Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Thursday, 03 January 2013 11:22

Cordon Sanitaire: N-SA is voorstander

Written by 

Nu het Vlaams Belang aan macht inboet, wil de burgerij het systeem van uitsluiting van de partij (cordon sanitaire) ongedaan maken.

De burgerij heeft de toepassing van het mechanisme niet meer nodig. Enerzijds omdat ze er in geslaagd is een deel van haar immigratiedoelstellingen te bereiken. Er zijn voldoende ongeschoolde vreemdelingen ingevoerd en deze groeien nu elke dag aan door middel van het kweekprogramma.

Anderzijds wil dezelfde burgerij, met op kop de N-VA, een nieuwe golf van immigratie in gang zetten -- gericht op hooggeschoolden. En daar is het Vlaams Belang niet principieel tegen, dus moet de burgerij de partij niet langer aan de kant laten. Ze is wat dat aspect betreft een bondgenoot van het establishment geworden. Omdat een deel de Vlaamse elite voor een stuk gewonnen is voor de idee van een Vlaamse rompstaat binnen de EU is ook daar de noodzaak voor het cordon weggevallen. Het zou zelf contraproductief werken, mocht De Wever in 2014 die rompstaat uitroepen.

Daarbij zou de steun van nog overgebleven VB-parlementairen cruciaal kunnen zijn. Als het cordon blijft bestaan, dan kan dat deze ontwikkeling remmen. Verder wil de elite niet het risico lopen dat het door hen ontwikkelde systeem van uitsluiting vroeg of laat tegen  henzelf wordt gebruikt.Vandaar het mea culpa van iemand zoals Rik Torfs die nu pleit om het systeem te laten uitdoven.

Natuurlijk zijn wij sterk tegen een cordon dat een partij treft die nationaal denkt, zoals het Vlaams Belang. Maar anderzijds kan een systeem van uitsluiting -dat reeds tientallen jaren als een democratisch instrument geldt- zeer nuttig zijn.

Als het dan toch democratisch en eerlijk is dat men partijen van de macht houdt nadat ze verkiezingen gewonnen hebben, dan willen wij dat wel toepassen, wanneer dat zo uitkomt. Als nationaaldemocraten zien wij veel mogelijkheden met dit  systeem. Zo kan het in de toekomst dienen om partijen die pro-multicultuur zijn van de macht weg te houden. Het kan ook toegepast op antinationale krachten zoals die van de PVDA+. Dus ja wij zijn pro-cordon sanitaire en deze keer willen we de methoden van de burgerlijke democraten die dit systeem legitiem hebben gemaakt overnemen. Om daarmee de burgerlijke en transnationale democratie aan de kant te zetten.

Ze zo op een wettelijke manier uitsluiten. Marx zei dat de kapitalistische elite het touw zou leveren die moet dienen om hen (de elite) op te knopen. Laat het ons dus gebruiken.

 


 

 

"Het opleggen van het cordon sanitaire is een fout geweest, met erg negatieve gevolgen." Dat zei CD&V-senator Rik Torfs op de RTBF-radio. "Het cordon sanitaire verklaart mee het succes van Bart De Wever in Vlaanderen", meent Torf

"Ik heb het cordon sanitaire lange tijd verdedigd, maar ik moet vaststellen dat er twee erg negatieve gevolgen uit voortvloeien", aldus Torfs. "Zo heeft het cordon geleid tot heel wat frustraties van de nationalisten in Vlaanderen. Ze werden uitgesloten en dat verklaart deels het gigantisch succes van Bart De Wever", zo zegt Torfs. "Bovendien heeft het geleid tot een volledig status quo binnen de traditionele Vlaamse partijen."

Volgens Torfs kan De Wever dan ook worden beschouwd als een kind van het cordon sanitaire. "Zonder het cordon sanitaire, zou hij nooit hebben gestaan waar hij nu staat, omdat de nationalisten beter vertegenwoordigd zouden zijn en omdat de traditionele partijen zich als gevolg beter hadden moeten organiseren."

Stap voor stap vergeten Torfs bepleit het geleidelijk afschaffen van het cordon sanitaire. "Het moet stap voor stap worden vergeten, omdat het een groot deel van de Vlamingen stigmatiseert."

Het cordon sanitaire blijft in Vlaanderen problematisch, getuige onder meer het moeilijk politiek overleg in Denderleeuw. Vlaams Belang beschikt er over drie verkozenen en daarmee over een sleutelpositie voor het vormen van een meerderheid.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter