Zowel de USA als het Vlaams Belang beseffen maar al te goed dat de interventie in Libië nog maar het opstapje naar een bredere interventie in de regio inhoudt. Een interventie die tot doel heeft uiteindelijk Iran aan te vallen en zo de oliebelangen van de Amerikaanse, Franse en Engelse kapitaalgroepen te behartigen. En dat kadert zich allemaal binnen het grote geopolitieke spel, waarin de andere spelers buitenspel moeten worden gezet.

Het Vlaams Belang zal de Belgische en Amerikaanse oorlogsdoelen trouw dienen. Het heeft daarvoor een echte Vlaamse revolutionair (Filip De Man) als voorzitter van de commissie Defensie. Niet te geloven: een Vlaams-nationale separatist die het Belgische leger en de Belgische staat een politieke legitimiteit geeft om imperialistische oorlogen te voeren!

Dit is Absurdistan, maar dan met de medewerking van de zogezegde separatisten, de N-VA en het Vlaams Belang. Wat geen enkel van die oorlogszuchtige parlementairen tijdens de interventies heeft gevraagd aan Minister van Oorlog Pieter De Crem, is hoeveel dat grapje moet gaan kosten. N-VA en Vlaams Belang hebben enkele weken geleden nog staan roepen dat de arbeiders en bedienden geen loonsverhogingen mogen vragen en van hun indexverslaving moesten afkicken. U weet wel, vanwege allemaal te duur en te slecht voor onze (ze bedoelen daarmee: Belgische) concurrentiekracht.

Is een dubbel oorlogsfront in Libië starten dan zo goed voor de concurrentiekracht, heren? Maar de Vlaams-nationalisten van N-VA en VB hebben blijkbaar maar één zorg: het Belgische establishment op haar wenken bedienen. Een loonoorlog tegen de eigen arbeiders en bedienden voeren in dienst van de Belgische staat en een bloedoorlog voeren voor buitenlandse belangen.

Tout pour la Patrie!

Zoals het echte belgicistische hoerapatriotten betaamt...

 


Deze woensdag zal de Nationaaldemocratische Partij (NDP) samen met de militanten van het N-SA pamfletteren aan het door de NSV! Gent georganiseerde symposium 'Vlaanderen Vrij'. Met de hypocrisie die zowel N-VA als VB de afgelopen dagen vertoond hebben, zowel tegen de gedachte van de hen zo heilige Godsvrede in als tegen wat wij verstaan onder 'Vlaanderen Vrij', kunnen wij dit niet ongemoeid voorbij laten gaan. Militanten en sympathisanten worden hierbij opgeroepen contact op te nemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.of 0476/ 39 83 66 voor meer informatie. Het symposium gaat door aan de Hoveniersberg, Auditorium II, om 20u. Probeer dus minstens een half uur vroeger aanwezig te zijn.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter