BRUSSEL - Vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) denkt aan dien­sten­che­ques als te­ge­moet­ko­ming om de loon­las­ten van be­drij­ven te druk­ken. ‘We zijn er met de dien­sten­che­ques in ge­slaagd de pro­ble­men bij de schoon­maak­sters, in de hui­se­lij­ke sec­tor zeg maar, aan te pak­ken. We kun­nen een ge­lijk­aar­dig me­cha­nis­me op­zet­ten voor de in­du­striële jobs', klinkt het woensdag in De Tijd.

Meer: De Standaard